20.11.2017
 

Головна сторінка
Проекти НІБ України
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБ України до 2020р.
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)
В. 12 (36) (грудень 2016 р.)
В. 11 (35) (листопад 2016 р.)
В. 10 (34) (жовтень 2016 р.)
В. 9 (33) (вересень 2016 р.)
В. 8 (32) (серпень 2016 р.)
В. 7 (31) (липень 2016 р)
В. 6 (30) (червень 2016 р.)
Проекти НІБ України
"Неповторні риси книг": серія нарисів Версия для печати Отправить на e-mail

Неповторні риси книг:

серія нарисівШановні користувачі, Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України розпочинає серію нарисів «Неповторні риси книг», у яких ми маємо намір знайомити користувачів, відвідувачів сайту Бібліотеки з результатами бібліографічних, книгознавчих пошуків стосовно написів на книгах, виконаних їх авторами та колишніми власниками. Книга з дарчим або власницьким написом завжди унікальна, а надто, коли автограф здійснений знаним діячем науки і культури. Інформація, що міститься у написах та помітках на титульному аркуші книги або на берегах сторінок, нерідко дає новий імпульс для історичних, джерелознавчих, біографічних досліджень.
Продовження...
 
Абетка українських стародруків Версия для печати Отправить на e-mail


Про Проект

About the project

Продовження...
 
Проект розбудови електронної бібліотеки «Історична спадщина України» Версия для печати Отправить на e-mail
Пропозиції щодо проекту розбудови електронної бібліотеки
«Історична спадщина України»
(оцифрування рідкісних видань власного фонду) Національної історичної бібліотеки України

Назва проекту

«Історична спадщина України – світовий доступ в цифровому форматі»

Замовник проекту (бенефіціар)

Національна історична бібліотека України

Резюме

Згідно з Концепцією розвитку Національної історичної бібліотеки України, Бібліотека з 2009 року спрямовує свою діяльність на збереження, підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до власного інформаційного ресурсу - документів з історії та історичного краєзнавства, який становить історичну, наукову і культурну цінність для світової спільноти.

В 2011 році Національною історичною бібліотекою України спільно з компанією «Електронні архіви України», Українською бібліотечною асоціацією, Молодіжною громадською організацією «Асоціація молодих науковців «Інтелектуальне лідерство» за підтримки Міністерства культури України розпочата реалізація проекту «Історична спадщина України – світовий доступ в електронному форматі» для збереження та популяризації унікальних фондів бібліотеки.

Проектом, передбачено:

· створення електронного каталогу на фонд Бібліотеки, забезпечення віддаленого доступу до документів з використанням Інтернету

· створення страхового фонду, електронних колекцій рукописних і стародрукованих видань

· облаштування електронної читальної зали на базі Бібліотеки

В рамках реалізації проекту на даний час створено імідж-каталог бібліотеки з вільним доступом через Інтернет та виготовлено високоякісні електронні копії 1001 рідкісної книги.

Наступним етапом, який розпочато, є створення електронної бібліотеки стародрукованих та рідкісних видань XVI – поч. ХХ століття історичного профілю, що поєднує 15 тематичних колекцій з єдиним інтерфейсом та оптимальними пошуковими можливостями. Зокрема, відскановано пам’ятні книжки губерній та округів, історико - статистичні описи церков та парафій, видання з колекції Митрополита Флавіана тощо. Більшість з цих видань наразі перебувають у зоні підвищеного ризику руйнування. Тому саме ці пам’ятки культури потребують насамперед створення страхових електронних копій для вирішення проблеми їх збереження і доступності. Право власності на електронний фонд та каталог належить НІБ України, тому саме вона приймає рішення про умови доступу й використання цих ресурсів.

Мета проекту

Проект передбачає: - збереження національного культурного надбання (рідкісних та цінних фондів бібліотеки) та надання віддаленого доступу до них користувачам; створення електронної бібліотеки; розбудову єдиного національного культурного простору, входження інформаційних ресурсів країни до світової історико-культурної спадщини.

- Збереження електронних копій книг з фондів стародруків НІБУ у вигляді тематичних колекцій та зниження рівня їх матеріального зношення внаслідок відповідного обмеження їх фізичного використання та консервації (вилучення з процесу обслуговування) оригіналів рідкісних та цінних документів.

- Технічне забезпечення доступу до інформації шляхом нарощування інформаційного, наукового та експертного потенціалу НІБ України в галузі електронних форм зберігання великих обсягів інформації, її обробки та віддаленого доступу.

- Запровадження програмного забезпечення, яке б виконувало аутентифікацію користувачів, пошук документів в електронній бібліотеці, посторінковий перегляд документів та наступні види роботи з документами: відбір документів для конкретного читача, перегляд, вивід на друк або запис на цифрові носії фрагменту тексту, збір статистики та надання звітів по виконаних операціях.

Здійснення якісного обслуговування віддалених користувачів.

Напрями використання інвестицій

Передбачається фінансування за рахунок державного бюджету України

Форма та обсяг необхідної державної підтримки

Придбання планетарного книжкового сканера для оцифрування книжкових колекцій рукописів та документів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання, а також потужного комп`ютера для пост обробки графічних образів та виготовлення електронних книг.

Організація підрозділу сканування і створення електронних документів. Оснащення підрозділу АРМами з потужними комп‘ютерами; Уникнення загрози нестабільної роботи комп‘ютерної техніки шляхом придбання трьохфазного стабілізатора для корегування напруги струму, що надходить до бібліотеки на 60 кВт.

Придбання програмно-апаратного комплексу відмово-стійкого, захищеного блоком безперебійного живлення, серверного сховища великого об'єму (з можливістю подальшого масштабування) для зберігання електронної бібліотеки та майстер-копій електронних образів відсканованих рідкісних, цінних та стародрукованих книг з фонду НІБ України та програмно-апаратного налагодження устаткування. (Оптимально: серверне сховище об'ємом 190Тб (RAID-масив з 48 жорстких дисків по 4 Тб, 2 процесора по 6 ядер, 16 ГБ оперативної пам'яті з підключеною батареєю безперебійного живлення (UPS) на 5кВт. з встановленим ПЗ - Microsoft Windows Web Server 2008).

Придбання програмного забезпечення (антивірус DrWeb Server (шлюз), ОС Windows 7, Adobe Acrobat Professional 11 Windows Ukrainian Retail (виготовлення pdf із змістом та захистом від модифікації).

Придбання та налаштування потужного термінального сервера з моніторами та терміналами (Ncomputing L300) (з підключенням через локальну мережу за технологією «тонкого клієнта») (на 5 терміналів).

Придбання системи вентиляції для серверної та відділу бібліотечних інформаційних технологій (спліт системи), що забезпечує підтримку температурно-вологісного режиму приміщення, низький рівень пилу, який затримується у фільтрах кондиціонерів. Система працює без забору зовнішнього повітря, просто переганяє обсяг повітряних мас через себе і відводячи тепло назовні.

Прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг)

Розбудова електронної бібліотеки, створення тематичних колекцій шляхом відбору найціннішої частини профільних документів бібліотеки (фонду стародрукованих, рідкісних та цінних видань, довідково-бібліографічного фонду, видань іноземними мовами). Впровадження оптимізованої методики: поетапного оцифрування окремих колекцій, графічної пост обробки електронних образів, виготовлення користувацьких копій, складання метаданих та надання доступу до електронних копій віддаленим користувачам. Створення страхових (майстер-) копій та забезпечення оптимальних умов їх збереження. Надання on-line доступу через програмний комплекс з дружнім інтерфейсом.

Організація розподіленого доступу до електронної бібліотеки та каталогу з терміналів користувачів за технологією «тонкого клієнта», розташованих у різних підрозділах Бібліотеки.

Наявність розробленої проектної документації

Детальний розрахунок до проекту виконано у 2014р.

Основні показники ефективності проекту

Реалізація програми дозволить: задіяти більшу кількість коштів і програм для вирішення специфічних запитів в профільній області;

отримати більше свободи для вибору раціональних і ефективних прийомів роботи із змістом;

підвищити значимість послуг бібліотеки - і в цілому ролі досліджень - за допомогою оптимізації результатів пошуку та накопичення дослідницького досвіду;

Забезпечення більш широкої доступності документів, надання яких користувачам ускладнене або обмежене (рідкісні книги, фотоальбоми, картографічні матеріали тощо);

Генерування інформаційної продукції на рівні міжнародних стандартів.

Інтеграція в світовий інформаційний простір.

Створення умов для гарантованого збереження документів Національного бібліотечного фонду

Показники бюджетної ефективності проекту (за наявності)

-

Показники соціальної ефективності проекту (збережені/нові робочі місця, підвищення якості і доступності послуг, економія часу

Виконання проекту забезпечить збереження робочих місць, підвищення якості і доступності послуг, економію часу

Інформація про підтримку проекту центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також інвесторами та учасниками ринку.

Проект підтриманий Міністерством культури України

Інформація щодо відповідності проекту таким критеріям: забезпечення імпортозаміщення, збільшення експорту, розвиток науки і освіти, розбудова інвестиційної та інноваційної інфраструктури, розвиток високих технологій, мультиплікативний характер створення нових високопродуктивних робочих місць, зменшення відпливу кваліфікованих кадрів за кордон, повернення трудових мігрантів;

Проект відповідає критеріям збереження національного історико-культурного надбання, розвитку науки та освіти, розбудови інвестиційної та інноваційної інфраструктури, розвитку високих технологій.

 
Співпраця в проекті Електронна бібліотека «Культура України» Версия для печати Отправить на e-mail
Продовження...
 
Прес-тур для представників ЗМІ Версия для печати Отправить на e-mail
13 листопада 2012 р. відбулась прес-конференція та прес-тур книгосховищами Національної історичної бібліотеки України, що проходили в рамках реалізації другого етапу проекту «Історична спадщина України – світовий доступ в електронному форматі». Представники ЗМІ побували в книгосховищах Бібліотеки та побачили в якому стані знаходиться унікальна література XVI-XVII столітть; дізналися про сучасні технології зберігання книг і ознайомилися з вже оцифрованими в електронній читальній залі; отримали думки з перших вуст від Генерального директора Алли Скорохватової та співробітників про всі зміни, що відбуваються в Бібліотеці завдяки проекту.
Продовження...
 
Участь Національної історичної бібліотеки України у програмі ЮНЕСКО «Пам'ять світу» Версия для печати Отправить на e-mail

 Участь Національної історичної бібліотеки України у програмі ЮНЕСКО «Пам'ять світу» Участь Національної історичної бібліотеки України у програмі ЮНЕСКО «Пам'ять світу»
Продовження...
 
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
Рік німецької мови в Україні
НІБ України в соцмережах
Facebook

Follow @HistoricalLib

Wi-FiYoutubeПерегляд електронних колекцій on-line надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Новини Deutsche Welle