20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Клуб історичної книги Версия для печати Отправить на e-mail

10 грудня у Виставковому залі відбулося чергове засідання клубу історичної книги за темою : «Батько історії» (2500 років від дня народження Геродота (485-425 до н.е.), давньогрецького історика)

 
 
   

Brockhaus’ Konversations-Lexikon. T. 9

Leipzig, Berlin, Wien, 1902.

Енциклопедичний словник Брокгауза, написаний готичним шрифтом. Вміщує біографічну інформацію про Геродота.

   

Meyers Großes Konversations-Lexikon. T. 9.

Leipzig, 1905.

Енциклопедичний словник Мейера, написаний готичним шрифтом. Вміщує біографічну інформацію про Геродота.

   

The History of Herodotus, translated from the Greek. T. 3

London, 1791.

Історія Геродота. Переклад з грецької.

 

  

Herodoti

Historiarum Liber I.

Текст со словарем и приложением о ионическом диалекте Геродота.

Москва, 1872.

   

Herodotus. Cicero. Utopia. Plutarch’s lives.

T. XVI

New York, s. a.

   

Wheeler, J. T.

An Analysis and Summary of Herodotus.

 

   

Herodoti

Historiarum, T. 9

Lipsiae, 1885

 

   

Herodoti

Historiarum, Кн. 9, T. 2

Lipsiae, 1875

   

Herodoti

Historiarum libri IX, T. 2

Lipsiae, 1875

 

   

Herodoti

Halicarnassei

Historiarum libri IX, T. 4

Lipsiae, s. a.

   

Herodoti

Halicarnassei

Historiarum libri IX

T. 1

Lipsiae, 1890

   

Herodoti

Historiarum

Кн. 7

Vindobonae; Prage; Lipsiae, 1889

   

Hermanni, Godofredi. T. 3

Lipsia, 1828

Opvscvla

   

Herodoti

Halicarnassei historiarvm. Кн. 9. T. 2

Lipsiae, 1801

   

Rawlinson, George

The history of Herodotus. T. 3

London, 1859
   
   
 

Б3853 / 002
А161

Абрамов, Ю. А. Сто великих книг / Ю. А. Абрамов, В. Н. Дёмин. – М. : Вече, 2004. – 480 с. : ил. – (100 великих).

Перечни наиболее значительных произведений мировой литературы (научной и художественной) всех времен и народов составлялись и издавались неоднократно. Авторы этой книги предлагают собственную версию-приближенную к канонической, но пропущенную через свои ум, душу, сердце.

 

 

   

А14770/809

А723

Антична література : навчальний посіб. / В. М. Миронова. – Київ : Либідь, 2005. – 488 с.

До навчального посібника включено статті, які охоплюють різні сфери культурного життя Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Книгу побудовано за принципом енциклопедичного словника-довідника, що складається з трьох частин: антична міфологія, антична література, антична риторика

   

А723

Антична література : довід. / О. П. Буркат, Р. С. Бєляев, Н. О. Вишневська та ін. ; ред. С. В. Семчинський ; передм. О. Д. Пономарів. – Київ : Либідь, 1993. – 320 с.

Довідник містить багатогранну інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для  давньо-грецької та римської літератур. Окремі статті, присвячені літературознавчій галузі, докладно визвітлюють систему античного віршування, основні терміни і поняття, жанри і види античної літератури та філологічної науки зокрема. Простежується вплив античної літератури на українську словесність, музику та образотворче мистецтво.

   

Б 28/48 / 9(~)(03)

А 723

Античная культура : литература, театр, искусство, философия, наука, словарь-справочник / сост. В. Н. Ярхо. – М. : Лабиринт, 2002. – 353 с. : ил.

Книга содержит более 800 статей, охватывающих все сферы культурной жизни Древней Греции и Древнего Рима. Помимо характеристики памятников литературы и искусства здесь собраны факты жизни и творчества деятелей античной культуры, а также толкования основных ее терминов и понятий.

В словарь включено краткое изложение исторических событий и мифологических сюжетов античного мира.


 

   

ПР 2196/1

Античный мир и археология : межвузовский науч. сб.. Вып. 1 / ред. В. Г. Борхунович. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1972. – 164 с. : планы, рис., табл.

Издание посвящено проблемам археологии в античную эпоху, истории античного мира, истории античной культуры. Книга сосотоит из двух разделов – археологического, в котором публикуются работы по археологии, и исторического, представленного исследованиями по истории древней Греции архаической и классической эпохи, истории древнего Рима и его провинций.

   

В1165 / 76

Б 307
Бахтов, Владимир. Геродот. "История". Мельпомена : графика / В. Бахтов ; Греческий фонд культуры, Одесский фил.. – Одесса : График Плюс, 2006. – 63 с.

   

Б 612

Білик, Іван Іванович. Золотий Ра : Геродотові історії у вільному переказі / І. І. Білик ; авт. післямови В. Пащенко. – Київ : Веселка, 1989. 470 с. : іл.

Вільний переказ «Історії» першого давньогрецького історика Геродота.
Найперші в світі царі й найперші невільники. Жерці, тирани та вожді, іменовані демагогами. Володарі Сонця Ра, Аполлон і Мітра. Насамони та їхня війна з Богом Вітрів. Собакоподібні мурахи, що стерегли золото пустелі. Казково багатий лідієць Крез і найщасливіша в світі людина. Кіфаред, якого врятував дельфін. Невірогідна історія Куруша: його вигодувала собака, а занапастила Томіріс. Життєпис молодого воя Зопіра, котрий щоб здобути Вавілон обкарнав собі ніс і вуха. Скіфський царевич Анахарсіс, визнаний Сьомим Мудрецем Світу, мілетянин Гістіей, спартанець Леонід, а також Геродот Галікарнаський, прозваний Батьком історії, який перший описав усі ці та багато інших подій.

   

37

О 881

Взгляд на жизнь и сочинение Геродота / сост. Э. М. Полоний. – Тамбов : Тип. Губернского правления, 1893. – VI, 73 с.

При составлении настоящей статьи, автор воспользовался всем, оказавшимся доступным и ценным, из скудной, вообще, литературы, относящейся к уяснению исторического труда Геродота. Но даже из этого скромного материала, собранного автором и обработанного в одно целое, просвечивают в изобилии високорелигиозных и благородных мыслей и идей.

   

809.1=8
В63

Воеводский, Л. Ф. Мимиамбы Геродота и реализм в греческой литературе : речь, произнесенная в годичном торжественном собрании Новороссийского университета 30 августа 1894 г.) / Л. Ф. Воеводский. – Одесса : Типо-литогр. штаба Одесского военного округа, 1894. – 17 с.


   

9(~)22

Г 394

Геродот. Греко-Персидские войны  : текст : с введением, примечаниями, 31 рисунком и географическою картою. Ч. 1 / Г.О. фон-Гаазе. – СПб., 1904. –  168 с. : 1 л. карты

   

9(~)22

Г 394

Геродот. Греко-Персидские войны : комментарии : с введением, примечаниями, 31 рисунком и географическою картою. Ч. 2 / Г. О. фон-Гаазе. – СПб., 1894. –  168 с. : 1 л. карты

   

9(38)

Г 39

Геродот : история в девяти книгах. Т. 1 / А. Г. Кузнецов ; пер. с греческого, авт. предисл., авт указФ. Г. Мищенко. – изд. 2-е испр. и дополн.. – М. : тип.Т. Рис, 1885 – CVI, 387, III с.

   

9(38)

Г 39

Геродот : история в девяти книгах. Т. 2 / А. Г. Кузнецов ; пер. с греческого, авт. предисл., авт. указ :  Ф. Г. Мищенко. – изд. 2-е испр. и дополн.. – М. : тип. Е. Г. Потапова, 1888 – LXX, 639, III с. : 2 л. карты

Сочинение Геродота — не история в современном смысле слова. Хотя основным сюжетом для неё стала история греко-персидских войн (вторая половина представляет собой последовательный исторический рассказ о греко-персидских войнах, заканчивающийся на известии о занятии эллинами Сеста в 479 г. до н. э.), автор попутно создаёт настоящую энциклопедию, содержащую географические, этнографические, естественно-исторические и литературные сведения.

   

9(~) 22

Г 394

Геродот. Історії в дев’яти книгах / перекл., передмова та прим. А. О. Білецький ; АН України, Ін-т Археології, Ін-т укр. археології. – Київ : Наукова думка, 1993. – 574 с.

Вперше подається переклад українською мовою з давньогрецької славетного твору батька історії Геродота, в якому відображено унікальні факти давньої минувшини України.

   

9(~)22

Г 394

Геродот . История в девяти книгах : науч. изд. / Геродот ; пер. и прим. Г. А. Стратановский ; под ред. и с предисл. С. Л. Утченко ; АН СССР. – Л. : Наука, 1972. – 600 с. – (Литературные памятники)

   

9(~)22

Г 394

Геродот. История : в девяти кн. / Геродот ; пер., авт. прим. Г. А. Стратановский. – М. : Ладомир, 1999. – 740 с. – (Классики исторической мысли)

Основной труд историка посвящен греко-персидским войнам. Геродот рассказывает о начале столкновений греков с жителями Азии, излагает историю Лидии, Мидии и Персидской державы Ахаменидов, повествует об отдельных походах персидских царей.

   

9(~)22

Г 394

Геродот. История в девяти книгах / пер. и прим. Г. А. Стратановский. – М. : Ладомир, 1993. – 599 с.

Основной труд историка посвящен греко-персидским войнам. Геродот рассказывает о начале столкновений греков с жителями Азии, излагает историю Лидии, Мидии и Персидской державы Ахаменидов, повествует об отдельных походах персидских царей.

   

9(38)

Г 39
Геродот. История Иродотова. Ч. 2  : пер. с греч. / Геродот. - СПб. : Тип. Иоаннесова, 1827. - 671 с.

 

А26478 / 9(с2)
Г394

Геродот. Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом / Геродот ; пер. С. К. Спасько. –  Київ : вид. Стебеляк О. М., 2012. – 144 с.

Читач має змогу ознайомитися з неупередженим перекладом «Історії Геродота», в якому виправлені основні неточності та свідомі перекручення фальшивих істориків, і поринути в прадавні часи Скитії, поглянувши на скитів очами очевидця тих подій. Примітки пояснять старі назви земель, країн, народів, міст і рік. Також в них проведений аналіз походження скитів, їх культури, звичаїв, мови та писемності. Відкрийте для себе багато нового про коріння українського народу, його славні традиції в землеробстві та військовій справі.


 

 

   

А23208 / 9(С2)
Г394

Геродот. Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом / Геродот ; ред. О. Стебляк, пер. С. К. Спасько. – Київ : вид. Стебеляк О. М., 2009. – 80 с.

Читач має змогу ознайомитися з неупередженим пере­кладом «Історії Геродота», в якому виправлені основні не­точності та свідомі перекручення фальшивих істориків, і поринути в прадавні часи Скитії, поглянувши на скитів очами очевидця тих подій.
Примітки пояснять старі назви земель, країн, народів, міст і рік. Також в них проведений аналіз походження скитів, їх культури, звичаїв, мови та писемності.


 

   

А28224 / 9(~)
Г807

Грета, Ю. Знаменитые люди планеты / Ю. Грета. – Харьков : Аргумент Принт, 2013. – 352 с. – (Изменившие мир).

Эта книга о самых знаменитых людях планеты, чьи имена навсегда вошли в историю. Они изменили мир и представление людей о различных вещах и стереотипах. Именно великие люди создавали историю, решали судьбы народов и навсегда остались в памяти человечества.

   

М605-1/9(~)2

Г811

Греческие и римские авторы о  иудаизме. Т.1. От Геродота до Плутарха. – Иерусалим ; М. : Гешарим, 1997. – 632 с.

Первый том полного собрания сведений из трудов греческих и римских авторов на указанную выше тему. Введение и комментарии Менахема Штерна.

    9(~)Г 81Греческие классики, переведенные с греческого языка Иваном Мартыновым. Ч. 16 / И. Мартынов. – СПб. : Тип. И. Иоаннесова, 1827. – 455 с.
   

91

Д 49

Дитмар, А. Б. От Скифии до Элефантины : жизнь и путешествия Геродота / А. Б. Дитмар. – М. : Географгиз, 1961. – 87 с. : ил. – (Замечательные географы и путешественники)

Популярный очерк о путешествиях знаменитого греческого историка и географа Геродота, жившего в пятом веке до нашей эры. В брошюре приводятся собранные им сведения о природе, населении и достопримечательностей многих государств древнего мира.

   

9(с)1

Д 58

Доватур, А. И. Народы нашей страны в "Истории" Геродота  : тексты. Перевод. Комментарий / А. И. Доватур, Д. П. Каллистов, И. А. Шишова ; АН СССР, Ин-т истории СССР.– М. : Наука, 1982. – 455 с.

Книга включает в себя все известия Геродота по истории, географии и этнографии юга нашей страны в античную эпоху. Заново выполненный перевод этих известий снабжён филологическим, историческим, географическим, этнографическим и археологическим комментарием. Во введении содержатся сведения о жизни и творчестве Геродота, изданиях и переводах его труда. К изданию приложен историографический очерк, содержащий наиболее полное изложение истории изучения известий Геродота о юге нашей страны в отечественной и зарубежной литературе.

    809Д 937
Дьячан, Ф. Н.
Геродот и его музы [Текст] : ист. лит. исслед. Ч. 1 / Ф. Н. Дьячан. - Варшава : Тип. Земкевича, 1877. - IV, 236 с.
   

А14857 / 902.2
Е872

Еськов, А. С. Геродот открывает тайны: версии / А. С. Еськов. – 5-е изд., доп.. - Дніпропетровськ : Січ, 2006. – 509 с.

Эта книга – результат внимательного прочтения выдающегося литературного памятника – «Истории» Геродота и других источников. Версии, которые выдвигает автор, можно назвать смелыми, неожиданными, и потому читатель, пожелавший отправится по дорогам, пройденным когда-то нашими предками-скифами, познает немало загадочного и удивительного.

   

Б2226 / 9(~)22
И-907

     История Древней Греции : учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп.. – М. : Высшая шк., 2001. – 399 с. : ил. ; карты

Учебник содержит систематическое изложение происхождения, формирования, расцвета и упадка древнегреческой цивилизации, начиная с первичной государственности Крита и кончая эллинистическим Египтом, завоеванным в конце І в. до н. э. Римом. В приложении даны перечень важнейших греческих богов и хронологическая.

   

809

К 891
Кузнецова Т. И. Античная эпическая историография : Геродот, Тит Ливий / Т. И. Кузнецова, Т. А. Миллер ; отв. ред. М. Л. Гаспаров ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М. : Наука, 1984. – 210, [3] с.

В монографии исследуется проблема возникновения историографии как первого жанра греческой художественной прозы в Греции, где формируются риторические требования к изображению действительности, и показывается историографии и риторики в римской литературе.

 

   

9(~)22

М 602

Милиадис, Яннис. Истории из Геродота / Я. Милиадис ; пер. с новогреческого, авт. предисл., авт. примеч. В. Соколюка. - М. : Детская лит., 1983. – 158 с. : ил.

Рассказывая юным читателям о нашествии персов на Грецию, о Скифии, о Марафонской битве, о сражении у Фермопил и других событиях, автор создает яркую картину жизни античного мира.

    902.3М 71Не в меру строгий суд над Геродотом / Ф. Мищенко. – М. : тип. Т. Рис, 1886. – LX c.
   

А25361
М912

Мурзин, В. Ю. Скифы : предания и легенды о народах Северного Причерноморья, рассказанные первым историком Геродотом, и краткий их комментарий / В. Ю. Мурзин, С. В. Петков ; Классический приватный ун-т. – Запорожье : КПУ, 2012. – 148 с. : ил.

Почти тысячу лет хозяевами обширных просоров степной Евразии были скифские и родственные им кочевые племена. Однако нигде более, кроме региона Южной Украины, скифам не удалось создать собственного могучего государства. Имена великих царей – Иданфирса, Аттея, Скилура – вошли в историю как образцы воинской доблести, чести, отваги.

   

901.2

Н 467

Нейхардт А. А.  Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии : ист. лит. / А. А. Нейхардт ; под ред. И. А. Шишовой ; Ин-т ист. АН СССР. – Л. : Наука, 1982. – 239 с.

В книге дается обзор обширной литературы по изучению Скифского рассказа Геродота и связанных с ним проблем, накопленной за более чем двухвековой период изысканий советских ученых в этой области.

   

9(c)1

Р 93

Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия : историко-географический анализ / Б. А. Рыбаков ; ред. Д. Б. Шелов ; Акад. наук СССР, Ин-т археологии. – М. : Наука, 1979. – 245 с. : ил.

В книге анализируются данные греческого географа и историка Геродота о племенах, живших в Восточной Европе в І тысячелетии до н. э. На основе новейших археологических открытий составлена этногеографическая карта Скифии.

   

Суриков И. Е. Геродот / И. Е. Суриков. – М. : Молодая гвардия, 2009. – 412 с.  . – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 1174)

Книга Игоря Сурикова – о великом античном историке, его труде и его времени. Тот, кто откроет ее, погрузится в жизнь античного полиса эпохи Греко-персидских войн, услышит гомон его площадей и рынков, звон оружия, торжественную речь литераторов, читающих свои произведения на агоре. Читатели вместе с автором поучаствуют в разгадывании интриги: за что Геродот получил от афинского полиса огромную награду - 260 килограммов серебра?

   

9(~)22

C 918

Суэн, Георг. Геродот, в изложении Георга Суэна / Г. Суэн ; пер. с англ. А. Н. Пыпин. – СПб. : изд. В. Ковалевский, 1877. – 227 с.

Книга представляет собой пересказ сочинения Геродота, сделанный Г. Суэном и группирующий материал по тематическому принципу.

   

37

О 881

Отчет о состоянии Тамбовской Губернской гимназии за 1891 – 92 учебный год / сост. А. Л. Лащенков. – Тамбов : Тип. Губернского правления, 1893. – 73, 16 с.

    А33076 / 08
Ф562
Философия мудрости. Мудрость для всех. Афоризмы / сост. Н. И. Сакович. – изд. 2-е, перераб. и доп.. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2015. – 471 с.

 

  А22587 / 9(с2)
Ч-491

Черненко, С. Ідентифікація "Скіфії" Геродота на території Східної Європи = Идентификация "Скифии" Геродота на территории Восточной Европы / С. Черненко. – Золотоноша, 2011. – 23 с.

Брошура складається з двох рівнозначних частин: перша на українській, а друга на російській мові. За  основу взято книгу геродота із Галікарнасу «Скіфія», Київ, 1992, в перекладі Теофіла Коструби.

 

 

 

М520-1 / 03
Э687

Энциклопедия для детей.. Т.1 : Всемирная история / ред. М. Д. Аксенова. – 4-е изд., перераб. и доп.. – М. : Аванта +, 1999. – 688 с.: ил.

Статьи данного тома являются эксклюзивным материалом, авторы их - профессионалы-историки. Написанные живым, образным языком, доступным для восприятия детей 10-14 лет, статьи посвящены наиболее важным этапам мировой истории - от появления человека на Земле до событий конца XX в. Основной концептуальный принцип издания - строго научная, неидеологизированная и беспристрастная оценка исторических фактов и событий. Через историю отдельных стран и народов в книге показана история единой человеческой цивилизации.

 

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)