16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Нестору Літописцю 960 років Версия для печати Отправить на e-mail

9 листопада - день пам’яті преподобного Нестора Літописця

З 29 жовтня 2015 року у читальному залі Відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг експонується книжкова виставка «Нестору Літописцю 960 років». На виставці представлені цінні видання ХІХ-ХХ ст.

Окрасою колекцій Відділу є «Патерик Печерський, або Отечник…», виданий в друкарні Києво-Печерської лаври в 1661 році, в якому вперше надрукований іконографічний портрет прп. Нестора відомого українського гравера Іллі.

Нестор Літописець - агіограф і літописець, основоположник давньоруської історіографії, перший вітчизняний історик, видатний письменник, мислитель, вчений, чернець Києво-Печерського монастиря.

Народився 1056 року в Києві. Чернецтво прийняв у 17-річному віці, пізніше висвячений в сан диякона. Нестор був книжником з широким історичним світоглядом і великим літературним хистом.

Автор двох відомих творів — «Житіє Бориса і Гліба» та «Житіє Феодосія Печерського», складених у кінці ХІ ст. або на початку ХІІ ст. В цих працях Нестор, утверджуючи християнські ідеали, сприяв поширенню культу перших християнських святих на Русі.

Всесвітню славу Нестору принесла його участь у літописанні Київської Русі. Він переробив зведення Нікона (1073) та Іоанна (1093), опрацював низку нових усних і письмових джерел, довів розповідь до 1113 року, надав їй літературної форми.

Так на початку ХІІ ст. виникла перша редакція «Повісті минулих літ». Її написання, безперечно, було справою життя Нестора. Патріот Руської землі Нестор обстоював її політичну єдність, виступав проти міжкнязівських чвар. Історію Русі розглядав як частину історії людства.

Завдяки державницькому підходу до розуміння історії та сучасності, широті світогляду й літературному обдаруванню Нестора «Повість минулих літ», як зазначав академік Д. Ліхачов, є не просто зібранням фактів давньоруської історії і не просто історіко-публіцистичним твором, а цілісною, літературно викладеною історією Русі. У ХVІІ столітті було написано житіє Нестора (увійшло до друкованого Києво-Печерського патерика 1661 р. і «Книги житій святих» 1689–1705 Димитрія Туптала).

На вшанування Нестора 1872 р. засновано історичне товариство Нестора-літописця, 1989 р. у Києві встановлено пам’ятник (скульптор Ф.Согоян).

Список літератури

1. Абрамович Д. И. Биографические сведения о преп. Несторе-летописце: (Записка) // Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. – Спб., 1900. – Т. 66. – С. LIIILIV.

2. Беляев И. Д. Хронология Нестора и его продолжателей: (Читано 28 сентября 1846 г.) // Чтения в О-ве истории и древностей российских. – 1846. – Кн. 2. – Отд. 1. – С. 23–38.

Рец.:

Л[акиер] А. // Журн. М-ва нар. просвещения. – 1847. – Ч. LVI. – № 11. – Отд. 6. – С. 107.

3. Брайчевський М. Нестор // Нова генерація. – 1992. – № 1. – С. 1415.

4. Брайчевський М. Перший історик східнослов’янських народів: (До 900-річчя з дня народження Нестора-літописця) // Вісн. Акад. наук УРСР. – 1956. – № 7. – С. 5153.

5. [Брусилов Н. П.]. О Несторе и продолжателях его летописи / Бр-в Н. // Вестн. Европы. – 1810. – Ч. LIII, № 20. – Отд. 3. – С. 279289.

6. Бугославский С. Отчёт о занятиях в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга и с. Поречья (гр. Уваровых). (Август–октябрь 1912 г.) // Унив. изв. – 1913. – Октябрь. – С. 1–52.

Є окр. відб.

7. Был ли Нестор-летописец поляк и униат? // Вестн. Юго-Западной России. – 1862. – Т. 1. – Сентябрь. – Отд. 2. – С. 158–175.

8. Волнянский Н. Преподобный Нестор-летописец, отец истории Руси (память 27 октября церковного стиля) // Журн. Моск. Патриархии. – 1945. – № 9. – С. 5665.

9. Восемьсотлетие со дня кончины Нестора-летописца // Ист. вестн. – 1914. – № 12. – С. 1044.

10. Грушевський М. Нестор і літопись // Привіт д-ру Івану Франку в 25-літній ювілей літературної його діяльности складають українсько-руськи письменники. – Львів, 1898. – С. 130138.

11. Денисенко А. Нестор-літописець // Київ. старовина. – 1993. – № 3. – С. 3638.

12. Документальний портрет Нестора-літописця // Пам’ятки України. – 1982. – № 2. – С. 64.

13. Ємченко О. Карбівничий віків: Штрихи до портрета Нестора-літописця, автора славнозвісної Повісті временних літ” // Людина і світ. – 1982. – № 5. – С. 4648.

14. Житие преподобного Нестора, летописца печерского, в Ближних пещерах почивающего // Жития русских святых.– М., [1993].– Кн. 4. – С. 469474.

15. Житие преподобного Нестора Летописца // Избранные жития русских святых (ХХV вв.). – М., 1992. – С. 110112.

16. Житие преподобного Нестора, сочинителя сея летописи // Библиотека российская историческая, содержащая древние летописи и всякие записки, способствующие к объяснению истории и географии российской, древних и средних времен. – Спб., 1767. – Ч. 1: Летопись Нестора с продолжателями по Кенигсбергскому списку до 1206 года. – С. ІХІІ.

17. Замалеев А. Ф. Монастырская идеология. Феодосий и Нестор / А. Ф. Замалеев, В. А. Зоц // Замалеев А. Ф. Мыслители Киевской Руси / А. Ф. Замалеев, В. А. Зоц. – К., 1987. – С. 5166.

18. Казанский П. С. Дополнение к вопросу о Несторе // Временник Моск. О-ва истории и древностей российских. – 1849. – Кн. 3. – С. 45.

19. Казанский П. С. Ещё вопрос о Несторе. Можно ли думать, что писатель жития Феодосия Печерского и летописи, известной под именем Несторовой, есть одно и то же лицо? // Временник Моск. О-ва истории и древностей российских. – 1849. – Кн. 1. – С. 2330.

20. Казанский П. С. Разбор Ответа г-на П. Б. на новый вопрос о Несторе // Отечественные зап. – 1851. – Т. LXXIV. – № 1. – Отд. 8. – С. 8099.

21. Каченовский М. О баснословном времени в российской истории // Учён. зап. имп. Моск. ун-та. – 1833. – Ч. 1. – № 2. – Отд. 3. – С. 278298.

22. Козлова А. Портрет Нестора: Відтворено зовнішній образ зачинателя вітчизняної історії // Прапор комунізму. – 1981. – 1 лют.

23. Кордун В. Нестор-літописець: [Вірш] // Дніпро. – 1982. – № 11. – С. 10.

24. Кравчук Я. Преподобний Нестор – прабатько української історії // Пробоєм (Прага). – 1943. – № 5 (118). – С. 301304.

25. Кралюк П. Життєпис літописця Нестора: Спроба реконструкції // Вісн. Кн. палати України. – 2000. – № 7. – С. 5463.

26. Кубарев А. Нестор, первый писатель российской истории, церковной и гражданской // Рус. ист. сборник. – М., 1842. – Т. 4, кн. 4. – С. IVI, III, 417434 (вместо 368384), 385480.

27. Курганский М. Преподобный Нестор Летописец: (По поводу 800-летия со дня смерти) // Вера и Жизнь. – 1914. – № 12. – С. 4152.

28. *М. С. Преподобный Нестор, летописец Печерский // Семейные вечера. – 1865. – № 1.

29. [Миллер Г. Ф.]. О первом летописателе российском, преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оныя // Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие. – 1755. – Апрель. – С. 274298.

30. Могильницька Г. Літописець Нестор і його творіння // Наша школа. – 1998. – № 6. – С. 8587.

31. Нестор // Корифей или ключ литературы. – 1802. – Ч. 1. – С. 88.

32. Нестор и Карамзин. Опыт обстоятельного уяснения некоторых данных в истории государства Российского / Пер. с нем. А. Наумова // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачёвым. – М., 1850. – Кн. 1. – Отд. 5. – С. I–VI, 146.

33. Нестор, летописец российский // Пантеон славных российских мужей. – 1816. – Ч. 1. – № 1. – С. 1933.

34. Нестор (літописець): (1056–1114) // Вісті (Берлін). – 1944. – № 14 (55). – 9 квіт. – С. 3.

35. Нестор-літописець – антропологічна характеристика / Є. І. Да­ни­­лова, В. А. Шиденко, В. Д. Дяченко, С. П. Сегеда // Археологія. – 1982.– № 38.– С. 315: іл.

36. Нестор – монах Киево-Печерского монастыря // Словарь книжников и книжности Древней Руси / Отв. ред. Д. С. Лихачёв. – Л., 1987. – Вып. 1: (ХI – первая половина ХIV в.). – С. 674678.

37. Нестор, первый русский летописец. – Спб.: Изд. ред. нар. журн. Мирский вестник, 1872. – 14 с.

38. Перфецький Є. До питання про Нестора Печерського // Україна. – 1918. – Кн. 1–2. – С. 11–20.

39. Погодин М. Нестор. Историко-литературное рассуждение о начале русских летописей. – М., 1839. – [4], 229, [2].

Рец.:

Круг Ф. // Девятое присуждение учрежденных П. Н. Демидовым наград. – Спб., 1840. – С. 45–54.

Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”. – 1839. – № 13. – С. 274.

Общий отчет о девятом присуждении Демидовских наград, составленный неприменным секретарём имп. Академии наук, читанный в публичном собрании сей Академии 17 мая 1840 г. // Девятое присуждение учрежденных П. Н. Демидовым наград. – Спб., 1840. – С. 1–43; Журн. М-ва нар. просвещения. – 1840. – Ч. ХХVI. – № 5. – Отд. 3. – С. 35–65; Санктпетербургские ведомости. – 1840. – № 114. – С. 517–518; № 115. – С. 521–524; № 116. – С. 528–530.

Отечественные зап. – 1839. – Т. 3. – № 4. – Отд. 6. – С. 142.

Савельев Н. // Галатея. – 1839. – Ч. 1. – № 4. – С. 33\00–323.

Современник. – 1839. – Т. 15. – С. 52–53.

Сын Отечества. – 1839. – Т. 12. – № 11. – Отд. 4. – С. 6162.

40. Погодин М. П. О трудах гг. Буткова и Кубарева относительно Нестора // Погодин М. П. Исследования, замечания и лекции относительно русской истории. – М., 1846. – Т. 1. – С. 470486.

41. Половцов Н. Нестор, 1-й русский летописец // Чтение для солдат. – 1872. – № 1. – С. 2232.

42. *Преподобный Нестор летописец // Одесский Воскресный Листок. – 1876. – № 42, 44.

43. Преподобный Нестор летописец скорбящий о бедствиях Отечества // Воскресное чтение. – 1859. – № 11. – С. 103105.

44. Приселков М. Д. Нестор летописец: Опыт историко-литера­тур­ной характеристики. – Пб.: Изд. Брокгауз-Ефрон, 1923. – II, 113 с.

Рец.:

Бугославский С. // Печать и революция. – М., 1923. – Кн. 6. – С. 175.

Заозёрский А. // Века: Ист. сб. – Пгр., 1924. – № 1. – С. 178.

Кареев Н. // Педагогическая мысль. – Пгр., 1923. – № 3. – С. 78.

45. Рассудов А. Несколько слов по вопросу о первых русских летописцах // Моск. унив. изв. – 1868. – № 9. – Отд. 2. – С. 739774.

46. Рябініна І. Портрет Нестора-літописця // Наука і суспільство. – 1981. – № 5. – С. 4647: іл.

47. Середа С. Перший портрет Нестора-літописця // Рад. Україна. – 1981. – 19 квіт.

48. Сєріков А. ...Таков муж явился” // Україна. – 1981. – № 52. – С. 14.

49. Скуратівський В. Літописця високе чоло // Ранок. – 1989. – № 1. – С. 1415.

50. Толочко О. П. Нестор-літописець: біля джерел однієї історіографічної традиції // Київ. старовина. – 1996. – № 4–5. – С. 11–35.

51. Толочко П. П. Літописець Нестор // Толочко П. П. Від Русі до України. – К., 1997. – С. 181190.

52. Толочко П. П. Нестор-літописець / П. П. Толочко, Є. І. Данилова, В. Д. Дяченко // Вісн. АН УРСР. – 1981. – № 11. – С. 8087: іл.

53. Толочко П. П. Нестор – літописець Київської Русі // Укр. іст. журн. – 1981. – № 12. – С. 27–31.

54. [Флоринский Н.]. Преподобный Нестор, летописец и русские летописи // Владимир. губ. ведомости. – 1870. – № 9. – Ч. неофиц. – С. 12; № 11. – С. 13; № 13. – С. 23; № 14. – С. 23; Друг Народа. – 1871. – №№ 3, 4, 5, 7, 8.

Є окр. відб.

55. Хавский П. Хронология вообще и в особенности хронология Нестора и его продолжателей // Чтения в О-ве истории и древностей российских. – 1847. – Кн. 3. – Отд. 4. – С. 4145.

Рец.:

Беляев И. О Хронологии П. В. Хавского // Чтения в О-ве истории и древностей российских. – 1847. – Кн. 4. – Отд. 4. – С. 155.

56. Хойнацкий А. Память преподобного Нестора летописца на Волыни // Волын. епарх. ведомости. – 1872. – № 13. – С. 511513.

57. [Цивинский]. Преподобный Нестор, первый русский летописец // Журн. для чтения воспитанникам военно-учебных заведений. – Спб., 1859. – Т. СХХХІХ. – № 556. – С. 449490; Т. СХL. – № 557. – С. 2969; 558. С. 154190; № 559. – С. 222254; № 560. – С. 344363.

58. Чечулин Н. Гравированные портреты Нестора-летописца // Сб. ст., посвященных С. Ф. Платонову. – Спб., 1911. – С. 7075.

59. Шамаро А. Летописец: (О древнерусском летописце Несторе): Письма из Ист. б-ки // Наука и религия. – 1970. – № 8. – С. 4045.

60. Шахматов А. Нестор Летописец. – Львів: Накладом Ювілейного комітету, 1914. – С. 3153.

Відб. з літ.-наук. зб.: Привіт Іванові Франкові в сороколітє його письменської праці. 18741914 // Зап. НТШ. – 1914. – Т. 117118. – С. 3153.

61. Шудря М. Сто великих українців: Літопис нашої держави в іменах // Укр. культура. – 1999. – № 1. – С. 1013.

* * *

62. Абрамович Д. И. К вопросу об источниках Несторова Жития преподобного Феодосия Печерского // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. – 1898. – Т. 3, кн. 1. – С. 243246.

63. Абрамович Д. И. К вопросу о объёме и характере литературной деятельности Нестора Летописца // Тр. XI Археол. съезда в Киеве. – М., 1902. – Т. 2. – С. 2027; Изв. 11 Археол. съезда в Киеве 1–20 авг. 1899 г. – К., 1899. – № 10. – С. 123124.

Окр. відб.: М.: Тип. А. И. Снегирёвой, 1901. – 10 с.

64. Аксаков К. С. Замечания на летопись Нестора (по Лаврентьев­-
скому списку) // Аксаков К. С. Полн. собр. соч. – М., 1861. – Т. 1. – С. 531
544.

65. [Беляев И.]. О Несторовой летописи: (Читано 26-го октября и 30-го ноября 1846 г.) // Чтения в О-ве истории и древностей российских.– 1846. – Кн. 5. – Отд. 1. – С. 172.

66. Билярский П. Замечания о языке Сказания о Борисе и Глебе, приписываемого Нестору, сравнительно с языком летописи // Зап. имп. Акад. наук. – 1862. – Т. 2. – Кн. 1. – С. 109120.

67. Бугославский С. А. К вопросу о характере и объеме литературной деятельности преп. Нестора : (Посвящается академику В. Н. Перетцу) // Изв. Отд-ния рус. яз и словесности имп. Акад. наук. – 1914. – Т. 19, кн. 1. – С. 131186; Кн. 3. – С. 153191.

Окр. відб.: Пг., 1915.

68. Бугославский С. А. Литературная традиция в северо-восточной русской агиографии // Сб. ст. в честь А. И. Соболевского. – Л., 1928. – С. 332336.

69. [Бутков П.]. Оборона летописи русской, Нестеровой от навета скептиков. – Спб.: Тип. Рос. Акад., 1840. – VI, 462, LXV с.

Рец.:

Б. // Маяк современного просвещения и образования. – 1841. – Ч. 15. – Гл. 4. – С. 201–209.

[Белинский В. Г.] // Отечественные зап. – 1840. – Т. ХІ. – № 8. – Отд. 6. – С. 46–50; Белинский В. Г. Полн. собр. соч. – М., 1954. – Т.4. – С. 299–304.

Библиотека для чтения. – 1840. – Т. XLIII. – Отд. 6. – С. 29.

Галатея. – 1840. – № 16. – С. 274–277.

Менцов Ф. // Журн. М-ва нар. просвещения. – 1840. – Ч. XXVII. – № 7. – Отд. 6. – С. 1–19.

[Полевой Н. А.] // Сын Отечества. – 1840. – Т. 2. – № 4. – Отд. 4. – С. 844–847.

70. Бутков П. Ответ на новый вопрос о Несторе, летописце рус-
ском // Современник. – 1850. – Т. 23. – № 9. – Отд. 3. – С. 152.

Окр. відб.: Спб., 1850.

71. Греков Б. Д. Первый труд по истории России // Ист. журн. – 1943. – № 1112. – С. 5767.

72. Дубенский Д. О некоторых годах Нестеровой летописи //Вре­мен­ник Моск. О-ва истории и древностей российских. – 1855. – Кн. 21. – С. 116.

73. Душечкина Е. В. Нестор в работе над Житием Феодосия. Опыт прочтения текста // Учён. зап. Тарт. ун-та. – 1971. – Вып. 266: Труды по рус. и славян филологии. – № 18. – С. 415.

74. Ерёмин И. П. К характеристике Нестора как писателя // Тр. отд. древнерус. лит. / Рос. Акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – 1961. – Т. 17. – С. 5464; Ерёмин И. П. Литература Древней Руси: (Этюды и харак­теристики). – М.; Л., 1966. – С. 2841.

75. Ерёмин И. П. Лекции по древней русской литературе. – Л., 1968. – С. 2131.

76. Зиборов В. К. О летописи Нестора: Основной летописный свод в рус. летописании ХI в. / С.-Петерб. гос. ун-т. – Спб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1995. – 188, [3] с.

77. Значение и достоинство христианского просвещения по изображению преподобного Нестора-летописца // Воскресное чтение. – 1859. – № 24. – С. 245247.

78. Иванов Н. Общее понятие о хронографах и описание некоторых списков их, хранящихся в библиотеках петербургских и московских // Учён. зап. Казан. ун-та. – 1843. – Кн. 2/3. – С. 58396.

79. К. [Каченовский М. ?]. Нестор. Русские летописи на древнесловянском языке // Вестн. Европы. – 1811. – Ч. LIX, № 18. – С. 127149; № 19. – С. 211231.

80. Казанский П. С. Объяснение некоторых недоумений касательно летописи Нестора // Временник Моск. О-ва истории и древностей российских. – 1852. – Кн. 13. – С. 2123.

81. Конявская Е. Какую летопись писал Нестор? // Родина. – 2002. – № 11/12. – С. 8991.

82. Кузьмин А. Г. Когда Нестор писал Житие Феодосия?: (К вопросу об авторе Повести временных лет) // Вопросы литературы и методики её преподавания: Учён. зап. / Рязан. пед. ин-т. – Рязань, 1970. – Т. 61. – С. 255263.

83. Ламбин Н. Объяснение сказаний Нестора о начале Руси: На статью проф. Н. И. Костомарова Начало Руси помещенную в Совре­мен­нике № 1, 1860 г. – Спб., 1860. – 52 с.

84. [Леонид, архимандрит]. Новые сведения о Троицком списке Несторовой летописи, погибшей в Московском пожаре 1812 года // Чтения в О-ве истории и древностей российских.– 1880. – Кн. 2. – С. 4750.

85. Лукьяненко А. М. О языке Нестерова жития преподобного Феодосия Печерского по древнейшему из дошедших списков. – Варшава, 1907. – [2], 72 с.

Відб. з: Рус. филол. вестн. – 1907. – № 3. – С. 1–79.

Рец.:

Свєнціцький І. // Зап. НТШ. – 1908. – Т. 84. – Кн. 4. – С. 207209.

86. Миллер О. Опыт исторического обозрения русской словесности, с хрестоматиею, расположенною по эпохам. – 2-е изд. – Спб., 1865. – Вып. 1: От древнейших времён до татарщины. – С. 260278.

87. Перевод летописи Нестора на французский язык // Волын. епарх. ведомости. – 1881. – № 31. – С. 1076.

88. Погодин М. П. Нестерово житие святого Феодосия как исторический источник. – Спб.: Тип. имп. Акад. наук, 1861. – [31] с.

Відб. з: Изв. АН по Отд-нию рус. яз. и словесности. – 1860. – Т. 9. – Стб. 193–214.

Рец.:

Странное недоумение // Рус. вестн. – 1961. – Т. 32. – № 4. – С. 164.

Погодин М. Разрешение странного недоумения // Рус. вестн. – 1961. – Т. 33. – № 5. – С. 100–101.

89. Полевой Н. История русского народа. – М., 1829. – Т. 1. – С. 1820, 2431, 5155, 117123, 279285. 306327.

90. [Полевой Н.]. Предложение д. ч. Полевого [об издании летописи Нестора] // Тр. и летописи О-ва истории и древностей российских. – 1827. – Ч. 3, кн. 2. – С. 114115.

91. Рассказы преподобного Нестора-летописца // Херсон. епарх. ведомости. Прибавления. – 1862. – № 13. – С. 209221; № 14. – С. 253264; № 18. – С. 5767; № 19. – С. 129142; № 22. – С. 289301.

92. Розенкампф Г. Объяснение некоторых мест в Нестеровой летописи в рассуждении вопроса о происхождении древних руссов // Тр. и летописи О-ва истории и древностей российских. – 1828. – Ч. 4, кн. 1. – С. 139166.

93. Руссов С. Опыт о подлинности Нестеровой летописи, или разбор статьи, помещённой в № 15 Вестника Европы на сей 1830 год, О скудости и сомнительности происшествий первого века нашей древней истории от основания государства до смерти Игоря, т. е. до 945 года // Славянин. – 1830. – Ч. XVI. – № 23. – Отд. 2. – С. 371416.

Окр. відб.: Спб., 1830. – 50 с.

94. Рыбаков Б. А. Нестор о славянских обычаях // Материалы и исследования по археологии СССР. – 1970. – № 176. – С. 4044.

95. Серебрянский Н. Древне-русские княжеские жития: (Обзор редакций и тексты) // Чтения в О-ве истории и древностей российских.– 1915. – Кн. 3. – С. I–IV, 296, 186 с.

Окр. відб.: М., 1915.

96. Скромненко С. [Строев С. М.]. Кто писал ныне нам известные летописи? // Сын Отечества и Сев. архив. – 1835. – Ч. 47. – № 3. – С. 161176.

97. Соболевский А. И. Когда написано Несторово Чтение о св. Бо­рисе и Глебе // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук.– 1916. – Т. 21, кн. 2. – С. 206208.

98. Срезневский И. И. Дополнение к записке Древние жизнеописания русских князей // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. – 1853. – Т. 2. – С. 209211.

99. Строев П. О византийских источниках Нестора // Сев. архив. – 1826. – Ч. 21. – № 11. – С. 217224; Ч. 23. – № 1920. – С. 274288; Тр. и летописи О-ва истории и древностей российских.– 1828. – Ч. 4, кн. 1. – С. 167183; Зап. имп. Акад. наук. – Спб., 1865. – Т. 6. – С. 137141.

100. Тимофеев К. Пособие при изучении русской словесности. – Спб., 1869. – С. 69.

101. Ужанков А. Н. К вопросу о датировке Жития Феодосия Печер-
ского // Герменевтика древнерус. лит. – 2000. – Сб. 10. – С. 7079.

102. Ужанков А. Н. Когда было написано Житие Феодосия Печер-
ского // Рус. речь. – 2002. – № 1. – С. 5762.

103. Хрущев И. О древнерусских исторических сказаниях и повестях // Унив. изв. – 1877. – № 2. – С. 160168; № 3. – С. 205225; № 7. – С. 489508; № 8. – С. 637664; № 9. – С. 713721; 1878. – № 3. – С. 225248; № 5. – С. 376463; № 6. – С. 465-475; № 10. – С. 521526.

Є окр. відб.

104. Шахматов А. А. Несколько слов о Несторовом Житии св. Фео­до­сия // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук.– 1896. – Т. 1. – С. 4665; Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук.– 1896. – Т. LXIV, кн. 1. – С. 120.

105. Шахматов А. А. Предисловие к начальному Киевскому своду и Нестерова летопись. – Спб., 1908. – [2], 58 с.

Окр. відб. з: Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук.– 1908. – Т. 13, кн. 1. – С. 213–270.

106. [Шлёцер А.-Л.]. Нестор. Русские летописи на древнеславян­ском языке, сличённые, переведенные и объясненные Августом Лудовиком Шлёцером. Ч. 13. – Спб., 18091819.

Ч. 1. – 1809. – 15, XLI, 175, 475 с.

Ч. 2. – 1816. – III, 832 с.

Ч. 3. – 1819. – Х, 686 с.

Рец.:

Догадки и замечания // Рус. вестн. – 1814. – Ч. 14. – № 4. – С. 26–46; Ч. 15. – № 9. – С. 8–106.

К. [Каченовский М.] // Вестн. Европы. – 1911. – Ч. 59, № 18. – С. 127–149; № 19. – С. 211–231.

Укладач:

Гол. бібліотекар Марченко О.І.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)