21.07.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
 • Перегляд електронних колекцій on-line;
 • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
 • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
 • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
 • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Права людини Версия для печати Отправить на e-mail
Книжкова виставка, присвячена темі «Права людини», містить документи з фонду Національної історичної бібліотеки України та експонується з 9 грудня в залі каталогів на другому поверсі Бібліотеки.

Запрошуємо ознайомитись з експозицією!


Права людини

Права, які людина отримує від народження, пов’язані з її існуванням і розвитком та закріплені в основному законі держави. Права людини мають природний характер і порівняно з правами громадянина пріоритетні, вони поширюються на всіх людей, які на законних підставах проживають на території держави.

Каталог виставки

 1. Гнатюк С. Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі : правові та техніко-технологічні аспекти : аналіт. доп. –Київ, 2014. – 92с.

 1. Загальна декларація прав людини / М-во юстиції України. – Київ, 1998. – 8 с.

 1. Загальна декларація прав людини / Укр. Правн. Фундація, Укр. центр прав людини ; відп. за вип. Сергій Головатий. – Київ : Вид-во «Право», 1995.– 12 с. – (Сер. «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

 1. Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : вид. здійснено за ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – Київ, 2004. – 447с.

 1. Захист законних прав і інтересів людини : нормативна база, практика судів : (Верховного суду України, Конституційного суду України, Європейського з прав людини) / [уклад. Т. Р. Цицора]. – Харків, 2002. – 334 с.

 1. Захист прав дитини в Україні : підсумки діяльності у 2013 році Уповноваженого Президента України з прав дитини Ю. О. Павленка / Адміністрація Президента України, Уповноважений Президента України з прав дитини. – Київ, 2014. – 187 с.

 1. Історія української конституції / Укр. Правн. Фундація ; [упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко]. – Київ : Вид-во «Укр. право», 1997. – 443 с.

 1. Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні : доп. Уповноваженого Верховної Ради з прав людини / Н. І. Карпачова. – Київ, 2008. – 400с : портр.

 1. Конвенція «про захист прав людини і основоположних свобод». Застосування в Україні: офіцій. вид. / М-во юстиції України. – Київ, 2006. – 176с.

 1. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. – Київ : Укр. Правн. Фундація, 1995. – 20 с.

 1. Конвенція про права дитини / Укр. Правнича Фундація, Укр. Центр прав людини ; відп. за вип.. Сергій Головатий. – Київ : Вид-во «Право», 1995. – 31 с. – (Сер. «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

 1. Конституційне право України : словник-довідник / Л. І. Лазор, В. П. Михайлик, С. Ф. Рашидов, В. А. Дрововоз ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 215с.

 1. Конституція України : чинне законодавство станом на 10 серпня 2015 р. : офіц. текст. – Київ, 2015. – 80 с.

 1. Мертус Д. Наші людські права : посіб. з жіночих людських прав / Джулія Мейтус, Маліка Дат, Ненсі Флауерс. – Київ, 1996. – 201 с. : іл.

 1. Михальский Ю. А. Стандарты гражданского общества Украины / Михальский Ю. А.; Всеукр. профсоюз правоведов ; под ред. Дубровского М. Л. – Харьков ; Киев, 2012. – 107 с.

 1. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права : факультат. протокол до Міжнар. пакту про громадян. та політ. права / Укр. Правн. Фундація, Укр. Центр прав людини ; відп. за вип.. Сергій Головатий. – Київ, 1995. – 40 с. – (Сер. «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

 1. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права / Укр. Правн. Фундація, Укр. Центр прав людини ; відп. за вип. Сергій Головатий. – Київ : Вид-во «Право», 1995. – 16 с.– (Сер. «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

 1. Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах : матеріали Міжнар. конф., м. Ялта, 20-21 черв. 2013 р. / Конституц. Суд України ; відп. ред. А. С. Головін. – Київ, 2013. – 238 с.

 1. Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, Е. Ф. Демський та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528 c.

 1. Права Громадян України : запитання – відповіді : довідник / упоряд. П. П. Орленко. – Київ, 2000. – 284 с.

 1. Права дитини : зб. док. – Львів : «Оксарт», 1995. – 110 с.

 1. Права людини в Україні, 2013 : доп. правозахисних організацій / за ред. Є. Ю. Захарова. – Харків : «Права людини», 2014. – 456 с.

 1. Права людини в Україні : інформац.–аналіт. бюл. Укр.–Америк. Бюро захисту з прав людини. – Київ ; Харків, 1995. – Вип. 11. – 94 с.


 1. Права людини і біженці : виклад фактів / Харків. правозахис. група. – Харків, 2004. – 44 с.

 1. Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій / упоряд. Т. Яблонської. – Київ : Сфера, 1999. – 342 с.

 1. Права людини : інформ. бюлетень Харків. правозахис. групи. – 2015. – № 5. – 12 с. ; № 22. – 12 с.; № 23. – 12 с. ; № 25. – 12 с. ; № 80. – 12 с.

 1. Права людини : особиста свобода і Білль про права / авт. Мелвін Урофскі ; голов. ред. Джордж Кларк ; укр. пер. Ярослав Пелинський. – [Б. м.] , [Б.р.]. – 96 с.

 1. Права меншин : виклад фактів / Харків. правозахист. група. – Харків, 2004. – 20 с.

 1. Права та обов’язки українців : прав. порадник / Міжнар. громад. орг. «Ми українці». – Київ, 2010. – 171 с.

 1. Практика Європейського суду з прав людини : Рішення ; Коментарі / Ю. Зайцев, Т. Виноградова, В. Зарецька та ін. – 2011. – № 1. – 239 с.

 1. Стан дотримання прав дітей національних меншин в Україні : соціол. вимір : результати пілот. дослідження. – Київ, 2009. – 51 с.

 1. Сухомозський М. М. Україна у світі : енциклопед. довідник / М. М. Сухомозський, Н. П. Аврамчук. – Київ МАУП, 2006. – 872 с. : іл.

 1. Україна : права людини в перехідний період / під ред. В. І. Євінтова. – Київ, 2001. – 184 c.

 1. Шость Н. В. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Н. В.Шость, М. К. Козир, О. М. Ситник. – Київ : «Рідна мова», 1997. – 385 с. : портр. – (Сер. «Б-ка з прав людини»).

 1. Що таке права людини? : Загальна декларація прав людини : права, що належать ВАМ – права, що належать УСІМ. – (Б. м.), 2003. – 28 с. – (Міжнар. рух «Молодь за права людини»).

 1. Що таке права людини : Загальна декларація прав людини : права, що належать ВАМ – права, що належать УСІМ / Міжнар. фонд прав людини та толерантності. – (Б.м.), 2004. – 33с. – (Міжнар. рух «Молодь за права людини»).

 1. Юридична енциклопедія : [в 6 т.] Т. 4 : Н–П. – Київ, 2002.

Зі змісту : Шемшуменко Ю. С. Права людини. – С. 710.

 1. Юридичний довідник літньої людини / авт.-упоряд. Михайло Ходаківський ; Всеукр. асоціація пенсіонерів. – Київ : ДП «Вид. дім «ІНФОЦЕНТР», 2005. – 38 с.

 1. Юринець Ю. Л. Конституційне право України : навч. посіб. / Ю. Л. Юринець. – Ужгород, 2014.

Про права людини в загальному вигляді : с. 80.

 1. Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? / Проект Usaid «Україна : Верховенство права», Центр політико-правових реформ. – Київ, 2010. – 59 с.

 1. Яремчук В. Д. Історія держави і права зарубіжних країн : універс. довідник / В. Д. Яремчук. – Львів, 2015.

Зі змісту : Права людини. – С. 288.

Бібліографічні покажчики

 1. Історія України : наук.–допом. бібліогр. покажч. за 2013 рік / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк–Русанівський, Д. Г. Стегній та ін. ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2015. – С. 215.

 1. Історія України : наук.–допом. бібліогр. покажч. за 2012 рік / Ін–т історії України НАНУ ; Нац. іст. б-ка України ; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк ; упоряд : Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк–Русанівський ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2014. – С. 518.

 1. Історія України : наук.–допом. бібліогр. покажч. за 2007 рік / Держ. іст. б-ка України ; упоряд : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. – Київ, 2009. – С. 121.

Укладач: Чугіна О. А.

Бібліографічне редагування: Вовк Л.П., канд. іст. наук.
 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В.6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)