16.10.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБІР: 20.10.2015 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження до відділу ДБІР 20.10.2015 р.

1. Библиотековед и библиограф Нина Михайловна Березюк : (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. : В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицкая ; вступ. ст. Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник ; науч. ред. С. И. Посохов ; библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова ; отв. ред. И. К. Журавлева. — Харьков : ХНУ имени В. Н. Кара­зина, 2015. —44 с. : фотоил. — (Лауреаты премии имени К. И. Рубинского).

Указатель содержит биографическую справку, статьи о главном библиографе Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Нине Михайловне Березюк, библиографию ее научных работ и литературу о ней.

Издание предназначено специалистам библиотечно-информационной сферы, историкам библиотечного дела и библиографии, а также историкам, краеведам, культурологам.

2. Великий полтавець Іван Петрович Котляревський : біобібліогр. покажч. / уклад. : Войцехівська О. М., Дідусенко Г. А., Захарченко С. М. та ін. ; Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського. – Полтава : TOB «АСМІ», 2015. –126 с. – (До 120-річчя відкриття бібліотеки).

Покажчик присвячено видатному полтавцю, основоположнику нової української мови Івану Петровичу Котляревському.

Видання буде корисним науковцям, учителям, бібліотекарям, краєз­навцям, студентам, а також усім, хто цікавиться творчістю І. П. Котлярев­ського.

3. Олександр Гаврош : між журналістикою та літературою : бібліогр. покажч. 1992–2014 рр. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. О. В. Шмайда ; передм. С. Д. Федаки ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 184 с. : іл. – (Закарпат. публіцистика в іменах : бібліографія).

Бібліографічний покажчик "Олександр Гаврош: між журналістикою і літера­турою" – перше видання нової серії покажчиків "Закарпатська публіцистика в іменах". Воно розраховано на бібліотечних працівників, журналістів, усіх, кого цікавить література і публіцистика нашого краю.

4. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Глобинський район [Текст] = Register of Monuments of History and Culture of Ukraine : Poltava Region. Globyno district / Полтав. краєзнав. музей ім. В. Кричевського ; Андрієць В. А., Білик О. М., Гавриленко І. М. та ін. ; ред. кол. : Ю. В. Волошин, А. М. Киридон, Кондратенко Т. К. та ін. ; [упоряд., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава : TOB «АСМІ», 2014. – 711 с. : іл.

Пропоноване увазі читача видання продовжує серію публікацій матеріалів до «Зводу пам’яток історії та культури України», що знаходяться на території Полтавської області. Даний випуск присвячений пам’яткам при­роди, археології, історії, архітектури та техніки, що розташовані на території Глобинського району Полтавської області.

5. Микола Ільницький. Й.-В. Ґете й І. Франко : антиномія природи і духу: бібліографія / Дрогобиц. держ. пед. ун-т імені Івана Франка / вступ. слово М. Шалати. – Дрогобич : Коло, 2014. – 60 с. – (Doctor Honoris Causa).

Друкуються матеріали урочистого засідання Вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка від 22 травня 2014 року з нагоди присудження звання Почесного доктора Миколі Ільницькому.

6. Ліна Костенко : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Г. В. Волянська, Л. А. Кухар ; авт. нарису В. Є. Панченко ; наук. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України. – Київ, 2015. – 287 с.

Біобібліографічний покажчик «Ліна Костенко» присвячений відомій українській поетесі, перекладачеві, кіносценаристу, драматургу - Ліні Василівні Костенко.

Покажчик містить літературознавчий нарис В. Є. Панченка і фрагменти праць видатних діячів культури і літератури, присвячені творчій біографії поетки, а також бібліографію творів Л. В. Костенко і літературу про неї.

Видання розраховано на широке коло науковців і спеціалістів: філологів (мовознавців, літературознавців, компаративістів), культурологів, учителів-словесників, працівників бібліотечних закладів та інформаційних служб, а також стане у пригоді читачам, які цікавляться творчістю Л. В. Костенко та переймаються проблемами культури, літератури і духовного життя.

7. Олександр Євгенович Лисенко : доктор історичних наук, професор : до 60-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. : Г. М. Голиш, Т. В. Заболотна. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. – 124 с. : портр. – (Біобібліографія вчених України).

Біобібліографічний покажчик подає довідкову інформацію про життя та науково-дослідницьку діяльність завідувача відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча нау­ки і техніки України Олександра Євгеновича Лисенка. Видання підго­товлено з нагоди 60-річчя відомого українського вченого сучасності.

Покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, бібліо­течним працівникам, а також усім, кого цікавить сучасне історієписання.

8. Євген Лисик : біобібліогр. покажч. у театр. часі, просторі, сценографії, архітектурі / уклад. : Віктор Проскуряков, Оксана Зінченко, 3оряна Климко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Срібне слово, 2015. — 67 с. : портр. – (85-літтю від дня народж. Майстра присвячено).

Зроблено спробу зібрати й систематизувати факти життя й творчості знаменитого художника-сценографа, самобутнього Майстра, якого подарувала нам сучасність. Опрацьовано біографію Євгена Лисика, його репертуарний список, подано перелік книжкових, газетних, журнальних публікацій про його працю в театрі. Визначено місце творчої спадщини Маестро у театральному часі, просторі, сценографії, архітектурі.

Своїм виходом у світ у ювілейний для Євгена Лисика рік — митцеві цьогоріч виповнилося б 85 — видання нагадує громадськості про шедеври, які залишив нам Майстер,— про цілий світ образів та ідей, який нам нале­жить берегти і вивчати; світ, утратити який не маємо права.

9. Лоза Ю. Історичний атлас України / Юрій Лоза ; [уклад. мап : Ольга Герасименко, Марія Овсенко, Віра Бахтіярова, Дмитро Зуб]. – Київ : Вид-во «Мапа», 2015. – 320 с. : мапи.

Видання охоплює всі періоди української історії – від появи людини в українських землях до найостанніших подій дня сьогоднішнього. Мапи атласа згруповано в 9 тематично-хронологічних розділів. Закцентовано увагу читача на періодах, що стосуються історії української державності. Картографічною особливістю книги є те, що такі важливі складові історичної мапи, як елементи стану місцевості, прив’язані до того ще й до відповідного історичного періоду.

10. Перша світова війна 1914–1918 рр. і Україна : мовою документів і свідчень / НАН України ; Ін-т історії України ; упоряд. Валентина Шевченко. – Київ : ТОВ Вид-воКліо””, 2015. – 799 с.

Український контекст Першої світової війни відображено на сторінках пропонованого видання крізь призму найважливішого міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень контролюючих спец органів, матеріалів діловодства долучених до гуманітарних проблем війни установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу. У книзі подано вже опубліковані, а також віднайдені, дотепер не відомі, архівні та письмові музейні джерела, результати археографічних експедицій. Видання містить і добірку фотографічних зображень, оригінальних карт бойових операцій, систем життєзабезпечення армії та цивільного населення. Дібрані та згруповані за видовою ознакою джерела дають змогу читачам і дослідникам відповісти на велику кількість складних, суперечливих питань того періоду, осягнути як глобальний соціально-економічний, політичний, так і особистісний, психологічний аспект Великої війни.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

11. Тарас Шевченко і царська цензура : зб. док. / упоряд. І. Ковальов ; підгот. текстів, ст. І. Брижіцької ; комент. І. Брижіцької, І. Ковальова, О. Федорука; наук. ред. О. Федорук. – Київ : Критика, 2015. – 334 с. – (Відкритий архів : матеріяли та дослі­дження з історії модерної української культури ; Т. 2). – (До 200-річчя Тараса Шевченка (1814–2014).

Том другий «Відкритого архіву» містить матеріяли з документального збірника, що його уклав у 1930-х рр. російський літературознавець і архівіст Іван Ковальов. Документи було взято з фондів нинішнього Російського державного історичного архіву в Петербурзі, де працював упорядник; сам збірник залишився невиданим і зберігався у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; частину зібраних матеріялів в різний час опублікували інші дослідники. Для нинішнього видання дібрано неоприлюднені документи, звірені та спеціяльно під­готовані до друку; примітки упорядника переглянуто й доповнено ко­ментарями сучасних шевченкознавців, а також довідковим апаратом.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)