29.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
В. 29-15 списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін Версия для печати Отправить на e-mail

Анотовані бібліографічні списки

документів історичної тематики та суміжних дисциплін

Випуск 29 – 2015 р.

Картографія

1. Лоза Ю. Історичний атлас України / Юрій Лоза ; [уклад. мап : Ольга Герасименко, Марія Овсенко, Віра Бахтіярова, Дмитро Зуб]. – Київ : Вид-во «Мапа», 2015. – 320 с. : мапи.

Видання охоплює всі періоди української історії – від появи людини в українських землях до найостанніших подій дня сьогоднішнього. Мапи атласа згруповано в 9 тематично-хронологічних розділів. Закцентовано увагу читача на періодах, що стосуються історії української державності. Картографічною особливістю книги є те, що такі важливі складові історичної мапи, як елементи стану місцевості, прив’язані до того ще й до відповідного історичного періоду.

 

Краєзнавство

2. История села Котловина (Болбока) : 1812–2012 гг. / Е. Х. Яманди. – Болград : СМИЛ, 2015. – 287 с. : ил.

Книга посвящена анализу истории, культурно-бытовых традиций, специфики языка и образования гагаузов. Она рассчитана для широкого круга читателей, которых интересует прошлое, настоящее и будущее гагаузского народа и его культуры.

 

3. Реабілітовані історією : Сумська область : у 3 кн. Кн. 3. Ч. 1. / редкол. : І. С. Боршош, О. М. Корнієнко, І. Г. Федоренко та ін. – Суми :  ТОВ «Мрія-1», 2015. – 494 с. : іл.

У частині першій книги третьої тому «Реабілітовані історією. Сумська область» продовжено публікацію документальних матеріалів про політичні репресії громадян Сумщини в 1918–1980 роках, зокрема про тих, чиї життя або діяльність пов’язані з містом Ромни, Роменським та Середино-Будським районами.

Книга є даниною пам’яті землякам, які необґрунтовано постраждали за свої переконання, корисний посібник для всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

 

4. Святненко В. Г. Рідний край над Здвижень-рікою : дві Великі Перемоги / В. Г. Святненко. — Київ : Вид. Пугач О. В., 2015. — 469 с. : іл.

Краєзнавче видання відтворює найбільш значимі історичні події населених пунктів Здвижень-краю в період 1941—1991 рр. Автор приділив значну увагу бойовим діям на Брусилівщині під час німецько-радянської війни, життю людей на окупованій фашистськими загарбниками території, долям остарбайтерів, героїзму земляків на фронтах Другої світової війни, подіям із життя мешканців рідного краю в часи післявоєнної Відбудови та в останній період існування радянської економічної та політичної системи. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, газетно-журнальну періодику, фотодокументи, листування, свідчення очевидців і розповіді старожилів.

Книжка стане в нагоді науковцям, учителям, студентам, а також усім тим, хто цікавиться історією Брусилівщини.

 

Генеалогія

5. Чернецький Є. А. Михалевські герба Корчак з Вовковинець та Олександрівки : легітимаційні документи (1733–1842 рр.). / Є. А. Чернецький. – Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2015. – 182 с. : іл.

У книжці проаналізовано одну зі справ про дворянське походження Михалевських герба Корчак та її документальний склад. Розглянуто генеалогічну структуру, географічну мобільність (у межах Поділля і Київщини), конфесійну належність, освітній рівень та соціальну позицію Михалевських з Вовковинець і Олександрівки впродовж XVIII–першої третини XIX століть. Видання доповнене поколінним розписом цієї лінії Корчаків-Михалевських та хронікою подій, зафіксованих в їхній легітимаційній справі. Наведені повні тексти всіх документів, що в ній відклалися.

Видання адресоване дослідникам та шанувальникам шляхетської старовини.

 

Історія України

6. Буджак : историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. археологии и этнологии Украины ; Упр. культуры и туризма, национальностей и религий Одес. обл. гос. администрации ; редкол. : А. И. Киссе, А. А. Пригарин, В. Н. Станко. – Одесса : СМИЛ, 2014. – 750 с. : ил. – Библиогр. : с. 685–739.

Данная книга для чтения посвящена истории и этнографии народов Буджака. Этот самобытный регион Дунай-Днестровского междуречья характеризуется многонациональным составом населения. Каждая из этнокультурных общностей обладает своими выразительными прошлым и традициями. Такая вариативность и стала предметом коллективного внимания. Кроме очерков, посвященных общим сюжетам истории и тенденциям в межэтническом взаимодействии, в издании помещены характеристики региональной уникальности культур. Эти версии написаны авторами-специалистами и, в то же время – представителями этих народов.

Такая подача материала, по мнению составителей, вызовет интерес среди специалистов разных дисциплин, а также всех тех, кому интересны сюжеты этнических процессов и прошлого Буджака (Бессарабии, Украинских Придунайских земель).

 

7. Гаврилюк О. За волю України! Лисянщина під час національно-визвольних змагань в 1917–1920-х роках у контексті загальноукраїнських подій / Олександр Гаврилюк. — Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2015.— 440 с. – Бібліогр. : с. 391–436.

Дорогою ціною заплачено за незалежність України! Збройна боротьба під час Української національної революції та національно-визвольних змагань 1917—1920-х років за українську державність забрала сотні тисяч життів найкращих синів і дочок України.

Свій вклад у цю святу боротьбу внесла і Лисянщина. Саме земля Богдана і Тараса стала одним із найбільших регіонів селянсько-повстанського руху в Україні 1917–1923 рр., де досить сильно відчувалися самостійницькі настрої, а в історичній пам’яті населення міцно збереглися традиції українського козацтва. Повстанський рух 1918–1923 рр. у цьому регіоні — це приклад організації активного збройного опору селян загарбникам — німецько-австрійським, денікінським, більшовицьким, непримиренність українських селян щодо зволікання українських урядів у вирішенні аграрного питання, протидія політиці більшовиків в українському селі, спрямованої на впровадження чужих українському селянинові форм господарювання, класове розшарування тощо.

 

8. Пронин Е. Хроники необъявленной войны. Война. Украина. 2014 / Елисей Пронин. – Коростень : Духовное Возрождение, 2015. – 231 с. : ил. – (Сер. : «Нац. евангел. авторы»).

Автор книги пишет не с позиции наблюдателя, но будучи непосредственным участником всех описываемых трагических событий. Бог позволил ему лично ощутить весь ужас, страх и боль войны... Ему невозможно рассказать все. Не хватит времени и бумаги. Не хватит слов и эмоций, чтобы все передать... Но автор пытается высечь самое главное и сообщить читателям, чтобы они знали правду. Потому что неправда порабощает, а истина делает людей свободными!

 

9. Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / Л. Івшина, І. Сюндюков, Н. Тисячна, М. Томак. — 5-е вид., стер. – Київ : ТОВ «Укр. прес-група», 2015 — 799 с. : іл. – (Б-ка газети «День»).

«Сила м’якого знака...» — це книжка про незнищенність. Про глибину й могутність нашого історичного коріння. Це спроба «Дня» та авторів газети не тільки дослідити Київську Русь як історичне явище, а й зрозуміти історію її Історії.

Ця книжка — про те, як минуле нашого народу намагалися привласнити і як воно не піддалося. Як державотворчий, культурний і духовний спадок княжої доби перекроювали спершу Російська імперія, а згодом — Радянський Союз. І як ці спроби повторюються сьогодні, вже на нових рівнях. Не дарма відомий британський вчений, громадський діяч і журналіст Ланселот Лоутон у 1930-х роках назвав анексію Київської Русі «одним із найбільших політичних шахрайств у нашій історії».

Для багатьох книжка «Сила м’якого знака...» означатиме відкриття. У тому, що стосується походження нашої мови, Церкви, тяглості державотворчої традиції. А також у тому, як втручання в українське минуле вплинуло на трагічне розгортання нашої історії у XX столітті.

Протягом 15 років «День» скрупульозно аналізував українські «больові точки» як у щоденному газетному форматі, так і в книжковому. У дванадцятій книжці із «Бібліотеки «Дня» вміщено статті блискучих авторів, багаторічних експертів і журналістів «Дня» — Валерія Степанкова, Анатолія Свідзинського, Дмитра Степовика, Григорія Півторака, Оксани Пахльовської, Петра Кралюка, Сергія Кота, Кирила Галушка, Олександра Палія... Незмінного ведучого рубрики «Історія та Я», журналіста «Дня» Ігоря Сюндюкова. Видання містить також матеріали незабутніх Сергія Кримського та Клари Гудзик, чия публіцистична творчість вже стала історією цієї газети.

Автори книжки переконані, що повернення Руської правди та зміцнення української ідентичності сьогодні вкрай важливе не лише для нас, а й для Росії та Європи. Українська спільнота дозріла, щоб прийняти історичну правду в повному обсязі. З усією відповідальністю, яка з цього випливає.

 

10. Україна Incognita / Л. Івшина, В. Панченко, С. Махун, І. Сюндюков. — 7-е вид., стер. – Київ : ТОВ «Укр. прес-група», 2015. – 397 с. : іл. – (Сер. : Б-ка газети «День»).

Історії життя яскравих особистостей — як всесвітньо визнаних, так і маловідомих, — чиї імена уславили Україну й нерозривно пов’язані з нею. Історія життя українського народу протягом віків, у ті епохи, коли він підносився до висот історичної творчості, і тоді, коли страждав під ярмом тотального деспотизму. Історія духовних звершень українців — будівничих нетлінних соборів, живописців, композиторів, воїнів, поетів... Історія тисячолітньої боротьби людей за свободу й гідне життя. Все це разом читач знайде у цьому збірнику статей про актуальні проблем стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України, опублікованих газетою «День» у 1997—2002 рр. Книгу об’єднує не тільки хронологічний порядок розташування матеріалів, але й проста думка: ми всі — спадкоємці сотень поколінь людей, що жили на українській землі до нас. Історія не повинна бути Terra Incognita: це наша відповідальність перед нащадками, перед майбутнім.

 

Українська діаспора

11. Стойко В. Для народу і науки / Володимир Стойко ; передм. Володимира Сергійчука ; післяслово Любомира Гузара. — Вишгород : ПП Сергійчук М. I., 2015.— 300 с. : іл.

У книзі представлено творчий доробок відомого науковця української еміграції Володимира Стойка, який має непересічне значення для розуміння багатьох проблем сьогодення.

Розрахована на широке коло читачів.

 

Мистецтвознавство

12. Свербигуз В. Б. Чудотворне Печерське Небо : з історії барокової культури Києво-Печерської Лаври кінця XVII ст. / Володимир Свербигуз – Київ, 2015. – 204 с.

У книзі висвітлено роль Києво-Печерської Лаври в становленні культури козацького бароко кінця XVII ст. завдяки діяльності її славетних митців. Наукова монографія, розрахована на широке коло читачів. Консультації доктора мистецтвознавства Дмитра Степовика. Видання здійснено за фінансової підтримки Фонда Олеся Маляревича та сприяння Української Православної Церкви.

На обкладинці використано канонічне зображення князя Володимира на київських пагорбах Лаврської малювальної школи.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)