12.12.2018
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Владика Андрей" Версия для печати Отправить на e-mail
У Виставковому залі подовжено експонування книжкової виставки «Владика Андрей», присвяченої 150-ій річниці від дня народження А. Шептицького (1865–1944), митрополита Української Греко-Католицької Церкви, громадського діяча

Електронна презентація

Література

1. Базилевич А. М. Введення у твори митрополита Андрея Шептицького / А. М. Базилевич. – Торонто, 1965. - 237 с.

2. Волошин Л. В. Рання графіка Святослава Гординського 1920-1930 роки / Л. В. Волошин; Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. - Львів : Афіша, 2007. - 187 с.

3. Галичанин. Митрополит Андрей, граф Шептицкий / Галичанин // Украинская Жизнь. – М., 1916. - № 10–11. – С. 96–102.

4. Гайковський М. Українська греко-католицька церква в часи метрополитування Андрея Шептицького / М. Гайковський // Київська церква : альм. християн. думки. – Київ : Львів, 2001. – Вип. 2–3. – С. 96.

5. Двадцятип’ятиліття Національного музею у Львові / ред. І. Свєнціцький. - Львів : Друк. Вид-во с-ки "Дело", 1930. – 123 с. – (Наукова фундація галицького митрополита Андрея Шептицького).

6. Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері / упоряд., авт. прим. Г. Меріам-Лужницький. – Львів : Світ, 1994. – 77 с.

7. Денисова Т. Повернення митрополита Андрея Шептицького з російського полону у фалеристичних пам’ятках Петра Терещука / Т. Денисова // Нумізматика і фалеристика. – Київ, – 2012– № 2. – С. 48.

8. Державник, мислитель, богослов: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея Шептицького. 2 листопада 2004 року/ Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Центр українознавства, Патріархія Української Греко-Католицької церкви; ред. Н. Радванська. - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. - 216 с. - 020.00, грн.

9. Из руских журналов и газет : В. Мяконин о Галичине и Буковине – В. Г. Короленко о заточении графа Шептицкого // Украинская Жизнь. – М., 1916. - № 9. – С. 76–81.

10. Ідзьо, В. С. Митрополит Андрій Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії "Украинская Жизнь" у 1914–1917 роках / В. С. Ідзьо ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Львів : Сполом, 2007. – 50 с.

11. Історія української культури: у 5 т.. Т. 5: Українська культура ХХ- початку ХХІ століть. Кн. 1/ Національна академія наук України; гол. ред. тому М. Г. Жулинський. - Київ : Наук. думка, 2011. – С. 297.

12. Історія української культури: у 5 т. Т. 5 : Українська культура ХХ- початку ХХІ століть. Кн. 4 / Нац. акад. наук України; гол. ред. тому М. Г. Жулинський. – Київ : Наук. думка, 2013 – С. 96–97.

13. Ленцик, В. Визначні постаті української церкви: митрополит Андрей Шептицький і патріарх Йосиф Сліпий / В. Ленцик ; Наукове Товариство ім. Т. Шевченка в . – Львів : Свічадо, 2001. – 607 с.: іл.. – (Українська бібліотека НТШ; Ч. 11)

14. Митрополит Андрій Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944 рр. ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства, Державний архів служби безпеки України ; ред. С. Богунов. Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. - 478 с. + 1 л. портр.

15. Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. Кн. 1: Документи і матеріали: 1899–1917рр./ упоряд. Ю. Аввакумов. – Львів : Вид-во Католицького ун-ту, 2004. – 924 с.: портр.

16. Митрополит Андрей Шептицький : документи і матеріали 1941–1944 / Укр. католиц. ун-т, Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", Центр європейських гуманітарних досліджень; упоряд. Ж. М. Ковба. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2003. – 312 с.

17. Михайло Пигель (Схимонах Мар’ян). Сторінки життя. Спогади та документи / М. Пигель. – Львів : Свічадо, 2013. – 144 с.: фот.

18. Москалик, Я. Концепція церкви Митрополита Андрея Шептицького: органічно-пневматологічна суть Церкви : пер. з польськ. / Я. Москалик; Львів. богослов. акад. – Львів : Свічадо, 1997. – 128 с. – (Посібники з богослов’я; № 1).

19. Народжені Україною: меморіальний альманах : у 2 т.. Т. 2: Л—Я/ ред. О. Онопрієнко. - Київ : Євроімідж, 2002. – 896 с.: фото. – (Золоті імена України)

20. Пахолко С. Повернення митрополита Андрея Шептицького з російського полону у фалеристичних пам’ятках Петра Терещука / С. Пахолко, Т. Денисова, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика. – Київ, – 2010– № 4. – С. 10–11.

21. Спадщина митрополита Шептицького в національному й духовному відродженні України / Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківська епархія української греко-католицької церкви; ред. В. І. Кононенко. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. - 159 с

22. Стасюк, І. А. Трагічні долі репресованих теофіпольців: (Реобілітовані історією) : у 2 т. Т.1 / І. А. Стасюк, П. П. Прокопчук, В. П. Шептицький. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 653 с.

23. Стасюк, І. А. Трагічні долі репресованих теофіпольців : (Реабілітовані історією). у 2 т. Т.2 / І. А. Стасюк, П. П. Прокопчук, В. П. Шептицький. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 640 с.

24. Сторінки історії України: ХХ століття : посіб. для вчителя / ред. С. В. Кульчицький ; упоряд. В. П. Шевчук та ін. – Київ : Освіта, 1992. – С. 318–334.

25. Суханова З. «Я Буду молитися за вас» / З. Суханова, Н. Матлашенко // Людина і світ. – Київ, 1990. – № 9. – С. 40–48.

26. Український Мойсей : (до 150-ліття від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького) : ст. та матеріали / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів : Логос, 2015. – 146 с.

 

27. Француженко-Вірний, М. О. Великі митрополити України / М. Француженко-Вірний. - Київ : Смолоскип, 2013. – 158 с.: фот.

28. Чернухін, Є. Колекція рукописів та архів митрополита Андрея Шептицького: каталог фонду XVIII Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського/ Є. Чернухін; НАН України, Інститут історії України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2011. – 242 с.: фот.

29. Шептицький, А. Заклик до покаяния: послання на Великий піст/ А. Шептицький. - Львів : Свічадо, 2013. – 134 с.

30. Шептицький, А. (митрополит). Твори: (аскетично-моральні) / А. Шептицький. - [Репр. відтворення вид. 1978 р.]. – Львів: Свічадо, 1994. - 494 с. - (Видання Українського Католицького університету ім. св. Климента Папи. Праці Греко-Католицької Богословської Академії; Т. 45-47).

31. Шептицький, А. (митрополит). Твори: (морально-пасторальні) / А. Шептицький. - [Репр. відтворення вид. 1983 р.]. – Львів : Свічадо, 1994. - 548 с. - (Видання Українського Католицького університету ім. св. Климента Папи; Т. 56-58). - На тисячоліття християнської України.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація




Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebook



Перегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)