20.11.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБІР: 25.08.2015 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження до відділу ДБІР 25. 08. 2015 р.

А32591 8(с)(01)

В42

Від ювілею до ювілею : шевченкознавчі студії викл. Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького (1964 – 2014 рр.) :анотов. бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; уклад. О. М. Абразумова ; ред. Г. М. Голиш. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 127 с.

Запропонований анотований покажчик має на меті презентувати основні здобутки шевченкознавчих досліджень черкаських викладачів протягом 1964-2014 років, тобто протягом останього півстоліття.

За видовою ознакою – це монографії, статті, довідкові видання, публікації у ЗМІ, тези та матеріали конференцій. Особливо слід виділити передруки рідкісних шевченкознавчих видань (С. Балея, С. Смаль-Стоцького, П. Филиповича, В. Хмельницького – Черкаським науковим центром шевченкознавчих досліджень.

Анотований покажчик має наступну структуру: передмова, слово від укладача, власне бібліографічний контент, відомості про авторів публікацій, іменний покажчик, список умовних скорочень.

Видання розраховане на науковців, викладачів, бібліотечних працівників, студентів, а також усіх, хто цікавиться шевченкознавчою проблематикою.

Цей бібліографічний звід буде цікавим і корисним історикам, культурологам, соціологам, філософам, - усім, кого захоплює й надихає таїна Шевченкового слова, усім, хто прагне осягати духовне становлення нашої нації.

Б8794 9(с2)

В449

Вілкул Т.

Літопис і хронограф. Студії з текстології домонгольського київського літописання / Тетяна Вілкул ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - 517 с.

Монографію присвячено дослідженню ранніх київських літописів і давньоруських хронологічних творів. Розглядаються, зокрема, Повість временних літ, Київський літописний звід початку ХІІІ ст., давньослов’янські переклади хроні Георгія Амартола та Іоанна Малали, Александрія Хронологічна, так званий «Хронограф по великому ізложенію» та ін. Оскільки два різновиди історичних творів середньовічної Русі, літописи й хронографи, слугували «контрольними текстами» одні для других, проведене в роботі зіставлення цитат, сюжетних паралелей, манери запозичень та ідейних перегуків дозволяє розв’язати проблеми, про які фахівці дискутують віддавна, переглянути деякі усталені на сьогодні концепції та уточнити висловлені раніше судження. Окрему увагу надано тим свідченням, що проясняють датування літописних і хронографічних пам’яток. Врешті, низку питань монографія подає вперше, як-от: походження хронографічних цитат у Київському літописному зводі та походження початкової частини хронографів із викладом старозавітної історії.

Для істориків, філологів та усіх, хто цікавиться історією та книжністю середньовічної Русі.

Б8812 61

Ж746

Життєвий шлях і творчі надбання Георгія Вікторовіча Дзяка :біобібліогр. вид. / М-во охорони здоровя України, Дніпропетр. мед. акад. ; уклад. Р. М. Годлевська. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 300 с. : фот.

Це видання – масштабне, сповнене любові до людей, як і саме життя ювіляра, покликане поєднати основні напрями багатогранної творчої діяльності талановитого вченого, педагога, лікаря, організатора вищої медичної школи України Георгія Вікторовича Дзяка, перегорнути сторінки насиченого життя, занотувати основні здобутки і людську вдячність.

Ця книга буде провідником для молоді, учнів і послідовників ювіляра у справі служіння медичній науці, освіті та народу України.

В3510 069

Ж787

Жовківські читання 2011 : зб. ст. першої наук. конф. Музей в сучасному світі” / Львів. галерея мистецтв ; упоряд. С. В. Каськун. - Львів : Растр-7, 2011. - 223 с. : іл.

Збірник статей першої наукової конференції Жовківські читання 2011 (26-27 серпня 2011 р., м.Жовква Львівської області).

Вміщені в збірнику статті охоплюють широке коло питань, що стосуються музейної діяльності – збереження, обліку та вивчення пам’яток культури і мистецтва, формування музейних збірок, їх експонування. Розглядається культурна і просвітницька роль музею, досвід співпраці музею та освітніх закладів, можливості сучасного музею в збереженні традицій, формуванні духовної культури майбутнього. В збірнику також вміщено дослідження з історії, культури та мистецтва Жовкви та Жовківщини.

А32614 1Ф(03)

З-486

Зеленська Л. М.

Івент-менеджмент : слов.-довід. організатора заходів / Лариса Михайлівна Зеленська, А. О. Романова ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2015. - 83 с.

Словник містить короткі тлумачення термінів, які розкривають основні поняття теорії, історії та сучасного стану розвитку івент-менеджменту як наукової дисципліни та сфери професійної діяльності. Видання укладено з метою вдосконалення підготовки фахівців за спеціальністю «Менеджер індустрії дозвілля» і призначене для студентів, аспірантів, широкого кола спеціалістів, усіх, хто працює в галузі організації й управління заходами та вивчає процеси, пов’ язані з формуванням і розвитком цієї сфери в Україні.

Б8795 9(с2)

З-781

Зовнішня політика України в умовах глобалізації : анотов. іст. хроніка міжнарод. відносин (2004 – 2007) / авт. кол. С. В. Віднянський [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 393 с.

Видання є хронологічним продовженням попередньої анотованої хроніки зовнішньої політики України в умовах глобалізації (1991-2003 рр.), яка вийшла друком 2004 р. у видавництві «Генеза». Незмінними залишилися концептуальний підхід до зазначеної історичної праці та її джерельна основа. Автори хроніки використали щоденну інформацію про факти зовнішньої політики України, які зафіксовані у провідних періодичних виданнях України. Більшість фактів анотовано посиланням на відповідне джерело інформації. Подано відносини України з країнами Європейського Союзу, іншими державами Європи, країнами Співдружності Незалежних Держав, Північної Америки, Близького та Середнього Сходу, Азії, Латинської Америки та Африки. У хроніці також показано особливості відносин України з основними міжнародними організаціями.

Видання розраховано на студентів, науковців, викладачів, експертів з міжнародних відносин, усіх читачів, які цікавляться сучасними міжнародними відносинами та зовнішньою політикою України.

М1375-4 9(с2)Київ

К562

Ковалинський В. В.

Київські мініатюри. Кн. 4 / Віталій Васильович Ковалинський. - Київ : Купола, 2015. - 297 с. : іл. - (Б-ка музею історії міста Києва).

Друге, доповнене, видання книги четвертої «Київських мініатюр» відомого історика, письменника і журналіста Віталія Ковалинського продовжує знайомити з окремими епізодами багатовікової історії міста Києва. Розповіді автора є результатом копітких пошуків та знахідок в архівах Києва, де зберігаються різноманітні свідчення про життя нашого міста.

Видання розраховане на широкий загал читачів.

Б8804

34

К65

Конституційна реформа : зб. матеріалів Центру політико-правових реформ за 2007 – 2013 роки / Центр політико-правових реформ ; ред. І. Б. Коліушко. - Київ : Москаленко О. М., 2013. - 165 с.

У виданні зібрано матеріали Центру політико-правових реформ у сфері конституційної реформи за 2007 – 2013 роки, зокрема: аналітичні статті, узагальнення Білої та Зеленої книги конституційної реформи, пропозиції до проекту Концепції конституційної реформи, заяви, проекти рішень пов’язані з діяльністю в Конституційній Асамблеї та інші матеріали. Зібрані у цьому виданні матеріали є актуальними та можуть бути використані при проведенні конституційної реформи в інтересах українського суспільства.

Книга може бути цікавою науковцям, парламентаріям, громадським діячам, викладачам, аспірантам, студентам та всім, хто цікавиться питанням конституційної реформи в Україні.

А32651 61

Л937

Люди та події 1928 – 2008 рр. : календар памятних дат / Академія медичних наук України, Інститут медицини праці ; упоряд.: Ю. І. Кундієв, Д. В. Варивончик. - Київ : Авіцена, 2008. - 83 с.

В календарі пам’ятних дат наведена інформація щодо днів народження, займаних посад та тематики основних наукових досліджень провідних наукових співробітників ДУ «Інститут медицини праці АМН України», а також – найважливіші події в житті Інституту, вихід у світ найбільш вагомих наукових праць, за період з 1928 по 2008 рр.

Календар розраховано на науковців, істориків науки, лікарів санепідслужби.

М2687-2 9(с2)

М749

Мокрицький Г. П.

Цікава Житомирщина : ілюстров. турист. енциклопедія : у 4 т. : 4000 памятників, будівель, парків та інших цікавих і визначних місць області. Т. 2 : Райони області: Лугинський, Любарський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький : 1281 обєкт, 791 фотознімок : №№1022—2301 / Георгій Павлович Мокрицький. - Житомир : Волинь, 2014. - 384 с. : іл., схеми.

Другий том туристичної енциклопедії «Цікава Житомирщина» містить відомості про 1021 обєкт історії і культури, природи і архітектури краю, які знаходяться у Лугинському, Любарському, Малинському, Народицькому, Новоград-Волинському, Овруцькому районах.

.

М2111-2 4(03)

С482

Словник української мови : у 20 т. / НАН України, Укр. мовно-інформац. Центр ; наук. керівник проекту В. А. Широков. - Київ : Наук. думка, 2012 – 2015. - (Словники України).

Академічний тлумачний Словник української мови у 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця ХVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін.

Словник розрахований на широке коло користувачів, усіх, кого цікавить українська мова.

Т. 2 : В – Відсріблитися / голов. наук. ред. В. М. Русанівський ; уклад. Л. Л. Шевченко [та ін.]. – 2012. – 975 с.

Другий том Словника містить 10908 словникових статей.

Т. 3 : Відставання – Ґуральня / голов. наук. ред. В. М. Русанівський ; уклад. І. Л. Шевченко [та ін.]. – 2012. – 1119 с.

Третій том Словника містить 12737 словникових статей.

Т. 4 : Д – Ж / голов. наук. ред. В. М. Русанівський ; уклад. В. В. Чумак [та ін.]. – 2013. – 1007 с.

Четвертий том Словника містить 10760 словникових статей.

Т. 5 : З – Звянути / наук. керівник проекту В. А. Широков ; уклад. І. В. Шевченко [та ін.]. – 2014. – 991 с.

Пятий том словника містить 9941 словникову статтю.

А32585 9(~)51

С53

Снайдер Т.

Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. - Київ : Дуліби, 2015. - 583 с. - (Мировой бестселлер).

С 1933-го по 1945 год в Восточной Европе было уничтожено 14 миллинов человек. Книга профессора Йельского университета (США), блестящего историка и искусного рассказчика Тимоти Снайдера посвящена трагическим страницам в истории Восточной Европы. Украинский Голодомор, сталинские массовые экзекуции, Холокост, расстрелы немцами гражданского населения в ходе антипартизанских операций, преднамеренное морение голодом советских военнопленных, послевоенные этнические чистки… Две тоталитарные системы совершали одинаковые преступления в одно и то же время, в одних и тех же местах, содействуя друг другу и подстрекая друг друга.

Книга мгновенно стала мировым бестселлером, пережила 29 изданий на 26 языках мира.

М1840-5 9(с2)(03)

У45

Україна в міжнародних відносинах : енциклопед. слов.-довід. Вип. 5 : Біограф. частина: АМ / НАН України, Ін-т історії України ; ред. М. М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2014. - 330 с.

Пятий випуск (літери А – М) є біографічною частиною енциклопедичного словника-довідника «Україна в міжнародних відносинах». Містить інформацію про політиків, учених, письменників, митців ХІ – ХХІ ст., діяльність яких була пов’язана з розвитком державних, громадсько-політичних і культурних зв’язків України з зарубіжним світом.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)