22.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
День пам’яті жертв політичних репресій Версия для печати Отправить на e-mail
День пам’яті жертв політичних репресій, 17 травня 2015 року, вважається національний днем вшанування жертв Великого терору – масових політичних репресій 1937 – 1938 тоталітарного більшовицкого режиму та відзначається в Україні щороку третьої неділі травня

 (Указ Президента України від 21 травня 2007 р. № 431).

Меморіальні заходи направлено на привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким упровадженням ідеології.

Розсекречено, опубліковано та вивчено багато архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами. Реабілітовано значну кількість закатованих, розстріляних без складу злочину.

Реабілітація та відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства стає обов’язком кожного.

Свідками страшних трагедій залишаються місця поховань та територій колишніх концтаборів, місць заслань, тюремних казематів. Багато імен викарбовано на стелах у Національному історико-меморіальному заповідниках «Биківнянські могили», «Холодний яр», цвинтарях-меморіалах Лукянівському, Личаківському та багатьох інших.

Всеукраїнське товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса, Всеукраїнське товариство політв’язнів та репресованих, Київське товариство жертв репресій та інші громадські об’єднання прикладають немало зусиль на подальші розшуки, відкриття, реабілітацію репресованих та підтримку дітей репресованих, що народилися в умовах заслання і потребують громадської уваги.

За підрахунками незалежних від влади істориків, реалістична кількість жертв сталінського режиму складає між 45 млн та 80 млн осіб, з яких близько 40 мільйонів померло або було вбито в таборах  ГУЛаг.

В Національні історичній бібліотеці Україні підготовлено виставку документів, що відображають події, пов'язані з українським визвольним рухом, політичними репресіями. Всебічне та об'єктивне вивчення розсекречених документів, проведення на їх основі наукових досліджень забезпечує широке висвітлення інформації про репресивні події тоталітаризму.

 
Література                

Бажан О. Олександр Успенський: “Я вважаю себе учнем Миколи Івановича Єжова...”/ О. Бажан, В. Золотарьов // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: науковий і документальний журнал / Голов. ред. кол. науково-документальної сер. книг “Реабілітовані історією”, Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. - К. ; Х., 2014. - № 1(42).- С. 344-398.

 Бажан О. Перший секретар ВУЧК: (сторінки біографії старшого майора державної безпеки олександра Розанова)/ О. Бажан, В. Золотарьов //Краєзнавство: науковий журнал/ Національна спілка краєзнавців України, НАН України, Інститут історії України. - К., 2013. - № 2(83). - С. 197-205. - Бібліогр. в кінці ст.
 

Бажан О."Великий терор" на Харківщині: масштаби, виконавці, жертви/ О. Бажан //Краєзнавство: науковий журнал/ Національна спілка краєзнавців України, НАН України, Інститут історії України. - К., 2012. - № 1(78). - С. 85-101. - Бібліогр. в кінці ст.

 

Баран В. К. “Зачистка”: політичні репресії в західних областях України, 1939-1941 рр. / В. К. Баран, В. В. Токарський; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2014. - 456 с. Шифр : Б8373 / 9(с2) / Б241 Аннотация:... КУ(1), КХ(2)

 

Брегеда М. В. Ставлення населення Української СРС до процесу десталінізації (1953-1964 роки): Автореф дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 07.00.01 - Історія України/ М. В. Брегеда; Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2009. - 20 с. Шифр : АР / 9(с2) / Б877 / КХ(1)

                                                          

Букет Є. “Соловецька проща” – 2013/ Є. Букет //Краєзнавство: науковий журнал/ Нац. спілка краєзнавців України, НАН України, Ін-т історії України. - К., 2013. - № 3. - С. 199 - 203.

 

Гіркий полин історії: Масові політичні репресії серед єврейського насалення Миколаївської області в 20-50-ті роки XX ст.. Вип. 1/ Миколаївська облдержадміністрація, Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією"; Ред. О. М. Гаркуша, Авт.-уклад. В. М. Вашкевич. - Миколаїв: "Атол", 2003. - 122 с.: іл.. - (Реабілітовані історією). Шифр : А13615 / 9(с2) / Г51

 

Деревінський В. Політичні репресії радянської влади щодо В. Чорновола у другій половині 60-х років XX ст./ В. Деревінський // Історичний журнал. – 2008. - N 5. - С.73-82.

 

Житарюк М.Четвертована, але жива...: Закордонна преса про політичні процеси в Україні напередодні другої світової війни/ М. Житарюк. - Львів: За вільну Україну, 1997. - 125 с. Шифр : А17843 / 9(с2) / Ж74 КУ(1).

 

“За відсутністю складу злочину...” (до історії політичних репресій 20-х - початку 50-х років у Дніпропетровському гірничому інституті)/ Національний гірничий університет, Інститут гуманітарних проблем, Державний архів Дніпропетровської області; Упоряд. В. В. Ченцов. - Дніпропетровськ: Нац. гірничий ун-т, 2009. - 230 с.: іл. - (Реабілітовані історією). - Текст укр. та рос. мовами. – Шифр : Б5668 / 37 / З-12 / КХ(1)

 

Іченець Б. П. Книга пам’яті жертв червоного терору на Бородянщині в 30-х роках (розкуркулення, голодомор, політичні репресії) / Б. П. Іченець. - Немішаєве: ДажБог, 2008. - 127 с. Шифр : А19014 / 9(с2) /І-969 / КУ(1)

                                  

Кондрацький А. А. Часопис київського політрепресантства : коротка історія Київського Товариства політв’язнів та жертв репресій (1988-2003 рр.)/ А. А. Кондрацький. -. 5-е вид., допов. – К.: Укр. центр духов. культури, 2003. – 143 с.: іл. - Бібліогр. в підрядк.прим.-Імен.алф.покажч.: с.97-101. Шифр : А10865 / 9(с2) / К642 /КУ(1)

 

"Криваві тіні Кремлю": Літературна творчість репресованих закарпатців / ред.М. А. Попович. - Ужгород: Закарпаття, 2006. - 661 с.

Шифр : А15540 / 9(с2) / К82 /КХ(1)

 

Матвієць О. М. “Я ще, може, буду живий...”: [Голодомор 1932-1933 років політичні репресії 1937-1938 років та німецько-фашистська окупація 1941-1943 років у селах Пироги і Яроші Глобинського району Полтавської області]/ О. М. Матвієць. - Глобине: Поліграфсервіс, 2012. - 550 с.: фот. Шифр : В2623 / 9(с2) / М338 / КХ(2), КУ(1)

 

Одеська хвиля. Документи, твори, спогади в’язнів сумління/ упоряд. О. Різників. - Одеса: Друк, 2006. - 255 с.: 8 арк. кольор. фото.. - Текст укр. та рос. мовами. - Шифр : А20158 / 9(с2) / О-417 / КХ(1)

 

Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.): Бібліографічний покажчик/ НАН України, Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією"; упоряд. С. Калитко. - Київ; Житомир: Полісся, 2007. - 455 с. Шифр : А17676 / 9(с2)(01) / П504 / КУ(1)

                       

Політичні репресії в Українській РСР 1937-1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 15 березня 2012 р./ НАН України, Інститут історії України, Національна спілка краєзнавців України; ред. В. А. Смолій [и др.] ; упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. - Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2013. - 456 с.: табл.. - До 75-річчя “Великого терору” в СРСР. Шифр : А28919 / 9(с2) / П504/ КХ(3)

                       

Політичні репресії на Поділі в ХХ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 23-24 листоп. 2001 р.) / Він. обл. держ. адм., Він. обл. рада; ред. А. Т. Давидюк. – Вінниця : Велес, 2002. – 211 с. Шифр : А7603 / 9(с2) / П504КУ(1)

 

Політичні репресії радянської доби в Україні: науково-допоміжний бібліографічний покажчик/ А. В. Скорохватова; упоряд. Т. А. Приліпко, упоряд. О. І. Марченко, упоряд. З. Х. Мусіна; М-во культури і туризму України, Державна історична бібліотека України. - Київ: Арістей, 2008. - 684 с. Шифр : А19004 / 9(с2)(01)/ П504 / ДБ(1), КУ(1), КХ(3)

 

Політичні репресії та голодомори на в XX столітті у контексті національної пам’яті: Матеріали обласної науково-практичної конференції м. Вінниця 24 листопада 2005 р./ Вінницька обласна державна адміністрація, Державний архів Вінницької області; Ред. І. С. Гамрецький. - Вінниця: Книга-Вега, 2006. - 196 с. –Шифр : А14380 / 9(с2) / П504 / КУ(1)

 

Реабілітовані історією. Рівненська область: у 27 т.. Кн. 2/ упоряд. А. А. Жив’юк. - Рівне: "Рівненська друкарня", 2009. - 610 с. Шифр : М1463-2 / 9(с2)/Р31 / КХ(1)

 

Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра: Політичні портрети революційної доби/ В. Ф. Солдатенко; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Київ: Світогляд, 2007. - 620 с. + 8 л. фото. Шифр : Б5040 / 9(с2) / С60 / КХ(2), КУ(1)

                       

Українські політичні в’язні і крах більшовицької імперії: Перший (установчий) з’їзд Спілки політичних в’язнів України (20-21 квітня 1991 р.). Матеріали і коментарі/ Упоряд. І. Губка. - Львів, 2001. - 338 с.: іл. Шифр : А7746 / 9(с2) / У45КУ(1)

 

Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки: историческая литература/ В. В. Ченцов; ред. П. Т. Тронько; Національна академія наук України. Інститут історії України. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. - 482 с. Шифр : А23325 / 9(с2) /Ч-437/ КУ(1)

 

Шевчук Ю. Політичні репресії проти науково-педагогічної інтелігенції Житомирщини в добу "великого терору"/ Ю. Шевчук  // Історичний журнал. – 2009. - N 3. – С.66 – 79. 

     

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)