26.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Дарувальники Версия для печати Отправить на e-mail

Впродовж всіх років існування історична бібліотека України отримує дарунки від меценатів та спонсорів.

Дарунки Бібліотеці – це надзвичайно давня форма доброчинності та надійне джерело поповнення фонду без залучення додаткових джерел фінансування.

Користувачами, партнерами і шанувальниками Бібліотеки в грудні – листопаді 2019 року подаровано 250 примірників документів.

Колектив Національної історичної бібліотеки України висловлює вдячність і подяку всім дарувальникам за участь у поповненні фонду книгозбірні. Ваша допомога – це неоціненний внесок у розвиток культури, освіти, збагачення культурної спадщини України.

Національний Центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса та родина Леся Танюка передали до фонду бібліотеки добірку книг які зацікавлять всіх, хто цінує українське слово, культуру, мистецтво, театр.

Особливу увагу читачів звертаємо на видання відомого діяча України – режисера, письменника, мистецтвознавця Леся Танюка, «Щоденники без купюр» – 43 виданих томів із запланованих 60, які починаються записами 1956 року.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/01090120.jpg

Корнієнко Н. Нелінійне театро(мистецтво)знавство : постнекласичний ландшафт: Від Фауста до Протея : монографія / Н. Корнієнко. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 254 с.

Автор ініціює новий напрям у гуманітаристиці – синергетика художньої культури, або, точніше, нелінійне мистецтвознавство.

Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук : (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз) / Н. Корнієнко. – Київ : Факт, 2000. – 160 с.

Представлене видання є однією з основних наукових праць директора Центру Леся Курбаса, доктора мистецтвознавства Неллі Корнієнко. У цій монографії вперше в теоретичному аспекті проаналізовано широкий театральний масив вистав, котрі у своїй сукупності можна визначити як пошуковий український театр кінця ХХ ст. Автор пропонує дослідження на перетині мистецтвознавства, соціальної психології театру, культурології, елементів фізико-математичних і синергетичних підходів.

Корнієнко Н. Запрошення до Хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спроба нелінійності : монографія / Н. Корнієнко. – Київ, 2010. – 258 с.

Мистецтвознавство як частина гуманітарної науки, на думку автора, має змінити свої орієнтири, методи та інструментарій. Об’єктом даного дослідження є художня культура як відкрита, нелінійна система, що працює на засадах самоорганізації. Методологія спирається на принцип плюральності.

Левченко О. Театр у системі філософської антропології : монографія / О. Левченко. –

Нац. цетр театр. мистец. ім. Леся Курбаса. – Київ : 2012. – 296 с.

У книзі зроблено спробу описати феномен театру з позицій філософської антропології. Автор виходить із переконання, що театр, як ніякий інший вид діяльності, фокусує сутнісні феномени людського буття, а філософська антропологія надає світоглядні можливості для виділення, осмислення й впорядкування цих феноменів. Театр виступає як зона перевірки і увиразнення положень філософської антропології, натомість отримуючи потужній філософсько-світоглядний ресурс для пізнання власної природи, а відтак і для подолання кризи «забуття буттєвого сенсу», в яку він потрапив, адаптуючись під логіку суспільства споживання. Окреме місце у дослідженні займають філософсько-світоглядні ідеї Л. Курбаса, досі практично не представлені у контексті вітчизняної філософії. Книга розрахована на фахівців у галузі філософії, культурології, театрознавства, а також на широке коло читачів, які цікавляться театром і філософією.

В дарунок бібліотеці від українського журналіста, письменника, краєзнавця Ковтонюка Бориса Мусійовича надійшло шість книжок історико-краєзнавчої тематики :

Ковтонюк Б. Таємі дороги запорожців : краєзнавчі нариси / Б. Ковтонюк. – Дніпро : Інновація, 2018. – 142 с.

Книга "Таємні дороги запорожців" написана за матеріалами першої в Україні комплексної експедиції "Запасний шлях "із варягів у греки", або "Таємні дороги запорозьких козаків" та, як її продовженнями, "Козацький зимівник", "Придніпров'я - край козацький", проведених ДОГО "Краєзнавче товариство "Ріднокрай" у 2009-2018 роках. Вона є своєрідною історичною реконструкцією старовинного водного шляху степовими річками від сучасного Дніпра до Азовського моря. На базі історичних, гідрологічних та інших матеріалів автору вдалося розставити точки над "і" у довготривалих дискусіях щодо деяких нюансів даного маршруту.

Ковтонюк Б. Унікальні люди Придніпров’я / Б. Ковтонюк. – Дніпро, 2017. – 248 с.

У книзі зібрані розповіді про неординарних людей Дніпропетровщини, хто відповідає особливим вимогам: перший, єдиний, кращий в області, або ж унікальний. Серед них багато і тих, хто досяг всеукраїнського, європейського та світового рівнів.

Ковтонюк Б. Нестор Махно : біографічний довідник / Б. Ковтонюк, Л. Ковтонюк. – Дніпро : Інновація, 2018. – 144 с.

Краєзнавці подружжя Борис та Людмила Ковтонюки впродовж багатьох років вивчають той бурхливий переломний період нашої історії. Укладений ними у хронологічному порядку довідник на базі архівних, музейних документів, наукових та інших джерел, присвячений 130-річчю з дня народження Н. І. Махна, дає можливість чітко прослідкувати не тільки за найважливішими віхами біографії неординарної особистості від першого до останнього дня життя, а й зрозуміти основні механізми чергового поневолення українського народу. Без осмислення трагічних сторінок минулого сьогодні проблематично говорити про формування світогляду свідомого будівника власної держави.

Ковтонюк Б. Легенди Дібрівського лісу : (легенди, новели, усмішки) / Б. Ковтонюк. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2003. – 92 с.

У книгу ввійшли легенди, новели, усмішки та захоплюючі бувальщини. Тут знаходимо маловідомі цікавинки із життя історичних постатей – Нестора Махно та його побратима Феодосія Щуся, наших сучасників – народного художника України, скульптора Володимира Небоженка, Композитора Ігоря Тищенка та інших.

Ковтонюк Б. Дібровський ліс / Б. Ковтонюк. – Дніпропетровськ, 2013. – 80 с.

Краєзнавчі нариси зацікавить лісівників, науковців, краєзнавців, педагогів, студентів, школярів, і всіх інших, хто не байдужий до природи та історії рідного краю.

Ковтонюк Б. Легенди Дібрівського лісу : (легенди, новели, усмішки) / Б. Ковтонюк. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2003. – 92 с.

У книгу ввійшли легенди, новели, усмішки та захоплюючі бувальщини. Тут знаходимо маловідомі цікавинки із життя історичних постатей – Нестора Махно та його побратима Феодосія Щуся, наших сучасників – народного художника України, скульптора Володимира Небоженка, Композитора Ігоря Тищенка та інших.

Ковтонюк Б. Легенди Дібрівського лісу : (легенди, новели, усмішки) / Б. Ковтонюк. – Дніпропетровськ, 2013. – 64 с.

У книзі нові легенди, бувальщини, оповідання та нариси із життя легендарної місцевості, де вперше ватажка найбільшого на планеті повстанського селянського руху у ХХ столітті Нестора Махна назвали Батьком.

Дарунки авторів та друзів установи:

Абрамович С. Д. Історія польської літератури : навч. посіб. / С. Д. Абрамовича, Кеба О. В., Стахнюк Н. О. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. – 620 с.

У 1-й частині книги характеризуються основні етапи розвитку літератури ІХ–ХVIII ст., динаміка літературного процесу від Середньовіччя до Просвітництва, ментальний план давньої польської літератури, її образно-художня своєрідність та найважливіші жанрово-стилістичні здобутки. У 2-й частині проаналізовано в загальноєвропейському контексті романтичний та позитивістський етапи польської літератури ХІХ століття й творчість класиків польського слова: А. Міцкевича, Ю. Словацького, З. Красіньського, Ц. Норвіда, В. Сирокомлі, Ю. Крашевського, А. Фредро, Е. Ожешко, Б. Пруса, Г. Сенкевича, М. Конопницької та ін. У 3-й частині – висвітлено основні моменти польської літератури доби модернізму, етапу комуністичної диктатури та постмодерністського періоду, показано широкий пошук нових засобів письменницького самовираження, багатство особистих письменницьких манер та жанрово-стилістичного експерименту. Літературний матеріал ілюструється фрагментами літературно-художніх текстів (польською мовою), посиланнями на науково-критичну думку Польщі та України, численними візуальними матеріалами.

Алексєєв Ю. М. Думать, сіять, не ждать…: науково-популярне видання / Ю. М. Алексєєв. – Київ : Київський інститут «Слов’янськкий університет», 2001. – 216 с.

Книга присвячена збереженню й охороні історико-культурної спадщини, її виховним функціям. Детально розглядаються проблеми освіти, зокрема вузів недержавної форми власності.

Верещагина Н. Христианские культы и реликвии древнего Киева (конец Х – первая треть ХІІІ в.) : монография / Н. Верещагина. – Одесса : Астропринт, 2019. – 628 с.

У монографії систематизовані та узагальнені результати багаторічних комплексних досліджень давньокиївської святокультової традиції. Спираючись на аналіз великого поля писемних, археологічних, зображальних джерел і наукової літератури, автор пропонує своє бачення розглянутих проблеми.

Буйських Сергій Борисович : бібліогр. покаж. (до 60-річчя від дня народження) / упоряд. І. М. Кулатова; наук. ред. О. Б. Супруненко. – Київ-Полтава : ІА НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; ЦОДПА, 2012. – 84 с.

Біобібліографічний покажчик містить список друкованих наукових праць відомого українського археолога, вченого антикознавця, дослідника греко-римських старожитностей Півдня України (насамперед Ольвії та її хори), кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника відділу античної археології Інституту археології НАН України Буйських Сергія Борисовича. Видання подає також біографічні матеріали про вченого, супроводжені фотографіями, стислий самозвіт С. Б. Буйських та невелику добірку віршів з його польових щоденників різних років.

Джиджора Є. В. Гімнографія Київської Русі XI–XIII сторіч: структурне ціле канону мінейного циклу : монографія / Є. В. Джиджора ; за ред. О. В. Александрова. – Одеса : Астропринт, 2018. – 480 с.

У монографії досліджено закономірності забезпечення зв’язності структурних елементів у літературно-художньому цілому такого популярного гімнографічного жанру літератури Київської Русі як канон мінейного циклу. Книга розрахована на фахівців із середньовічної культури та літератури, студентів, аспірантів та усіх, хто цікавиться проблемами медієвістики.

Доля української святині. З історії Межигір’я / І. П. Вікована. – Людопринт-Україна, 2018. – 232 с.

Видання підготовлено на основі архівних і літературних джерел, археологічних та наукових досліджень і буде цікавим для істориків, краєзнавців, музейних працівників, для всіх, хто цікавиться історією України.

Дупко Ю. Застосування принципу колективної провини щодо угорців та німців Закарпаття : монографія / Ю. Дупко, Є. Кіш. – Ужгород-Будапешт : Intermix, 2018. – 232 с.

Пропонована монографія є результатом наукового пошуку багатьох років. Якість усвідомлення трагічних подій Другої світової війни та її наслідків на теренах сучасного Закарпаття є також і свідченням розуміння даної проблематики на основі масиву першоджерел, досі не опублікованих документів. Істотна проблема тематики даного наукового дослідження пов’язана із відсутністю монографічних наукових розвідок, публікацій архівних документів, по суті, відбувалося так зване замовчування подій післявоєнної депортації національних меншин на теренах Радянського Союзу.

Криштопа О. Останні українці Польщі / О. Криштопа. – Брустів : Дискурс, 2019. – 224 с.

Українці, які з діда-прадіда жили на своїх землях, після Другої світової війни опинилися відділені від співвітчизників українсько-польським кордоном. Багатьох із них депортували 1947 року в рамках акції «Вісла» на північ і захід Польщі – на той час німецькі землі.

Лазуренко В. М. У пошуках крипти великого державотворця України Богдана Хмельницького: поховання гетьмана України Богдана Хмельницького в Іллінській церкві у с. Суботів : від столітніх досліджень, легенд та міфів до сучасних наукових гіпотез / В. М. Лазуренко. – Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2019. – 76 с.

У виданні розкриваються особливості пошуків крипти гетьмана України Богдана Хмельницького у контексті ймовірного поховання в Еллінській церкві в Суботові у серпні 1657 р. Автор зосереджує увагу на подальшій фіксації у історичних джерелах, матеріалах різного роду досліджень щодо перебування праху великого державотворця України саме у згаданій культовій споруді.

Лознянський Б. Лузна-Лозна. Село на Поділлі : іст.-наук. та худ. нарис / Б. Лознянський. – Вінниця: Балюк І. Б., 2019. – 728 с.

У пропонованому виданні автор ґрунтовного дослідження історії села намагався через різноманітні джерела інформації з минулого і сьогодення подати хоча б наближену до істини історію села в суголосі з життєдіяльністю багатьох селян Лузини-Лозни, історію Вінничини, Поділля та України. Розглядається життя селян Лозни в різні епохи колонізації: Татарської (1240-1362 рр.); Литовської (1362-1569 рр.); Польської (1569-1775 рр.); Московської (1654 (1775-Поділля-1991). Ці епохи рабської залежності від чужинців генетично вплинули як на селян Лузни-Лозни, жителів Поділля так і всієї України. Подається сучасний невтішній стан Лозни, обґрунтовуються його причини та вносяться пропозиції щодо майбутнього.

Медведєва А. В. Віктор Зарецький. Митець, рокований до бою / А. В. Медведєва. – Київ : Оранта, 2006. – 432 с.

У монографії зроблено першу спробу дослідити творчість самобутнього художника-шістдесятника Віктора Зарецького (1925-1990). Яскравий колорист, витончений рисувальник, майстер психологічного портрета й тематичної картини, новатор у галузі монументально-декоративного мистецтва, він уособив високу європейську культуру. Його творчість увібрала в себе традиції українського народного мистецтва, європейського модерну, українського іконопису, імпресіонізму й експресіонізму в їх колірному аспекті.

Нариси історії Ніжина козацької доби : збірник публікацій та матеріалів / упоряд. О. С. Морозов. – Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – 336 с.

Авторами історичних матеріалів стали науковці університету, Ніжинського краєзнавчого музею та дослідники-краєзнавці, що розробляють тему історії Ніжинського козацтва XVII- XVIII ст.

Збірник «Нариси історії Ніжина козацької доби» є першим зведеним виданням, що репрезентує та підсумовує творчий доробок ніжинських істориків у вивченні цієї цікавої теми за останні роки.

Новальська Т. В. Видатний український бібліотекознавець Олексій Степанович Сокальський : монографія / Т. В. Новальська, І. В. Черняк. – Київ : Ліра-К, 2019. – 192 с.

Монографію присвячено видатному українському бібліотекознавцю Олексію Степановичу Сокальському. Розкрито життєвий та творчий шлях вченого, його професійне зростання, як педагога, організатора освіти в галузі культури і мистецтва. Висвітлено вагомий внесок у заснування Київського державного інституту культури (нині Київський національний університет культури і мистецтв) та багатоаспектну організаційну діяльність на посаді ректора і завідувача кафедри бібліотекознавства. Розкрито роль О.С. Сокальського, як фундатора київської науково-освітньої бібліотечної школи, представники якої – видатні науковці та практики інформаційно-бібліотечної сфери – успішно продовжують традиції вченого.

Петрук В. Велика Скіфія переможе / В. Петрук. – Київ, 2011. – 440 с.

Автор з наукових позицій розкриває явне невігластво в царині історії України, особливо стародавньої, та підступні мотиви закордонних і доморощених українофобів, ладних викреслити український народ зі світової історії, «довести» химерність і тимчасовість існування Української Держави, оголосити її територію штучно нарізаною, дарованою, і тим виправдати підготовку до її розчленування. Видання має привернути увагу дипломатів, політологів, істориків, українознавців та всіх, для кого Україна є Батьківщиною, а не тільки місцем проживання.

130 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в жовтні 2019 року

Колектив НІБУ висловлює щиру подяку Амонсу Андрію Івановичу, полковнику юстиції у відставці за подаровані книжки власного авторства про масові політичні репресії проти громадян СРСР та Польщі польською мовою.


Дарунки авторів та друзів Бібліотеки :
Акічев Ш. Пам’ятні дати з історії Конотопщини / Ш. Акічев. – Харків : Мачулін, 2019. – 312 с.
Це перша спроба у великому форматі показати історію краю від XVII століття до 1941 року. До книги увійшли архівні та газетні матеріали, відомості з різних джерел та дані про діячів із різноманітних енциклопедичних видань, у першу чергу з енциклопедичного видання "Сумщина в іменах". Ці історичні матеріали подані так, що розгортають поле для роздумів як про минуле нашого краю і відомих історичних осіб, так і про розуміння місця Конотопщини в історії України і Європи.
Історія української літератури 50-60-х років ХІХ століття : підручник / Г. Ф. Семенюк, О. Д. Гнідан, Н. М. Гаєвська та ін. – Київ : Київський університет, 2019. – 304 с.
Подано загальну характеристику літературного процесу 50-60-х рр. ХХІ ст. в контексті громадсько-політичного, літературно-мистецького й культурного середовища. Персоналії письменників оповідають про літературний рух, формування національно-демократичних ідей в українській літературі означеного періоду.

Булавин А. Вспомним всех поименно… / А. Булавин. – Киев : Изд. дом "Винниченко", 2019. – 526 с.
У книзі вміщено біографічні відомості радянських розвідників - українців, уродженців України та інших, які присвятили себе службі на невидимому фронті, чиє життя в тій чи іншій мірі було пов'язане з українською землею. Про подвиги розвідників ми дізнаємося лише після тривалого періоду часу, часто через десятки років. А про їх щоденні подвиги, що здійснюються в умовах повного замовчування, знає тільки дуже обмежене коло осіб.
Голянич М. Мовний портрет села Тюдів : словник у двох томах. Т. 1 А – М / М. Голянич. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. – 1000 с.
Словник присвячений передусім дослідникам-діалектологам, а також орієнтований на широке коло мовознавців, літераторів, фольклористів, студентів філологічних спеціальностей, учителів – усіх, хто цікавиться проблемами діалектів, живого народного мовлення, матеріальною і духовною культурою гуцулів.
Гринюка Б. М. Коцюбинці та Чигарі : іст. краєзнав. нарис / Б. Гринюка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 592 с.
У книзі на основі широкого масиву джерел та наукової літератури висвітлено минуле сіл Коцюбинці та Чагарі. Розкрито найдавніше минуле та соціально-економічний розвиток сіл. Досліджено особливості релігійного життя українського, польського і єврейського населення. Висвітлено соціально-економічне та культурно-просвітницьке життя сіл в ХХ – на початку ХХІ ст.
Дудик І. М. Державний контроль антимонопольного комітету України за узгодженими діями суб’єктів господарювання : монографія / І. М. Дудик. – Київ : Персонал, 2017. – 168 с.
Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та прикладних проблем державному контролю Антимонопольного комітету України за узгодженими діями суб’єктами господарювання.
о. Карлос Мігель Буела, ЗВС. "Заключьоннік" / о.
Карлос Мігель Буела, ЗВС; пер. з ісп. С. М. Зарницька-Буба, СГДММ. – Івано-Франківськ : Ластівки, 2018. – 64 с.
Видання знайомить з українським кардиналом Йосифом Сліпим, який провів18 років свого життя в ув’язненні у різних таборах сибірського ГУЛАГу, майже постійно подорожуючи у "заключьонніках" тобто у вагонах в’язнів.
Видання приурочене до святкування 125-ліття народження Йосифа Сліпого.
Ковальков О. Л. Афганістан у зовнішній політиці Радянської Росії
/ СРСР : 1919-1978 рр. : монографія / О. Л. Ковальков ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький : Лівий С. В., 2018 . – 272 с.
Пропонована монографія є першим в українській історіографії комплексним дослідженням радянсько-афганських відносин від встановлення дипломатичних відносин між обома країнами в 1919 р. до Квітневого (Саурського) військового перевороту 1978 р. і приходу до влади Народно-демократичної партії Афганістану.
Новосад Є Вербовий цвіт : іст.-краєзнав. нарис / Є. І. Новосад. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 352 с.
У пропонованому виданні відображено минуле та сьогодення чарівної перлини Волині – села Вербовець, що у Лановецькому районі Тернопілля, описано славні та трагічні долі його мешканців.
Пиріг П. Село Виповзів : сторінки історії / П. Пиріг, Ю. Конопля – Чернігів : Баликіна С. М., 2019. – 64 с.
На основі використання широкого кола джерел та літератури відтворюються сторінки історії села Виповзів на Козелеччині що входило до складу Остерського повіту й району, від найдавніших часів до XVII століття.
Скавронік В. Рідна земля. Великомихайлівщина : від створення світу до появи людини : іст.-краєзнав. дослідження / В. Скавронік, В. Скавронік. – Одеса : Асторопринт, 2016. – 536 с.
В унікальному за тематикою та масштабами висвітлення історико-краєзнавчому патріотичному виданні в легкій, доступній манері викладені надзвичайно цікаві відомості: "коротка історія Землі за дві години", оповіді про зоряне небо, геологічну будову, рельєф, ландшафти, багатомільйонної давнини субтропічний клімат, флору і фауну рідної землі – Великомихайлівщини на тлі геологічного розвитку Одещини, Північно-Західного Причорномор’я, України, планети Земля і самого всесвіту.
Книга вміщує термінологічний словник, фотографії, малюнки, карти, схеми хронологічні та інші таблиці що полегшують сприйняття і засвоєння тексту читачу.
Українська аграрна наука та освіта Східної Галичини у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття : довідник / уклад. В. В. Світинський, А. Д. Копитко та ін. – Львів : Простір-М., 2018. – 242 с.
Довідник містить інформацію про історію формування та розвитку українських наукових та освітніх аграрних інституцій Східної Галичини, висвітлює сутнісні риси теорії та практики організації суспільної агрономії, форми і методи функціонування сільськогосподарської кооперації. Значну увагу приділено питанню історії українських сільськогосподарських видань і господарсько-кооперативних часописів Східної Галичини. Відображено визначальні ідеї та методологію пошуків видатних представників української аграрної науки та освіти у Східній Галичині зазначеного періоду.
У жорнах історії : зб. спогадів та документів . – Київ : "Фірма" Гранмна", 2017. – 392 с.
Збірник базується на спогадах і свідченнях очевидців – уродженців Холмщини про депортацію українців у 1944-1946 роках у cхідні та південні області Радянської України на спецпоселення у колгоспи, без права повернення на батьківщину, варварське руйнування польською владою православних церков, спалення українських сіл, убивство їх мирних мешканців.
До збірника увійшли матеріали про діяльність Київського ветеранського товариства "Холмщина" імені Михайла Грушевського, яке об’єднує депортованих українців, збереження холмщанами історичної пам’яті, а також про сучасні українсько польські відносини.
Шевчук С. Більмак / С. Шевчук. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2019. – 267 с.
Книга знайомить з історичними подіями, які відбувалися на території селища з теперішньою назвою Більмак Запорізької області з найдавніших часів до наших днів.

Чебан М. Микола Андрусяк. Історія історика / М. Чебан. – Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – 356 с.
У монографії вперше узагальнено громадську та науково-організаційну діяльність талановитого українського історика Миколи Андрусяка (1902–1985) в контексті суспільно-політичних і культурно-освітніх процесів ХХ ст.
Проаналізувано науковий доробок вченого, встановлено його внесок у розвиток української історичної науки, діяльність Наукового товариства ім. Шевченка, Польського історичного товариства, Інституту історії України, Українського історичного товариства. До наукового обігу вперше введено чимало матеріалів з архівів та бібліотек Львова й Києва, зокрема особисті документи вченого, листування із видатними істориками і громадськими діячами: М. Грушевським, Д. Дорошенком, М. Кордубою, І. Крип’якевичем, В. Кубійовичем та ін.

Фонд НІБУ у вересні - серпні 2019 року поповнився на 170 примірників дарунків.

Національна історична бібліотека України висловлює щиру подяку Фонду Ріната Ахметова за безкоштовно передане видання «Донбас і Мирні» шість примірників: українською, російською та англійською мовами.

Видання присвячене людям, які живуть у дуже непростих життєвих умовах, які опинилися в зоні конфлікту, розкриває нам сумну правду про біль і нестатки, які терплять мирні жителі.

Фотоальбом поповнить фонд єдиної в Україні книгозбірні, яка зберігає і популяризує документи з питань історії, суміжних історичних дисциплін, історичного краєзнавства та буде використаний вдячними читачами.

З великою подякою приймаємо дарунки від авторів та шанувальників бібліотеки :

Жиленко І. В. Велика Церква і перші чорниці Печерські : джерела і матеріали /
І. В. Жиленко
. – Київ : Пульсари, 2019. – 566 с.

Ця робота є частиною великого проекту, в рамках якого планується видання пам’яток печерської агіографії, які походять зі списків ХІІ-ХVI століть. Більшість цих матеріалів або публікувалися давно і є бібліографічною рідкістю, відомою тільки фахівцям, або не друкувалися зовсім.

Дослідження відкривають тексти «Сказання» про заснування Великої Церкви Печерської.

Друга частина текстів : житія святих, відомих у літописних та інших джерелах під назвою збірки оповідей про Перших чорноризців Печерських. Ще до роботи залучено житія святих, переважно сформовані на основі більш ранніх текстів у XV-XVII ст., а також інформація про знайдення мощей і чудеса прп. Юліанії Ольшанської, записані у XVII ст. Кожен розділ складає від двох до п’яти редакцій текстів. Таке компонування житійного матеріалу дозволяє не тільки довести до науковців та пересічних читачів більшості видозмін тексту, докладніше описати ці видозміни, а й провести аналіз їх появи.

Гайсенюк В. Початок кінця. Москвофіли у Великій війні (1914-1918) / В. Гайсенюк. – Біла Церква : Пшонківський О. В., 2017. – 304 с.

У монографії на основі комплексного аналізу джерел та літератури простежено становище москвофільського руху на території підавстрійських Галичини й Буковини напередодні та в роки Великої війни 1914-1918 рр. Розкрито масштаби та характер діяльності москвофілів у складі російських окупаційних адміністрацій на території регіону в 1914-1917 рр., особливості взаємовідносин між австрійською владою та послідовниками москвофілів. Звернено увагу на масові репресії проти останніх та їх інтернування до концтаборів, зокрема Талергофа, простежено шляхи москвофільського біженства та особливості діяльності ростовського осередку москвофілів.

Гайсенюк В. Моя бабуся приповідала…Фольклор села Летяче : збірник / укл. В. Гайсенюк. – Біла Церква : Пшонківський О. В., 2017. – 304 с.

Фольклорна збірка містить тисячі позицій з різних жанрів усної народної творчости села Летяче на Тернопільщині: ліричні й прозові жанри, паремії, дитячий фольклор та ін. Фольклор класифікували за жанрами фахівці-фольклористи. Це пісні, коломийки, прислів’я, примовки, перекази, казки тощо, записані з уст однієї людини з одного села.

Гусарчук Т. Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох : монографія / Т. В. Гусарчук. – Київ : Муз. Україна, 2019. – 768 с.

Книга дає вичерпну інформацію не лише про постать Веделя, а й про його спадщину – духовну музику різних жанрів, що збереглася в автографічних партитурах, у рукописних списках та опубліковану у нотних виданнях. Не лише розлогий історико-культурний, а й музично-стильовий контекст, різноманітні інтонаційні джерела музики Веделя є предметом уваги у даному дослідженні. Нарешті, рефлексія музики і постаті Артемія Веделя у ХХ столітті – вшанування його пам’яті, концертні програми виконавців, аудіозаписи, рецепція веделівської традиції в українській композиторській творчості – це також важливий штрих до портрету композитора.

Тарас Шевченко академік гравюри. – Хмельницький : Мельник А. А., 2010. – 36 с.

Це дослідження про Шевченка-художника, маляра, портретиста, академіка гравюри і людину, яка прагла понад усе малювати і виконала свою місію, залишивши нам неперевершені твори.

Видання вміщує всі 26 офортів, ранню гравюру в техніці гальваноакустики, а також репродукцію Диплома академіка гравюри, виписаного на ім’я Тараса Шевченка. Усі ці реліквії, як і особисті речі, а також інструменти гравера нині зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві.

Стасюк А. На скрижалях історії : серія «Моя Вінниччина» журналу «Вінницький край» Вип. 15. – Вінниця, Нілан-ЛТД, 2017. – 374 с.

Історико-краєзнавче дослідження присвячене історії, сучасному стану та перспективам розвитку села Гущинці Калинівського району Вінницької області, яке є батьківщиною автора.

Дослідження складається із соціально-економічного паспорту району, до якого належить село Гущинці, із ґрунтовної історичної довідки (від дати заснування до наших днів), характеристики історичних пам’яток села, опису освітнього та культурного життя його жителів та спогадів, записаних від односельчан автора книги.

Конволют про Галаганів. Т. 1 / автор упоряд. Крикливий Г. М. – Київ : Самовидавництво, 2019

Збірка «Конволют про Галаганів» є спробою консолідації розрізненої інформації генеалогічного, біологічного, соціально-економічного та історичного характеру стосовно відомого шляхетного дворянського та графського роду Галаган і Ламздорф-Галаган. До складу ввійшли фрагменти книг, музейні брошури, статті, історичні повісті, розповіді різних авторів та авторських колективів. Книга охоплює інформацію ХVI – поч. ХХІ століття, містить текстовий матеріал, світлини та портрети представників роду Галаган, Ламздорф-Галаган, а також родових маєтків. В збірці зустрічається також інформація щодо інших дворянських родів України (Малоросії) та Російської імперії, з якими Галагани мали родинні зв’язки.

250 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в липні - червні 2019 року

Сердечно дякуємо всім дарувальникам за підтримку і допомогу у формуванні фонду Бібліотеки та пропонуємо читачам ознайомитися з новими надходженнями:

Букет Є. Історія українського села Вільне (Вульшка) : краєзнавчий вимір крізь віки / Є. В. Букет, В. В. Коцур, Л. М. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2018. – 188 с.

Пропоноване краєзнавче видання вміщує народні перекази, архівні документи, статистичні дані та фотоматеріали. В них простежено історію села від його заснування до сьогодення.

Бурій В. Вулиці міста Ватутіне та села Скаливатка / В. Бурій. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. – 30 с.

Це видання являє собою дослідження змін назв вулиць, провулків, площ міста Ватутіне та села Скаливатка Ватутінської міськради. Декомунізація топоніміки – зміст цієї книги.

Видання зацікавить усіх, хто небайдужий до свого минулого, до історії Ватутіного та Скаливатка.

Історія роду Кочубей: у 3-х томах / авт.-упоряд. Крикливий Г. М. – Київ : Самовидавництво, 2018. – 287 с.

Конволют (Історія роду Кочубей) є спробою консолідації розрізненої інформації, генеалогічного, біографічного, соціально-економічного та історичного характеру стосовно відомого шляхетного дворянського, графського та князівського роду Кочубей. До складу ввійшли фрагменти книг, музейні брошури, статті, історичні повісті, розповіді різних авторів та авторських колективів. Книга охоплює інформацію XVI – поч. XXI ст., містить текстовий матеріал, світлини представників роду Кочубей та їхніх маєтків. У збірці зустрічається також інформація щодо інших дворянських родів України (Малоросії) та Російської імперії, з якими Кочубеї мали родинні зв’язки.

Васильчук М. За голосом навздогін : біографічна повість / М. Васильчук. – Коломия : Вік, 2015. – 176 с.

Книжку присвячено життю й подвижницькій праці фольклориста і хорового диригента, організатора ахматівського народного хору Порфира Демуцького (1860-1927). Автор змалював постать Демуцького на тлі власних вражень від сприйняття Жашківщини другої половини 1980-х років.

Зубко А. Системи мір ваги світових цивілізацій : тисячоліття розвитку / А. Зубко. – Beau Bassin : LAP LAMBERT acad. publ., 2017. – 385 с.

Міри ваги відігравали велику роль у соціально-економічному і культурному розвитку світових цивілізацій. У роботі даний опис систем мір ваги всіх світових цивілізацій за період первісної доби, давнього світу, середніх віків, нового часу. Досліджене походження вагових мір, норм вагових одиниць і співвідношення між ними, етапів формування окремих частин вагових систем, території і періоду часу, де і коли вони використовувались, ступенів взаємовпливу між ваговими мірами світових цивілізацій, визначене економічними і культурними зв’язками. Для всіх, хто цікавиться історією, економікою і культурою.

Малаков Д. Шляхом Київ – Житомир : путівник / Д. Малаков. – Київ : Антиквар, 2018. – 144 с.

Пропонований путівник краєзнавця Дмитра Малакова знайомить з минулим, з пам’ятками історії та культури, розташованими в містах і селах між Києвом і Житомиром обабіч автошляху міжнародного класу М-06 «Київ-Чоп». Для зручності руху в один бік без розворотів спочатку розповідається про об’єкти, що лежать на північ траси, потім - на південь. Тому читач може обирати для себе будь-який варіант: їхати з Києва чи з Житомира.

Малаков Д. Весла і колеса киян Подборських / Д. В. Малаков. – Київ-Париж-Дакар, 2018. – 168 с.

Фотоальбом «ВЕСЛА і КОЛЕСА киян Подборських», який упорядкував Дмитро Малаков, знайомить з історією родини Подборських із старовинної української шляхти гербу «Сас». Її останні київські представники брати Іван та Павло Подборські замолоду захопилися атлетикою й водними видами спорту: веслуванням та вітрильництвом. Згодом Павло Подборський став правником, а Іван Подборський – одним з перших київських автомобілістів. Збереглися унікальні родинні документи кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., понад 130 оригінальних світлин, що розповідають про родину, про Київський яхт-клуб 1898-1905 років та про розвиток автомобільної справи в Києві на початку минулого століття.

Кінзерська Т. Єфросінія Зарницька (Є. Азгуріді) : Літопис життя і творчості (1867 - 1936) / Т. Кінзерська. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 588 с.

У книжці на широкому архівному матеріалі викладено події життя і творчості шляху однієї з найяскравіших актрис: українського класичного театру («театру корифеїв») Єфросинії Пилипівни Зарницької (1867 - 1936).

Літопис побудований на листах Зарницької, відгуках у пресі на гру актриси та на спогадах про неї сучасників. У науковий обіг вводиться маловідомий чи раніше невідомий матеріал.

Кінзерська Т. Перехрестя (інсценізація роману С. Процюка «Інфекція» та інше.) / Т. Кінзерська. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 72 с.

До книжки увійшла інсценізація роману сучасного українського письменника С. Процюка «Інфекція». Події у романі розгортаються в Україні 1990-х років. Політв’язні Кремля, вчителі, митці студенти розгублені і розчаровані українською дійсністю. Вони не можуть розбудовувати своє життя на власній «не своїй землі». Духовна деградація, пристосуванство, мрії про кращу долю за кордоном утворюють атмосферу безвиході, що межують з відчаєм. В інсценізації вагання героїв приводить до протесаного вибуху в Києві на Майдані Незалежності. Боротьба українців за гідне життя на власній землі продовжується.

Козинцева–Сахарова П. В. Глубокое, глубокое раздумье… / П. В. Козинцева – Сахарова. – Київ : Основа, 2019. – 40 с.

У книзі розповідається про автора, її рідних, культурно-історичне
місто - Путивль; третю дочку Царя Миколи І, душевну боротьбу з
болем, сумом на практично-науковому терені медицини до перебудови
і нині.

Кончаковский А. Легенды и были дома Турбинных : записки хранителя
дома / А. Кончаковский. – Киев : Личности, 2014. – 544 с.

Книга - головного хранителя пам’яті про Михайла Булгакова та його рідне Місто - це захоплююча історія пошуку, знахідок і життя булгаковських меморій: від листів, автографів і фотографій до дзеркала, що зберігає в своїх глибинах живий образ великого Майстра.

Михаил Булгаков в портретах, фотографиях, шаржах / упоряд.
Кончаловский А. П. – Киев : Адеф-Украина, 2019. – 200 с.

У фотоальбомі представлена іконографія Михайла Опанасовича Булгакова з 1894 по 1940 роки. В окрему графу зібрані художні портрети і шаржі знаменитого письменника. Всі портрети, фотографії супроводжуються короткими коментарями, а також в альбомі зібрано інформацію про фотографії,
які знімав М. Булгаков у різні роки.

Прихненко О. Генічеськ – це Україна! : фотоальбом / О. Прихненко.
– Мелітополь : ВД ММД, 2018. – 84 с.

У фотоальбомі роботи автора з 2014 по 2018 роки. В час випробувань люди згуртувалися і, в прикордонному районі, довели, що наша держава єдина, а любов до неї вимірюється не гучними словами, а вчинками.

Пасіцька О. «Львівський Манчестер» і «Галицька Каліфорнія»: соціально-економічна діяльність українців Галичини (20-30 роки ХХ ст.) / О. Пасіцька. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. – 572 с.

З метою об’єктивного висвітлення цієї проблематики було опрацьовано широкий спектр української та польської історіографії, статистичні матеріали (польські переписи населення 1921 і 1931 рр. ) державні правові акти, публікації українських та польських періодичних видань.

Про Дмитра Павличка : збірник статей / упоряд. Д. Пилипчук.
– Київ : Просвіта, 2019. – 1040 с.

Видання є першою спробою всебічного розгляду постаті і творчості неповторного поета, перекладача, літературознавця та публіциста Дмитра Васильовича Павличка. Книга має дві частини: «Дмитро Павличко в Україні» та «Дмитро Павличко за кордоном». Подані тут 165 текстів 131 автора переконливо засвідчують, що по-перше, постать Павличка належить до історичних імен української літератури першої величини, і що по-друге, давно назріла необхідність розглядати його персоналію в парадигмі класики світової літератури.

Сич О. Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика : монографія / О. Сич. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2019. – 544 с.

Монографія є комплексним науковим дослідженням революційного і державницького складників націоналізму. Революційність як іманентна сутність націоналізму, ренесанс націоналізмів у Західній Європі, витоки й генезис сучасного українського націоналізму, перманентний революційний процес в Україні та вплив на його перебіг націоналістичних структур – головні теми першої частини цього дослідження.

Чернецький Є. Герої, вороги, жертви Першої більшовицько-української війни 1917-1918 рр. на цвинтарях Києва / Є. Чернецький. – Біла Церква : Пшонківський О. В., 2018. – 536 с.

Книгу присвячено загиблим на Першій більшовицько-українській війні 1917-1918 рр., яких поховали на цвинтарях м. Києва. Проаналізовано соціокультурний портрет, причини загибелі та поховання майже 100 осіб. Більшу частину публікації становлять біографічні дані про загиблих з тогочасних метричних книг. Вони доповнені розлогим науково-довідковим апаратом.

Щербак В. Державна ідея в ранньомодерній Україні : монографія / В. Щербак. – Вінниця : Твори, 2019. – 220 с.

У монографії представлене авторське бачення еволюції державної ідеї в Україні ранньомодерної доби. Проаналізовано її генезу та втілення в життя очильниками Війська Запорозького у другій половині XVII - XVIII ст. З’ясовано внутрішні та зовнішні чинники, які перешкоджали процесу українського державотворення.

Фонд НІБУ в квітні - травні 2019 року поповнився на 200 примірників дарунків.

Щира подяка авторам, видавництвам та меценатам за безцінні дарунки. Пропонуємо
Книжковий дарунок представників Посольства Угорщини в Києві: читачам ознайомитися з
новими надходженнями:

Мадяр Стефан-Арпад Угорці в Києві: глави історії угорсько-українських відносин з IX століття до наших днів / С. А. Мадяр. – Київ: Посольство Угорщини в Києві; Міжнародна громадська академія «MODUS COLORIS», 2018. – 396 с.

Дослідження ознайомить читачів Бібліотеки з історією взаємин угорців та українців, що сприятиме розвитку, зміцненню політичних, економічних, культурних зв’язків, співпраці та дружніх стосунків між Угорщиною та Україною.

Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський – відомий у свою епоху письменник, публіцист, етнограф, приятель молодих років Тараса Шевченка багато мандрував Україною, вивчаючи народний побут, уклав словник української мови. У 1856-1860 роках здійснив експедицію берегами Дніпра й Дністра, результатом якої стала книга у двох томах - ґрунтовне краєзнавче та етнографічне дослідження і водночас захопливий художній твір у жанрі дорожніх нотаток з безліччю живих діалогів.

Афанасьєв-Чужбинський О.С. Нариси Дніпра: Т. 1 / О. С. Афанасьєв-Чужбинський. – Львів: Апріорі, 2016. – 544 с.

У першому томі описано життя на берегах ріки від порогів і до її гирла: навігацію і торгівлю, будні містечок і сіл, побут їхніх мешканців – відважних дніпровських лоцманів, українських селян, німецьких, шведських та єврейських колоністів. З особливим почуттям автор пише про занедбані запорозькі пам’ятки – рештки Січей і забуті могили «степових лицарів».

Афанасьєв-Чужбинський О.С. Нариси Дністра: Т. 2 / О. С. Афанасьєв-Чужбинський. – Львів: Апріорі, 2016. – 524 с.

У другому томі описано життя прибережних містечок і сіл у межах тодішніх російських володінь: від села Анути вище Хотина і до Дністровського лиману (нині це територія України та Молдови). Ми дізнаємось про природу, старожитності й, насамперед, про заняття і побут мешканців обох берегів Дністра: українських і молдавських селян-хліборобів, євреїв – крамарів і контрабандистів, а також німецьких, болгарських та швейцарських колоністів.

Головцов А. Л. PRIMUS SNTER PARES (О первых меж равных). Кн. 2 Чародей Рахманинов / А. Л. Головцов. – Київ: Альфа Реклама, 2019. – 336 с.

Книга присвячена життю і творчості генія світової музичної культури Сергію Васильовичу Рахманінову. Твір рясніє особами і подіями зв’язаними з цією видатною людиною, багатий різноплановим фактичним матеріалом, особливо відображені в книзі дружба і творча взаємодія Рахманінова і Шаляпіна.

Бех М. В. Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця ХІХ - першої половини ХХ століття / М. В. Бех.НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ: Наукова думка, 2018. 142 с.

У монографії наведено результати перших комплексних досліджень локальних особливостей розвитку традиційно-побутової культури села Бехи на Житомирщині наприкінці ХІХ - у першій половині ХХ століття. Розглянуто ключові напрями локальних монографічних досліджень на мікрорівні у вітчизняній історіографії. Розглянуто історико-географічні та соціально-політичні особливості заселення Бехів. Охарактеризовано типи житла та особливості забудови села. Дослідженно функціонування і трансформації традиційних галузей господарства (землеробства, тваринництва, бджільництва, збиральництва, мислиства та рибальства), простежено особливості харчового раціону населення Бехів. Підтвердженно, що народний одяг був виразником ідентичності «околичної» шляхти, реконструйовано традиційні жіночі та чоловічі костюми. Висвітлено особливості килимового ткацтва Бехів, охарактеризовано знакові функції килимових виробів.

Іван Мазепа та його епоха: зб. наук. праць / ред. О. В. Рудник. – Київ: Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник, НаККіМ, 2019. – 172 с.

Видання містить наукові праці, що підготували вітчизняні історики, археологи, мистецтвознавці та музеєзнавці у рамках заходів зі створення музею Івана Мазепи у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

Ковалевська О. Таємниці козацьких портретів / О. Ковалевська. – Київ: Кліо, 2019. – 288 с.

Видання містить десять нарисів з історії давньої та сучасної іконографії відомих українських гетьманів, полковників, сотників та їхніх матерів і дружин. У захопливій формі читачам запропоновано дізнатися, який зі збережених портретів демонструє нам справжнього Івана Мазепу, замислитися, чи дійсно Петро Дорошенко виглядав так, як його малювали художники, довідатися, чому Івана Самойловича зображено із заплющеними очима, з’ясувати, яким насправді був Іван Гонта, уявити, якою мала бути на портреті поважна гетьманша чи полковниця, та розвідати, чому відбуваються підміни портретованих.

Музейні читання пам’яті М. Біляшівського і Д. Щербаківського: науковий збірник – Вінниця: Твори, 2018. – 448 с.

Збірник уміщує 51 статтю 56 авторів з провідних музеїв, заповідників, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, бібліотек з Києва, Бердянська, Дніпра, Кам’янки, Канева, Львова, Одеси, Переяслава-Хмельницького, Полтави, Харкова, Чигирина. Розглядаються питання діяльності М. Біляшівського і Д. Щербаківського, інших діячів музейної галузі, шляхи комплектування музейних колекцій, їх дослідження, атрибуція, реставрація та популяризація. Книга містить 200 чорно-білих ілюстрацій.

Мизак Н. Буковина у боротьбі. Збірка повстанських світлин: монографія / Н. Мазин, Р. Твердушкін. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – 260 с.

«Буковина у боротьбі» є чотирнадцятим додатком до серії книг «За тебе, свята Україно», продовженням альбома «УПА-«Захід» у фотографіях», виданого 2012 р. Повстанські світлини - це безцінний скарб народної пам’яті про учасників визвольної боротьби ОУН, УПА за Українську Самостійну Соборну Державу, зібрані авторами з буковинських теренів УПА-«Захід». Подані у книзі фотографії героїв-буковинців доповнюють двохтисячну збірку світлин УПА-«Захід» та віддзеркалюють нездоланний потяг краян до свободи і незалежності. Книга рекомендується усім, хто закоханий у рідну історію, уболіває за неї, пропагує славетні сторінки визвольних традицій українського народу.

Кривоконь О. Г. Тракторобудування в Україні: короткий нарис історії / О. Г. Кривоконь. – Харків: Іванченко І. С., 2019. – 281 с.

У навчальному посібнику висвітлюються питання, що стосуються концептуальних засад виникнення та розвитку вітчизняного тракторобудування, науково-технічних тракторобудівних шкіл, висвітлюються біографії видатних конструкторів, інженерів, управлінців, науковців, котрі доклали зусилля для становлення тракторобудування як важливої галузі сільськогосподарського машинобудування.

Карий В. Мій Кругів: історія, пам’ять, час / В. Карий. – Снятин; Чернівці: Друк Арт. – 112 с.

У книзі вперше розкривається вікова історія села Кругів на тлі подій в Галичині від найдавніших часів до наших днів. Перед читачем постають образи односельців, історичні події і вікова боротьба мешканців села за своє визволення і краще життя. Наводяться основні віхи церковного життя у селі. На основі архівних матеріалів СБ України у Львівській області подаються біографічні довідки про односельців-жертв політичних репресій. Уперше зібрано відомості про тих, хто закінчив коледж або вищий навчальний заклад.

Ляшев О. Московсько-радянські репресії на Чернігівщині: село Роїще / О. Ляшев. – Чернігів: Десна, 2019 – 76 с.

У книзі висвітлено огляд архівно-слідчих справ роїщан, яким у період 1919-1951 років була інкримінована антирадянська діяльність. Для всіх, хто цікавиться минулим Чернігівщини та України.

Михайлина Л. Археолог, який став легендою. До 100-річчя з дня народження Б. О. Тимощука / О. Тимощука, Л. П. Михайлина, С. В. Пивоваров. – Київ: Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Фенікс, 2019. – 98 с.

У виданні йдеться про життєвий і творчий шлях та науковий доробок видатного українського археолога зі світовим ім’ям Бориса Онисимовича Тимощука (1919-2003). Відзначено вклад ученого у вивчення найдавнішого минулого Буковини, проаналізовані його основні праці з історії давніх слов’ян та Київської Русі. Окремо акцентовано на значенні робіт науковця у вивченні формування слов’янської общини (громади) та еволюції язичницьких вірувань та обрядів.

Затоплений рай: Андруші у спогадах та документах / упоряд. М. Михняк. – Київ: Університетський пріоритет, 2018. – 400 с.

Це науково-популярне видання є літописом неймовірно важких випробувань: голодомори 1921-23, 1932-33 років, Друга світова війна, голод 1946-47 років, репресії, примусове виселення з родового гнізда при будівництві Канівської ГЕС, документи, спогади про життя в Андрушах в 20-70-х роках XX століття. Це данина пам’яті славетному українському Роду, якому притаманні добрі справи, працьовитість, стійкість, чесність, справедливість, толерантність.

Село Андруші. Історико-етнографічний нарис / [за ред. І. Скрипник]. – Київ, 2016. – 256 с.

У книзі на архівному матеріалі висвітлено культуру та побут мешканців села Андруші, затопленого під час будівництва Канівської ГЕС. Його жителів було переселено до приміської смуги м. Переяслава-Хмельницького, де згодом утворилися Нові Андруші. Однак пам’ять про рідне село досі живе серед переселенців: вони сумують за ним, збирають спогади про свою малу батьківщину. Опис Андрушів, зроблений у 1950-х роках Дмитром Косариком, є цікавою історико-етнографічною пам’яткою.

Некрополь філологів – викладачів Київського Свято Володимирового та Шевченкового університету: біографічний довідник / за ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ: Логос, 2018 – 291 с.

Довідник містить понад 400 статей, кожна з яких охоплює стислі біографічні дані про викладачів: рік і місце народження, рік і місце смерті, місце поховання, роки викладання в Київському університеті, педагогічну діяльність, особливий внесок у розвиток філологічної освіти, української науки та державності.

Палій В. Історія села вікно у фактах, документах і спогадах / В. Палій, В. Палій. – Чернівці: Наші книги, 2018. – 720 с.

У книзі подано літопис буковинського села Вікно від найдавніших часів до сьогодення. Книга гарно ілюстрована, для істориків, краєзнавців та широкого кола читачів, які цікавляться історією України та рідного краю.

Фрески голоду / упоряд. М. Овдієнко. – Бровари: Українська ідея, 2017. – 141 с.

Видання складається із трьох основних частин. У першій містяться авторські статті Марії Овдієнко про Голодомор 1932–33 років у Броварах. У другій – зібрані спогади місцевих свідків геноциду. А в третій ідеться про вшанування пам’яті жертв трагедії у місті.

Окрім того, в кінці видання представлена невелика розповідь про видатного дослідника Голодомору – американського історика Джеймса Мейса.

150 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в березні 2019 року.

28 лютого в Музеї книги і друкарства України відбулася презентація книги "Пам’яті Володимира Юрчишина : статті, спогади, листи", виданої музеєм і донькою В. Юрчишина Оксаною Юрчишин-Сміт у 2018 році.

Участь у заході взяли представники Національної історичної бібліотеки України і отримали в дарунок декілька примірників презентованого видання.

Пам’яті Володимира Юрчишина: статті, спогади, листи / упоряд. І. Дудник, О. Здор, Д. Палій, О. Юрчишин-Сміт. – Київ : Музей книги і друкарства України, 2018. – 132 с.

Володимир Юрчишин глибокий знавець української культури, історії і мистецтва, один з найкращих українських майстрів книжкового дизайну та рукописного шрифту.

Пропоноване видання має стати одним з джерел для подальших досліджень творчості художника.

Висловлюємо щиру подяку членові Спілки архітекторів
України та "Асоціації працівників музеїв технічного
профілю"
Івлевій Валерії Павлівні за подаровану
добірку книжок з історії та історично-краєзнавчої тематики.

Ці книги є справжнім скарбом для читачів-істориків, краєзнавців, літературознавців і національно свідомих патріотичних громадян які хочуть більше дізнатися про історію Кримського півострова з найдавніших часів до сьогоднішнього дня.

Колектив та користувачі НІБУ висловлюють подяку українському вченому, публіцисту, професору, доктору філологічних наук Миколі Степановичу Тимошику за постійну підтримку і допомогу у поповненні фонду Бібліотеки науковими виданнями згідно з тематико-типологічним профілем комплектування фонду:

Тимошик М. Запізніле вороття / М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 392 с.

В основі документально-публіцистичної оповіді про творчий і науковий спадок Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – драматичні колізії втілення творчих задумів автора за неймовірно складних житейських обставин, перипетії з побутуванням текстів, головні змістові домінанти творів, непроста дорога повернення їх із чужини.

Тимошик М. Село: у 2-х Т. 1 : Зійти з безпам’ятства / М. Тимошик. Київ : Ярославів Вал, 2017. – 420 с.

Таким українське село в нашій літературі ще не поставало. Знайомлячись із кожним новим сюжетом, читач мимоволі залучається до внутрішнього двобою власних думок між усталеними версіями хрестоматійно відомих подій і прихованою правдою, яка за ними стояла в тривалому очікуванні бути оприлюдненою.

У першому томі подано широку панораму життя хліборобів та сільської інтелігенції від козацьких часів до жовтневого перевороту 1917 року.

Тимошик М. Історія одного журналістського курсу в мемуарах, щоденниках, інтерв’ю, замальовках, записках, есеях, документах, світлинах : навч. посіб. / М. Тимошик, Г. Дацюк, К. Таран. Київ : Наша культура і наука, 2017. – 376 с.

Журналістика на тлі радянської і пострадянської епохи; долі дипломованих газетярів, радіо- і телевізійників; їхня відданість обраному ремеслу, їхні професійні злети й падіння, переживання й розчарування, вплив їхньої творчості і високого житейського чину на суспільну свідомість головна тема змісту цієї книги.

Тимошик М. Село : у 2-х Т. 2 : Трудний шлях відмосковлення / М. Тимошик Київ: Ярославів Вал, 2017. – 580 с

У другому томі, що хронологічно охоплює період від 1917-го до початку 70-х років ХХ ст. переосмислюється низка сфальшованих сторінок спочатку збільшовиченого, а згодом околгоспленого українського села. Фактологічна канва оповіді, що побудована винятково на закритих донедавна архівних матеріалах та спогадах очевидців, тут особливо вражаюча за силою правди.

Тимошик М. Його бій за державність / М. Тимошик. Київ : Наша культура і наука, 2017. – 376 с.

Документально-публіцистична оповідь про драматичні воловоди долі великого українця – Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – створена на основі нових документів, віднайдених автором у архівах України, Польші, Швейцарії, Франції, США та Канади.

Тимошик М. Українська книга і світ / М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука; Вашингтон : Український університет, 2018. – 516 с.

У виданні йдеться про історичну місію книги і преси як чинника національного самопізнання і самоствердження народу, його цивілізаційного поступу в тісному взаємозв’язку з європейською спільнотою.

Дарунки авторів та шанувальників :

Віденський архів гетьманського роду Розумовських. Т. 1 / упоряд С. П. Потапенко. Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2018. 264 с.

До збірника ввійшли документи 1757–1799 рр., які на сьогодні зберігаються у Відні у приватному архіві прямих нащадків останнього гетьмана Козацької України Кирила Розумовського. Опубліковано службову документацію К. Розумовського (гетьманські універсали, імператорські грамоти, виписки із законодавчих актів), родинне листування (листи Кирила Розумовського до сина Андрія) та інструкцію управителю маєтностей Розумовських в Україні. Видання оснащено коментарями, ілюстраціями та генеалогічним розписом Розумовських середини XVIII – початку ХХІ ст.

Семенюк Г. Некрополь філологів – викладачів Київського Свято-Володимирового та Шевченкового університету : біографічний довідник / за ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Логос, 2018. – 291 с.

Довідник містить понад 400 статей, кожна з яких охоплює стислі біографічні дані про викладача: рік і місце народження, рік і місце смерті, місце поховання, роки викладання в Київському університеті, педагогічну діяльність, особливий внесок у розвиток філологічної освіти, української науки та державності.

Дорога життя. Ісаак Мойсейович Клейнер : у спогадах і власних творах. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 288 с.

Це збірка спогадів сестри, колег, друзів, учнів про людину-легенду селища Куликівка, педагога подвижника, Вчителя з великої літери, Відмінника народної освіти, кумира юних туристів, засновника та незмінного керівника протягом 27 років туристичного клубу "Вогнище" поета, барда-пісенника; талановиту і чуйну Людину з великим серцем – Клейнера Ісаака Мойсейовича.

Йому ще жити й жити у серцях : спогади про Станіслава Реп’яха. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 144 с.

Спогади сучасників про Станіслава Панасовича Реп’яха (19382012) відкривають нам його не лише як талановитого літератора, поета, прозаїка, перекладача, журналіста, але й як доброго друга й товариша, порадника, високого інтелектуала, патріота рідної землі. Для кожної молодої (і не тільки) талановитої людини він знаходив потрібне заохочувальне слово, тепло, турбувався, цікавився успіхами.

У книзі можна знайти спогади багатьох знаних письменників та суспільних діячів і просто відомих людей, які особисто були знайомі зі Станіславом Реп’яхом, Ганни Арсенич-Баран, Василя Буденного, Ігоря Коцюбинського, Ростислава Мусієнка, Сергія Дзюби, Олексія Брика та багатьох інших.

Сергійчук В. Голодомор 1962-1933 років як геноцид українства / В. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2018. – 432 с.

У пропонованій книзі на основі архівних документів і спогадів очевидців обгрунтовується закономірність визначення Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українства відповідно до Конвенції ООН щодо запобігання злочинів проти людства.

Мишанич О. У колі сучасників : зб. спогадів / уклад. М. Б. Бадида, О. Д. Гаврош, І. В. Когутич, Я. О. Мишанич. Ужгород : РІК-У, 2018. – 380 с.

Збірка підготовлена до 85-річчя від дня народження Олекси Васильовича Мишанича (1933-2004), - це спроба зафіксувати добу доктора філологічних наук, члена-кореспондента НАН України, фундатора української школи медієвістики, громадського діяча, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка очима самого академіка та його сучасників – літературознавців, письменників, журналістів, учнів, рідних, друзів. Доповнює видання найповніша бібліографія наукового доробку та матеріалів про Олексу Мишанича.

Список репресованої літератури : заборонені видання 1920-30-х років / упоряд. С. Білокінь. Київ : Укр. Пропілеї, 2018. 520 с.

Це – літературно-культурологічний проект відомого українського філолога, історика й джерелознавця Сергія Білоконя та видавництва "Українські пропілеї", відомого виданням легендарного культурологічного альманаху "Хроніка-2000". Проект передбачає дослідження й оприлюднення на широкий загал раніше не публікованого переліку заборонених в Україні видань як свідчення тоталітарної цензури комуністичного режиму. Він дає змогу відновити історичну справедливість та повернути в культурний і науковий обіг значну кількість знакових вітчизняних видань, залишених на маргінесах з ідеологічних міркувань.


Цар І. Україна прабатьківщина людства : українського цвіту по всьому
світу /
І. Цар.– Львів : Папуга. – 112 с.

Книга Ігоря Царя – це надзвичайно цікавий матеріал з історії України, маловідомі факти, постулати, гіпотези, які автор вдало проілюстрував думками видатних людей. Вчені та митці світового рівня переконують нас у достовірності й правдивості викладеного. Звичайно, окремі тези ще вимагають дослідження, але автор має право на свій погляд і відповідні твердження.

235 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в лютому 2019 року.

Колектив Національної історичної бібліотеки України висловлює величезну подяку директору ТЦ “Домосфера” Наталії Кравець та співзасновниці агенції “Gres Todorchuk PR” Ярославі Гресь за подаровані видання – комплект листівок та календарі на 2019 рік “Щирі свята”.

Проект реалізовано у партнерстві з Національним центром народної культури “Музей Івана Гончара”. Саме на його підтримку буде передано увесь прибуток від продажу листівок та календарів.

“Щирі свята” – намагання з допомогою календаря об’єднати суспільство навколо перевірених століттями ідей та цінностей. Саме знання народних традицій та обрядів наближає нас до розуміння того, хто ми, які ми і звідки. 15 українських зірок приміряли 20 строїв, які відобразили 100-річну історію українського вбрання з різних регіонів країни: Західне Поділля, Покуття, Середня Наддніпрянщина, Гуцульщина, Галичина.

Кожен місяць у календарі присвячено традиційному українському святу, на що вказують атрибути та елементи вбрання. Календар традиційних свят є духовною та естетичною структурою, за якою жив український народ.

Щира вдячність директору Інституту законодавства Верховної Ради України, академіку НАНУ та НАПрНУ, доктору юридичних наук, професору, п. Копиленку Олександру Любимовичу за постійне поповнення фонду Бібліотеки науковими дослідженнями законодавчої діяльності Верховної Ради України, які розкривають стратегію державної правової політики та концепцію розвитку законодавства України:

Мищак І. М. Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939 – початок 1950-х рр.): історіографія / І. М. Мищак. – Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2010. – 509 с.

У монографії викладені результати історіографічного дослідження інкорпорації й радянізації західноукраїнських земель Радянським Союзом та Українською РСР у 1939 – на початку 1950-х рр. Висвітлено основні етапи історіографічного процесу, охарактеризовано джерельну базу дослідження, проаналізовано підходи науковців до з’ясування основних тенденцій та особливостей суспільно-політичних, соціально-економічних, культурних, духовних перетворень у Західній Україні.

Мищак І. М. Хай буде вільною (Державотворчий процес під час Української революції 1917–1921 років) / І. М. Мищак; Ін-т законодавства Верховної Ради України; передм. О. Л. Копиленко. – Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2018. – 140 с.

До збірки увійшли вибрані авторські статті й матеріали доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, підготовлені у рамках роботи над науковою темою Інституту законодавства Верховної Ради України “Досвід державотворення і право творення в Україні у 1917 1921 рр. у контексті актуальних проблем конституційної реформи”.

Дарунки партнерів та друзів бібліотеки:

Богачевська-Хомяк М. Білим по білому: жінки у громадському житті України 1884-1939 / Центр жіночих студій в УКУ. – Львів: Український католицький університет, 2018. – 520 c.

Книга має подвійну тематику – націоналізм і фемінізм – та дає можливість з’ясувати роль жінок неіндустріалізованих країн у громадському житті. У канву історії України вплетено докладну розповідь про життя жіноцтва. Розглядаючи досі не опрацьований архівний матеріал, авторка зуміла відтворити діяльність організованого жіноцтва в усіх частинах України, а також у країнах Європи та Америки, де мешкали українці. Водночас це розповідь про долі багатьох славних українок.

У цьому перевиданні книги, що виходить у межах діяльності Центру жіночих студій в УКУ, додано бібліографію, вміщено нову добірку фотографій.

Будзей О. В. Біланівка: мікрорайони Кам’янець-Подільського / О. В. Будзей. – Кам’янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2018. – 80 с.

Біланівка нині – це один із мікрорайонів міста Кам’янця-Подільського. Колись це поселення було хуторами й іменувалося Долішніми фільварками. У книжці висвітлено історію Біланівки, діяльність її освітніх, культурних та соціальних об’єктів. Також йде мова про людей, які народилися або чимось пов’язані з Біланівкою.

Воїни миру (спогади воїнів АТО) /упоряд. Сорочинська Б. Я. – Львів: Растр-7, 2018. – 124 с.

Книга присвячена усім тим, хто відстоював територіальну цілісність України і тим, хто не повернувся до рідної домівки, а також тим, хто був поряд із героями – військовим капеланам, медикам і волонтерам. До книги включено фотоматеріали, надані воїнами та волонтерами, складається з інтерв’ю із чоловіками та юнаками, які пройшли крізь пекло Авдіївки, Мар’їнки, Іловайська, Дебальцевого, Курахового, Слов’янська, Маріуполя, Попасної, Широкіного, Донецького аеропорту та інших «гарячих» точок.

Гаврилів І. Україна–Росія: протиборство європейської та євразійської цивілізації / І. Гаврилів. – Львів: Левада, 2018. – 112 с.

У запропонованій книзі розкрито багатовіковий цивілізаційний конфлікт, який увійшов у свою заключну фазу на початку ХХІ століття внаслідок розгортання збройного російсько-українського протистояння. Показано формування українського та російського народів на суміжному пограниччі, які протистояли один одному історично та ментально в контексті загальноєвропейських та світових глобальних процесів. Визначено роль та місце української військово-політичної та культурно-мистецької еліти у формуванні і функціонуванні Російської імперії XVIII-XX століть. Представлено причини та наслідки розпаду СРСР, зроблено спробу проаналізувати через призму боротьби та історичної тяглості українсько-російського цивілізаційного конфлікту розвиток подій в Європі і світі в майбутньому.

Герасименко Н. Межигір’я: сторінки історії / Н. Герасименко. Київ: Кліо, 2018. 232 с.

У книжці розповідається про Межигір’я, мальовничу місцевість недалеко від Києва. Про його величну історію, яка сповнена легенд, переказів і драматичних подій. Детально описується функціонування Києво-Межигірського монастиря, починаючи від оповитого легендами заснування у XII ст. Значне місце відведене періодові, коли він був “військовим” храмом Запорозької Січі. Розглянуто діяльність фаянсової фабрики, відкритої на території монастиря після його ліквідації наприкінці XVIII ст., знову відновлення монастиря та його закриття після встановлення в Україні радянської влади і, врешті, руйнування монастирських приміщень та церков, знищення культурних надбань українського народу і побудови державної дачі.

Горак Р. Українські історії. Повернення додому / Р. Горак. – Львів: Апріорі, 2018. – 580 с.

Найвищою культурою нації є її історична пам’ять, принципом якої є точність у фіксуванні фактів. Саме ця потреба донести світові інформацію про призабуті, а то й цілком забуті події, явища, а людей примушує автора цієї книжки, львівського письменника Романа Горака, мандрувати Україною, піднімати запилені архіви, розшукувати могили, щоб воскресити в пам’яті те, чого ми ніколи не повинні забувати.

Кухарський В. Нариси про Оболонь: від давнини до наших днів / В. Кухарський. – Київ: Фенікс, 2018. – 224 с.

Вже не одне століття північну частину Києва називають Оболонь. Це один з найбільших житлових масивів міста і його особливість в тому, що він практично весь побудований на намитому ґрунті. У давнину ця місцевість відігравала важливу роль у житті міста. Часом тут відбувалися непрості й драматичні події.

Це своєрідний історичний довідник, де зібрано цікаві факти, легенди, літописні згадки, археологічні знахідки, а також унікальні фотографії.

Кушніренко І. Феномен Нестора Махно і Гуляй-Поля: дослідження / І. Кушніренко. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2018. – 210 с.

У цьому дослідженні мова йде про феномен командира Революційної Повстанської армії України (махновців) Нестора Івановича Махна як першого у світі анархіста-практика, визначного організатора і провідника українських селян, про його ідейні погляди, також зроблено спробу аналізу його літературної і публіцистичної творчості.

Автор простежує і феномен Гуляй-Поля як місця (територію), де зародився інший феномен в історії України – махновщина, і як дух Гуляй-Поля поширився у світі.

Маркова О. В. Історія фізичної культури (до періоду античності): навч. метод. посіб. / О. Маркова. – Кропивницький: КОД, 2018. – 236 с.

У посібнику розкривається зародження, становлення і розвиток перших фізичних вправ, систем фізичного виховання та спорту на різних історичних етапах розвитку держав: від епохи первісної людини до періоду античності. Значну увагу в посібнику приділено самостійній роботі студентів та вибору ними способу підготовки до занять в залежності від рівня складності видання.

Моренець В. І. Армія за дротами / В. І. Моренець. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2018. – 432 с.

Збірка документів про перебування Армії Української Народної Республіки в таборах інтерпретованих на території Польщі.

Ця драматична сторінка історії збройних сил УНР досі залишається маловивченою. Автор доклав чимало зусиль аби зібрати воєдино масив документів і матеріалів, присвячених цій темі. Це понад 100 документів, які розповідають про обставини інтернування українських старшин і вояків, їхні відносини з польською владою, а також спроби організувати антибільшовицький опір на українських землях. Справжньою окрасою книги стали майже 1300 світлин, більшість яких унікальні.

Обличчя незалежності: збірка / упоряд. А. Рибалко. – Київ: УВС, 2018. – 350 с.

Книга з історіями людей, які боролися за суверенітет і соборність України, ці люди завжди вірили в українську державність та красу рідної мови. Всі вони з різних куточків України, але об’єднані спільною метою. Ці інтерв’ю доводять те, якою важливою є доля кожного з нас для цілої держави.

Офіцинський Ю. Сучасна російсько-українська війна: (за матеріалами газети “The New York Times” 2013 – 2017 років) / Ю. Офіцинський. – Ужгород: РІК-У, 2018. – 312 с.

У монографії відображені результати наукових досліджень, які виконані автором на кафедрі історії України Ужгородського національного університету в рамках підготовки курсових і дипломної робіт під час навчання на бакалавріаті та магістратурі.

Сучасна російсько-українська війна відразу потрапила в поле наукових інтересів істориків всього світу. Її абсолютно логічно трактовано в контексті глобальних викликів і загроз, довгострокових наслідків для всіх країн західної цивілізації. Видання стане корисним ученим, викладачам і здобувачам вищої освіти, учителям та учням загальноосвітніх шкіл, суспільним діячам, усім, хто шанує минуле і вболіває за майбутнє України.

Пахольчук І. С. Я просто йшов: автобіогр. роман-монографія / І. С. Пахольчук. – Умань: Сочінський М. М., 2018. – 168 с.

У книзі прослідковується літописна історія особистого саморозвитку у нерозривній єдності зі своїм родоводом у драматичній картині громадсько-історичного буття України минулого століття. Викладені у хронологічній послідовності окремі епізоди життєвого шляху автора не лише пізнавально-цікаві, а й повчальні.

Рог В. Ієрархія національних пріоритетів / В. Рог. – Київ, 2018. – 432 с.

До збірки увійшли вибрані публіцистичні статті, виступи, спогади, інтерв’ю опубліковані в періодичних виданнях та збірниках протягом 1991-2018 років.

Якою ми бачимо українську державу, які шляхи обрати для руху нації вперед і як подолати перепони, в чому суть ідеології українського націоналізму, хто загрожує нашій державності. На ці та ряд інших важливих питань дає аргументовані відповіді автор.

Тексти для роздумів: альманах. У 5 т. Т. 1 / редкол.: Л. Латипова, Ю. Блащук, В. Воловик та ін. – Київ: Саміт – книга, 2018. – 514 с.

Видання є збіркою літературних, публіцистичних, філософських і наукових текстів різних авторів, об’єднаних спільною тематикою, що лягли в основу обговорень під час засідань Українського Аспен Клубу в 2008-2009 рр. Кожний розділ видання представляє окрему тему (“Любов земна і небесна”, “Українська мрія”, “Спорт”, “Архітектура’, “Успіх”) і може бути використаний незалежно від інших розділів. Збірку можна використовувати для власного ознайомлення, а також для проведення семінарських занять різних форматів.

Скирда В. В. Історія первісного суспільства: підручник / В. В. Скирда, Б. А. Шрамко. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Карамзіна, 2018. – 172 с.

У підручнику висвітлено найдавніший період в історії людства від появи пращурів людини до появи стратифікованих суспільств.

Основна увага приділена проблемам, пов’язаним із часом та місцем походження людини, розвитком мови та мислення, релігії та мистецтва. Виникнення рас, розселенням людини на земній кулі, виникненням та розвитком первісної суспільної організації, головних подій, що призводили до змін у структурі первісного суспільства та створення перших державних об’єднань.

Подоляка Н. С. З історії розвитку книжкової торгівлі на Сумщині: монографія / Н. С. Подоляка. – Суми: Мрія, 2018. – 112 с.

У книзі зроблено спробу проаналізувати розвиток книжкової торгівлі на Сумщині протягом тривалого історичного періоду. Видання призначене для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи, викладачів та студентів навчальних закладів, при викладанні курсу предметів “Історія України та всесвітня історія”, “Основи книгознавства”, “Історія видавничої справи”, “Культурологія”, та для всіх, хто цікавиться історичним минулим краю.

Ягода І. Крізь вогонь і воду: наук.-попул. краєзн. нариси / І. В. Ягода. – Ковель: Івановський В. М., 2018 – 364 с.

Книга висвітлює непрості події, які відбувалися на території села Бруховичі Ковельського району Волинськогї області у 1914-2016 рр., історію культових споруд сіл Бруховичі та Нужель. Перша частина присвячена 1914-1945 рр. У ній подано короткі біографічні довідки про людей, мешканців с. Бруховичі, які зазнали репресій з боку польської влади у міжвоєнний період, загинули в роки світових воєн, були вивезені на примусові роботи до Німеччини, репресовані радянською владою.

Фонд НІБУ в січні 2019 року поповнився на 97 примірників дарунків.

Директор Книжкової палати України Микола Іванович Сенченко передав до фонду НІБУ видання присвячене 100-річчю Книжкової палати України :

Сенченко М. І. Книжкова палата України : 100 років системних та інноваційних трансформацій, 1919-2018 / М. І. Сенченко; наук. ред. Н. О. Петрової. – Київ : Кн. палата України, 2019. – 200 с.

У науково-популярному виданні коротко розглядається історія зародження, становлення і розвитку центру державної бібліографії, будівництво книгосховища в Києві, структура Палати, наукова і видавнича діяльність, а також питання перспективного розвитку.

Дарунки різних організацій та установ : http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/03020219.jpg

Бог і Майдан : аналіз і свідчення / Філософсько-богословський факультет УКУ, кафедра пасторального богослов’я; за заг. ред. Михайла Димида. – Львів : Укр. Католиць. ун-т, 2018. – 224 с.

Революція Гідності стала символом позитивної боротьби українців за гідність і справедливість. Майдан перемінив ставлення багатьох учасників до Бога та Церкви. Тому представлені у книзі богословські думки зацікавлять широке коло читачів, яким не байдужі питання віри в Бога, культурного та морального розвитку світу, а також суспільно-державного майбутнього України як європейського суб’єкта.

Грицяк Є. Норильське повстання / Є. Грицяк. – Харків : Права людини, 2018. – 108 с.

Книжка відкриває маловідому героїчну сторінку історії Норильського повстання 1953 р. Доведені до відчаю нелюдськими умовами життя, виснажливою працею, садистськими знущаннями і смертельними розправами, в’язні повстали і зажадали не тільки пом’якшення табірного режиму, а й висунули політичні вимоги щодо демократизації радянського режиму загалом. Повстання було жорстоко придушене, але відвага, самопожертва його організаторів, серед яких провідну роль відігравав автор, засвідчили, що людську гідність перемогти неможливо. Вона сильніша тортур і самої смерті.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/04020219.jpgГригоренко О. Залізна відданість вкраїнському народу / О. Григоренко. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 308 с.

До цієї книги увійшли поезії, оповідання і листи Олександра Григоренка.

Любов до свого села, до рідного краю, до батьків, до рідної мови, до знедоленої України підтримували його і давали наснагу в найтяжчі миті життя. Про це свідчать його листи до батька в неволю, з військового училища тату й мамі, де він навчався понад півроку, а потім з «Дубравлагу» під час трирічного ув’язнення. А ще його проникливі поезії та оповідання, справжні родзинки молодого за віком, але зрілого за розумом митця.

Калниш С. Обухівка – моя доля / С. П. Калниш. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 408 с.

Книга ветерана-фронтовика, корінного обухівця Семена Панфіловича Калниша присвячена минулому і сьогоденню селища, його особливостям, розповідям про долі найвідоміших земляків.

Київська фортеця : монографія / Кузняк О. Г., Дацюк О. А., В’ялець А. В. та ін. : Нац. іст.-арх. музей «Київська фортеця». – Київ, 2018. – 92 с.

У колективній монографії вміщено матеріали про оборонні споруди Київської фортеці, зроблений аналіз розвитку вітчизняної фортифікації протягом понад 240 років.http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/06020219.jpg

Орел С. Ті, хто не хотів помирати мовчки… / С. Орел. – Кропивницький : Кіровоградська інформаційно-поліграфічна агенція, 2018. – 115 с.

Книга створена на основі архівних документів – справ репресованих за супротив колективізації жителів Кіровоградщини. У праці через конкретні життя конкретних людей показані типові приклади протесту проти штучного винищення українців голодом. За словами авторки, найактивнішими в організації супротиву були жителі Знам’янського, Олександрівського, Олександрійського та Світловодського районів Кіровоградської області. Вони організовували невеликі повстання, розгромлювали сільради, допомагали односельцям, які були у скруті, різними способами протестуючи проти колективізації.

Павлюк Л. Правда візьме верх / Л. Павлюк. – Одеса : СІМЕКС-ПРИНТ, 2018. – 335 c.

Пропоноване видання це збірник віршів та прози, економічні замітки, спогади, роздуми, життєві спостереження автора.

Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі : виміри «Коронації слова»: монографія / наук. ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко. – Чернівці : Букрек, 2018. – 224 с.

Монографія узагальнює результати художніх текстів Міжнародного конкурсу «Коронація слова» відповідно до визначення найбільш актуальних для сучасного світу типів ідентичностей – етнічної, культурної, національної, громадянської, європейської, аксіологічної, гендерної, мистецької, «розсіяної», « плинної», еґо-ідентичності та ін.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/01020219.jpgПокотило В. Лицарі золотого тризуба. / В. Покотило. – Київ : Національне газетно-журнальне вид-во, 2018. – 400 с.

Твір побудований на документальному матеріалі, що підіймає глибини української, багатьом і досі невідомої історії, порушує проблеми загальнонаціонального значення. В ньому докладно висвітлено долю багатьох національносвідомих українців, які боролися за незалежність України з часів національно-визвольних змагань 1917–1922 рр. до 1961 р., показане життя у всіх його неприглядних проявах за часів німецької та московської окупації на Київщині, Львівщині та в таборах ГУЛАГу.

Показано простих хліборобів, які переростали у борців, підпільників, катованих та переслідуваних сталінським та гітлерівським режимами.http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/02020219.jpg

Сирохман М. Павло Бедзір : графіка, живопис : альбом / М. Сироман. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. – 148 с.

У виданні подано життєвий і творчий шлях відомого закарпатського художника-шістдесятника, ужгородського авангардиста Павла Бедзіра. Його шлях – це відданість мистецтву і занурення у філософські вчення різних часів та народів. Павло Бедзір був “академією” в одній особі, крізь яку пройшло багато молодих художників. Завдяки йому, його дружині Лізі Кремницькій і художникові Ференцу Семану, Ужгород належить до міст, де жила свобода творчості в тоталітарні часи і де не припинявся вільний розвиток мистецтва.

Яремчук В. Д. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990-2017 рр.) / В. Д. Яремчук. – Київ ІПі ЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ, 2018. – 112 с.

Дослідження присвячене проблемі, яка у зв’язку з трансформацією політичної системи України, процесами децентралізації набула політичної і наукової актуальності, - функціонуванню політичного режиму на регіональному рівні. Об’єктом дослідження обрано Львівську область, яка є самодостатнім і потужним учасником політичних відносин сучасної України. На основі аналізу широкої емпіричної бази виявлено підстави та специфіку формування регіонального політичного режиму, його основні етапи трансформації, стратегії формальних і неформальних суб’єктів політики як у створенні сприятливого життєвого середовища в області, так і побудові відносин з центральною владою держави.

Чекалюк В. В. Українська журналістика в умовах гібридної війни : монографія / В. В. Чекалюк. – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 308 с.

У монографії йдеться про те, які зміни відбулися у сучасній журналістиці за останні роки під впливом наслідків гібридної інформаційної війни. Пропонуються дієві інструменти підсилення рейтингу державного іміджу. Авторка аналізує проукраїнські медіа, в тому числі закордонні видання, на основі здійсненого аналізу формулює і презентує у монографії імідж-алгоритми реагування ЗМІ на «ворожі інформаційні атаки». У праці описано взаємодію України зі світовою спільнотою через медіаінструменти. Висновки й постулати, представлені у дослідженні, апробовано й перевірено у 2016-2018 рр. під час авторських науково-практичних експериментів. Зміст роботи відповідає логіці авторської думки і виробленої апробованої концепції.

Юрченко Е. Вогонь традиції. Збірка політико-філософських статей / Е. Юрченко. – Київ : Орієнтир, 2018. – 268 с.

Збірка поєднує статті автора на різноманітну тематику: від дослідження традиційної релігійності до геополітики, від осмислення шляхів історії Європейської цивілізації до футурологічних студій.

Спільним є тверда вкоріненість в традиціоналістичному світоглядному фундаменті та україноцентричному баченні проблематики, що має не останнє значення в періоді зростаючої інфільтрації сфери гуманітарного знання неомарксистськими ідеологемами і елементами.

70 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в листопаді - грудні 2018 року

Висловлюємо щиру подяку всім дарувальникам за нові надходження і бажаємо успіхів, творчої наснаги та реалізації нових цікавих ідей!

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/DSC03881.JPG

Державна установа «Український інститут книги» передала до фонду Бібліотеки унікальне інклюзивне видання «Українські менестрелі» надруковане рельєфно-крапковим шрифтом Брайля і звичайними збільшеними літерами. Це особливе літературно-художнє видання дозволяє читати текст як зрячим людям, так і читачам зі слабким зором, і повністю незрячим.

«Українські менестрелі» – це книга про історію українського кобзарства, про побут, закони, мудрість кобзарів і лірників, про мистецький феномен народних співців, а також про переслідування різними режимами сліпих кобзарів: польськими жандармами, турецькими яничарами, московською церквою, царською владою та комуністами.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/DSC03890.JPG

Видавництво «Горобець» презентувало Бібліотеці факсимільне видання слов’янського писемства княжої доби: Холмське Євангеліє ХІІІ століття : видання факсимільного типу. – Київ : Горобець, 2015. – 384 с.

Холмське Євангеліє, що нині зберігається далеко за межами нашої держави, факсимільне видання повертається до України зусиллями Волинської єпархії УПЦ, видавництва «Горобець» та небайдужих до рідної культури людей. Ця книга є продовженням започаткованої видавництвом низки факсимільних видань давньоруських пам’яток, що надає науковцям доступ до джерел слов’янського письменства. Факсимільне видання доповнене науковими статтями: з історії Холмського Євангелія ХІІІ ст. (В. Корнієнко), з художнього оздоблення рукопису (В. Александрович), з історії українців Холмщини (П. Троневич).

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/IMG-060a597e26fb83e9318d978e1a51f068-V.jpg

Книжковий дарунок головного редактора Центрального друкованого органу Міністерства оборони України журналу «Військо України» полковника Валентина Буряченка : Побратими. Історії українських воїнів. Кн. 1 / за заг. ред. Валентина Буряченка. – Київ : Військо України, 2016. – 224 с.

Відчайдухи. Історії українських воїнів Кн. 2 / за заг. ред. Валентина Буряченка. – Київ : Військо України, 2016. – 256 с.

Наші. Історії українських воїнів. Кн. 3 / за заг. ред. Валентина Буряченка. – Київ : Військо України, 2017. – 240 с.

Пророцтво Жанни. Історії українських воїнів. Кн. 4 / за заг. ред. Валентина Буряченка. – Київ : Військо України, 2018. – 224 с.

Героями нарисів військових журналістів, які зібрані у цих виданнях стали учасники антитерористичної операції на Донбасі - держслужбовці, робітники, вантажники, вчителі, фермери… Усі вони різні. І, можливо, ніколи б не зустрілися в цьому житті, не одягнули б однострій, не спали б в одному бліндажі, не їли б з одного казанка, якщо б не поклик Батьківщини, над якою нависла біда. Ризикуючи життям щомиті, вони боронять Україну, жінок, дітей, літніх людей і вважають це своїм святим обов’язком. Вони мають патріотизм і хоробрість.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/IMG-e6f1fc5297559e314a5005b22fa975ee-V.jpg

Кандидат історичних наук, доцент, відомий краєзнавець України Сергій Йосипович Татаринов передав до фонду бібліотеки нові дослідження :

Татаринов С. Й. Витоки православ’я Донеччини (ХVIII – XX ст.) : додаткове видання / С. Й. Татаринов, Арх. Лазар (М. С. Терещенко), Д. В. Єфімов – Харків : Експрес-книга, 2018. – 298 с. Бахмутський та Маріупольський повіти Катеринославської губернії у XVIII – XX століттях були економічним, фінансовим та соціально-культурним центром зародження сучасного Донбасу. У книзі представлено панорамну картину міжкультурної, міжрелігійної, поліетнічної взаємодії в одному із куточків України – на Донеччині. Розглянуто непрості соціокультурні трансформації XVIII – XX ст. та місце і роль у них православ’я.

Татаринов С. Й. Витоки православної та народної освіти Донеччини: (ХVIII – XX ст.) / С. Й. Татаринов, М. С. Терещенко, Д. В. Єфімов – Харків : Експрес-книга, 2018. – 234 с. Пропонована книга - це перша спроба узагальнення етапів розвитку освіти на Донеччині. При написанні автор використав близько 60 джерел та провів тривалу роботу в архівах, бібліотеках і музеях.

Татаринов С. Й. Донбас – Бахмут. Постаті історії : іст.-краєзн. вид. / С. Й. Татаринов, Є. А. Пилипенко, Єфімов Д. В. – Харків : Експрес-книга, 2018. – 230 с. Книга присвячена історичним діячам Росії, СРСР та України, які пов’язані Бахмутом та Донеччиною.

Татаринов С. Й. Давні гірники-металурги Східної України / С. Й. Татаринов – Харків : Експрес-книга, 2018 – 268 с. Монографія містить матеріали багаторічних досліджень автором мідних копалень доби бронзи Бахмутського регіону Донбасу.

Дарунки авторів, друзів та шанувальників :

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/DSC03887.JPG

Самі про себе : Автобіографії українських митців 1920-х років / упоряд. Р. Мовчан. – Київ : Кліо, 2015. – 640 с. Цей документальний збірник підготовлено на основі архівних матеріалів, раритетних видань. Усього репрезентовано 105 українських митців, чиї автобіографії пощастило розшукати і вони виявилися цікавими. Більшість із них публікуються уперше, і майже всі датовані 1920-ми роками. Книжка покликана стати надійним помічником для науковців, викладачів, студентів, зацікавлених читачів у пізнанні й дослідженні складної, неоднозначної доби «Розстріляного відродження», образ якої вона доповнить та увиразнить багатьма невідомими персоналіями, фактами, деталями, автентичним колоритом.

Мовчан Р. У пошуках архітвору (з історії української літератури ХХ століття) / Р. Мовчан – Київ : Дмитро Бураго, 2018. – 448 с.До книги увійшли дослідження, присвячені українській літературі ХХ століття. Їх написано в різний час, але вони об’єднані ідеєю архітворчості, актуально як для письменників цього неоднозначного періоду, так і для літературознавчих, критичних прочитань їхніх текстів, виявлення в них чогось особливого.

Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки : монографія / О. В. Воронянський [та ін.]; ХНТУСГ, ХНУБА. – Харків : Міськдрук; ХНТУСГ; ХНУБА, 2017. – 284 с. У пропонованому виданні проаналізовано політичний зміст категорії «національний суверенітет» із точки зору теорії політичних систем. Розглянуто проблему суб’єктності та сфери здійснення національного суверенітету. Визначено, що політичні характеристики цієї категорії значною мірою детерміновані динамікою відносин суб’єктів влади в даній політичній системі. Показано механізм реалізації національного суверенітету в Україні через конкурентну боротьбу ресурсозабезпечених груп за доступ до центрів прийняття державно-владних рішень.

Павлов А. П. Торговельна і митна справа в Києві у ІХ – ХІХ ст.: монографія / А. П. Павлов, К. Є. Гальський. – Київ : «ЛАТ & К», 2008. – 380 с. Монографія присвячена дослідженню процесу становлення та розвитку торгівлі й митної справи в Києві. Розглядаються питання внутрішньої та зовнішньоторгівельної діяльності, правового регулювання торгівлі та митної служби, функціонування митної системи, організації боротьби з контрабандою та порушенням митних правил. Книга багато ілюстрована, містить більше сотні сторінок зразків документів.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/IMG-1becae0dc322796b2b7e6a80d9cbd5b3-V.jpg

Соколовський В. Анна. Дилогія або Біла Королева / В. Соколовський. – Київ : Бихун В. Ю., 2018. – 264 с. Книга розповідає про королеву Франції, дочку Ярослава Мудрого, Анну. Автор відтворює її щоденне життя за королівськими грамотами та іншими документами з архівів Франції. Вона – прамати кількох десятків королів і принців крові династії Капетингів, першої французької династії, яка не переривалася і простежується протягом усієї історії країни. У долі героїні роману особисте переплетене з державним.

Соколовський В. Письма сестре или Киевские каникулы академика Врубеля : роман / В. Соколовський. – Київ : Бихун В. Ю., 2018. – 344 с. Роман представляє читачеві київський період життя і творчості Михайла Врубеля. У Києві учень Петербурзької Академії Мистецтв став врівень з титанами Відродження. Тут у результаті пережитої особистої драми народився Демон – образ, що став лейтмотивом подальшої творчості художника, його другим «я». Таке вдається небагатьом. Роман заснований на документах і свідченнях кінця ХIХ – початку ХХ століття.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/IMG-310720c1ca39d33a55cf869eb197aa99-V.jpg

Шкуро М. Наш Солом’янський район / М. Шкуро. – Київ : Сидоренко В. Б., 2018. – 168 с. Ця книга - своєрідна мандрівка крізь простір і час, яка занурює в давнину та сьогодення одного з найбільших київських районів, що географічно охоплює територію від Шулявки до Батиєвої гори та від Солом'янки до Жулян. У невеликому за обсягом виданні допитливий читач знайде все: історію давніх поселень і походження топонімів, розповіді про революційні та воєнні часи, повоєнне відновлення і будівництво нових масштабних масивів у 1950-1980-ті, розбудову району в наш час. Відчути подих історії та зорієнтуватися в сьогоденні допоможуть численні ілюстрації: старовинні листівки, фрагменти карт, малюнки художників, старі та сучасні фотографії.

Біля 200 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в жовтні 2018 року.

Благодійний фонд «Україна Інкогніта» передав до бібліотеки працю відомого українського політичного та громадського діяча, письменника, радянського дисидента, борця за незалежність України, автора «Акта проголошення незалежності України» Левка Лук’яненка :

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/01071118.jpgЛук’яненко Л. Шлях до відродження : в 13 т. / Левко Лук’яненко. – Київ : Юрко Любченко, 2015.

До 13-томного видання увійшли книги «Сповідь у камері смертників», «Вірю в Бога й Україну», «Не дам загинуть Україні», «З часів неволі», «Незнищенність» та ін., в яких охоплено значний та важливий період історії української нації на правдивій біографічно-документальній основі, пронизаній філософським осмисленням минулого, сучасного та висвітленням непосильних критеріїв для майбутнього поступу України. Можна впевнено ствердити – подібне видання з’явилося в Україні вперше.

13-томну книгу автор писав 27 років, а в 2016 році отримав заслужену Шевченківську премію.

Дарунки різних організацій та приватних осіб :

Веремій В’ячеслав. Правда життя журналіста: спогади, статті художні твори, світлини / упоряд. К. А. Веремій. – Київ : Криниця, 2018. – 352 с.

Ця книга статей, спогадів і авторських творів замальовує життєвий образ відомого в Україні і світі журналіста В’ячеслава Веремія (22.02.2014) - Героя Небесної Сотні, Героя України. В ніч на 19 лютого, повертаючись додому він намагався сфотографувати натовп озброєних «тітушок» неподалік Майдану, за що поплатився життям: його жорстоко побили і нанесли вогнепальне смертельне поранення.http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/05071118.jpg

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності : монографія / В. Копійка, М. Дорошко, В. Балюк та ін. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 280 с.

У науковій монографії колективу авторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Університету Марії Кюрі-Склодовської з Любліна (Республіка Польща) на основі широкого кола джерел здійснено комплексний аналіз причин та наслідків гібридної агресії Росії проти України після Революції гідності у воєнно-політичній, юридичній, економічній та інформаційній сферах. Вперше в українській міжнародно-політичній літературі представлено позицію керівництва Польщі щодо новітньої російсько-української війни.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/03071118.jpgДорошко М. Неоголошені війни Росії проти України у ХХ – на початку ХХ І ст. : причини і наслідки / М. Дорошко. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 196 с.

Книга з історії неоголошених війн Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ століття. Проаналізувавши історико-політичні, геополітичні та ідеологічні передумови агресивної зовнішньої політики російських державних утворень – Московії, Росії, РРСФР та РФ щодо України, її автор – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микола Дорошко стверджує, що російська влада розпочала війну на знищення Української держави одразу ж після проголошення її незалежності 24 серпня 1991 року. Автор монографії застерігає усіх нас від повторення трагічних помилок багатьох поколінь українців, які через недооцінку хижацької сутності російського імперіалізму розплачувались втратою незалежної державності.http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/04071118.jpg

Історія рідного краю : Миколаївщина : навч. посіб. / М. М. Шитюк, О. О. Баковецька, Н. М. Буглай та ін. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 628 с.

Автори, на більш ніж 600 сторінках, детально розкривають історію Миколаївщини від сивої давнини до сучасності. На основі архівних документів та матеріалів показано, як зароджувалося життя в цьому краї. Крім того, розкрита тема національних меншин, культури краю, визначних постатей тощо.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/06071118.jpgКритюк Р. Стара Ягільниця від давнини до сучасності : іст. краєзнав. нарис / Р. Критюк. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018 – 400 с.

Ця книга про старе, але відоме село на Тернопіллі. В ній на основі документів і спогадів старожилів висвітлено історію церкви та її служителів, розвиток освіти в селі, діяльність «Просвіти» та інших громадських організацій, просвітній і культурний розвиток села, а також боротьбу жителів з окупантами різних мастей, організаторів та героїв цієї боротьби. Про життя людей у колгоспному «раю».

Літописи церковні Балтського повіту Подільської губернії 1866-1899. Ч. 1 / упоряд. та авт. передм. Р. Нагнибіда. – Дрогобич : Коло, 2018. – 463 с.

У книзі молодого дослідника з вивчення пам’яток культурної спадщини Поділля Руслана Нагнибіди опубліковано рукописи семи церковних літописів, що заведені при церквах Балтського повіту Подільської губернії та при соборі Різдва Пресвятої Богородиці м. Балти у ІІ половині XIX ст. До літописів автор додає витяги з архівних справ, витяги з інвентарних описів сіл, церковну та світську періодику XIX ст., картографічні та іконографічні матеріали, які репрезентують повсякденне життя селян.http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/07071118.jpg

Марченко М. Там, де утка з селезнем цілуються…: іст.-краєзнав. нарис / М. Марченко. – Ніжин : Лук’яненко В. В. Орхідея, 2015. – 616 с.

У книзі розповідається про минуле й сьогодення двох споріднених по духу сіл-сусідів – Охіньки та Пручаї, що на Прилуччині Чернігівського області. Це – своєрідний літопис про покоління людей, які народилися, жили, працювали, любили, створювали сім`ї, мріяли й сперечалися, а разом з усім – ненастанно творили історію неймовірно мальовничого поліського краю, залишаючи свій яскравий чесний слід на землі.

Нагребецький А. Н. Сторінки історії Пеньківки Мурафської (1717-2017 рр.) / А. Н. Нагребецький. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. – 520 с.

Пропонована книга відображає історію села Пеньківка Шаргородського району, заснованого триста років тому.

Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / ред. кол. Ю. А. Зінько, С. М. Василюк, К. І. Висоцька та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 224 с.

У виданні представлені основні пам’ятки археології, історії, архітектури та містобудування Вінниці. Інформація організована за назвами вулиць міста. Праця є складовою роботи над Зводом пам’яток історії та культури України у Вінницькій області.

Петренко І. Обком утік… (з історії організації «всенародної» боротьби проти нацистів на Кіровоградщині в 1941-1943 рр.) І. Д. Петренко. – Кропивницький : Імекс-Лтд, 2017. – 524 с.

Книга представляє собою науково-документальне дослідження, в якому йдеться про партизанський рух між Бугом і Дніпром у роки Другої світової війни. Сотні архівних документів, неупереджено проаналізованих автором, розкривають справжню сутність як організаторів, так і організацію цієї боротьби.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/02071118.jpgСоловей О. Є. Василь Стус . Відлуння і наближення : наук. попул. нарис / О. Є Соловей, О. В. Пуніна, М. В. Жилін; ред. В. В. Мозгунов. – Вінниця : Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса, 2017. – 152 с.

Ця книга – про духовну історію людини, яка змогла змінити сама себе, спромоглася «викшталтувати» взірець для наслідування.

Тунік О. Старосільці на навколишні землі. Історія українського села. / О. Тунік – Житомир : О. О. Євенок, 2017 – 488 с.

Книга із серії "Історії українського села" третя у доробку автора! У ній у контексті загальноукраїнських подій минулого з посиланням на історичні документи, праці краєзнавців, спогади жителів подано історію села Старосільці Коростишівського району Житомирської області від давнини до сьогодення. Видання багато ілюстроване світлина з родинних, бібліотечних архівів тощо. Наведено генеалогічні дані власників села, є відомості про звичайних його жителів згідно з документальними джерелами.

Колектив Національної історичної бібліотеки України висловлює щиру вдячність відомому київському поету, видавцю, члену Національної спілки письменників України Дмитру Сергійовичу Бураго за постійну підтримку та участь у поповненні фонду :

Бучацьке Євангеліє ХІІ–ХІІІ ст. / Відп. ред. В. В. Німчук, підгот. до видання Ю. В. Осінчук. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. (Серія «Пам’ятки української мови»). – 360 с.

Бучацьке Євангеліє – пергаментна книга, написана у другій половині ХІІ або першій половині ХІІІ ст., – видатна пам’ятка української мови та мистецтва. Факсимільне видання манускрипту побачило світ 2011 року. Метаграфоване видання Бучацького Євангелія полегшить працю над його текстом науковцям різних галузей та ознайомлення з ним усіх, хто цікавиться історією української духовності та культури. У вступній статті висвітлено проблему походження Бучацького Євангелія, описано найхарактерніші риси його мови.

Грицаєнко Л. М. Основи красномовства : навч. посіб. / Л. М. Грицаєнко. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2018. – 260 с.

У навчальному посібнику розглянуто історичні етапи розвитку красномовства та роль мистецтва слова в житті людини, суспільства. Теоретичний і практичний матеріал структуровано у два змістові модулі. У теоретичній частині через морально-етичний аспект подано розвиток мистецтва слова з найдавніших часів до часів імператорського Риму та розкрито особливості вітчизняного красномовства.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/07021018.JPG

Ніконський А. Українсько-російський словник / А. Ніконський. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2018. – ХІI, 864 с. – Репринт з видання 1926 р. (Серія «Словникова спадщина України»).

Словник належить до знакових лексикографічних праць золотого десятиліття українського національно-культурного відродження. У ньому відбито потужний розвиток української мови 20-х рр. ХХ ст., зростання її стильового різноманіття, активізацію словотворних моделей. Реєстр цього лексикона перевищив відомий «Словарь української мови» за ред. Б. Грінченка на 10 тисяч слів.

Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2018. – XVI, 248 с. – Репринт з видання 1930 р. (Серія «Словникова спадщина України»).

«Словник ділової мови» М. Дорошенка, М. Станіславського, В. Страшкевича постав з потреб формування українськомовного простору в діловому спілкуванні, яке до поч. 20-х рр. ХХ ст. залишалося російськомовним. Використана авторами широка емпірична база, глибокі знання законів будови української мови забезпечили високий рівень Словника, який привертає увагу багатьох дослідників ще й на поч. ХХІ ст.

І Словник, і авторів знищила репресивна машина 30-х. З тавром «націоналістичного» Словник перебував під забороною майже до поч. 90-х рр. Сьогодні Словник може бути корисним як фахівцям-мовознавцям, так і шанувальникам української мови, оскільки в ньому збережено перлини словесної творчості, високий дух відповідальності за мову.

Словник української мови : у 3-х т. – Т. 2. Д–Й. / Ред. : акад. С. Єфремов, А. Ніковський, упоряд. Б. Грінченко. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 2, XXIV, 440 с. – Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України»).

Словник української мови : у 3-х т. – Т. 3. К–Н. / Ред : акад. С. Єфремов, А. Ніковський, упоряд. Б. Грінченко. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 2, XXIV, 440 с. – Репринт з видання 1928 р. (Серія «Словникова спадщина України»).

Словник української мови» за редакцією академіка Сергія Єфремова та Андрія Ніковського є однією з перлин українського словникарства. Він постав унаслідок доопрацювання й доповнення «Словаря української мови» за ред. Б. Грінченка. Словник повно відбив напрями розвитку й унормування української літературної мови у 20-30 роках XX ст. Словник, що майже століття перебував у забутті з тавром «націоналістичного», сьогодні може бути корисним широкому загалові шанувальників української мови, оскільки зберіг яскраві, іноді призабуті й маловідомі, скарби вітчизняної словесності.

Толочко П. П. Киев и Новгород Х – ХІІІ вв. Исторические очерки / П. Толочко. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2018. – 256 с.

У книзі – історія двох прадавніх міст Русі Х – ХІІІ ст., Києва і Новгорода, які стояли у витоків східнослов'янської державності і були її найважливішими осередками. Аж до 40-х років ХІІІ ст. вони представляли загальну спадщину всього правлячого княжого роду Рюриковичів і не виділилися у спадкову вотчину окремих сімей.

Автор не розділяє упередження, що затвердилося у вітчизняній історіографії, про особливу історичну дорогу Новгорода, що характеризувалася республіканською формою правління. Письмові джерела показують, що новгородська владна система нічим не відрізнялася від київської. Всі її інститути: князь, віче, дума, посадник, воєвода, та ін. були київськими і за походженням і за змістом.

Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст. : cловник-індекс : у 3-х т. – Т. 1. А–Й. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – XXXV+669 с.

Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: cловник-індекс : у 3-х т. – Т. 2. К–Позагусати. – Київ: ВД Дмитра Бураго, 2017. – III+637 с.

Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: cловник-індекс : у 3-х т. – Т. 3. Позад – Я. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – V+747 с.

Український лексикон містить близько 300 тис. слів з найпопулярніших словників української мови: тлумачних, енциклопедичних, орфографічних і т. ін. Словник-індекс дає різноманітну інформацію про слово: написання, наголошування, наявність формальних варіантів і омонімів, фіксацію в кожному з 18 словників-джерел тощо. Український лексикон призначений для фахівців-філологів, насамперед лексикологів і лексикографів, викладачів української мови, працівників видавництв, журналістів, перекладачів, а також для широкого кола читачів.

Дякуємо партнерам та друзям бібліотеки за дарунки і пропонуємо читачам ознайомитися з новинками :

Археологія у національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав»: бібліограф. покаж. / Д. А. Тетеря, В. Білоусько. – Переяслав хмельницький, 2018. – 228 с.

У виданні представлено списки наукових праць у хронологічному порядку та короткі бібліографічні довідки співробітників археологічних підрозділів Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Деркач, С. С. Демографічні процеси населення Київщини в другій половині XX на початку XXI століття : монографія / С. Деркач; Київський міжнар. ун-т, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. туризму. – Київ : КиМУ, 2017. – 278 с.

У пропонованій монографії на основі архівних даних Головного управління статистики у Київській області й результатів польових досліджень, проведених автором, висвітлюється динаміка та особливості демографічних процесів у Київській області в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/02021018.JPGГенерал Петр Шкидченко. Воспоминания современников и документы / Киев, 2012. – 480 с.

Збірник спогадів і документів розповідає про життя видатного воєначальника
і прекрасну людину - уродженця України, Героя Російської Федерації генерал-лейтенанта Шкідченко Петра Івановича, який загинув 19 січня 1982 року в Афганістані при виконанні бойового завдання.

Гусарчук Т. Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох : монографія / Т. Гусарчук. – Ніжин : Лисенко М. М., 2017. – 768 с.

Книга дає вичерпну інформацію не лише про постать Веделя, а й про його спадщину –http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/04021018.JPG духовну музику різних жанрів, що збереглася в автографічних партитурах, у рукописних списках та опубліковану у нотних виданнях. Не лише розлогий історико-культурний, а й музично-стильовий контекст, різноманітні інтонаційні джерела музики Веделя є предметом уваги у даному дослідженні. Нарешті, рефлексія музики і постаті Артемія Веделя у ХХ столітті – вшанування його пам’яті, концертні програми виконавців, аудіозаписи, рецепція веделівської традиції в українській композиторській творчості – це також важливий штрих до портрету композитора.

Ляшев О. Сповідні розписи Михайлівського храму с. Роїща. / О. Ляшев – Чернігів : Десна, 2018. – 336 с.

Сповідні розписи – це облікові церковні документи, які є безцінним джерелом для генеалогії та дослідження деяких питань як локальної, так і загальної історії. В книзі подані сповідні розписи Михайлівського храму с. Роїща.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/05021018.JPG

Махорін Г. Книга рекордів Житомирщини / Г. Махорін. – Житомир : Євенюк О. О., 2017 . – 208 с.

«Книга рекордів Житомира» висвітлює особливості міста з погляду природи, людини, науки, економіки, спорту і навіть курйозів. Усі цікавинки об’єднані під однією обкладинкою у вигляді своєрідних рекордів, якими може пишатися кожен житомирянин.

Махорін Г. Українська національна революція 1917 - 1922 рр. та її перебіг на Житомирщині / Г. Махорін. – Житомир : Євенюк О. О., 2017 . – 208 с.

У книзі детально висвітлюється процес державотворення у відносно мирний період та в умовах воєнно-політичного протистояння 1917-1922 рр. Особлива увага приділена датуванню і локалізації боїв Армії УНР проти більшовицьких військ, аналіз щоденного перебігу воєнних дій на теренах Житомирщини і сусідніх регіонах. Окремою частиною книги є біографічний словник учасників визвольних змагань 1917 - 1922 років, життя яких пов'язане з Житомирщиною.

Махорін Г. Немиринці – мальовниче село в Україні : історико краєзнавче дослідження / Г. Махорін, В. Горілецький. – Житомир, 2016. – 88 с.

Книга присвячена історії села Немиринці Ружинського району Житомирської області та його славетним уродженцям.

Махорін Г. У світлі слави Рильських : монографія / Г. Махорін. – Житомир : Євенюк О. О., 2017. – 132 с.

У книзі на основі архівних матеріалів розповідається про плеяду видатних представників Романівки і Попільнянщини. В центрі її – династія Рильських, представники якої своєю славою освітили інші, несправедливо призабуті імена також видатних українців, пов’язаних професійними, життєвими зв’зками з Розеславом Ромуальдовичем, Тадеєм Розеславовичем, Іваном Тадейовичем і Максимом Тадейовичем Рильським. Разом з тим, слава цієї родини дещо затінила низку інших відомих уродженців Романівки і навколишніх сіл краю. Тому цим видатним землякам приділено окрему увагу.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/06021018.JPGПорода: Антологія українських письменників Донбасу / упоряд. В. Білявський, М. Григоров, перед. І. Дзюба. – Київ : Легенда, 2017. – 384 с.

До антології увійшли твори українських письменників кінця ХХ – початку ХХI ст., життя і творчість яких тісно пов’язані з Донбасом. Це автори родом з Донеччини й Луганщини; письменники, що тривалий час жили на Донбасі й віддали йому данину в своїй творчості або своєю творчістю в донецькій землі закорінені; нинішні донеччани, більшість із яких трагічного 2014-го змушена була переселитися до Києва, Харкова, Львова, Івано-Франківська та інших міст України, й лише кілька їх зосталося в Донецьку.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/01021018.JPGЧеркас Б. Степовий щит Литви. Українське військо Гедиміновичів XIV-XVI ст. / Б. Черкас. – Київ : Темпора, 2011 – 144 с.

Книга присвячена історії українського війська у XIV–XVI ст. На прикладах військових кампаній та битв аналізуються традиції українських збройних формувань, їхня тактика та бойові прийоми у протистоянні з кочовими ордами Степу, Московським князівством та Німецьким орденом. Зазначено роль українських полків у становленні та розвитку Великого князівства Литовського, показано взаємозв’язок організації війська та політичного устрою держави Гедиміновичів, безперервність існування українських збройних сил як складової розвитку військової справи Європи.

Черниш Н. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Н. Черниш. – Львів : ЛА «Піраміда», 2018. – 348 с.

У виданні досліджено основні етапи становлення і розвитку енциклопедичної справи в Україні. Подано ґрунтовні відомості про найавторитетніші енциклопедичні праці різних історичних періодів – довідник «Український народ в его прошлом и настоящем» (1914-1916), «Українську Радянську енциклопедію» (1930-1934), «Українську Загальну енциклопедію» (1950-1955), «Енциклопедію українознавства» (1948-1989), англомовні українознавчі довідкові розробки другої половини ХХ ст., «Українську Радянську енциклопедію» (1958-1965) та інші видання доробку видатних вчених українознавців.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/03021018.JPGШарий А. Коріння та корона. Нариси про Австро-Угорщину : доля імперії / А. Шарий, Шимов Я. – Київ, 2018. – 496 с.

Книга про долю Австро-Угорської імперії, століття тому – другої за площею та третьої за чисельністю населення країни Європи, на території якої тепер розташовано тринадцять незалежних держав. Корону Габсбургів знищила Перша світова війна, але коріння їхньої імперії й досі підживлює центральноєвропейський простір. Праця А. Шарого та Я. Шимова стане справжньою знахідкою для поціновувачів історії Центральної Європи. Ще ніколи досі заснований на глибокому знанні фактів аналіз історичних процесів не супроводжувала така захоплююча розповідь про будні та свята дунайської монархії, такі яскраві портрети династії Габсбургів і їхніх підданих, такі живі нариси про поїздки великими й малими габсбурзькими містами: Віднем та Будапештом, Прагою та Львовом, Сараєвом та Трієстом.

Фонд НІБУ в червні – липні 2018 року поповнився на 80 примірників дарунків.

Висловлюємо велику повагу та вдячність за допомогу в поповненні фонду цінним виданням журналісту, літературознавцю, письменнику Козаку Сергію Борисовичу :

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/02020818.JPGКозак С. Раритети Української діаспори : у 4-х т. / С. Козак. – Київ : Ярославів Вал, 2016.

«Раритети української діаспори» - унікальне видання. До цього чотиритомника ввійшли рідкісні матеріали, що розкривають зміст українських періодичних видань, особливість яких полягає в тому, що всі вони виходили у світ далеко за межами України (1945 – 2000). Ідеться про раритети, які автору вдалося розшукати і опрацювати в архівах Австрії, Німеччини, США та Канади. З-поміж них «Українські вісті» (Німеччина – США), «Нові дні» (Канада), «Пороги» (Аргентина), «Київ» (США), «Літаври», «Звено» (Австрія), «Арка», «Вежі», «Літературно-науковий вісник», «Заграва», «Літературний зошит», «Рідне слово», «Світання» (Німеччина) та інші часописи української діаспори. Усі вони, попри різний зміст, об’єднані темою і створюють літопис багаторічного буття українців поза Україною, постають частиною боротьби за Українську незалежну державу, широке уявлення про яку й дає це фундаментальне видання.

Дарунки авторів та організацій :

Никодим (архімандрит) Шляхами пращурів : Історико–краєзначі, духовно-просвітницькі нариси / Никодим (С. І. Силко) . – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2017. – 540 с.

У виданні розповідається про історичний шлях, який подолали наші пращури від стоянок первісної людини на берегах зачарованої Десни до наших днів. Автор розглядає історію рідного Поднесення, Чернігівщини, с.Виблі, у якому народився і виріс. Наводяться родовідні розписи козацьких династій. Подаються генеалогічні розписи родин Силків, Павленків, Притисковських, Сердюків, Скрекелів.http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/04020818.JPG

Горб-Дубова Т. П. Україна не стала на коліна / Т. П. Горб-Дубова. – Черкаси : Відлуння – Плюс, 2010. – 151 с. : іл. – (Партизан України. 1941-1945).

Літературно-художнє видання розповідає про партизан і підпільників, які брали участь у партизанському русі в Холодному Яру на Чигиринщині в роки Другої світової війни.

Автор книги – Тамара Горб – дочка командира партизанського загону Петра Антоновича Дубового сама перебувала в партизанському загоні і багатьох знала особисто.

Горб-Дубова Т. П. Подвиги і трагедії роду Дубових / Т. П. Горб-Дубова. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2011. – 100 с.

Автор книги досліджує життєвий шлях славних представників роду Дубових з Чигиринщини : Дубового Петра Антоновича – командира партизанського загону під час Другої світової війни в Холодному Яру, та Дубового Івана Наумовича – командира Червоної Армії репресованого в 1937 р.

Головко О. Князь Мстислав Мстиславович «Удатний» і його доба / О. Б. Головко. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 272 с.

У монографії досліджено життя і діяльність одного з найбільш відомих володарів Русі першої третини XIII ст. князя Мстислава Мстиславича «Удатного». Автор подає історію сходження цього князя на політичний Олімп, коли він упродовж досить короткого часу з держателя відносно невеликих удільних князівств перетворився на лідера потужного табору князів Ростиславичів. Висвітлюється володарська діяльність Мстислава Мстиславича у Новгородській землі, його боротьба за оволодіння та утримання Галицького князівства. Події на Русі описані на фоні аналізу державно-політичного розвитку східнослов’янських князівств в удільну добу з урахуванням міжнародної ситуації в Східній і Центральній Європі. Особливу увагу приділено висвітленню історії першої війни русів і половців із монгольськими військами навесні 1223 року.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/01020818.JPGЛюта Т. Ю. IMAGO URBIS : Київ на стародавні мапах / Т. Ю. Люта. – Харків-Київ : Олександр Савчук, 2017. – 192 с.

Видання присвячене історії вимірювання та зображення київського простору з найдавніших часів: від античної традиції, коли терени сучасної України були у фокусі Птолемеєвої картографії до західноєвропейської, де Київ представлений як екзотичний об’єкт на краю християнського світу. Перші ж вітчизняні пам’ятки картографії передають виміряні образи сакральної топографії міста, зафіксовані у дереворитах. Ці шедеври вітчизняного штихарства та друкарського мистецтва поклали початок інструментальному київському картографуванню. Мапи використовувалися в Києві на побутовому рівні, свідченням чого є опублікована у запропонованому виданні карта міста і київських околиць 1650-х років за підписом Юрія Немирича, відомого політичного діяча та київського підкоморія.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/05020818.JPGТимошенко В. С. Всі дороги ведуть у Козаровичі : (фрагменти історії села) : у 2-х кн. Кн. 1 / В. С. Тимошенко. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2017. – 536 с.

У книзі на базі історико-генеалогічних досліджень висвітлені дані про власників села протягом всієї його історії, відкрито невідомі сторінки церковної спадщини та відслідковано етапи розвитку шкільництва в Козаровичах. Також у збірку включено спогади сільських жителів та вихідців із села, публікації у засобах масової інформації, документи з архівів, що стосуються найдраматичніших сторінок історії Козаровичів в буремні роки колективізації, розкуркулення та репресій. Видання уперше знайомить читачів з архівно-судовими справами репресованих мешканців Козаровичів.

Книга збагачена літературними замальовками, віршами, історичними світлинами, картами села.

Романько О. Мімікрія і мартиролог: вірші / уклад. В. І. Романько. – Слов’янськ : Друкарський двір, 2018. – 196 с.

До збірки увійшли поетичні твори Олександра Романька, у яких він відкрито й на повний голос заявив про себе не тільки як про талановитого поета, а й як про людину, яка має свідому й непохитну громадянську позицію, є щирим патріотом України, любить рідне місто Слов’янськ.

Романько В. І. Література донецького краю : посібник. для вчителя / В. І. Романько. – Слов’янськ : Друкарський двір, 2013. – 272 с.

До книги увійшли розробки уроків літератури рідного краю, які розкривають особливості літературного процесу на Донеччині.

Сенченко М. І. Креативна революція / М. І. Сенченко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 200 с.

«Креативна революція» – це нова версія нашої політичної історії, яка руйнує звичні уявлення і міфи про рушійні сили і справжні причини основних подій кінця ХХ початку ХХІ ст.

У праці наведено проекти креативних реформ, реалізація яких дасть можливість країні вийти з кризового стану і протягом одного-двох років кардинально змінити стан фінансово-економічної і соціальної сфер.

Сенченко Н. И. Наемники новой войны, или Частные военные компании / Н. И. Сенченко. – Киев : КИТ, 2016. – 222 с.

Що являють собою приватні військові компанії? Як виглядає ринок цього явища? Чим займаються приватні військові компанії? Хто їх власники? І що вони роблять на території України?

На всі ці питання читачі отримають відповіді з анонсованої книги.http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/03020818.JPG

Тимів І. Калуш : історія в документах : збірник документів і матеріалів / І. Тимів. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 144 с.

У книзі вперше опубліковані невідомі рукописи історичних документів та матеріалів, почерпнуті головним чином з фондів Краєзнавчого музею Калущини, які різняться за походженням, типологією, призначенням.

Складається видання із 12 розділів, серед яких : давня історія Калущини, документи з історії калуських храмів, ЗУНР, національно-визвольної боротьби 40-50 років ХХ століття, матеріали про громадські товариства та установи культури Калуша, свідоцтва випускників фахових шкіл, суспільно-політичне і економічне життя міста, біографістика Калущини, спогади, епістолярій. Окремою частиною є ілюстрації.

Історія музейництва на Калущині : локальний вимір / упоряд. І. Тимів. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 88 с.

У збірнику подано наукові розвідки, присвячені створенню краєзнавчих музеїв Калущини, формуванню експозицій, основного й допоміжного фондів музейних установ, вивченню джерельної бази з метою збереження національної пам’яті.

Фонд НІБУ в травні 2018 року поповнився на 186 примірників дарунків.

27 квітня 2018 року в Національному транспортному університеті м. Києва відбулася презентація нової книги Президента Туркменістану Ґурбангули Бердимухамедова "Туркменістан - серце Великого Шовкового шляху", перекладеної на українську мову.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/09140618.JPGПредставники посольства презентували книгу для читачів історичної бібліотеки.

Бердимухамедов Ґ. М. Туркменістан – серце Великого Шовкового шляху / Ґ. М. Бердимухамедов. – Київ : Пабліш Про, 2018. – 304 с.

У книзі зібрані перекази, які прославляють велику історію країни Туркменістан. Легенди і події, в яких оживає історія Великого Шовкового шляху, дають можливість оцінити минуле з точки зору сучасності. У виданні йдеться про ранні зразки тих сучасних проектів, котрі реалізуються зараз в Туркменістані та впливають на гармонійний розвиток світової логістичної системи. У книзі лідера нації провадиться цікава бесіда про джерела державної політики, яка спирається на принципи дружби і миролюбності.

Серед книг подарованих останнім часом – видання дослідниці життя і творчості Олександра Мурашка Дарії Добріян :

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/01140618.JPG«Знаєте, Тіно, я дуже люблю життя…». Спогади про Олександра Мурашка / укл., авт. ст. та ком. Дар’я Добріян. – Київ : ArtHuss, 2017. – 96 с.

Спогади про Олександра Мурашка. Текст очима Аліни / укл. авт. ст. та ком. Дар’я Добріян. – Київ : ArtHuss, 2017. – 96 с.

У мемуарах Тіни Омельченко йдеться про її вчителя, славетного українського художника Олександра Мурашка (1875–1919). Авторка зображує митця не лише як педагога, висвітлюючи принципи його викладання та стосунки зі студійцями, але й як звичайну людину: описує його вподобання та звички, розповідає про кумедні та драматичні випадки, свідком яких була сама або про які чула від Мурашка. Через майже 100 років її спогади прочитала інша художниця, Аліна Гаєва – і створила власну версію дивовижної історії, що охоплює все життя митця. Її «оповідь у картинках» вийшла такою ж живою й безпосередньою, як і літературне першоджерело. При цьому художниця уникає документальної точності у відтворенні деталей, наче нагадуючи: «Це не буквальна ілюстрація, це історія, побачена очами сучасної людини, – це „Тіна очима Аліни“».

Эти десять лет большого, глубокого счастья…» : Спогади Маргарити Мурашко / авт. ст. та ком. Дар’я Добріян; укл. Віталій Ткачук. – Київ : ArtHuss, 2016. – 168 с.

«Эти десять лет большого, глубокого счастья…» – назва спогадів дружини художника, які раніше не публікувалися. Саме такими словами Маргарита описує життя з художником. З кількох рукописів читач дізнається про сімейне життя Мурашків, побут та звички київської інтелігенці, а найголовніше – вони розповідають про обставини його загибелі.

Дарунки авторів та друзів Бібліотеки :

Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму (до 15-річчя заснування Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили) : зб. статей / упоряд. Б. Б. Більшицький, Т. Л. Шептицька. – Київ, 2017. – 340 с.

У науковому збірнику висвітлюються актуальні проблеми в дослідженні періоду Великого терору в Україні, механізми його перебігу та безпосередні виконавці, показується історія Биківнянської спец ділянки НКВС УРСР, як через результати археологічних розкопок, так і через персональні долі репресованих.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/04140618.JPGВеликі держави в тіні не ростуть. Спогади і роздуми про В’ячеслава Чорновола / упоряд. Д. М. Пономарчук, В. М. Кривенко та ін. – Кам’янське : «Андрій», 2018. – 192 с.

До видання увійшли 14 історій-спогадів соратників легендарного борця за Україну В'ячеслава Чорновола, а також розвідка правників та прижиттєвий нарис співтаборника про часи ув’язнення. У своїх спогадах громадські та політичні діячі з Білорусі, Азербайджану, Польщі, Ізраїлю та звісно України вперше розповідаються про виняткові риси характеру й досі невідомі факти з життя національного героя і Великої Людини.

Галичина в етнополітичному вимірі : монографія / авт. кол.: В. О. Котигоренко, В. А. Войналович, О. Я. Калакура та ін. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840 с.

У монографії представлено результати комплексного дослідження етнополітичних процесів у Галичині після Другої світової війни у контексті загальних суспільних змін за часів комуністично-радянського режиму і в суверенній Україні. Розкрито зв’язок політичного й етнічного у динаміці складу населення Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, його соціально-професійної стратифікації, мовних, культурних та релігійних переваг, особливостей регіональної ідентичності, електоральної та іншої суспільної поведінки. http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/08140618.JPG

Головцов А. Л. PRIMUS INTER PARES (О первых меж равных). Кн. 1 / А. Л. Головцов. – Киев : Альфа Реклама, 2018. – 328 с.

Це видання - про уродженців української землі, які проявили себе як меценати і збирачі художніх цінностей (Галаган і Тарновський), а також сучасних представників української науки і культури (Патон, Маліновський, Лукашев, Нестеренко). Книга побудована в традиційному для автора стилі, розповідає про видатні особистості та події давніх і нинішніх днів.

Громенко С. Крим наш. Історія російського міфу / С. Громенко. – Київ, 2017. – 224 с.

Анексія Криму, яка викликала найбільшу політичну кризу в Європі з часів Другої світової війни, зумовила небезпечний розквіт політичної міфології 2014 року з безліч окремих міфів і сфальсифікованих фактів на світ з’явився так званий МІФ про «КримНаш», що мав на меті виправдати в очах світу агресивну політику Російської Федерації. У пропонованому виданні автор розвінчує головні спроби скалічити та викривити історичну та сучасну дійсність.

Греки в історії Ніжина : фотоальбом / О. С. Морозов, Л. І. Приплавко-Мілосова, Л. А. Зайко. – Ніжин : Лисенко М. М., 2017. – 104 с.

Нове видання із серії «Греки в Ніжині», започаткованої Ніжинським грецьким товариством імені братів Зосимів ще у 90-х роках минулого століття, присвячене грецьким пам’яткам старовинного Ніжина, насиченому подіями минулому грецької спільноти та її великому внеску в історію та культуру нашого рідного міста та України вцілому.

Джума Д. В. Коцюбинці – село над Нічлавою : минуле та сучасне / Д. В. Джума, Б. Д. Карпишин. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 256 с.

У пропонованому виданні на основі архівних матеріалів показано від давнини до сучасності історію одного із найпривабливіших сіл тернопільського Поділля – Коцюбинців. http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/07140618.JPG

Джуха И. Г. «Греческая операция НКВД в Украине». Книга Памяти мариупольских греков (жертвы греческой операции НКВД) / И. Г. Джуха. – СПб. : Алетейя, 2017. – 640 с.

Автор в стислій формі розкриває всю картину катастрофи, яка спіткала греків України в роки сталінського терору. Як і в попередніх своїх працях, І. Джуха продовжує слідувати обраному принципу: спиратися тільки на архівні документи, свідчення очевидців, на матеріали, зібрані ним особисто в поїздках по колишнім гулагівським місцям. «Книга Пам'яті» представляє найбільш повний список жертв 1937-1938 рр. серед грецького нарахування Донецького Приазов'я.

Жосан С. Революційний рух та громадянська війна на Окнянщині у 1917-1921 роках / С. Жосан. – Одеса : Букаєв, 2018. – 148 с.

Видання присвячено подіям Української революції 1917-1921 рр., коли територію Окнянщини займали різноманітні збройні формування з метою наживи, грабунку та встановлення своєї влади, сіючи соціальну ворожнечу серед населення регіону. Ці процеси довгий час приховувалися радянською владою та самими учасниками революційного руху. Тепер можна якомога глибше зануритися у події громадянської війни, які відбувалися на Окнянщині сто років тому.

Коструб В. Таємниці та історія одного з найдавніших поселень над Десною. Історія і сучасність села Радичів / В. Коструб. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 152 с.

У книзі досліджується історія поліського села Радичів, розташованого на березі красуні Десни на півночі Чернігівщини від глибокої давнини до початку ХХІ століття. Головними дійовими особами оповіді є люди. Значну увагу автор приділяє родоводам односельців, їхній ролі у різні періоди розвитку Радичева.

Кузнецов Г. Край непокоренный. Черниговщина 1941-1945 гг.: док. повесть / Г. Кузнецов. – Чернигов : Брагинец О. В., 2018. – 192 с.

Книга про подвиги великих людей, завдяки яким Чернігівщина залишилася нескореним краєм для німецьких загарбників у Велику Вітчизняну війну.

Кушніренко І. Історія Гуляйпільського краю: навч. посіб. / І. Кушніренко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. – 268 с.

На сторінках книги мова йде про появу перших поселенців на території сучасного Гуляйпільського району, про перші історичні знахідки поселень бронзової доби та про інші цікаві факти від давнини і до початку ХХ століття. Окрім цього, у книзі розповідається про розвиток народної освіти, медицини, революційні події та махновський рух, часи окупації та визволення району, про голодні роки на Гуляйпільщині та відбудову краю, про події сьогодення та багато іншого.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/05140618.JPGКостопільщина. Шлях до Волі та Держави / упоряд. Зоя Дідич. – Київ, 2017. – 168 с.

Костопільщина по праву вважається окрасою українського Полісся! Ця земля не тільки чарівна – вона ще й споконвічно патріотична! Саме тут постали перші загони УПА «Польська Січ» Бульби-Боровця, потім містився перший штаб УПА, створений ОУН (Бандери), саме тут поховано її першого командира – легендарного Василя Івахіва.

Костопільщина була активно представлена на Помаранчевій революції Гідності, а її кращі сини зі зброєю в руках боронять Україну від московської орди. У фотокнизі представлено старі листівки та світлини з приватних зібрань жителів цього краю.

Намозов О. Костопіль. Події, легенди, імена / О. Намозов. – Рівне : Дятлик М., 2018. – 156 с.

Нову книгу що вийшла у 2018 році, автор присвятив 235-й річниці з дня заснування рідного міста. В ній описана історія Костополя від часу його заснування у фотографіях, спогадах, документах. Використано матеріали з державних та приватних архівів України, Канади, Польщі, Нідерландів, Ізраїлю та особистого архіву автора. Використано світлини О. Світощука та С. Кундаса.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/02140618.JPGПідопригора І. І. Весна 14 (…отака ось хренова весна) / І. І. Пригора. – Київ : ЦП «Компринт», 2017. – 90 с.

У книзі в хронологічній послідовності описано події, пов’язані з окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим у лютому-березні 2014 року. Автор спробував розібратися в подіях, учасником яких був особисто й аналізує їх, оцінюючи власні прорахунки і недоопрацювання. Книга ілюстрована фотографіями з особистого архіву автора та його колеги – військового журналіста Леоніда Матюхіна, кореспондента газети «Флот України».

Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки / упоряд. і наук. ред. П. П. Нижник; авт. кол.: І. Й. Краснодемська, О. А. Чирков, Л. В. Чупрій. – Київ : «МП Леся», 2018. – 435 c.

Автори видання подали увазі читача власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, дали наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували Російсько-українську війну, що розпочалася у 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також її історичні витоки, передумови, сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України. http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/03140618.JPG

Стрілько-Тютюн В. Грона українських повстань : антибільшовицький спротив на Бориспільщині в 1917-1932 роках / В. Стрілько-Тютюн. – [Дніпро]: Правда Ярославичів, 2017. – 784 с.

Читачам вперше подано унікальні історичні документи, що засвідчують звірства московсько-більшовицьких окупантів на території Бориспільщини в період 1917-1932 років, а також показано героїзм патріотів, які відчайдушно боролись проти російської навали за вільну і незалежну Україну впродовж багатьох років.

Україна й українство в етнокультурних процесах : зб. наук. праць / уклад. В. Д. Баран, Л. Л. Залізняк, С. С. Наливайко, Ю. С. Фігурний, О. А Чирков, О. В. Шакурова. – Київ : НДІУ, 2017. – 156 с.

Збірник укладено на виконання НДР «Україна й українство в етнокультурних процесах світу (2015–2017 рр.)», керівником якої є д.і.н., член-кор. НАН України, проф. Баран В. Д. Він містить статті працівників відділу української етнології НДІУ, що є виконавцями НДР, а також інших дослідників цієї теми.

Шакурова О. Основні концепції етногенезу українського народу : вітчизняна історіографія (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) / відп. ред. Фігурний Ю. С. – К., 2017. – 272 с.

У монографії на основі широкого та різноманітного історіографічного матеріалу на концептуальному рівні досліджено здобутки українських учених кінця XIX – початку XXI ст. щодо проблеми походження українського народу, здійснено систематизацію та класифікацію концепцій українського етногенезу. Автором запропоновано і теоретично обґрунтовано періодизацію накопичення знань із задекларованої тематики; здійснено аналіз концепцій доісторичного походження українського етносу В. Хвойки, вчених української діаспори та сучасних вітчизняних дослідників; проаналізовано концепції ранньосередньовічного етногенезу українців М. Грушевського, Т.1. Терлецького та українських вчених кінця XX – початку XXI ст.; проведено історіографічний аналіз концепцій пізньосередньовічного походження українського народу у працях радянських дослідників (50-ті рр. XX ст. – 1990 р.) та сучасних українських науковців.

Шалімов Олександр Олексійович. Миттєвості життєвого шляху / П. І. Червяк, О. Ю. Усенко, В. Й. Сморжевський, Л. Є. Корнілова. – Київ, 2017. – 192 с.

Матеріали видання висвітлюють життєвий шлях видатного хірурга О. О. Шалімова. Він зробив великий внесок у розвиток української та світової хірургії. Містить матеріали з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву ім. Пшеничного, меморіального кабінету О. О. Шалімова, особистих архівів сподвижників та учнів.

Шевченко В. Польський дворянин Фелікс Мовчановський: життя та діяльність. / В. Шевченко – Запоріжжя, Дике поле, 2017. – 144 с.

Історична документальна науково-популярна книга складається з власних досліджень автора та систематизації й узагальнення різноманітного матеріалу про життя та діяльність міського голови Олександрівська (нині Запоріжжя) 1901-1911 та 1916-1917 років, польського дворянина за походженням, одного з вітчизняних новаторів на педагогічно-культурній ниві Фелікса Францовича Мовчановського. Він був людиною високих моральних устоїв, все своє життя присвятив розвитку міста та служінню на благо його жителів.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/06140618.JPGЯворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників. Т. 1 / Є. Луньо. – Львів : Растр-7, 2017. – 576 с. Пропоноване видання є збірником матеріалів народної оповідної традиції про національно-визвольну боротьбу жителів Яворівщини у ХХ столітті, пов’язані з нею постаті, події, випадки. В основі розповідей лежать передовсім народні оповідання, а також перекази та легенди – фольклорні жанри, що їх називають зразками історичної пам’яті народу. До першого тому увійшли матеріали із сіл Наконечне Перше та Наконечне Друге.Користувачами, партнерами і шанувальниками Бібліотеки у березні-квітні 2018 року подаровано 280 примірників документів.

Щиро дякуємо всім дарувальникам за добру справу і запрошуємо читачів ознайомитися з новинками!

Буртняк М. М. Відлуння Холодного Яру: історія ОУН-УПА сіл Іванків і Гуштинка / М. М. Буртняк. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 352 с.
Видання – хвилююча розповідь про зародження націоналістичного підпілля у 1920–1930-х роках, буремний період національно визвольних змагань ОУН-УПА у 1940–1950-х роках на теренах тодішнього Скала-Подільського району Тернопільщини, активними учасниками яких було чимало жителів сіл Іванків, Гуштинка та навколишніх сіл.

Злотник-Шагіна О. Українська література ХVI – XVIII століть у науковому світі Івана Франка : монографія / О. О. Злотник-Шагіна. – Київ : Логос, 2017. – 202 с.
У монографії розглянуто українську літературу ХVI – XVIII століть у літературознавчих студіях І. Франка. Аналізуються особливості методологічних підходів І. Франка, специфіка методології вченого у контексті тогочасної науки про історію літератури. Наголошується на особливостях тлумачення І. Франка, специфіка методології вченого у контексті тогочасної науки про історію літератури ХVI ст. оцінці вченим полемічного письменства означеного періоду, зокрема феноменів уніата Іпатія Потія та православного письменника Івана Вишенського. Аналізується поезія ХVI ст. у науковому баченні Франка-дослідника, зокрема її національний аспект, розкрита специфіка наукової інтерпретації Франком-вченим барокових прози, поезії, драматичного письменства.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/03050518.JPGГеніш О. Історія протестантизму на Дубенщині / О. Геніш. – Рівне : Дятлик М., 2017. – 240 с.
Дослідження присвячене історії розвитку протестантизму на Дубенщині. Книга містить систематизований історичний матеріал, розпочинаючи від періоду Європейської Реформації і закінчуючи сьогоденням. На сторінках видання вперше опубліковані та представлені у загальному духовно-історичному контексті Волині, зокрема Рівненщини, десятки архівних документів, публікації із місцевих часописів, спогади свідків тих часів, що дало можливість зробити спробу об’єктивного аналізу розвитку протестантських громад на теренах Західної України, доповнивши таким чином загальну історію протестантизму в Україні.

Іващенко В. А. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (ХІХ – поч. ХХІ ст.) : монографія / В. А. Іващенко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 508 с.
Монографія присвячена вивченню процесів становлення та особливостей правового регулювання сфери інтелектуальної власності. Проаналізовано основні моделі права інтелектуальної власності, що сформувались в українських землях у ті чи інші історичні періоди, та ставлення до них у наукових колах. Показано процес формування національного законодавства та досліджено перспективи його реформування.

Левченко Ю.І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944 рр : монографія / Ю. І. Левченко. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 404 с.
Монографія присвячена особливостям реалізації окупаційної політики німецьких та румунських окупантів у адміністративно-територіальних одиницях створених на території України: дистрикті «Галичина», Рейхскомісаріаті «Україна», «зоні військової адміністрації», губернаторствах «Бессарабія», «Буковина» і «Трансністрія».

Сова А. Іван Боберський – основоположник
http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/05050518.JPG української тіловиховної і спортової традиції / А. Сова, Я. Тимчак; за наук. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК; Апріорі, 2017. – 232 с.
Пропоноване науково-популярне видання присвячене постаті видатного українського громадського, культурно-просвітнього та політичного діяча, педагога і журналіста основоположника і фундатора української національної фізичної культури, професора Івана Боберського (1873-1947). Ця книга - ще один крок до відновлення національної пам'яті українського народу, повернення із забуття не лише імені Івана Боберського, а й історичного і культурного феномену української національної фізичної культури творцем, визначним діячем і репрезентантом якого він був. Для Фахівців галузі фізичної культури і спорту, істориків, краєзнавців та усіх тих, кого цікавить історія і культура рідного краю.

Слобожанщина в 1917-1921 рр.: вимір революції : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 27-28 жовтня 2017 р.) / редкол.: Ю. О. Нікітін та ін. – Суми : Цьома С. П., 2017. – 188 с.
Збірник містить тези, статті та доповіді учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанщина в 1917-1921 рр.: вимір революції». Розрахований на викладачів вищих та середніх навчальних закладів, науковців, аспірантів, студентів, учнів, краєзнавців, усіх тих, хто цікавиться історією України.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/01050518.JPG«Солдати миру» на чужій війні / упоряд. О. Д. Давидов. – Дніпро : Журфонд, 2017. – 60 с.
До книги увійшли документи та публікації у засобах масової інформації про історію миротворчих сил ООН, участь України у військових операціях під егідою ООН, зокрема, першого українського миротворчого батальйону, який був сформований на Дніпропетровщині 15 червня 1992 року. Відтепер ця дата відзначається як День миротворчих сил України.

Тарасенко І. Ю. Листування Павла Жолтовського / І. Ю. Тарасенко. – Київ, 2012. – 184 с.
Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини видатного українського мистецтвознавця, музейчика, доктора мистецтвознавства Павла Миколайовича Жолтовського (1904-1986), що зберігається у архівах Києва і охоплює період з 1942 по 1976 р. Ці документи вперше вводяться до наукового обігу і проливають світло на культурно-громадське і наукове життя України у радянські часи.

Терський С. Археологія України: навч. посіб. / С. Терський. – Львів : Вид-во Львів. Політех., 2017. – 256 с.
У навчальному посібнику на тлі історичних процесів, що відбувались у середньовічній Європі, викладено основи сучасної археологічної науки, показано розвиток матеріальної культури України від завершення епохи великого переселення народів (кінець V ст.) до завершення козацької доби (кінець XVIII cт.).
http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/04050518.JPG
Терещенко М. Ічнянщина: першоджерела. Історія краю в документах / М. Терещенко, В. Шевченко. – Київ : Гнозіс, 2017. – 952 с.
Видання містить витяги з писемних джерел, давніх публікацій, архівних і музейних матеріалів про м. Ічню та населені пункти, що нині входять до складу Ічнянського району Чернігівської області, – з найдавніших часів до кінця ХХ століття. Більшість текстових та фотоілюстративних документів публікуються вперше.

Феданко О. Мої спогади / О. Феданко; упоряд. Ю. Угорчак. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 224 с.
Це автобіографічне видання про долю галицького учителя-українця, що сам собі проклав шлях у житті - самовідданої щоденної праці на освітянській ниві. Не будучи ні політиком, ні громадським діячем, він повністю віддав себе вихованню і навчанню дітей. Спогади написані на початку 80-х, на фоні бурхливих подій 20 го сторіччя.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/02050518.JPGНе стихає Чорнобильський біль. Книга-реквієм. Хроніка подвигу чорнобильців Тернопільщини. – Тернопіль : Тернограф, 2017. – 280 с.
Чудовими краєвидами, щедро врожайними садами, прекрасними лісами славилась чорнобильська земля. Та тільки – до жахливої позначки, до радіаційної межі, проораної квітневої ночі 1986-го. Відтоді ця земля стала називатись зоною – скаліченою, непридатною для життя місцевістю. І якщо від атомної катастрофи здригнули серця всіх землян, то слово «зона» не перестає боліти у цих серцях вже понад тридцять років і ще надовго лишиться в пам’яті людства.

Прекрасну традицію дарувати бібліотеці книги нині продовжують автори :
Іваненко О. В. Назви поселень Сумщини : Історико-етимологічний словник / О. В. Іваненко. – Київ, 2016. – 329 с.
Реєстр словника охоплює понад 1700 одиниць. У виданні подано історичні відомості про обставини та час заснування населених пунктів, фіксації в історико-статистичних джерелах та пояснення походження сучасних і старих назв поселень.

Історія видавничої справи Сумщини : збірник документів та матеріалів 1920-1990 / упоряд. Н. С. Подоляка. – Суми : Білий птах., 2017 – 206 с.
У книзі вперше зроблено спробу подати документи та матеріали про розвиток видавничої справи Сумщини (1921-1990).

Миськів Я. Сторінки історії міліції Брідщини / Я. Миськів. – Броди : Просвіта, 2016 – 232 с.
Різні часи та періоди пережили стражі порядку Брідщини: добрі і не дуже, радісні і сумні. Багато загинуло їх, охороняючи спокій громадян, виконуючи громадянський та службовий обов’язок. Це данина пам’яті тим, хто віддав своє життя в ім’я незалежності Української держави, її славного і героїчного народу.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/09050518.JPG

Миськів Я. Записки криміналіста / Я. Миськів. – Броди : Просвіта, 2017 – 104 с.
В основу книги лягли нариси про події. Що мали місце на теренах Брідщини. Про роботу оперативних працівників Брідської міліції по розкриттю та розслідуванню злочинів, що були скоєні в недавньому минулому.
В новелі «Не вбий» автор намагається розкрити духовно-моральні аспекти відчуттів та каяття за скоєне, справу перед майбутнім. Не вбий – одна із заповідей божих. Життя за Законом Божим і є дорога до вічного життя.

Рожко В. Найшанованіша православна святиня Ковельського Полісся / В. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2017. – 116 с.
Нове історико-краєзнавче дослідження, написане автором на нових джерелах і з новими думками, по-новому висвітлює історію однієї з найдавніших і найбільш шанованих православних святинь Ковельського Полісся - монастиря скиту Св. Троїці й чудотворного образа Св. Миколая в ньому, до яких упродовж століть приходили прочани помолитися і поклонитися, дістати духовні та фізичні зцілення. Книга буде важливим внеском у волинезнавчу, всеукраїнську духовну скарбницю, джерелом для наших науковців, студентів, справжніх духовних осіб: ієрархів, священиків, ченців, усіх тих, хто захоче пізнати невідомі сторінки рідної історії.

Страшенко О. Кобзар Віктор Лісовол – співець козацької долі: худ.-публ. нарис / О. Страшенко. – Київ, 2008. – 160 с.
Видання присвячено видатному сучасному українському кобзарю-бандуристу, лауреату премії імені Івана Нечуя-Левицького, заслуженому працівнику культури України Віктору Івановичу Лісоволу. Біографічні відомості про його життєвий і творчий шлях подано на широкому тлі історико-мистецького життя України ХХ ст., адже історія та кобзарська пісня завжди нерозривні. Автор зібрала численні відгуки побратимів і друзів Віктора Лісовола.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/08050518.JPG

Страшенко, О. І. «Прочитайте тую славу»: поезії / О. І. Страшенко; упоряд.-ред. Р. Коваль. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 158 с.
Поезії Ольги Страшенко про діячів Визвольного руху різних епох, починаючи від XVII ст. до українсько-російської війни на Донбасі 2014-2016 років.
Книжка ілюстрована фотографіями або портретами героїв творів. Рекомендовано Історичним клубом «Холодний Яр» для вивчення у вищих і середніх навчальних закладах України.

Малганов С. На перехресті двох муз : Діалоги в Пущі-Водиці / С. Д. Малганов, О. І. Страшенко. – Київ : Наук. світ, 2005. – 207 с.
У книзі двох визначних майстрів сучасної української культури ретроспективно згадується літературно-мистецький процес в Україні другої половини ХХ – ХХІ ст., активними учасниками якого автори книги. Наводяться багато прикладів незабутнього спілкування з класиками та корифеями української і світової культури. Виклад тексту щирий, живий, до певної міри гумористичний, цікавий, але водночас науковий.
http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/06050518.JPG
Сергійчук В. Відродження українства. 1914-1922 / – В. Сергійчук М. І., 2018. – 492 с.
На основі документів у книзі розповідається про відродження українства з початком Першої світової війни. Особливо цей процес набув широкого розмаху після Лютневої демократичної революції в Росії 1917 року. І не тільки Великій Україні, а й у численних розселеннях нашого народу – Поволжі, Нижньому Подонні, Кубані, Слобожанщині, Сірому і Зеленому Клинах, таборах військовополонених.

Стрільчук В. Клекотів – село на кордоні. (Матеріали до історії) / В. Стрільчук. – Дрогобич : Трек ЛТД, 2012. – 416 с.
Монографічне краєзнавче дослідження присвячене історії села Клекотів, що на Брідщині, від найдавніших часів і до сьогодення. Книга складається з 10 розділів, побудованих за хронологічно- тематичним принципом. Видання розраховане на жителів та уродженців села Клекотів, краєзнавців, істориків та всіх тих, хто цікавиться минулим рідного краю.

Чобіт Д. Підгорецький замок / Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 2017. – 48 с.
Нарис розповідає про Підгорецький замок ХVII ст. – один з найвидатніших архітектурних шедеврів України, про його минуле і сучасне. Видання багато ілюстроване кольоровими світлинами, фотокопіями картин, які колись прикрашали зали замку, давніх фотографій, а також репродукціями поштових листівок кінця ХІХ – початку ХХ ст., на яких зафіксовано внутрішнє убранство замку до його руйнації внаслідок пожежі 1956 року.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/07050518.JPG

Чобіт Д. Кривава п'ятниця Одеси. Короткий ілюстрований нарис / Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 46 с.
Книга написана на основі свідчень очевидців та учасників подій в Одесі 2 травня 2014 року, відео та фотофіксацій нарис є спробую дати узагальнюючу картину драматичного протистояння, що призвело до численних людських жертв цієї трагічної п'ятниці.
Особливу цінність мають фотознімки невідомого автора, який не побажав себе називати. Ці фотодокументи, які 3 травня 2014 р. вперше опублікувало інтернет-видання «Думская, net», є незаперечними і одними із найдостовірніших джерел при дослідженні дійсних обставин одеської трагедії.

Чобіт Д. Як проголошували Незалежність України / Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 2016. – 224 с.
У жанрі історичної документалістики праця розповідає про події пов’язані з проголошенням Україною Незалежності. Вагомість книги посилюється тим, що автор сам безпосередньо перебував у епіцентрі тих подій, брав у них активну участь і, як народний депутат України, голосував за Акт проголошення незалежності України. Книга написана не лише на основі власних спостережень і записів щоденникового характеру, а й на підставі використання чималої кількості різноманітних джерел. У додатку публікується стенограма історичної Позачергової сесії Верховної Ради України 24 серпня 1991 року.

220 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в лютому 2018 року.

24 січня 2018 року в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого відбулося засідання клубу «Бібліотека і Місто», на якому презентувалася нова книга дослідника історії Києва Аркадія Третьякова «Купці міста Києва». В цьому заході взяли участь співробітники Національної історичної бібліотеки і отримали в дарунок два попередні видання автора київської тематики :

Трhttp://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/01170318.JPGетьяков А. П. Бессарабская площадь / А. Третьяков. – Київ : 2013. – 176 с.

Книга розповідає про історію формування і забудови Бессарабської площі, що виникла в першій половині XIX століття. Особливе місце відведене центральній споруді на площі - Бессарабському ринку, який в 2012 році відмітив 100-річний ювілей.

Третьяков А. П. Мала Васильківська. Шота Руставелі : культурологічний путівник / А. Третьяков. – Київ : ЛАТ&К, 2016. – 218 с.

Автор, киянин і києвознавець, розповідає про одну з відомих столичних вулиць у формі захоплюючої історіографічної подорожі в минуле. Це одна з вулиць, на якій майже цілком збереглася дореволюційна забудова. Книга розкриває читачеві змістовну інформацію про історію кожного будинку, його творців, власників і мешканців. Інформаційними джерелами видання є архівні документи. Більшість ілюстрацій публікується вперше. Розраховано на широке коло читачів та становить інтерес для тих, хто цікавиться історією Києва.

Дарунки авторів та друзів Бібліотеки :

Академік Михайло Голубець 1930-2016 : спогади і присвята / В. Голубець, О. Голубець, Р. Голубець-Грималюк. – Львів : Колір ПРО. – 128 с.

Це книга спогадів про видатного вченого, дослідника біосфери та соціосфери, головного ідеолога якісно нової галузі науки – геосоціосистемології, засновника і багатолітнього керівника Інституту екології Карпат НАН України, громадського і політичного діяча, Народного депутата Верховної ради України першого скликання Михайла Андрійовича Голубця.
http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/03170318.JPG

Ангели світла. Книга перша : Книга пам’яті полеглих Кременчужан за Україну / упоряд. Ф. Чужа. – Кременчук : Щербатих О. В., 2017. – 48 с.

У книзі подаються короткі відомості про невдержимих, самовідданих і мужніх народних героїв-кременчужан, які боронили святу українську землю від підступного ворога й загинули на її східних рубежах.

Боряк Т. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945–2010) : монографія / Т. Боряк. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 544 с.

У виданні розглянуто теоретичні засади феномену української документальної спадщини, витвореної та акумульованої українською еміграцією на європейських теренах упродовж першої половини XX ст. включно з одним із її найбільших сегментів – т. зв. Празьким архівом. Поетапно простежено повоєнну "архівну долю" еміграційної україніки, практичні кроки й результати оперативної розробки та науково-технічного опрацювання фондів Празького архіву. Завдяки застосованій автором методиці аналізу атрибутивних, кількісних та змістовних характеристик реконструйовано первісний склад Празького архіву на пофондовому рівні та місцеперебування його складових в Україні. Окреслено історію академічних та архівних проектів з консолідації документальної україніки від початку XX ст. до сьогодення.

Бурій В. Вибрані тексти : статті, розвідки та замітки. Вип. 3 / В. М. Бурій. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 248 с.

Це третій випуск збірника В. М. Бурія, члена Національної спілки краєзнавців України та Національної спілки журналістів України. Перший випуск збірника побачив світ у 2008 році, другий - у 2016-му під назвою «Вибрані розвідки, статті та замітки». http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/04170318.JPG

15 років Державній судовій адміністрації України : ювілейне видання / Київ : Вістка, 2017. – 160 с.

У книзі, присвяченій 15-річчю діяльності державної судової адміністрації України, представлено історичний екскурс і сьогодення установи та її територіальних управлінь. Видання містить значний обсяг фактичного матеріалу щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів та установ системи правосуддя.

Гортаючи сторінки часопису, читачі дізнаються про людей, які в різних куточках України, відповідно до своїх посадових обов’язків і за покликом серця й фаху, виконують завдання, що ставить перед ними суспільство та реальність судової системи.

Грабовський С. Драматичні сюжети українського націотворення : виклики та відповіді / С. Грабовський. – Ніжин : Лисенко М. М., 2017. – 64 с.

Видання присвячене розгляду низки важливих і драматичних моментів українського націотворення, з його непростими сюжетами та відповідями на соціально-політичні й культурні виклики. Автор, розглядаючи ці моменти під кутом одночасно філософії історії, політології та історичної теорії в їхній сув’язі, намагався поставити бар’єр «метафізичним» спекуляціям на цих моментах з боку самозакоханих невігласів чи «інтелектуальних ХХІ століття».

Григорій Іванович Калиновський та його знаменита книга «Опис весільних українських простонародних обрядів…» - визначна історична пам’ятка українства. Королеччина – унікальний куточок українства на північному сході України / автор-упоряд. О. Т. Холоєвський. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 112 с.

У виданні можна дізнатися про духовну та змістову основу українського весілля: різні сторони життя простого люду, високий рівень культури, про відносини між людьми, стійкість звичаїв, які слугували немовби законами та багато іншого.

Гуйванюк Н. Лексика родинних обрядів у буковинських говірках : монографія / Н. Гуйванюк, Н. Руснак, Ю. Руснак. – Чернівець. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2015. – 319 с.

У монографії проаналізовано лексику трьох типів родинних обрядів (весільного, родильного та поховального). На широкому фактичному матеріалі взятого з монографічних праць, творів буковинських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.,

живого народного мовлення, вперше в українському мовознавстві системно схарактеризовано структурні семантико-функціональні та етнологічні особливості обрядової лексики, простежено мовні контакти носіїв буковинських говірок із сусідніми народами, зумовлені історичним розвитком Буковини, досліджено специфіку лексики родинної обрядовості буковинських говірок у плані ареальних трансформацій загальноукраїнських понять та в загальнослов’янському контексті.

Иевлева В. Очерки индустриального развития Киева XIX – XX веков. Т. 1 : наук. вид. / В. Иевлева. – Киев : Логос, 2017. – 439 с.

У першому томі наукової монографії про індустріальний розвиток Києва пропонується широка картина, що ілюструє виникнення та вдосконалення промислово-виробничої та інженерної систем у ХІХ та на початку ХХ століть. Предметом дослідження є виробничі об’єкти міста та його інженерно-транспортна інфраструктура, що розглядаються у динаміці й у зв’язку із загальноміськими містобудівними процесами, котрі відбувалися в Києві за даних історичних періодів. Книга багато ілюстрована як історичними, так і сучасними фото, історичними картами. Методичний апарат дослідження базується на вивченні матеріалів з довідників та архівних джерел, звітів науково-дослідних інститутів, історичних карт і планів, історичних фото й іконографічних матеріалів, різноманітних публікацій тощо. http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/02170318.JPG6

Корнелюк Д. П. Росіяни-москалі на чужій землі : іст.-краєзн. нариси / Д. П. Корнелюк. – Ковель : Івановський В. М., 2017. – 102 с.

Праця видана до 330-річчя обрання Івана Мазепи гетьманом. Це дев’ята книга відомого на Волині краєзнавця, релігієзнавця. Мета цієї праці – розповісти про Мазепу як про своєрідний символ української національної ідеї; пройтися, хоч фрагментарно, стежками боротьби нашого люду з одвічним ворогом Росією-Московією за волю і кращу долю; заглянути в очі «старшому брату», який і сьогодні зі зброєю в руках лізе через наші кордони, зазіхаючи на нашу віру, нашу історію, нашу землю; показати суспільну місію Церкви у житті держави як її національний феномен.

Кухарук Р. Вдень і вночі : поезії / Р. Кухарук. – Український парламентський клуб «Нація», 2018. – 288 с.

Книга написана сучасно, актуально і доцільно, кожен може знайти щось близьке і рідне, щось що збунтує його почуття, щось для себе.

Ліпницька І. Приятель страждаючої людяності. Творчість Модеста Левицького в ідейно-естетичних параметрах доби : монографія / І. Ліпницька. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 140 с.

Пропоноване видання присвячене дослідженню феномена самобутності епічного доробку М. Левицького (1866- 1932) – несправедливо забутого письменника перших десятиріч ХХ ст., активного громадського діяча, котрий прийшов у літературу в когорті української інтелігенції, що відчувала своє покликання і словом і ділом служити культурно-політичному поступу нації до власної державності.

Рожко В. Святиня над берегами Рати, Підраття і Прип’яті / Рожко В. – Луцьк : Волин. обл. друк. 2017. – 96 с.

Нова книга автора проливає обширне світло на таємничий Райгородок – кленовий місток, давній монастир скит Вознесіння Господнього в селі Яревище Старовижівського району Волинської області, засновником якого був волинський князь Володимир Василькович, до якого ще за життя князя прийшов спасатися 13–річний юнак Петро Ратенський, де розпочав свої чернечі подвиги з щирих молитов, постів, покаянь і прощень, осягнув перші уроки іконопису, скульптури, переписувача святого Писання.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/05170318.JPGТопська Н. Зачарована квітами / Н. Топська. – Київ : Книжкова база «Альфа», 2017. – 64 с.

Книга розповідає про життя видатної художниці Катерини Білокур, котра своїми полотнами виспівала дивовижну красу України. Її доля не скупилася на випробування. Маючи від народження самобутній талант, майстриня була змушена все життя відстоювати своє право малювати, долати непрості обставини та тяжкий побут, терпіти людський осуд і переживати неприйняття рідних. Утім навіть у найскрутніші миті не відмовилася від свого покликання, невтомно працюючи, породжуючи власний, феноменальний квітковий всесвіт.Фонд НІБУ в січні 2018 року поповнився на 200 примірників дарунків.

Цьогоріч виповнюється 75 років Українській Повстанській Армії, вояки якої мужньо і самовіддано боролися за відновлення української державної незалежності та протистояли одразу двом тоталітарним, окупаційним режимам – нацистської Німеччини та Радянського Союзу. З цієї нагоди в агенції УКРІНФОРМ відбулася презентація фотолітопису «Українська Повстанська Армія. 1942-1945».


http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/01060218.jpg

Співробітникам Національної історичної бібліотеки України пощастило не лише побувати на такому важливому і цікавому заході, а й отримати для користувачів Бібліотеки щойно презентоване унікальне видання.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/07060218.jpg

«Українська Повстанська Армія. 1942-1945». – Київ : Українська мить, 2017. – 593 с.

Фотоальбом видали Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса, Мистецький фонд імені Короля Данила, Благодійний фонд "Літопис УПА" імені Володимира Макара та Національна світлинотека "Українська Мить". Авторами ідеї та керівниками проекту є Степан Кубів, Олександр Святоцький, Руслан Стефанчук, Микола Стефанчук.

За словами видавців, цей проект об'єднав досвід більш, як півстолітніх досліджень на тему УПА. Узагальнивши та підсумувавши історичні праці та джерела, автори за допомогою фотоматеріалів представили цілісне бачення і масштаб українського визвольного руху.

Видання дозволить кожному доторкнутися до історії, побачити минуле очима сучасників. Фотоальбом спонукає до переосмислення доленосних для нашого народу історичних подій, до самостійних пошуків та вивчення історії України, рідного краю, своєї родини.

Кость Маркович, іконописець, приват-доцент Львівської академії мистецтв, онук Патріярха Димитрія (Яреми ) подарував цінні видання для читачів НІБУ: http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/06060218.jpg

Патріарх Димитрій (Ярема) Іконопис Західної України XVI – поч. XVII ст. : монографія / Димитрій (Ярема) (Патріарх.). – Львів : «Друкарські куншти», 2017. – 997 с.

У своєму дослідженні автор розглядає практично усі відомі йому іконописні пам’ятки, збережені переважно в музеях України, Польщі та Словаччини, аналізуючи їх як за іконографічними, так і за стилістичними та часовими ознаками. Велику увагу приділяє богословській програмі та конструкції тогочасного іконостасу. Автор окреслює найбільші іконописні майстерні XVI століття і простежує стилістичні зміни у діяльності майстрів впродовж 100 років, для порівняння наводячи пам’ятки XVII століття.

Текст супроводжується багатим ілюстративним матеріалом, досі не представленим у такій повноті у жодному виданні. Багато ікон публікується вперше. Книга доповнена комплектом кольорових таблиць, підготовлених упорядником.

Спогади. Патріярх Димитрій (Ярема). Паcтир, патріот, дослідник / упоряд. К. Маркович, Ю. Федів, свящ. В. Саган. – Львів : Святогорець, 2011. – 352 с.

Книга присвячена постаті Патріярха Димитрія (в миру Володимира Яреми) – предстоятеля Української Автокефальної Православної церкви 1993-2000 рр. Книга містить спогади як самого Патріярха про своє життя, так і присвячені йому матеріали й спогади сучасників: духовенства та церковних осіб, мистців та науковців, рідних і близьких.

Олександр Григорович Стегній, доктор соціологічних наук, подарував НІБУ історичні видання :

Українська греко-католицька церква. Перші кроки. Ісповідництво. Відродження / кер. проекту вл. Богдан Дзюрах. – Київ : Новий друк, 2013. – 320 с.

Це видання покликане розповісти про Українську Греко-Католицьку Церкву, як духовну інституцію, що об'єднує людей навколо Христової віри й давніх традицій єдності поміж християнами. Про Церкву, яка відіграла особливу роль у збереженні української ідентичності, пройшла через горнило мучеництва в часи сталінського терору й Другої світової війни.

Розповідь про Церкву проілюстрована великою кількістю фотографій - як сучасних, так і архівних, а також знімками документів, творів сакрального мистецтва, графіками, картами.

Українська Повстанська Армія. Історія нескорених / упоряд. В. В'ятрович; авт. кол.: Р. Грицьків, І. Дерев'яний, Р. Забілий, А. Сова, П. Содоль. – Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2007. – 352 с.

Серед великої кількості літератури, присвяченої діяльності УПА, ця книга претендує на особливе місце де читач знайде структурований і лаконічний виклад історії повстанської боротьби. Видання проілюстроване великою кількістю унікальних фотографій, документами і свідченнями учасників. Специфіка кількарівневого тексту допоможе читачеві побачити цілісну картину повстанського руху, зрозуміти його місце і роль в українській та світовій історії.

Мілош Ч. Велике князівство літератури. Вибрані есеї / Ч. Мілош. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 400 с.

Чеслав Мілош належить до ґрона класиків польської літератури, а водночас до тих письменників, яким польська культура другої половини ХХ ст. завдячує своє модерне обличчя. Зібрані у книжці есеї Нобелівського лауреата представляють українському читачеві блискучого інтелектуала, його духовну біографію, накладену на сітку географічних координат Вільно – Варшава – Париж – Берклі – Краків та співзвучну з найважливішими подіями ХХ століття. Читач знайде у книжці також виразні портрети поетових приятелів і побратимів Єжи Ґедройця, Станіслава Вінценза, Вітольда Ґомбровича, Томаса Венцлови, Йосифа Бродського.

Дарунки авторів :

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/02060218.jpg

Амонс А. І. Остання конференція Адольфа Кондрацького / А. І. Амонс, В. Дашковська. – Київ, 2015. – 266 с.

Збірник містить статті відомих науковців про масові політичні репресії проти громадян СРСР та Польщі, розстріляних і таємно похованих у лісі поблизу селища Биківня на Київщині (спец ділянка НКВС УРСР у 1937-1941 рр.). Подано історичну довідку про сталінські політичні репресії проти мирного населення УРСР та громадян інших держав, які були замордовані співробітниками НКВС на теренах України. Наведені факти проілюстровано документами та матеріалами радянських спецслужб.

Чорнобиль і військова прокуратура / уклад. А. І. Амонс. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 188 с.

Збірник присвячено 30-річчю Чорнобильської трагедії та людям, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Видання містить матеріали і спогади колишніх ліквідаторів, їхніх рідних і друзів, а також журналістів які описали події, що відбувалися після вибуху четвертого енергоблоку.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/05060218.jpgАвдеенко С. И. Распятый собор / С. И. Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2017. – 76 с.

Книга присвячена трагічній долі Мелітопольського Собору Олександра Невського. Історія цього православного храму веде свій початок з далеких 90-х років 19-го століття, коли в селі Новоолександрівка, яке пізніше стало містом Мелітополем, була побудована дерев'яна церква. Через деякий час у 1899 році відбулося освячення Олександро-Невського собору. Трагічна доля чекала собор у 30-х роках минулого століття: він був зруйнований при більшовиках за одними даними в 1931, за іншими - в 1932 році.

Авдеенко С. И. Евгений Вишневский. Несостоявшееся интервью / С. И. Авдеенко. – Мелитополь : Мелитоп. город. тип., 2017. – 58 с.

В ізостудії Мелітопольського Палацу піонерів, якою керував неабиякий педагог Іларій Чубич, майбутній художник Євген Вишневський осягав не тільки навички малюнка і живопису, а й сформувався як особистість.

Автору книги вдалося показати різні грані життя і творчості (часом драматичні) цієї талановитої людини.

Авдеенко С. И. Победа Виктора Толочко / С. И. Авдеенко. – Мелитополь : Мелитоп. город. тип., 2017. – 50 с.

Ця книга про Віктора Івановича Толочка - відомого живописця, народного художника України. Ним написані десятки полотен про Велику Вітчизняну війну, які зберігаються в музеях України та Росії. Його твори змушують глядача задуматися про нелюдськість війни і одночасно про людську мужність, яка надихалася любов'ю до близьких, Батьківщини. Ці картини писалися не за політичним замовленням, в них розкривалась потреба душі солдата, який сам пройшов важкими дорогами війни. В. І. Толочко також відомий як прекрасний пейзажист і автор виразних натюрмортів.

Авдеенко С. И. Три подвига Василия Петрова : повесть / С. И. Авдеенко. – Мелитополь : Мелитоп. город. тип., 2017. – 204 с.

Артилерист Василь Петров - єдиний в світі воїн без обох рук, який захищав свою Вітчизну на полі бою. На його рахунку безліч подвигів, але головних - три. Два з них він зробив на фронті під час Другої світової війни, за що був удостоєний звання двічі Героя Радянського Союзу, а третій - коли протягом більш ніж півстоліття віддав служінню Збройним силам. В основу книги покладено реальні факти, деякі матеріали публікуються вперше.

Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. зб. / упоряд. доц. к. і. н. О. Р. Купчик, к. і. н. Л. В. Шпаковський. – Ніжин : Вид-во Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, 2017. – 235 с.

Збірник містить статті, присвячені дослідженням українськими й азербайджанськими ученими історії Азербайджану, політичних, економічних, соціальних, культурних і духовних аспектів українсько-азербайджанських відносин від найдавніших часів до сьогодення.

Іванченко Р. П. Україна і Крим / Р. П. Іванченко. – Київ : Історія в книзі, [2014]. – 84 с.

На основі сучасних досліджень автор аналізує найголовніші проблеми в історичному розвитку українсько-кримських зв’язків – демографічні, економічні, політичні, культурні, які стали основою сучасних суспільно-політичних стосунків між українським та кримським регіонами.

Іванченко Л. А. Суспільна та культурна діяльність родини Кочубеїв у с. Дубовичі (кінець XVII – початок XX ст.) : іст.-краєзн. нарис / Л. А. Іванченко, І. А. Зіборова, Л. Г. Проценко. – Київ : НУЮіП України, 2017. – 158 с.

Пропоноване видання про с. Дубовичі та родину Кочубеїв, яка з 1688 р. і до 1918 р. проживала на хуторі Ретик та в містечку Дубовичі частково передає генеалогічне дерево роду Кочубеїв. І в роки історичних лихоліть, і в роки процвітання родина дбала про добробут людей та розквіт краю, де проживала – зводила церкви, відкривала школи, розвивали дрібну мануфактуру. До тексту залучено відомості зі статистичного опису Сіверщини, які дозволяють ширше поглянути на питання діяльності родини Кочубеїв. Зокрема, висвітлено характер господарювання у маєтках сіл Дубовичі та Згурівка; вплив родинних зв’язків Кочубеїв на статус, роль і місце Дубовичів у середині XVII – на початку XX ст. Складено короткі характеристики причин кар’єрного росту окремих представників родини, вказано нагороди, описано державну діяльність.

Кондратюк О. П. Мала енциклопедія Романівщини / О. П. Кондратюк. – Житомир : Євенок О. О., 2015. – 232 с.

До книги увійшли енциклопедичні, біографічні довідки та фотографії людей, доля яких пов’язана з краєм, які є гордістю району. Це вчені, науковці, діячі культури, особи нагороджені почесним званням України, державними нагородами, генерали та адмірали, керівники обласного та державного рівня, історичні персоналії. Також представлена інформація про керівників району різного часу. Зібрані дані і про людей, які не мали державних нагород чи статусів, але стали людьми-легендами.

Коваль Д.В. Ім’я мистецтва: міжнародно-правовий контекстуальний аналіз захисту культурних цінностей у зв’язку зі збройним конфліктом : монографія / Д. Коваль. – Одеса : Фенікс, 2016. – 418 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового захисту культурних цінностей у зв'язку зі збройним конфліктом, вміщує постатейний коментар основних міжнародних договорів у сфері захисту культурних цінностей, зокрема Гаазької конвенції 1954 року та двох Протоколів до неї.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/03060218.jpgКоваль Р. М. Отаман Зелений: іст. нарис / Р. М. Коваль. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2008. – 200 с.

Коваль Р. Таємниця Отамана : іст. повість / Р. М. Коваль. – Миронівка, 2008. – 72 с.

Пропоновані видання містять відомості про трипільського отамана Зеленого (Данила Терпила) його драматичні стосунки із Симоном Петлюрою, воєнні компанії повстанців проти Красної армії та денікінців у 1919 році.

Події відбуваються на території сучасних Київської, Чернігівської, Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Львівської областей, а також у м. Києві. http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/04060218.jpg

Малєєв П. Зікрачі (роздуми навколо «неперспективного» села з вікнами до сонця) / П. Малєєв. – Миронівка : Миронівська друк., 2009. – 200 с.

Використавши широке коло джерел, стилів, автор, член Національної Спілки письменників України, запрошує читачів до роздумів над долею неперспективних сіл в контексті буття Ржищівщини, Кагарличчини, Київщини та України вцілому.

Більше 400 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в лиcтопаді – грудні 2017 року.


Висловлюємо щиру подяку всім дарувальникам за поповнення фонду Бібліотеки цінними документами з питань історії, суміжних історичних дисциплін та історичного краєзнавства.
Бажаємо творчої наснаги, радості, добра, здійснення задумів у Вашій благородній справі.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/04221217.jpgНещодавно у видавництві «ВАРТО» вийшла в світ книга відомого київського адвоката і журналіста С. Ярона «Київ у 80-х роках. Спогади старожила». Автор статей та коментарів цього видання Ольга Друг презентувала книгу для читачів Національної історичної бібліотеки.
Ярон С. Київ у 80-х роках. Спогади старожила / С. Ярон. – Київ : Варто, 2017. – 560 с.
Книга знайомить читача з життям Києва ХІХ ст. Поряд з характеристикою діяльності вищої адміністрації краю розкривається ставлення киян до міської думи. Яскраву картину повсякдення міста доповнюють виписані з тонким гумором портрети окремих громадських та культурних діячів.

Яненко А. кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історії та
http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/02221217.jpgархеології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника подарувала нове дослідження:
Археологічний музей Всеукраїнської академії наук: дослідження і матеріали / авт.-упоряд. А. Яненко. – Київ : НКПІКЗ, 2017. – 288 с.
У книзі висвітлено історію Археологічного музею ВУАН як одного з інституціональних елементів інтелектуальної мережі 1920-х – початку 1930-х рр., окреслено передумови й обставини, за яких з’явилася ідея утворити окремий археологічний музейний осередок всеукраїнського значення, охарактеризовано перебіг організаційних заходів та безпосередньої роботи, що її провадили співробітники установи, визначено склад фондової колекції та її долю після ліквідації музею, надано загальну інформацію стосовно основних напрямів роботи інституції – науково-фондової, дослідницької, експозиційної, культурно-освітньої, господарсько-технічної. Значний масив маловідомих документів дозволить дослідникам історії гуманітаристики 1920–30-х рр. та усім небайдужим до історії музейництва й археології України скласти власне уявлення про людей, установи та події тих часів.

Закарпатське обласне товариство борців за незалежність України в ХХ ст. подарувало нову книжку автора Носа М. Високий храм незалежності. Публіцистика. Есе / М. Носа. –Ужгород, 2017. – 96 с.
До пропонованого видання увійшли публіцистика, мемуаристика, есеїстика, створена впродовж періоду з кінця 80-х років ХХ ст. до літа 2016 року.
Через усі твори проходить ідея незалежності, свободи, побудови своєї держави, навіть, коли для цього доводиться переборювати неабиякі труднощі і долати штучні й об’єктивні перешкоди. Матеріал викладено цікаво, з ілюстраціями і прикладами з народного життя.

Дарунки авторів:
http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/05221217.jpgВласюк О. С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : монографія / О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – Київ : НІСД, 2017. – 304 с.
У виданні виокремлено й витлумачено актуальні теоретико-методологічні та пов’язані з ними ідеологічні питання подальшої розбудови системи національної безпеки України за умов зовнішньої агресії і втрати частини території держави. Особливу увагу приділено: опису міжнародного, безпекового, соціопсихологічного аспектів історичної ситуації, в якій опинилася сучасна Українська держава; розробці на основі вчення про «системи міжнародних відносин» теоретико-методологічного апарату аналізу й інтерпретації проблематики національної та міжнародної безпеки в постбіполярному світі; теоретичному тлумаченню ключових питань сучасної світової політики: співвідношення війни і миру, формування міждержавних союзів «стратегічного партнерства», перспектив еволюції євроінтеграційних процесів та умиротворення міжнародних відносин на пострадянському просторі. Запропоновано трискладову теоретичну модель системи національної безпеки України.

Воробей В.В. Моя Волинка / В. В. Воробей, М. Л. Щербак. – Київ : КВІЦ, 2016. – 384 с.
Книга видана до ювілею рідного села автора. У ній зібрані цікаві факти з історії Сіверського краю, Сосниччини та села Волинки з давнини до нашого часу.

Голомша М. Майданна Україна / М. Голомша. – Київ : Просвіта, 2017. – 212 с.
http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/08221217.jpg
У виданні зібрані аналізи-роздуми за 2016 рік щодо поточного публічного резонування державних справ через призму національної безпеки України, досліджуються окремі аспекти розвитку та функціонування економіки, державних та суспільних інституцій тощо.
Розглядаються складні відносини між державою і суспільством на етапі розбудови оновленої України в парадигмі цінностей Майдану Гідності та пропозицій для формування середовищ життя як перспективного формату самодостатніх і спроможних громад на засадах субсидіарності.

Губерначук С. Українська словесність і веди / С. Губерначук. Київ : Фенікс, 2016. – 200 с.
У книзі висвітлюються доісторичні початки основних найдавніших тем і підтем української усної народної творчості (словесності), їхній зв’язок із первісною міфологією предків українців. Автор – фаховий філолог у своїх пошуках зіставляє ряд мотивів українських замовлень, обрядових пісень, казок, оповідок та ін. зі славенями і замовленнями індоарійських Вед, а також мову названих жанрів української словесності із деякими давньоіндійськими мовами, в тому числі й санскритом. Через призму цих мов виясняється затуманений віками зміст багатьох українських слів, з’ясовуються прадавні початки української мови.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/09221217.jpgДавидович М. Високий замок у Львові (Замок Руських Королів) / М. Давидович. – Львів : Тріада плюс, 2017. – 116 с.
Дослідження розповідає про минуле краю, якій у ХІІІ ст. відомий під назвою Королівство Руське. Цитуються та коментуються руські літописи, давні хроніки Львова, праці сучасних дослідників, висвітлюється діяльність правителів краю в умовах золотоординської експансії. Після ординської навали, політичне життя Королівства, вимушене було посуватись до західних кордонів держави, активно інтегруватись у політичне життя Європи. Спадщина Київської Русі і Візантійського культурного впливу допомагала правителям Руського королівства стояти на передових позиціях у порівнянні з найближчими сусідами. Правителі королівства випереджували Польщу у питаннях державної організації і фортифікаційного будівництва – аналогів Високого Замку не має у середньовічній Польщі.

Їм крила дала Пирятинщина : Енциклопедичний довідник. Кн. 3 / упоряд. В. С. Миленко. – Прилуки, Прилуцька міська друкарня, 2016. – 112 с.
Це видання – пам’ять про минуле і сьогодення в портретах, біографіях людей, які прославили рідну Пирянщину й Україну своїми здобутками.

Кіндратюк Б. Д. «Історія української літератури» Михайла Грушевського як органологічне джерело : монографія / Б. Д. Кіндратюк. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2017. – 202 с.
Пропонована читачеві праця є першою спробою регламентувати багатотомну «Історію української літератури» М. Грушевського як важливе органологічне джерело. Дрібний великий фактичний матеріал із фольклору, писемної словесності, епосу, народної християнської поезії, легенд, полемічних праць інтерпретовано й уводиться в музикознавчий обіг. Систематизовані відомості вирізняють у мальовничій тканині життя народу давнє побутування музичних інструментів, їхні функції та виконавське мистецтво.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/03221217.jpgЛяшев О. В. Давня історія Роїща. Заселення долини Стрижня / О. В. Ляшев. – Чернігів : Десна, 2017. – 144 с.
У книзі на багатому археологічному матеріалі с. Роїща Чернігівського району Чернігівської області, реконструйована його дописемна історія.
Ця ретроспектива проведена на тлі освітлення перебігу заселення людиною долини річки Стрижень. Це спроба оживити вузькофаховий археологічний матеріал, зробити його цікавим і доступним для широкого кола тих, кому цікаве минуле.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/07221217.jpgКарпенко О. Опіка над дітьми у Польщі: історико-педагогічний аспект : монографія / О. Карпенко. – Дрогобич: РВВДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 658 с.
У пропонованій монографії на основі широкої джерельної бази висвітлено суспільно-політичні, соціально-економічні та культурно-освітні детермінанти становлення і розвитку опіки над дітьми у Польщі; розроблено періодизацію розвитку опіки над дітьми у педагогічній теорії та практиці Польщі ХХ – початку ХХІ століття; обґрунтовано інституційне утвердження опікунської педагогіки, генезис та еволюцію понять «опіки над дітьми», «теорія міжнародної опіки», теорію і практику опікунського виховання, потреби дитини крізь призму опікунської педагогіки, модель опікуна-вихователя у Польщі досліджуваного періоду; розкрито роль прийомної сім’ї як опікунсько-виховного середовища, педагогічні засади опіки над дітьми в СОС-дитячих містечках, функції і завдання опікунсько-виховних установ, напрями опікунсько-виховної діяльності школи та позашкільних інституцій. Визначено прогресивні ідеї польського досвіду опіки над дітьми, запропоновано можливості їх використання в українському соціумі.

Резанова Н. Кто там в малиновом берете…(История дамських шляпок) / Н. Резанова. – Киев : Факт, 2007. – 188 с.
Найважливіша частина дамського гардеробу капелюх, за тисячі років свого існування він зазнав фантастичних змін форм. Закономірності цього процесу, історія культових моделей, серйозні факти і гумористичні коментарі до них складають зміст книги. Щедро ілюстрована, ця популярна історія капелюшків та інших жіночих головних уборів адресована найширшому колу читачів, які цікавляться модою.
http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/06221217.jpg
Рогожа М. М. Нариси з історії зоогеографічної науки в Україні (1859 - 1941): Орнітологічний аспект : монографія / М. М. Рогожа. – Київ : Кондор-Видавництво, 2014. – 369 с.
У монографії представлено різні аспекти історії формування зоогеографічної науки в Україні, у контексті цілісного процесу розвитку вітчизняної природознавчої науки та зоології як її окремого напряму. Основну увагу зосереджено на вивченні різноманітних питань часово-просторового континууму української зоогеографії, «залюднення», його, наповнення ідеями та гіпотезами вчених-орнітологів, які практично постійно досліджували «пташине населення» України.

Рожко В. Решнівка – Малий Почаїв історичної Волині / В. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2017. – 136 с.
Пропонована праця – перше обширне наукове дослідження про Решнівку – Малий Почаїв історичної Волині. Її написано на основі джерел, зібраних автором у Держархівах Волинської, Тернопільської областей, виявлених на Святій горі в Решнівці під час його прощ і наукових подорожей до вікової нашої святині.

Станичнов О. О. Живописний польський портрет як пластичний образ доби модерну : монографія / О. О. Станичнов. його – Харків : Олександр Савчук, 2017. – 200 с.
Монографію присвячено дослідженню живописного польського портрету в добу сецесії. Охарактеризовано зміни, які відбувалися в елементах та композиціях у портретах тієї доби. Вперше проаналізовано нові прийоми формоутворення та особливі характеристики в портретному жанрі, такі як образотворча структура, стилістика, специфічна манера виконання. Виявлено стилістичні особливості прояву символізму в автопортретах польських митців. З’ясовано нові композиційні схеми, які використовувалися польськими митцями в дитячих портретах. Досліджено унікальність жіночного образу польської сецесії.
http://www.nibu.kiev.ua/images/images/darunky/01221217.jpg
Супруненко О. Б. Дослідження передмість Полтавської фортеці / О. Б. Супруненко, Ю. О. Пуголовок. – Київ : ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. – 140 с.
У роботі вводяться до наукового обігу й аналізуються матеріали археологічних науково-рятівних досліджень ділянок культурних нашарувань у межах головного історичного ареалу міста Полтави – передмість Полтавської фортеці козацького часу. Публікуються результати вивчення ґрунтового могильника ранньоскіфського часу, виявленого під час земляних робіт по вул. Стрітенській, 22.

Харлампович К. В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII – XVIII ст.). До історії національних меншостей в Україні / К. В. Харлампович. – Ніжин : Ферокол, 2011. — 380 с.
До книги увійшли нариси та статті академіка ВУАН Костянтина Васильовича Харламповича (1870-1932), присвячені історії ніжинського грецького братства – національно-культурної організації грецьких купців, що існувала в українському місті Ніжині впродовж XVIII-XIX ст. її комерційної та релігійно-культурної діяльності.

 
< Попередня
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)