20.11.2017
 

Головна сторінка
Проекти НІБ України
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБ України до 2020р.
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)
В. 12 (36) (грудень 2016 р.)
В. 11 (35) (листопад 2016 р.)
В. 10 (34) (жовтень 2016 р.)
В. 9 (33) (вересень 2016 р.)
В. 8 (32) (серпень 2016 р.)
В. 7 (31) (липень 2016 р)
В. 6 (30) (червень 2016 р.)
Електронні ресурси
Книги у флеш-перегляді Версия для печати Отправить на e-mail
Hodoeporicon moschicum Gradovius, Franciscus. Hodoeporicon Moschicum Principis ac Domini: Domini Christophori Radiwilonis, Ducis in Birza... [Текст] / F. Gradovius. - Vilna : in Officina Ioannis Kartzani , 1582. - 23,6 МБ, 47 ф. жестк. диск.
Виды Киева. Альбом первый "Виды Кіева": По материалам фотоальбомов С.В. Кульженка, Гудшона и Губчевского. Листівки з видами Києва. Альбом перший
Виды Киева. Альбом второй "Виды Кіева": По материалам фотоальбомов С.В. Кульженка, Гудшона и Губчевского. Листівки з видами Києва. Альбом другий
Зверинецкие пещеры в Киеве Каманин И. Зверинецкие пещеры в Киеве : (их древность и святость) / И. Каманин. – К. : Тип. Киево-Печерской Лавры, 1914. – 240 с. : ил, карты + 140 с.
Археологическая карта Волынской губернии Антонович В. Б. Археологическая карта Волынской губернии /В. Б. Антонович. – М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1900. – V, 130 с.
Археологическая карта Киевской губернии Антонович, Владимир Бонифатьевич. Археологическая карта Киевской губернии [Текст] / В. Б. Антонович, 1895. - 4, 139, 20 с.
 
Шевченкіана Версия для печати Отправить на e-mail

Прижиттєві видання Т. Г. Шевченка

Букварь Южнорусскій 1861 року : [Зі змісту : Велыка азбука ; Мала азбука; Склады; Псалом CXXXII; Молитви; Рукописна азбука, велика ; Рукописна азбука, мала ; Личба ; Дума про Пырятинского поповича Олексія ; Дума про Марусю попивну Богуславку ; Народни пословыци] / сост. Тарас Шевченко. – СПб. : В печатни Гогенфельдена и Ко , 1860. – 24 с.

Шевченко Т. Кобзарь Тараса Шевченка / Т. Шевченко ; коштом Платона Семеренка. –СПб. : друк. П. А. Куліша, 1860. – 6, 245 с. : 1 л. портр. ; іл. – (Авантитул : М. Микашин. Портр. Т. Шевченко. 1859).

Шевченко Т. Думка : («Тяжко-важко в світі жити…») / Т. Шевченко // Молодик на 1843 год : укр. лит. сб. / изд. И. Бецким. – Ч. 2.– Х ., 1843.– С. 91– 92.

Шевченко Т. Н. Маркевичу : («Бандуристе, орле сизый!») / Т. Шевченко // Молодик на 1843 год. – Ч. 2. – Х., 1843. – С. 108 – 109.

Шевченко Т. Утоплена : (баллада) / Т. Шевченко // Молодик на 1843 год. – Ч. 2. – Х., 1843. – С. 114 – 121.

Шевченко Т. Г. Наймичка : (поема) / Т. Шевченко ; предисл. П. Кулиша // [Кулиш П.] Записки о Южной Руси / изд. П. Кулиш.– Т. 2.– СПб., 1857.– С.145–168.

Шевченко Т. Кобзарський гостинець : [Із змісту : І : Калина; ІІ : Пустка; ІІІ : На Різдво: («Не додому вночі йдучи…»); IV : Козацька доля : («На що мені женитися…»); V : На Вкраїну : («Немає гірше як в неволі…»); VI : Хатина : («Не молилася за мене…»); VII : До зорі:[вступ до поеми «Княжна»]; VIII : Хустина : («Чи то не на те Божа воля…»); ІХ : Доля : («Ти не лукавила зі мною…»); Х : Пісня : (« Ой по горі ромен цвіте…»)] / Т. Шевченко // Хата : альм. / видав П. А. Куліш. – Пб., 1860. – C. 73 – 90.

Шевченко Т. Кобзарь : [Із змісту : І : «Не для людей і не для слави…» ; ІІ : Посланіе Славному П. І. Шафарикові при поемі «Иван Гусъ», або «Еретикъ» ; ІІІ : «Ой три шляхи широкії…» ; IV : Пустка : (М. С. Щепкину) ; V : Чернець : (П. А. Кулішу)] / Т. Шевченко // Основа. – 1861. – [№1] : янв. – С. 1 – 10.

Шевченко Т. Кобзарь. VI. Москалева криниця : (поема ; Я. Г. Кухаренкові) / Т. Шевченко // Основа. – 1861. – [№ 2] : февр. – С. 1 – 13. – [У передмові редакція сповіщає : «26 февраля, утромъ, въ 5 1/2 ч., скончался Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, после непродолжительной, но тяжкой болезни»].

Твори Т. Г. Шевченка, видані після 1861 року

Шевченко Т. Дневник / Т. Шевченко ; ред., вступ. ст. и примеч. И. Я. Айзенштока. – [Х.] : Изд‑во «Пролетарий», 1925. – ХХХІ ; 289 с. ; 7 арк. літогр. = 327 c. – [Содерж. : Предисл. ; Вступ. ст. ; Текст дневника ; Примеч. ; Указ. имен.]

Ч.1

Ч.2

Шевченко Т.Г. Невольнык. Тополя. Перебендя / Т. Г. Шевченко – К. : Тип. Императ. универс. св. Владим. Акц. Общ. Н. Т. Корчак‑Новицкого, 1902.– 46 с.

Шевченко Т. Гайдамаки : поема / Т. Шевченко. – Вовча на Харківщині : Вид-во «Рух» [Друк. І. Гессена], [1918]. – 64 с.: іл.; 2 л.: портр. І. Гонти, М. Залізняка.

Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко; ред. В. Доманицький. – [2‑е повне вид.]. – СПб. : [Вид.] «О-ва им. Т. Г. Шевченка для вспомошествования нуждающимся уроженцам Юж. России и Благотвор. О‑ва изд. Общеполезных и дешевых кн.». Книгопечатня Шмидт, 1908. – ХХ, 634, [1] с., 3 л. : портр. Т. Шевченка.

Шевченко Т. Г. Кобзарь, (с портретом) / Т. Г. Шевченко; изд. ред. «Киевская Старина. – К. : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак‑Новицкого, 1899. – 8, 614, [2] c., 1 л. порт. Т. Шевченка.

Шевченко Т. Г. Музыкант : повесть (1855 г.) / Т. Г. Шевченко. – К.: Тип. Т. Г. Корчак‑Новицкого, 1882. – 2, 140. – (Отд. оттиски из газеты «Труд» 1882 г. № 19, 20, 23, 24, 27, 29, 32, 38 и прил. № 19 и 20).

Шевченко Т. Г. Назар Стодоля : драма в трьох діях / Т. Г.Шевченко. – Львів : Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1921. – 34 с. – (Укр. театр. Ч. 4).

Шевченко Т. Г. Повний збірник творів Т. Г. Шевченка / Т. Г. Шевченко; під ред. Д. Дорошенка. – 1-е вид. – Катеринослав : Вид. Л. М. Ротенберга, 1914. – ХХІІІ, 701, ІІ с., 50 л. мал., 1 л. портр.

Шевченко Т. Г. Собрание сочинений Т. Г. Шевченко / Т. Г. Шевченко ; Изд Т-ва Издат. Дела «Копейка». – Пг., [1916]. – 128 c. : портр. – (Классич. б-ка «Всемирной панорамы»).

Шевченко Т. Г. Тополя / Т. Г. Шевченко. – К. : Тип. Т. Г. Корчак‑Новицкого, 1891. – 14 с.

Видання про Т. Г. Шевченка

Автограф Т. Шевченка з 1857 року / УВАН. Шевченківська конф. 1947 р. – [б. м. : б. в.], 1947. – 8 с. : іл. – [Лист Т. Шевченка до гр. Ф. Толстого 1857 р.]

Альманах Шевченкові / ред. кол. : Ю. Р. Бершадський, М. М. Вілінський, Р. М. Волков та ін. ; Спілка рад. письменників України. – О., 1940. – 232 с. : іл. – Бібліогр. : с. 221 – 231.

Афанасьев [Чужбинский] А.С. Воспоминания о Т.Г. Шевченко А. Чужбинського / А. С. Афанасьев [Чужбинский]. – СПб. : Тип. Тиблена, 1861. – 39 с.

Ашешов Н. Тарас Григорович Шевченко. Жизнь поета. Его мировоззрение. Его страдания. Его творчество / Ник. Ашешов ; ред. П. Е. Щеголева. – Пг. : Былое, 1919. – 60 с. – (Ист. б-ка).

Білецький Л. Віруючий Шевченко / Леонід Білецький ; Укр. Вільна Акад. Наук. – Вінніпег: [Друком «Нового Шляху»], 1949. – 32 с. – (Сер. : Література ч.2 ).

Ветринский Ч. Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт / Ч. Ветринский ; Книж. склад А. М. Муриновой. – Изд. № 11. – М. : Тип. «Разсвет», 1894. – 48 с. – (Біографія).

Владимирский Г. Т.Г. Шевченко: критико-биограф. очерк / Г. Владимирский. – Л. : Гос. изд‑во «Художеств. лит.», 1939. – 156 с.

Державний заповідник «Могила Т. Г. Шевченка» / ред. І. Скорина; фотоіл. Є. Шиманського. – Харків : Держ. вид-во «Мистецтво», 1939. – 68 с.: іл. – (укр., англ.).

Доманицький В. Життя Тараса Шевченка / В. Доманицький. – К.: Криниця, 1917. – 31 с. : іл.

Друнин В. П. Тарас Шевченко / В. П. Друнин. – 3-е изд., стереотип. – М. ; Л., 1928. – 69, 2 с. =71 с.– ( Б-ка «В помощь школьнику». Сер. биограф. № 1). Шифр : 8(С) / Д 766; № 288801 КХ1; БІТ-2

Жизнь Тараса Шевченка / под. ред. С. Рудосветова. – М.–Л. : «Молодая гвардия», 1926. – 59 с.; 1 л. портр.; 4 л. ил. – (Б-ка юного пионера. Великие борцы и мятежники).=64 с. Шифр 8(с) / Ж 714; № 228443 КХ 1; БІТ‑2

Зайцев П. Русские поэмы Т. Г. Шевченко / Павел Зайцев. – Х. : Тип. «Печ. Дело», 1913. – 16 с. Шифр : 8(С) / З 177; № 68525 РК ; БІТ-1.

Зощенко М. М. Тарас Шевченко : повести и рассказы / Мих. Зощенко, П. Евстафьев, В. Боцяновский. – Л. : Совет. писатель, 1939. – 132 с.

Коваленко‑Коломацький Г. А. Хто такий Тарас Шевченко / росказав Г. Коваленко‑Коломацький (Гр. Гетьманець). – Передрук вид. 1913 р. – К. : Друк. 2 Артілі, 1914. – 32 с. : іл. : автограф поета. – (До 100‑літніх роковин народження Великого Кобзаря України. 1814 – 1914).

Корнійчук О. Тарас Григорович Шевченко 1814 – 1939 / О. Корнійчук. – К. : Держ. літ. вид‑во, 1939. – 48 с.

Косарик Д. Пушкін, Шевченко, Горький в народных переказах /Д. М. Косарик ; записав ред. І. Скорина. – К. : Держ. вид-во «Мистецтво», 1937. – 96 с. : іл.

Левицкий О. И. Археологические экскурсии Т. Г. Шевченка в 1845 – 1846 гг. / О. И. Левицкий. – К. : Тип. Г. Т. Корчак‑Новицкого, 1894. – 14 с. – (Оттиск из журн. «Киевская старина»).

Паршицький О. Провідні идеі в пісьмах Тараса Шевченка / студіум Ом. Паршицкого. – Львів : З друк. Ин-та Ставропиг. під зарядом Стефана Гучковского, 1872. – ХХІV, 32 с.

Паустовский К. Тарас Шевченко / Константин Паустовский. – М. : Гос. изд-во «Худож. лит.», 1939. – 64 с. – (Сер. Дешевая б-ка).

Петренко П. Похорон Т. Г. Шевченка / П. Петренко ; Ін‑т Тараса Шевченка. – Х. : Держ. вид‑во України, 1929. – 19 с. – (Сер. Наук.-популярна, № 2).

Сборник, посвященный памяти Тараса Григорьевича Шевченко / вид. «Комітету по упорядкуванню Шевченківських свят у Москві». – М. : Тип. К. Л. Меньшова, 1912. – 219, 2 с. : ил. ; 4 л. ил.

Скворцов А. Жизнь художника Тараса Шевченко / А. Скворцов. – М. : Изд-во АХР, 1929. – 109, 2 с. ; 14 л. ил. = 125 с.

Старчаков А. Тарас Шевченко / А. Старчаков. – М. : Журнально‑газет. объединение, 1934. – 47 с. – (Б‑ка «Огонёк». – № 25 – 26. – С. 796 – 797).

Студинський К. В пятидесятилїте смерти Тараса Шевченка / Кирило Студинський. – Львів: Друк. В. А. Шийковського, 1911. – 32 с.

Сумцов Н. Ф. Дубы Т. Г. Шевченка / Н. Ф. Сумцов. – Х. : «Печ. Дело», 1911. – 4 с. : ил.

Терпило П. Життя Тараса Шевченко. До 58 роковин смерти / П. Терпило, П. Терпило. – К.: Губерн. друкарня, 1919. – 30 с. – (На обкл. авт. : П. і П. Терпило).

Черский Л. Горести Тараса : детство и жизнь Т. Г. Шевченко / Л. Черский ; с рис. А. А. Кучеренко и др. – М. : Кн. магазин А. Д. Друтмана ; Тип. : О‑во расп. полезн. книг, 1910. – 40 с.

Чуб Д. Шевченко в житті / Дмитро Чуб ; обкладинка роботи М. Степаненка. – На чужині : [Книжк. т‑во «Універс. Б-ка»], 1947.– 48 с.: іл.

Шабльовський Є. С. Т. Г. Шевченко та його історичне значення / Є. С. Шабльовський ; літ. ред. М. Є. Іваненко. – К. : АН УРСР, 1933. – 318 с. : іл. – Содержание : Громадсько-політ. діяльність Т. Г. Шевченка ; Шевченкова спадщина і пролетаріат.

Шагинян М. Шевченко / М. Шагинян ; ред. В. Р. Щербина. – М. : Гос. изд‑во «Художеств. лит.», 1941. – 272 с. ; 20 с. ил.

Шевченковская выставка в Москве по поводу 50-летия со дня смерти Т. Г. Шевченко 1861 – 26 / II – 1911 : кат. с прил. 4 снимков с его рис. – М., 1911. – 9 с.

Шевченківський збірник Т. 1 / під ред. П. Филиповича ; худ. ред. Ол. Гера ; заставки, кінцівки, ініціали М. С. Балашова (1821–1870) та Я. Де‑бальмена (1813–1945) ; лінії над текстом Г. І. Нарбута (1883 – 1920); обкладинка Н. В. Алєксєєва.– К. : Вид-во «Сорабкоп», 1924. – 152 с. ; 4 л. портр. ; 4 с. : іл.

Бібліографічні покажчики

Багрий А. В. Шевченковская студия : Введение в изучение Шевченка. Темы для литературных работ. Библиография / А. В. Багрий. – Владикавказ : Тип. 1-й Владикавказск. артели Инвалидов печатников, 1923. – 51 с.

Дорошенко В. Бібліографічний покажчик творів Т. Шевченка / В. Дорошенко. – Львів : [Друк. НТШ], 1938. – 324 с. : іл. – (Накладом автора) ; [Відбитка з XVI‑го тому «Повного видання творів Шевченка» Укр. Наук. Інституту у Варшаві].

Комаров М. Ф. Т. Шевченко в литературе и искусстве : библиогр. указ. материалов для изучения жизни и произведений Т. Шевченка / сост. М. Комаров. – Одесса : Тип. Е. И. Фесенко, 1903. – 144 с.

 
<< До початку < Попередня 1 2 3 Наступна > В кінець >>

Всього 1 - 8 з 24
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
Рік німецької мови в Україні
НІБ України в соцмережах
Facebook

Follow @HistoricalLib

Wi-FiYoutubeПерегляд електронних колекцій on-line надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Новини Deutsche Welle