Архів друкованих видань
Всеукраїнської Академії НАУК,
1919-1931 рр.

Зміст архіву