21.07.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
В. 15-15 списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін Версия для печати Отправить на e-mail

Анотовані бібліографічні списки

документів історичної тематики та суміжних дисциплін

Випуск 15 – 2015 р.
Краєзнавство

1.               Бліхар Л. П. Історія нашого краю у долях окремих людей і родин / Л. П. Бліхар. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 76 с.

Літературно-художнє видання містить матеріали, які, зокрема, були проголошені на науково-практичній конференції «Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся». Серед об’єктів наукового вивчення опинились спогади Владіслава Ласкі про поляків в селі Озеро, спогади про Волинь, Полісся і Литву Юзефа Ігнація Крашевського та інші матеріали.

Для істориків, краєзнавців, філологів, музеєзнавців та всіх, хто цікавиться історією Волині.

 

2.               Долинська М. Львів : простір на тлі мешканців ХІІІ–ХІХ ст. – Львів : Вид-во Укр. католиц. ун-ту, 2014. – 168 с. : 10 іл.

У цих нарисах зроблено спробу узагальнити найновіші дослідження й усталені академічні погляди на історію Львова від моменту його заснування і до кінця австрійського періоду. Прагнучи описати просторовий розвиток Львова на тлі історії соціуму, автор у кожній темі згадує основні моменти політичного фону, детально характеризує історію змін міського простору (внутрішні та зовнішні межі міста, його адміністративно-територіальний поділ, мережу комунікацій та поселень на передмістях) і описує мешканців міста (структуру влади у Львові, соціальний і національний склад його населення, деякі моменти повсякденного життя).

Для істориків, урбаністів і всіх, кого цікавить історія Львова. Може використовуватися як посібник, насамперед для студентів гуманітарного факультету Українського католицького університету. Також буде корисний учителям історії, котрі викладають львовознавство.

 

3.                Задунайський В. В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці ХІХ–на початку ХХ ст. / В. В. Задунайський ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Норд-Прес, 2006. – 335 с.

У монографії досліджено основний зміст бойового мистецтва та військової спадщини українських козаків на зламі ХІХ – ХХ століть і спроби їх відродження за новітніх часів. Виявлено, що найповніше українську козацьку військову спадщину та відповідне бойове мистецтво було збережено серед нащадків українських козаків на Кубані, проте мешканці будь-яких регіонів України намагались використати ці надбання, вважаючи їх спільним набутком української нації. Виявлено три періоди спроб відродження українських військово-козацьких традицій: 1 – 1917–1920-ті рр.; 2 – кінець 30-х–40-ві рр. ХХ ст.; 3 – кінець 80-х рр. ХХ ст.–2005р. Співставлено досягнення українських козаків та європейських військових формувань у бойовому та військовому вишколі. Проаналізовано перспективи сучасного українського козацького руху.

 

4.                Історія рідного краю : Сарненщина / упоряд. А. В. Копищик. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 316 с. : іл.

Пропонований історико-краєзнавчий нарис буде корисним в першу чергу для педагогів-істориків, які зможуть використати запропонований матеріал на уроках історії рідного краю, а також при проведенні позакласних заходів, виховних годин тощо. Також посібник адресується працівникам системи позашкільної освіти, закладів культури – всім, хто вивчає, досліджує свій край та береже його історичну пам'ять.

 

5.               Краєзнавча Шевченкіана України : матеріали ХІІІ Всеукр. наук. історико-краєзнав. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, м. Канев, 24–25 жовтня 2014 р. / за ред. О. П. Реєнта. – Черкаси, 2014. – 364 с.

Пропонований збірник складають матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, яка відбулася у Каневі 24–25 жовтня 2014 р.

Розрахований на науковців, викладачів, вчителів, краєзнавців, аспірантів, студентів, учнів, всіх, хто цікавиться історією України, життям і творчістю Т. Г. Шевченка.

Матеріали збірника подаються у авторській редакції.

 

6.                Криничанському району – 90 років (1923–2013) / упоряд. : Л. Ф. Забора, Т. О. Бєлінська. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2013. – 159 с. : іл.

На сторінках ілюстрованого видання висвітлюється історичне минуле та сучасність сільськогосподарського регіону Придніпровя.

Історія краю глибока і неосяжна, а сьогодення, зростаюче на цьому міцному корінні, теж багатогранне і неповторне. Все це знаходить своє відображення в представлених у книзі установах, підприємствах та територіальних громадах.

Видання розраховане на широке коло читачів, яких цікавить історія рідного краю, досягнення і здобутки працівників сільського господарства та промисловості, приватних підприємців, лікарів, учителів – всіх, хто спрямовує сили і знання, потенціал та досвід на благо Криничанщини.

 

Історія України

7.               Вечная память ушедшим, вечная слава живым : 70-летию Победы посвящается / редкол. : М. Л. Цуркан, В. М. Михайлов, Е. В. Лысан и др. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2015. – 304 с. : ил.

Документальные очерки рассказывают об удивительных судьбах ныне здравствующих ветеранов Второй мировой войны – пенсионеров металлургических, коксохимических и горноперерабатывающих предприятий, входящих в Группу Метинвест. Биографии ветеранов, истории их фронтовой юности и послевоенных трудовых будней записаны со слов самих представителей молодёжных и ветеранских организаций предприятий Группы.

 

8.            Курков А. Ю. Дневник Майдана / А. Ю. Курков ; худож.-оформитель А. Самовюк. – Харьков : Фолио, 2015. – 221 с. : ил.

Осенью 2013 года Андрей Курков для австрийского издательства «Хаймон» готовил сборник эссе об Украине. Однако 21 ноября стало понятно, что закончить его он не сможет. Вместо сборника эссе для европейского читателя была написана эта книга. В ней автор подробно, по дням описывал, что происходило в Украине с самого начала Евромайдана. Это не революционный боевик, не агитационный текст – это личный дневник писателя, документ, рассказывающий о жизни в Киеве и в стране во время Евромайдана, во время оккупации Крыма и после этих событий.

«Дневник Майдана» был опубликован в переводах на английском, немецком, французском, японском и других языках, а для украинского издания он дополнен репортажами о событиях, происходивших в Украине до начала ноября 2014 года, написанными для норвежской газеты «Даг ог Тид».

 

9.                Маркова С. В. Суспільні та політичні трансформації в українському селі в контексті формування тоталітарної системи (1917–1933 рр.) : монографія / С. В. Маркова. – Камянець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 543 с.

У монографії розглянуто історіографію, джерелознавчу основу та найважливіші теоретичні положення проблеми, проаналізовано концептуальні події, факти, явища, тенденції змін соціальної структури українського села. Зазначену проблему досліджено крізь призму аналізу еволюції формування та функціонування парагромадянського селянського суспільства на початку ХХ ст., радикального зламу на селі внаслідок більшовицької модернізації аграрного суспільства, одержавлення суспільно-політичного і соціально-економічного життя вітчизняного соціуму. Роботу призначено для наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться минулим та майбутнім українського народу.

 

10.             Реабілітовані історією : у 27 т. Рівненська область / голов. редкол. : В. Ф. Солдатенко та ін. ; упоряд. : О. А. Білокінь, Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк та ін. – Кн. 5. – Рівне : ПП ДМ, 2014. – 602 с. – (Наук.-документ. сер. книг «Реабілітовані історією»).

Книга п’ята тому «Реабілітовані історією. Рівненська область» включає анотовані біографічні довідки про 3363 осіб, які зазнали політичних репресій з боку радянського тоталітарного режиму, а згодом були реабілітовані, чиї прізвища починаються на букви К. Видання також містить спогади каторжанина Анатолія Новака та оповідання про сім’ю Довбенків, які стали жертвами більшовицького режиму.

 

11.             Щербак В. Мій Майдан : Революція Гідності (листопад 2013–лютий 2014) / Володимир Щербак. – Київ : ЗНУА, 2015. – 270 с. : іл.

У книзі, присвяченій Революції Гідності, відтворена хронологія подій листопада 2014–лютого 2015 з коментарями і спогадами автора, який спостерігав більшість подій на власні очі. Книга містить перелік Героїв Небесної Сотні з коротким списком їхньої участі в подіях на Майдані та  обставин загибелі.

 

Історія зарубіжних країн

12.             Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки на початку ХХІ ст. : навч. посібник / В. П. Газін, С. А. Копилов. – Камянець-Подільський : Камянець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015. – 284 с.

Навчальний посібник за своїм змістом і тематикою містить багатий матеріал, що відображає події та явища початку ХХІ ст., які формують тенденції й специфічні особливості, притаманні посткомуністичному світу.

Посібник розрахований на вчителів, студентів ВНЗ, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, широкого кола читачів, зацікавлених проблемами соціально-економічного й політичного поступу країн Європи та Америки.

 

13.             Іржавська А. П. Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (ХVІІ–початок ХХІ ст.) : навч.-метод. посібник / А. П. Іржавська, Т. В. Терещенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 415 с. – Бібліогр. : с. 286 – 415.

На основі директивних, нормативних та методичних документів укладено навчально-методичний посібник з дисципліни «Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (ХVІІ–початок ХХІ ст.)» для студентів ННІ історії і філософії Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

 

14.             Іржавська А. П. Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу : навч.-метод. посібник / А. П. Іржавська, Т. В. Терещенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім.Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 415 с. – Бібліогр. : с. 286 – 415.

На основі директивних, нормативних та методичних документів укладено навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу» для студентів ННІ історії і філософії Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

 

Міжнародні відносини

15.             Степаненко М. На основі взаємної поваги і довіри : іст.-публіцист. зб. / Микола Степаненко ; Міждерж. ін-т укр.-казахстан. відносин. – Дніпропетровськ, 2015. – 748 с.

До історико-публіцистичного збірника ввійшли три змістовно поєднані між собою роботи директора Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин Миколи Степаненка.

Книга «Центральноазійський барс» присвячена історії розвитку казахської державності, культури та багатовіковим національним традиціям. Розкриваються сторінки з моменту набуття незалежності Казахстану, пройдений країною тернистий шлях від проведення перших економічних реформ і створення правової основи демократичного суспільства, до визнаних світом успіхів у соціально-економічному розвитку, зміцненні державності та єдності нації у Республіці Казахстан.

У творі «Україна і Казахстан в єдиному потоці історії» автор розповідає про спільну історію українського і казахстанського народів, звертається до фундаментальних уроків минулого, розмірковує про історичний шлях, пройдений нашими народами, зупиняється на проблемі збереження спільної духовної спадщини.

Новітній історії взаємин Республіки Казахстан і України присвячено книгу «На основі взаємної поваги і довіри». Висвітлюються становлення та розвиток політичних, економічних, культурних відносин між двома вже незалежними країнами, які завжди відрізнялися взаємоповагою і доброзичливістю, прозорістю та всебічною взаємною підтримкою.

 
Етнополітологія

16.             Рафальський І. О. Феномен українського національного самовизначення / І. О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 240 с.

У книзі розглядаються історичні, теоретичні та політичні питання українського національного самовизначення у контексті загальної теорії права народів на самовизначення.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів та усіх тих, хто цікавиться питаннями етнополітології.

 
Політологія

17.             Золотухина И. Война с первых дней / Ирина Золотухина ; фото А. Власовой, Е. Малолетки ; худож.-оформитель Л. П. Вировец. – Харьков : Фолио, 2015. – 222 с. : ил.

Ирина Золотухина – журналист, специальный кореспондент, военный кореспондент украинских средств массовой информации – не просто пишет об АТО. Вместе с героями своих репортажей– волонтёрами, бойцами и врачами – автор борется за свою страну с помощью пера и бумаги, неизбежно становится непосредственным учасником трагедии, пропуская через себя всё то, что произошло и происходит на его глазах: аннексию Крыма, незаконные «референдумы», военные действия и оккупацию Донбасса. Автор не претендует на аналіз случившегося. Время осмысления придёт позже. После окончания войны.

 

18.             Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014.

№2. – 374 с.

№3. – 410 с.

У «Наукових записках» ІПіЕНД ім. І. Ф Кураса НАН України подано інформацію про євроінтеграційний курс України, владу, опозицію, місце лівоопозиційних партій у перші роки державної незалежності ; політичний протест періоду зими 2013–2014 років, перспективи партнерської моделі взаємодії між державою і суспільством, сучасний етап самовизначення України, геополітичний вибір України, проблеми легітимності політичної влади сучасної України.

Видання користується попитом у викладачів суспільних дисциплін вузів, студентської молоді, всіх, хто цікавиться питаннями державотворення на сучасному етапі.

 

19.              Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : колект. монографія / авт. кол. : Т. А. Бевз, О. О. Зорич, А. А. Зуйковська та ін. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 295 с.

У монографії здійснено аналіз соціально-політичних умов формування громадянської ідентичності сучасної України ; окреслено основні політичні механізми утвердження громадянської ідентичності умовах політичної модернізації ; досліджено діяльність владних та управлінських інституцій, політичних партій і громадських організацій, спрямовану на конструювання громадянської ідентичності ; визначено місце і роль державної політики, а також зовнішньополітичних впливів у процесі трансформації громадянської ідентичності ; проаналізовано особливості залученості церкви до процесу формування громадянської ідентичності ; досліджено громадянську ідентичність в політичному дискурсі друкованих засобів масової інформації і роль соціальних мереж у громадянському самовизначенні українців ; окреслено перспективи розвитку системи соціально-ціннісних орієнтацій як засобу зміцнення патріотизму і духовно-моральних основ в українському суспільстві, зокрема, серед молоді, профілактики міжнаціональних конфліктів, сепаратизму, екстремізму.

 
Зброєзнавство

20.             Історія давньої зброї : дослідження 2014 : зб. наук. пр. / упоряд. Д. Тоїчкін ; Ін-т історії НАН України ; Нац. військово-іст. музей України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. – 308 с. : іл.

Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Першої міжнародної зброєзначої конференції, що відбулася у м. Києві 16–19 лютого 2014 року.

 

Історія Другої світової війни

21.             Каземиров К. В. От Сталинграда на Берлин : воспоминания рядового солдата / Константин Каземиров. – Чернигов : Изд. Лозовой В. М., 2014. – 119 с. : ил. – (К 70-летию Победы посвящается).

Книга воспоминаний ветерана Второй мировой войны, прошедшего боевой путь от Волги до Берлина рядовым солдатом. Автор делится с читателями яркими впечатлениями боевой молодости, просто и колоритно рисует образы боевых товарищей, командиров и простых людей, с которыми судьба свела его на дорогах войны. Текст воспоминаний сопровождают многочисленные фотографии. Предназначена для всех, кто интересуется историей Второй мировой войны.

 

22.             Соловйов В. Ще раз про війну… / Володимир Соловйов. – Чернігів : Вид. Лозовий В. М., 2015. – 328 с.

До прозової книжки увійшли оповідання і повісті про події Другої світової війни, про повоєнне життя, свідком якого в дитинстві та юності був автор, твори про сучасність. Історична повість «Дума про Кривого Рога» переносить нас у ХVІІІ століття і розповідає про заснування запорізькими козаками міста Кривого Рога, в якому народився Володимир Соловйов.

 

Історія науки

23.             Кушерець В. Самоцвіт України – Іван Пулюй : до 170-річчя від дня народження / В. Кушерець, В. Шендеровський. – Київ : Знання України, 2015. – 63, [1] с. : портр.

Iм’я Івана Пулюя, незаслужено забуте, як і багатьох інших українців – відомих учених, громадських діячів, яким довелося поза Батьківщиною жити і працювати, повернулося в Україну. Учений зі світовим іменем завжди пам’ятав про українське коріння, вірив у незалежність своєї Вітчизни.

У книзі йдеться про громадсько-політичну діяльність І. Пулюя.

Розрахована на широке коло читачів.

 

Історія друку

24.             Дубова Т. Галичина і галичани на сторінках журналу «Киевская старина» (1882–1906) : історико-бібліогр. дослідж. / Тетяна Дубова ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. – Львів, 2012. – 273 с.

Досліджується рецепція Галичини у Наддніпрянській Україні в роки заборони українського друку в Росії (Емський указ 1876 р.) та переміщення українського видавничого руху до Галичини. Автор розглядає способи репрезентації Галичини на сторінках «Киевской старины» (тоді єдиного українського історичного журналу), які відображали як реальність, так і різні ступені її міфологізації, притаманні видавцям цього журналу. У бібліографічній частині дослідження розписано всі річники журналу, вибрано статті, причинки, згадки, рецензії на книжки про Галичину і галичан, що створило цілісну картину сприйняття Галичини у підросійській Україні.

Для істориків, дослідників історії видавничої справи, бібліографів.

 

25.             Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; Наук.-дослід. ін-т пресознавства. – Львів, 2013. – Вип. 3 (21). – 615 с.

До збірника включено статті про україномовну пресу Словаччини, Відня (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.), про українську медичну періодику Києва доби УНР та Гетьманату (квітень 1917–1919 рр.) ; про розвиток і типологічну диференціацію фахової преси в Україні 1918 р., про католицьку пресу Галичини міжвоєнного періоду. Окремим розділом подано матеріали про українську періодику (ХІХ–ХХ ст.) як історичне джерело, теорію і практику преси, українську журналістику в іменах.

Розрахований на фахівців видавничої справи, студентів. викладачів профільних вузів.

 

Історія освіти

26.             Фазан В. В. Просвітницько-виховна діяльність Лавр – духовних осередків на українських землях (ХVІІІ–початок ХХ століття) : монографія / В. В. Фазан. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 377 с. – Бібліогр. : с. 329 – 373.

У монографії відтворено та обґрунтовано методолого-теоретичні й організаційно-педагогічні засади процесу просвітницько-виховної діяльності Лавр як духовних осередків на українських землях (ХVІІІ–початок ХХ століття) ; пропонується авторське вирішення проблеми на засадах комплексу наукових підходів ; здійснено відбір і модифікацію базових понять дослідження; виявлено сутність, структуру , особливості змісту й організації просвітницько-виховної діяльності Лавр як духовних осередків на українських землях (ХVІІІ–початок ХХ століття); розроблено технологію підготовки вчителів на основі просвітницької діяльності Лавр у ЗНЗ.

Дослідження містить практичні рекомендації щодо впровадження його результатів у практику роботи системи загальної середньої, педагогічної професійної і післядипломної освіти в рамках соціально-педагогічного навчально-виховного комплексу регіону.

Матеріали монографії можуть бути рекомендовані вчителям, студентам, магістрам, науковим працівникам, викладачам, методистам, управлінцям в організації освіти.

 

Бібліотечна справа

27.             Кривенко М. Історичні колекції Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : з досвіду вивчення та наукової реконструкції / Маргарита Кривенко, Галина Сварник ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. від. іст. колекцій. – Львів, 2014. – 112 с.

У виданні узагальнено теоретичний аспект проблеми дослідження й опрацювання історичних колекцій в Україні й за кордоном та підсумовано десятирічний досвід НД Відділу історичних колекцій ЛННБ України ім. В. Стефаника з цього питання. Запропоновано загальну схему уніфікованого опису історичних колекцій з урахуванням особливостей історії та складу фонду ЛННБ України ім. В. Стефаника ; обґрунтовано основні принципи укладання паспорта як базового облікового документа ; розглянуто джерела і шляхи виявлення інформації для його заповнення ; наведено зразки опису різних типів і видів історичних колекцій.

Видання слугуватиме всім, хто працює з документуванням історичних колекцій у бібліотеках, архівах, музеях тощо, а також власникам приватних книгозбірень та колекціонерам.

 

Філологічні науки

28.             Славінська І. Історії талановитих людей / уклад. Ірина Славінська. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 127 с. : фот. – (Сер. «Теплі історії»).

29.             Славінська І. Історіїталановитих людей. Кн. 2 / уклад. Ірина Славінська. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 133 с. – (Сер. «Теплі історії»).

Книжка продовжує популярну серію «Теплі історії», майже всі книжки якої стали українськими бестселерами. Що в цій книзі? Життєві історії людей, яких ми знаємо і любимо.

 
Мистецтвознавство

30.             Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / редкол. : П. А. Ричков, О. Л. Михайлишин, В. С. Алексанндрович та ін. – Рівне : Дятлик М., 2014. – Вип. 4. – 141 с. : іл.

У збірнику опубліковані наукові статті з історії дослідження пам’яток архітектури та містобудування Волині. Матеріали багато проілюстровані. Більшість світлин і креслень публікується вперше.

Призначений для наукових працівників, архітекторів, реставраторів архітектури, мистецтвознавців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

 

31.             Середа Н. Б. Історія театру : навч.-метод. посіб. / Н. Б. Середа ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 87 с.

Навчально-методичний посібник є допоміжним матеріалом до вивчення курсу з історії театру для майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва, соціальної педагогіки та соціальної роботи. Він розкриває провідні аспекти та хронологічну послідовність вивчення історичних процесів розвитку зарубіжного та вітчизняного театру.

 
Культурологія

32.             Культурологічна думка : щорічник наук. праць / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол. : Ю. П. Богуцький (голова редкол., голов. ред.), С. М. Волков, В. М. Щербина та ін. – Київ, 2014. – № 7. – 192 с. : іл.

У щорічнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії культури, етнокультурології та культурної антропології, музеєзнавства, пам’яткознавства, прикладної культурології, динаміки світової культури. Видання призначене для науковців, культурологів, мистецтвознавців, музейних працівників, викладачів, аспірантів і студентів.

 
 
Релігієзнавство
 

33.             Лев Джулинський : священик, видавець, громадський діяч : зб. матеріалів / авт.-упоряд. Олександр Коковін. – Львів : Свічадо, 2015. – 168 с. : іл.

У пропонованому виданні представлено матеріали оригінальних досліджень, які висвітлюють сторінки біографії, громадську та видавничу діяльність уродженця Бережанщини отця Лева Джулинського.

Для науковців, краєзнавців, викладачів, студентів, учителів, учнів старших класів, усіх, хто цікавиться минулим і сьогоденням рідного краю.

 
Бібліографознавство

34.             Гуржій Олександр Іванович : доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / авт. вступ. ст. О. П. Реєнт. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. – 121 с.

У покажчику із серії «Бібліографія вчених України» представлено перелік наукових праць доктора історичних наук, професора, головного наукового співробітника відділу історії України середніх віків та раннього нового часу Інституту історії України НАН України О. І. Гуржія.

Для науковців, викладачів, студентів і фахівців у галузі історичної науки та бібліографознавства.

 

35.             Кульчицька Т. Ю. Мирон Кордуба (1876–1946) : іст.-біобібліогр. дослідж. / Т. Ю. Кульчицька ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. – Львів, 2012. – 248 с. : іл.

Видання складається з двох частин. Перша містить дослідження життєвого і творчого шляху Мирона Кордуби – відомого українського історика, вченого, педагога, політичного і громадського діяча. У бібліографічній частині подано друковані праці М. Кордуби та літературу про нього за 1895–2010 рр.

Для істориків, студентів та всіх, хто цікавиться українською історією, громадським і культурним життям України.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В.6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)