22.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Митрополит Андрей Шептицький Версия для печати Отправить на e-mail

Шептицький Андрей

(1865-1944)

Шептицький Андрей (мирське ім’я Роман Марія Александр Шептицький) – граф, митрополит Галицький, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, громадський і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ.Народився 29 липня 1865 р. у с. Прилбичі (Яворівського р-ну Львівської області) у родині графа Івана та графині Софії з родини Фредрів Шептицьких, які належать до знатного галицького роду Шептицьких.

За час свого служіння значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні так і за кордоном. Будучи одним із найбагатших людей Галичини щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям.

Видатний богослов, знавець як східного богослов’я і традицій, так і західного, аскет, Учитель Церкви, проповідник духовного життя, ще за життя визнаний українським народом «рідним Мойсеєм».

Митрополити Андрей Шептицький помер через три місяці після зайняття радянськими військами Львова (27 липня 1944 р.) 1 листопада 1944 р.

1. Баран О. Митрополит Андрей Шептицький і його екуменічні ідеї : (у 50-у річницю смерті Великого Митрополита) / Олександер Баран // Укр. історик. – 1994. – Т.31. Ч. 120-123. – С. 182-188.

2. Вавжонек М. Василь Стефаник як представник галицьких радикалів / Міхал Вавжонек // Укр. іст. журн. – 2014. - № 5. – С. 49-60.

3. Великий довідник. Україна / уклад. О. М. Кожушко. - Харків, 2009.

С. 601 : Шептицький Андрей.

4. Великі Українці: митрополит Андрей Шептицький, патріарх Йосиф Сліпий // Музейний провулок. – 2009. – № 3. – С. 176-178.

5. Видатні постаті в історії України ХХ ст. : короткі біографічні нариси / В. І. Гусєв, О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька та ін. – Київ, 2011.

С. 361-364 : Шептицький А.

6. Видатні постаті України : біографічний довідник / Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко та ін. – Київ, 2004.

С. 833-834 : Шептицький А.

7. Дашкевич Я. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. – 2-ге вид., виправл. й доповн. – Львів, 2007.

С. 624-626 : Андрей Шептицький.

8. Денисова Т. Грошові документи ОУН 1951-1992 рр. з колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького / Т. Денисова // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформац. журн. – 2012. – № 4. – С. 29-31.

9. Денисова Т. Медаль “Гетьман Петро Дорошенко” з колекції Національного музею Андрея Шептицького / Т. Денисова // Нумізматика і фалеристика. – 2012. – № 2. – С. 48.

10. Денисова Т. Матриці печаток парафіяльних церков Перемишльської греко-католицької єпархії у сфрагістичній колекції Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького / Т. Денисова // Нумізматика і фалеристика. – 2011. – № 3. – С. 6-11.

11. Довідник з історії України (А-Я) / упоряд. : І. Підкова, Р. Шуст. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – Київ, 2002.

С. 1085-1087 : Шептицький А.

12. Довідник з історії України : у 3 т. Т. 3 : (Р-Я) / упоряд. : І. Підкова, Р. Шуст. – Київ, 1999.

С. 620-623 : Андрей Шептицький.

13. Добош О. (протоієрей). Митрополит Андрій Шептицький : період становлення і сходження на митрополичий престол (1865-1900 рр.) / О. Добош // Труди Київської Духовної Академії. – 2010. – № 12. – С. 154-161. – Бібліогр. : 21 назва.

14. Енциклопедія історії України. Т. 10 : (Т-Я) / ред. рада : В. М. Литвин, В. М. Геєць, Л. В. Губерський та ін. – Київ, 2013.

С. 631-633 : Шептицький А.

15. Енциклопедія українознавства : словникова частина. Т. 10 : (Хм-Ящ) / голов. ред. : В. Кубійович. – Париж–Нью-Йорк : «Молоде Життя», б. р.

С. 3841-3844 : Шептицький А.

16. Ідзьо, В. С. Митрополит Андрій Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії «Украинская Жизнь» у 1914-1917 роках / В. С. Ідзьо ; М-во освіти і науки України, Наук-дослід. ін-т українознавства. – Львів : Сполом, 2007. - 50 с.

17. Імена видатних людей у вулицях Львова / С. Громов. – Львів, 2003.

С.142-143 : Шептицький Андрей.

18. Клюнь Р. Діяльність митрополита Андрея Шептицького часів Другої світової війни в українській історіографії /Р. Клюнь // Інтелігенція і влада : матеріали 5-ї Всеукр. наук. конф. – Одеса, 2009. – Ч. 3. – С. 99-106. – Бібліогр. : 16 назв.

19. Львів : турист. путівник / А. М. Козицький. – Львів, 2005.

С. 50-51 : Шептицький Андрей.

20. Майороші М. А. Митрополит Андрей Шептицький і Закарпаття / М. А. Майороші // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Історія. – 2012. – Вип. 28. – С. 18-27. – Бібліогр. : 47 назв.

21. Митрополит А. Шептицький та його роль у піднесенні національного життя в західноукраїнських землях //Історія України : повний курс підгот. для вступу до вищ. навч. закл. / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – Київ, 2008. – С. 265-266.

22. Новий довідник : історія України / упоряд. : С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопченко та ін. – Київ, 2005.

С. 427-428 : Шептицький Андрей.

23. Палієнко М. Роль митрополита Андрея Шептицького в збереженні архівних колекцій української еміграції у Відні / М. Палієнко // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Історія. – 2011. – Вип. 20. – С. 92-99. – Бібліогр. : 20 назв.

24. Палков Т. Маршрути Львівщиною на вихідні : путівник. Ч. 1 : Північ / Тарас Палков. – Львів, 2009.

С. 141 : Шептицький Андрей.

25. Провідники духовності в Україні / редкол. : І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В.І. Гусєв та ін. – Київ, 2003.

С. 159-160 : Шептицький Андрій.

26. Пуйда Р. Б. Митрополит А. Шептицький – основоположник та провідник молодіжних, християнських товариств Галичини / Р. Б. Пуйда, Я. І. Мандрик // Прикарпат. вісн. НТШ. Думка. – 2010. – № 3 (11). – С. 98-104. – Бібліогр. : 21 назва.

27. Рощина Л. О. Андрей Шептицький : шлях від ченця до митрополита / Л. О. Рощина // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – № 1. – С. 61-65.

28. Рощина Л. О. Меценатська діяльність митрополита Андрея Шептицького / Л. О. Рощина // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 1. – С. 178-180.

29. Санніков С. В. Популярна історія християнства : двадцять століть у дорозі / С. В. Санніков. – Київ, 2012.

С.398-399 : Шептицький Андрей.

30. Степовик Д. Митрополит Андрей Шептицький і українське Православ’я / Дмитро Степовик // Пам’ять століть. – 1998. - № 2. – С. 123-125.

31. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті : док. і матеріали. Т.1. Кн.1 :(1919-1929) / упоряд. : М. Кугутяк, М. Вітенко, М. Вишиванюк та ін. – Івано-Франківськ, 2012.

С. 11, 25, 32-33, 102-103, 105, 142, 524 : Шептицький Андрей.

32. Федорова А. І. А. Шептицький та розповсюдження уніатських ідей серед старообрядців / А. І. Федорова //Інтелігенція і влада : матеріали 5-ї Всеукр. наук. конф. – Одеса, 2009. –Ч. 1. – С. 247-254. – Бібліогр. : 19 назв.

33. Француженко-Вірний М. Великі митрополити України / Микола Француженко-Вірний. – Київ, 2013.

С. 67-96 : Андрей Шептицький.

34. Шаповал Ю. Г. «Діло» (1880-1939 рр.) : поступ української суспільної думки / Юрій Григорович Шаповал. – Львів, 1999.

С.182, 206, 208, 259, 283, 295, 296, 298, 316 : Шептицький Андрей.

35. Шкварець В.П. Митрополит Андрей Шептицький : хроніка життєвого шляху / В. П. Шкварець, Г. С. Попова //Зап. іст. ф-ту Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – 2007. – Вип. 18. – С. 264-274. 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)