20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
 • Перегляд електронних колекцій on-line;
 • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
 • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
 • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
 • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Могилянка: чотири століття історії Версия для печати Отправить на e-mail

З 15 серпня у Виставковому залі експонується книжкова виставка «Могилянка:чотири століття історії», присвячена 400-ій річниці з часу заснування (1615) Братської школи, згодом Києво-Могилянської академії


Електронна презентація

Література

 1. Андрушенко М. Панас Віршотворний : Києво-Могилянська академія і український процес XVIII ст. / М. Андрушенко. – Київ : Українська книга, 1999. – 207 с.
 2. Асконический В. Киев с древнейшим его училищем Академиею. Ч. 1 / В. Асконический. – Киев : Унив. тип., 1856. – 370 с.
 3. Голубев С. Киевская академія в конце XVII и начале XVIII столетий : речь, произнесенная на торжественном акте Киевской Духовной академии 26 сентября 1901 года / С. Голубев. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – 101 с. : 2 л. рис.
 4. Голубев, С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники : (опыт церковно-исторического исследования). Т. 1 / С. Голубев. – Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1883. – 576 с.
 5. Історія української культури : побут, письменство, мистецтво, театр, музика / за заг. ред. І. П. Крип’якевича. – Київ: Либідь, 1994. – 656 с. : іл.
 6. Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України ім.. В.І. Вернадського : каталог. – Вип. 2. Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615 – 1817) / ред. кол. Дубровіна та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім.. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2003. – 480 с.
 7. Києво-Могилянська академія в іменах, ХVІІ-ХVІІІ ст. : ист. лит. / ред. В. С. Брюховецький. – Енциклопедичне вид.. – Київ: КМ Академія, 2001. – 736с. : іл. – До 10-річчя відродження Києво-Могилянської академії
 8. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Київ : Абрис, 1994. – 288 с. : іл.
 9. Наливайко Д. Києво-Могилянська академія і Європа / Д. Наливайко // Всесвіт. – 1972. – № 7. – С. 185 – 199
 10. Ничик В.М. Основные направления философской мысли в Киево-Могилянской академии : автореф. на соискание ученой степени д-ра филос. наук : 09.00.03 «история философии» / В.М. Ничик ; АН Украинской ССР, Ин-т философии. – Киев, 1978. – 47 с.
 11. Онищенко, Є. І. Воскресіння академії : спогади про відродження Києво-Могилянської академії та його учасників/ Є. І. Онищенко. – Київ: Академія, 2004. – 93 с. : фото. – (Серія віхи історії відродження Києво-Могилянської академії)
 12. Петров Н.И. Киевская академия в царствование императрицы Екатерины ІІ (1762 – 1796 гг.) / Н.И. Петров. – Киев : Тип. Горбунова, 1906. – 121 с.
 13. Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів : зб. наукових праць / АН Української РСР, Ін-т Мовознавства ім.. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1988. – 182 с.
 14. Семчишин М. Тисяча років уукраїнської культури : іст. огляд культурного процесу/ М. Семчишин. – 2-ге вид. фототипне. – Київ : Друга рука, 1993. –550 с.
 15. Тітов Х. Стара вища освіта / Х. Тітов. – Київ, 1924. – 432 с.
 16. Українська козацька держава : витоки та шляхи історичного розвитку: (матеріали республіканських історичних читань) / АН України, Інститут історії України ; відп. ред. В. А. Смолій ; заст. відп. ред. В. С. Степанков. – Київ, 1991. – 158 с. – До 125-річчя з дня народження Михайла Грушевського
 17. Феномен Петра Могили : біографія, діяльність, позиція / НАН України, Ін-т філософії ; відп. ред. В. Климов. – Київ : Дніпро, 1996. – 267 с.
 18. Хижняк З.И. Киево-Могилянская академія / З.И. Хижняк. – Киев: Выща шк., 1988. – 268 с. : ил.
 19. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія / З.І. Хижняк. – Київ, 1970. – 172 с. : іл.
 20. Хижняк З.І. Церква Благовіщення пресвятої Богородиці при Києво-Могилянській академії / З.І. Хижняк. – Київ : Гулевичівна, 2004. – 79 с. : іл
 21. Хижняк, З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. Київ : Києво-Могилянська акад., 2003. – 202 с. : іл.
 22. Хижняк, З. І. З історії Києво-Могилянської академія XVII-XVIII ст. : студентам, які навчалися, навчаються й будуть навчатися в Києво-Могилянській академії / З. І. Хижняк. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2005. - 62 с.
 23. Хижняк, З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. - 2-е вид. допов. і переробл.. – Київ: Києво-Могилянська акад., 2008. – 202 с. : іл.
 24. Хижняк, З. І. Києво-Могилянська академія : історичний нарис / З. І. Хижняк. - Київ: КМ Academia, 2001. – 20 с. : іл.
 25. Хижняк, З. І. Києво-Могилянська академія : суспільно-політичні й ідеологічні передумови виникнення вищої освіти в Україні/ З. І. Хижняк. - Київ: Знання, 1991. – 78 с. : іл.
 26. Хижняк, З. І. Києво-Могилянська Академія в XVII-XVIII ст. / З. І. Хижняк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 224 с. : іл.
 27. Хижняк, З. І. Ректори Києво-Могилянської академії 1615-1817 рр. / З.І. Хижняк. – Київ: КМ Академія, 2002. – 192 с.: іл, портр.
 28. Церква і національне відродження : наукове вид. / Ін-т нац. відносин і політології АН України. – Київ, 1993. – 407 с.
 29. Шевченко Ф. Перший вуз на Україні (і в усій Східній Європі)/ Ф. Шевченко. – Наука і суспільство. – 1967.– № 7. С. 20 – 24
 30. Шип Н.А. Русско-украинское культурное сотрудничество в XVIII – первой пол. XIX в. / Н.А. Шип. – Киев : Наукова думка, 1988. – 112 с.
 31. Шип, Н. А. Освітні традиції Києво-Могилянської академії : матеріали до курсу "Історія України" / Н.А. Шип; Матеріали зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, Українська академія зовнішньої торгівлі, Кафедра гуманітарної підготовки. – Б.м., 1998. – 38 с.
 32. Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. / М. Яременко. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2007. – 304 с.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)