22.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Віртуальна книжкова виставка "Пам’ятки української мови" Версия для печати Отправить на e-mail

Виставка літератури з фонду депозитарного зберігання НІБУ.

Тема історії української мови цікава та невичерпна. Праці українських лінгвістів складають великий набуток дослідницької бази українського мовознавства. Про це свідчить інтерес до виставки «Мова – це глибина тисячоліть» , організованої співробітниками відділу депозитарного зберігання фонду НІБУ. Враховуючи інтерес читачів до видань, представлених на цій виставці, пропонуємо вашій увазі, в продовження даної теми, підбірку літератури з фонду депозитарного зберігання «ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ».

Саме так  називається серія публікацій староукраїнських текстів 14 - 19 століть, що її здійснював Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України. Метою видання цієї серії, як зазначали фахівці, було «забезпечення джерельної бази для діахронних досліджень». Серія почала свій відлік ще з 1961 року, останнє видання здійснено у 1995 році. Важливість цих видань неоціненна, адже тільки на основі пам’яток можна досліджувати історію становлення літературної мови, вироблення загальних норм і правопису, вивчення її зв’язків з іншими мовами. Серед видань цієї серії є актові документи і грамоти, художня література, публіцистика, наукова та полемічна література. Що важливо, кожне видання  супроводжується вступним лінгвістичним дослідженням. Рукописні тексти публікуються у транслітерації, друковані тексти - у факсимільних копіях. Щоб повніше висвітлити питання, що стосуються пам’яток української мови, ми використали також документи, які не належать до цієї серії, але мають подібний контекст. Сподіваємось, наша робота зацікавить користувачів Бібліотеки і, можливо, надихне на нові дослідження та відкриття.

 

Лексикон словенороський Памви Беринди / вступ. ст., підгот. тексту В. В. Німчук ; відп. ред. Кирило Кузьмич Цілуйко, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1961. – 272 с. – (Пам'ятки української мови XVII ст. : серія наукової літератури)

«Лексикон словенороський» П. Беринди — одна з кращих праць східнослов'янської лексикографії XVII ст. У друкованому вигляді і в численних рукописних копіях словник Памви Беринди був поширений на Україні, в Росії і Білорусії, а також використовувався укладачами пізніших східнослов'янських словників. Він відіграв важливу роль в історії української, російської, білоруської і навіть румунської лексикографії.

 
 

 Лексис  Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская / вступ. ст., підгот. тексту В. В. Німчук ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. - Київ : Наукова думка, 1964. – 195 с.  – (Пам'ятки української мови : серія наукової літератури)

«Лексис» Л. Зизанія — перший друкований церковнослов’янсько-український словник, що вийшов у світ у Вільні в 1596 р. Словник Зизанія відіграв значну роль у дальшому розвитку східнослов’янської лексикографії. Фотомеханічним способом друкується вперше.

«Синоніми словенороські» — рукописний словник XVII ст., укладений невідомим автором на основі переробки «Лексикона словенороського» П. Беринди. Це була перша спроба перекладного словника з реєстром слів старої української мови.

У додатках вміщені найвизначніші пам’ятки східнослов’янської лексикографії до появи «Лексиса» Л. Зизанія. У передмові до кожного з публікованих словників подається мовно-історичне дослідження пам’ятки.

 

 Українські грамоти XV ст. / підгот. тексту, вступ. ст., коментарі В. М. Русанівського ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. — К.: Наукова думка, 1965. — 164 с.   – (Пам'ятки української мови : серія юридичної літератури)

 

У книзі зібрані українські грамоти XV ст., які раніше або зовсім не публікувалися, або були опубліковані у виданнях, що не призначалися для мовознавчих досліджень Грамоти згруповані за їх територіальним походженням: окремо подані грамоти центральної України, Західного Полісся, Галичини, українські грамоти з території Молдавії, закарпатська грамота. Кожна грамота супроводжується палеографічним коментарієм. У передмові подається загальна мовна характеристика кожної групи пам’яток, розглядаються найхарактерніші риси їх письма. До випуску додані покажчики власних імен, географічних назв і словник малозрозумілих слів. 

 
Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського /  підгот., передм. Василь Васильович Німчук ; відп. ред. Кирило Кузьмич Цілуйко ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1973 . – 541 с. : бібліографія у підрядкових прим. – (Пам'ятки української мови)
 
Лексикон латинський - найбільший староукраїнський словник, скарбниця церковнослов’янської та української лексики 17 ст., посібник для навчання латинської мови. Праці Є. Славинецького — багатюще джерело вивчення лексики і словотвору церковнослов’янської та українськой мови 17 ст., що відіграли величезну роль в історії української та російської лексикографії.
 

Грамоти  XIV ст. / упоряд. М. М. Пещак ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. - Київ: Наукова думка, 1974. - 219 с. - (Пам'ятки української мови)

 

Писемні документи XIV ст., представлені у збірці, являють собою пам'ятки юридично-ділового стилю давньої української мови. Крім самих текстів пам'яток, що супроводжуються фотокопіями оригіналів, читач знайде у виданні бібліографію як до кожної грамоти зокрема, так і до тих історичних осіб та географічних назв, що згадуються в документах.

 

 Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. Матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України / підгот., передмова В. А. Передрієнко ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР . – Київ : Наукова думка, 1976 . – 416 с. : іл. – (Пам'ятки української мови : cерія актових документів і грамот)

 

До збірки входять акти сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України XVIII ст., Вони охоплюють сфери суспільно-політичного життя народу, правових відносин, днржавного управління, суду тощо. Вони яскраво ілюструють процес формування української літературної мови на народній основі.

 
 Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. : збірник актових документів / підгот. Василь Васильович Німчук, Віталій Макарович Русанівський, інш. ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР . – Київ : Наукова думка, 1981 . – 316 с. – (Пам'ятки української мови серія актових документів і грамот)
 
Збірник містить тексти з трьох актових книг Житомирського гродського уряду 1605, 1609, 1649—1650 рр. і Підкоморської книги Київського воєводства 1643 p., що охоплюють різні сфери суспільно-політичного, соціально-економічного життя українського народу, правових і ділових відносин, суду, дають багатий матеріал для дослідників української мови і фахівців, що вивчають історію українського народу, його культуру. До видання додаються вступна стаття, покажчики тононімів, антропоніміє і словник маловідомих слів.
 

 Граматика слов’янська І. Ужевича / підгот. до друку І. К. Білодід, Є. М. Кудрицький ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. — К.: Наукова думка, 1965. — 164 с.   – (Пам'ятки української мови XVII ст.)

 

Винятковою працею в історії староукраїнської філології є «Граматика словенская». Рукопис пам’ятки з датою 1643 р. зберігається в Національній бібліотеці в Парижі. Другий варіант твору, датований 1645 р., знаходиться в бібліотеці м. Арраса на півночі Франції. Обидва манускрипти написані латинською мовою. Вони опубліковані фотомеханічним способом із перекладом українською мовою паризького варіанта книги І. Ужевича, здійсненим Є. М. Кудрицьким.

І. Ужевич писав граматику української мови. Він добре знав, що це перша праця такого змісту, тому після розгляду граматичної системи наприкінці її в «Епіграмі на книгу» слушно писав: «Книго, ніколи такою на батьківщині не бачена...».

 

Смотрицький М. Граматики славенскія правилное синтагма / М. Смотрицький; підгот. до вип. В. Німчук; відп. ред. В. Русанівський. – Факсимільне вид. 1619 р. – Київ : Наукова думка, 1979.

«Граматика слов’янська» Мелентія Смотрицького, що вперше вийшла у світ 1619 року. Це факсимільне видання «Граматики...». Орфографічні правила, вміщені тут, відповідали нормам живої мови. Вони використовувалися в церковній сфері в більшості слов’янських народів. До середини XVIII ст. ця книга була єдиним підручником граматики, її правилами послуговувалося й світське письменство, а в Закарпатті та в деяких інших регіонах України ними користувалися аж до середини XIX ст.

 

Німчук В. В. Київські глаголичні листки: найдавніша пам'ятка слов'янської писемності / В. В. Німчук ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1983 . – 140 с. : іл.

Київські глаголичні листки — одна з найдавніших старослов'янських писемних пам'яток, що відносяться більшістю лінгвістів до X ст. Текст пам'ятки написаний глаголицею. Пам'ятка зберігається в НБУВ ім. В. Вернадського. Василь Німчук дослідив і опублікував цей документ всеслов’янського значення.

 

Пещак М. М. Стиль ділових документів ХIV ст. (структура тексту) / М. М. Пещак ; відп. ред. І. П. Чепіга ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР . – Київ : Наукова думка, 1979 . – 268 с.

У книзі розглядається структура тексту памяток української мови XIV ст. Широко застосовуються засоби формалізованого аналізу, дешифрування, а також статистичні й типологічні зіставлення одержаних результатів. 

 

Німчук В. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. / В. Німчук ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. — Київ: «Наукова думка», 1985. – 222 с.

Монографія присвячена історіографії вітчизняної лінгвістики. В ній досліджуються граматичні праці, поширені на Україні у XIV — XVII ст., показана плідна взаємодія української й російської культур, значення граматичних праць XIV — XVII ст. в розвитку лінгвістичної теорії, кодифікації церковнослов’янської, староукраїнської і староросійської літературних мов, в історії вітчизняної освіти, з’ясовується їх роль у розвитку мовознавства зарубіжних народів.

 

Купчинський О. А. Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень: географічні назви на ’-ичі’ / О. Купчинський ; АН УРСР ; Ін-т сусп. наук. – К.: Наукова думка, 1981 р. – 251 с.

Дослідження, здійснене автором на основі комплексного вивчення топонімічних матеріалів, висвітлює питання лінгвістики, археології, географії слов’ян.

 

З історії української мови: до 150-річчя "Граматики" О. Павловського / АН Української РСР ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1972. – 115 с.

Видання присвячене  першій в історії українського мовознавства граматиці української мови, написаної О. Павловським на основі живої народної мови. Збірка містить статті, дослідження відомих українських мовознавців, таких як Б. Кобилянський, М. Жовтобрюх, В. Німчук та ін.

 

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)