16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
День пам’яті жертв Голодоморів Версия для печати Отправить на e-mail
З метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу — Голодомору 1932 – 1933 років в Україні, вчиненого тоталітарним репресивним сталінським режимом, а також голодоморів 1921 – 1922, 1946 – 1947 років в Україні відкрито книжково-журнальну виставку «День пам’яті жертв Голодоморів», яка експонується в залі каталогів Національної історичної бібліотеки України з 27 листопада 2015 року

День памяті жертв Голодоморів

(28 листопада)


Бібліографічний список 

1.    Україна. Закони. Про  Голодомор 1932–1933 років в Україні : [прийнятий Верховною Радою 28 листоп. 2006 р. № 376-V] // Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. – 2006. – № 50. –Ст. 504.

 

2.    Україна. Президент (2015 -…; П.А.Порошенко) Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів : Указ Президента України № 635/2015 від 13 листоп. 2015 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/6352015-19555

 

3.    Україна. Президент (2005 – 2009; В. А. Ющенко). Про вшанування пам’яті Джеймса Мейса : Розпорядження Президента України № 1260 / 2005-рп від 2 груд. 2005 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/3601 html.

 

4.    Україна. Президент (1994 – 2004; Л. Д. Кучма). Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами голодомору в Україні : Указ Президента України № 275 / 2002 від 20 берез. 2002 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/175 html

 

5.    Україна. Президент (1994 – 2004; Л. Д. Кучма). Про встановлення Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій : Указ Президента України № 1310 / 98 від 26 листоп. 1998 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/5271html.

 

6.    Україна. Президент (1991 – 1994; Л. М. Кравчук). Про заходи у зв’язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні : Указ Президента України № 38 / 93 від 19 лют. 1993 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/5271.

 

7.    Акулова Л. Голодомор 1932–1933 років в Україні за документами ГДА СБУ : анот. довідник / Людмила Акулова, Василь Даниленко, Валентина Лавренюк ; НАН України , Ін-т історії України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Галуз. держ. архів служби безпеки України ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів, 2010. – 469 с. Шифр : Б 7458 / 9(с2) / А 932

 

8.    Голод 1921–1923 років в Україні : зб. док. і матеріалів / уклад. : О. М. Мовчан, А. П. Огінська, Л. В. Яковлєва ; АН України, Ін‑т історії України ; Голов. арх. упр. України при Кабінеті Міністрів України ; Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України. – Київ, 1993. – 238 с. Шифр : 9(с2) / Г 614.

 

9.    Голод 1932–1933 років на Україні : очима істориків, мовою док. / [упоряд. : Р. Я. Пиріг (кер.), А. В. Кентій, І. Л. Комарова та ін. ; ред. кол. : Ф. М. Рудич (голова), І. Ф. Курас, М. І. Панчук, та ін.].– Київ : Політвидав України, 1990. – 605 с. Шифр : 9(с2) / Г 614

 

10. Голодомор в Україні 1932–1933 років : за док. Політ. архіву М-ва закордон. справ ФРН / упоряд., [вступ ст., пер. з нім.] А. І. Кудряченко ; [передм. Ю. Г. Рубана] ; Нац. ін‑т стратег. дослідж. – Київ, 2008. – 335 с. Шифр : Б 5283 / 9(с2) / Г 614

 

11. Голодомор в Україні 1932–1933 рр. : бібліогр. покажчик / [упоряд. : Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун ; редкол. : С. В. Кульчицький (наук. ред.), О. Ф. Ботушанська (відп. ред.), В. Мотика (Австралія) ; ред. : М. Л. Десенко, І. С. Шелестович] ; Одес. держ. наук. б‑ка ім. М. Горького ; Ін‑т історії України НАН України ; Фундація українознав. студій Австралії. – Одеса ; Львів : Вид‑во М. П. Коць, 2001. – 654 с. Шифр : Б 2021 / 9(с2) ( 01) / Г 614

 

12. Голодомор в Україні 1932–1933 рр. : бібліогр. покажчик / упоряд. : Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун ; [редкол. : С. В. Кульчицький (наук. ред.), О. Ф. Ботушанська (відп. ред.), В. Мотика (Австралія) ; ред. : М. Л. Десенко, І. С. Шелестович] ; Одес. держ. наук. б‑ка ім. М. Горького ; Ін‑т історії України НАН України. – Вип. 2. – Одесса : Вид‑во «Студія «Негоціант», 2008. – 573 с. Шифр : М 1747-2 / 9(с2)(01) / Г 614

 

13. Голодомор 1932–1933 рр. на теренах Чернігівського району / упоряд. С. М. Горобець ; Черніг. райдержадмін. – Чернігів, 2008. – 195 с. Шифр : А 19132 / 9(с2) / Г 614.

 

14. Голодомор 1932–1933 рр. на Україні : (до 70‑річчя) : бібліогр. покажч. / [уклад. : О. Г. Люта, Л. О. Смочко ; наук. ред. М. М. Вегеша] ; М‑во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун‑т, Наук. б‑ка Ужгород. нац. ун‑ту ; Закарпат. ін‑т ім. А. Волошина ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Каф. гуманіт. та сусп. дисциплін. – Ужгород, 2004. – 144 с. Шифр : А 13086 / 9(с2) / Г 614

 

15. Голодомор 1932–1933 років на Хмельниччині : бібліогр. покажчик / [уклад. : В. О. Мельник, В. М. Борейко] ; Упр. культури, туризму і курортів Хмельн. облдержадмін. ; Хмельн. обл. універс. наук. б‑ка М. Островського. – Хмельницький, 2008. – 63 с. – (До 75‑х роковин Голодомору в Україні). Шифр : А 19098 / 9(с2) ( 01) / Г 614.

 

16. Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 : матер. до бібліографії документ. публікацій / упоряд. : Л. П. Одинока, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський ; Держ. ком. архівів України ; Укр. науково-дослід. ін-т арх. справи та документознавства. – Київ, 2005. – 55 с. Шифр : А 25250 / 9(с2) (01) / Г 614

 

17. Донеччина : голодомор 1932–1933 рр. : бібліогр. покажчик / [уклад. О. В. Кучерява ; ред. : О. В. Башун, О. Г. Полева ; відп. за вип. Л. О. Новакова] ; Донец. упр. культури облдержадмін., Донец. обл. універс. наук б‑ка ім. Н. К. Крупської ; Донец. від‑ня Наук. т‑ва ім. Шевченка. – Донецьк, 2002. – 10 с. – (до 70‑річчя голодомору в Україні). Шифр : А 8316 / 9(с2) (01) / Д 672

 

18. Захаров Е. Можно ли квалифицировать голодомор 1932–1933 годов на Украине как геноцид? / Евгений Захаров. – Харьков : права людини, 2008. – 54 с. Шифр : А 18936 / 9(с2) / З 382

 

19. Звіт Державного архіву Львівської області про роботу з теми : «Голодомор 1932–1933 років в Україні» : (станом на 10 листоп. 2008 р.) / [уклад., відп. за вип. В. В. Клювак] ; Держ. ком. архівів України ; Львів. облдержадмін. ; Держ. архів Львів. обл. – Львів, 2008. – 28 с. Шифр : В 1679 / 9(с2) / З 435

 

20. Іванущенко Г. М. Голодомор 1932–1933 років : очима свідків, мовою документів / Геннадій Іванущенко ; Северинів. сільрада Сум. р-ну. – Київ : Укр. видав. спілка, 2013. – 59 с. Шифр : А 10927 / 9(с2) / І 229

 

21. Кияни – свідки Голодомору / упоряд. та ред. Романа Круцика. – Київ, 2009. – 416 с.

 

22. Колективізація і голод на Україні 1929–1933 : зб. док. і матеріалів / упоряд. : Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна ; ред. кол. : С. В. Кульчицький (відп. ред.), Б. В. Іваненко, Ю. Ю. Кондуфор та ін. ; АН України, Ін‑т історії України, Археогр. коміс. ; Голов. арх. упр. при Каб. Міністрів України ; Центр. держ. архів Жовтн. революції, вищих органів держ. влади і органів держ. упр. України. – Київ : Наук. думка, 1992. – 734 с. Шифр : 9(с2) / К 602

 

23. Кому був вигідний голодомор? : [зб. ст.] / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2003. – 54 с. – (Б‑ка журн. «Персонал»). Шифр : А 9913 / 9(с2) / К 639

 

24. Кругліков Л. В. Сумні сторінки / Л. В. Кругліков. – Житомир : Полісся, 2007. – 168 с. Шифр : А 16614 / 9(с2) / К 84

 

25. Кульчицький С. В. 1. Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні ; Єфіменко Г. Г. 2. Всесоюзний перепис 1937 р. в Україні : док. та матеріали / Станіслав Кульчицький ; Геннадій Єфіменко ; НАН України, Ін‑т історії України. – Київ, 2003. – 192 с. Шифр : А 9929 / 9(с2) / К 906

 

26. Минувшини чорні рядки і пам’яті світла скорбота : (голодомор 1932–1933 років на Хмельниччині) : довід.‑бібліогр. вид. / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін. ; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2008. – 76 с. Шифр : А 1909 / 9(с2) / М 624.

 

27. Неоголошена війна проти свого народу : 75 років пам’яті жертв голодомору 1932–1933 рр. на Херсонщині : науково-допоміж. бібліогр. покажчик / уклад. : Г. П. Мокрицька ; Упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. – Херсон, 2008. – 54 с. Шифр : А 19043 / 9(с2) / Н 52

 

28. Нестихаючий біль України : пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років на Дніпропетровщині : бібліогр. покажчик / (у вихід. даних : упоряд. І. Голуб ; ред. О. Літуча) ; Дніпропетр. обл. універс. наук. б‑ка, Краєзнав. від. – Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2008. – 95 с. Шифр : А 18756 / 9(с2) (01) / Н 562

 

29. Ні могили, ні хресного знаку : голодомори 1932–1933 і 1946–1947 рр. у Чорнухин. р‑ні Полтавщини : док. і матеріали, свідчення / [упоряд. Микола Булда] ; Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; Ін‑т історії України НАН України ; Чорнухин. центр. район. б‑ка ім. Г. С. Сковороди. – Чорнухи ; Київ : Ін‑т історії України НАН України, 2004. – 479 с. Шифр : А 13101 / 9(с2) / Н 60

 

30. Попільнянщина пам’ятає… : Кн. Пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років Попільнян. р‑ну Житомир. обл. : [мемуар. вид.] / Попільнян. райдержадмін., Від. культури та туризму. – Житомир : Полісся, 2008. – 323 c. Шифр : А 18923 / 9(с2) / П 575

 

31. Сербин Р. Голод 1921–1923 і українська преса в Канаді / Роман Сербин ; Укр.‑Канад. Дослідчо-Документац. Центр ; Ін-т укр. археографії АН України. – Торонто ; Київ, 1992. – 704 с. Шифр : 9(с2) / С 32

 

32. «Серп і молот – зате голод» : пам’яті жертв голодоморів на Дніпропетровщині : бібліогр. покажчик / [упоряд. І. Голуб] ; Дніпропетр. обл. універс. наук. б‑ка. – Дніпропетровськ, 2003. – 42 с. Шифр : А 9298 / 9(с2) (01) / С 33

 

33. Трагедія голодомору на Вінниччині 1932–1933 рр. : бібліогр. покажчик / уклад. О. Ніколаєць ; вступ. ст. В. Петренка ; Упр. культури Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 2003. – 78 с. Шифр : А 13056 / 9(с2) (01) / Т 65

 

34. Україна : голодомор 1932–1933 : карта. Масштаб 1: 1 500 000 / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру, Держ. наук.‑виробн. підприємство «Картографія». – Київ : Картографія, 2010. – 1 л. карт 9 р. складений : фото. – З текстом. Шифр : 9(с2) / У 45

 

35. Український голокост 1932–1933 : свідчення тих, хто вижив / [кер. проекту о. Юрій Мицик] ; Нац. ун‑т «Києво‑Могил. акад.» ; Ін‑т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; Укр.‑канад. дослід.‑док. центр (Торонто).– К. : «Києво‑Могил. акад.», 2008. – Т. 6. – 690 c. Шифр : М 1167 – 6 / 9(с2) / У 454

 

36. Чорні жнива : голод 1932–1933 років у Валків. та Коломац. р‑нах Харківщини : (док., спогади, списки померлих) / упоряд. Т. Поліщук ; Асоц. дослідників голоду‑геноциду 1932–1933 р. в Україні ; Східноєвроп. дослід. ін‑т ім. В. К. Липинського ; Ін‑т східноєвроп. дослідж. НАН України ; Валків. краєзнав. музей. – Київ ; Харків ; Нью‑Йорк ; Філадельфія : Вид‑во М. П. Коць, 1997. – 356 с. Шифр : А 3467 / 9(с2) / Ч 755

 

37. Шаповал Ю. Україна ХХ століття : особи та події в контексті важкої історії / Юрій Шаповал ; Центр іст. політології Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАН України ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ім. Г. Сковороди. – Київ, 2001. Шифр : А 7183 / 9(с2) / Ш 241

Зі змісту: Стенограма і протокол ІІІ Конференції КП(б)У як джерело вивчення голоду 1931–1932 років і голодомору 1932–1933 років. – С. 59–71.

 

Укладач: Новицька А.І.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)