20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Ф.П. МАКСИМЕНКО – український бібліограф-краєзнавець Версия для печати Отправить на e-mail

Книжкова виставка «Ф.П. МАКСИМЕНКО (1896–1983) – український бібліограф‑краєзнавець», підготовлена до 120‑річчя від дня народження відомого книгознавця, бібліографа-енциклопедиста, містить документи з фонду Національної історичної бібліотеки України та експонується з 4 лютого 2016 р. в читальному залі на другому поверсі Бібліотеки.

Шановні користувачі, запрошуємо Вас ознайомитись з експозицією!

МАКСИМЕНКО ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ


(1896–1983)

До 120‑річчя від дня народження українського бібліографа‑краєзнавця

Книгознавець, бібліограф-енциклопедист Федір Пилипович Максименко народився в с. Біленьке Запорізького району Запорізької області в сім’ї священника, закінчив Катеринославську духовну семінарію, історичний факультет Київського інституту народної освіти, а в 1929-1931 рр. пройшов аспірантуру з бібліографії при Народній бібліотеці України.

Роки праці і навчання були великою школою для бібліографа. Він вів велику роботу у виставочно–консультативному відділі, відділі комплектування фонду Бібліотеки, завідував відділом періодики, видав розвідку «Межі етнографічної території українського народу», працю «Матеріали до краєзнавчої бібліографії України». Федір Пилипович був одним із активних учасників дискусії щодо створення репертуару української книги, зібрав «Матеріали до бібліографії української книжки ХІХ ст.».

За звинуваченням «у саботажі наукової роботи, як вихідця з контрреволюційного табору» разом із видатними вченими Ясинським, Колядою, Копержинським та іншими був звільнений з посади. З 1933 по 1947 р. не вийшло жодної публікації вченого – майже 15 років довелося мовчати «одному з найвидатніших українських знавців книги».

Найінтенсивніший етап бібліографічної та книгознавчої діяльності Ф. Максименка : доля щасливо поєднала його з Науковою бібліотекою Львівського університету, якій віддав 37 років : 1950-1974 – заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу бібліографічної роботи, рідкісних і рукописних видань. Він продовжив працю Д. І. Дорошенка «Покажчик літератури українською мовою в Росії за 1798–1897 роки», уклав покажчик «Першодруки (інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського університету», «Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівських збірках», «Бібліографія української і російської бібліографії по історії УРСР», «Бібліографія зарубіжних видань з історії Української РСР», «Збірки історичних відомостей про населені пункти Української РСР».

Максименко Ф. П. уклав, відредагував і прорецензував десятки українознавчих бібліографічних покажчиків з історії, мистецтва, філософії, мінералогії та ін. Серед відредагованих праць 2‑томний (у 4 вип.) покажчик «Історія Києва», виданий Державною історичною бібліотекою УРСР. Федір Пилипович зібрав особисту бібліотеку з українознавства, яка нараховувала понад 10 тис. примірників.


Бібліографічний список

1. Кац Р. С. Бібліографія української і російської бібліографії по історії УРСР / Кац Р. С., Максименко Ф. П. ; ред. Ф. Максименко ; М‑во культури УРСР, Держ. іст. б‑ка УРСР. – Київ, 1960. – 154 с.

2. Крип’якевич І. П. Народні гравюри ХVII cт. / І. П. Крип'якевич, Р. Я. Луцик, Ф. П. Максименко // Укр. мистецтвознавство. – 1971. – Вип. 5. – С. 150–162.

3. Максименко Ф. П. Збірки історичних відомостей про населені пункти Української РСР : бібліогр. покажч. : (відбитки з «Науково-інформаційного бюлетеня Архівного управління УРСР» №№ 4‑6 за 1963 рік, 1‑5 за 1964 рік).– Київ, 1963‑1964. – 105 с.

4. Максименко Ф. П. Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівських збірках, (1574‑1800) : зведений каталог / уклав Ф. П Максименко. – Львів : «Вища шк.», Вид-во при Львів. ун‑ті, 1975. – 127 с.

5. Максименко Ф. П. Матеріяли до краєзнавчої бібліографії України 1847‑1929 : список бібліогр. праць, що стосується до окремих місцевостей УРСР, Бессарабії, Дону і Криму / Ф. П. Максименко. – Київ, 1930. – ХІХ, 264 с. – (Всенародна б-ка України. Всеукр. Акад. наук).

6. Максименко Ф. П. Першодруки (інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського університету : каталог / Ф. П. Максименко. – Львів, 1958. – 32 с.

7. Максименко Ф. П. 700-річчя Львова : короткий рекомендац. покажч. літ. / Ф. П. Максименко ; Наук. б‑ка Львів. держ. ун‑ту ім. І. Франка. – Львів, 1956. – 15 с.

8. Максименко Ф. Ф. Первый выпуск «Книги о книгах» – библиографии библиографий УССР / Ф. Ф. Максименко // Совет. библиография. – 1967.– № 4. – С. 51–55.

9. Першодруки (інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського університету : каталог / упоряд. Ф. П. Максименко ; відп. ред. І. М. Кирилов. – Львів, 1958. – 32 с.

10. Радянська Львівщина : бібліогр. покажч. літ. про обл. за 1969–1970 рр. / Львів. обл. упр. культури, Львів. держ. обл. б‑ка ім. Я Галана ; покажч. склали : Н. Г. Теребейчик, Г. Г. Шапіро, Н. Д. Николайчук, С. М. Колодязна ; наук. консультант Ф. П. Максименко. – Львів : «Каменяр», 1972. – 211 с.

11. Радянська Львівщина, 1974 : бібліогр. покажч. літ. про обл. за 1974 рік / Львів. обл. упр. культури, Львів держ. обл. б‑ка ім. Я. Галана ; покажч. склали : С. М. Колодежна, Н. Ф. Николайчук, О. О. Соколова, Г. Г. Шапіро ; наук. консультант Ф. П. Максименко. – Львів, 1976. – 151 с.

12. Історія Києва : бібліогр. покажч. : в 2 т. / Держ. іст. б‑ка УРСР ; Держ. публ. б‑ка АН УРСР ; склала Н. М. Шеліхова ; бібліогр. ред. Ф. П. Максименко. – Київ, 1958‑1963.

Т. 1 : Історія Києва з найдавніших часів до 1917 р. – 1958-1959.

Вип.1 : Історія Києва з найдавніших часів до 1861 р. –1958. – 329 с.

Вип. 2 : Історія Києва з 1861 до 1917 р. – 1959. – 323, 76, 44 с.

Т. 2 : Київ соціалістичний. – 1962–1963.

Вип. 1 : (1917–червень1941). – 1963. – 518 с.

Вип. 2 : (1941–1961). – 282, 25, 21, VII с.

13. Історія міст і сіл Львівської області : бібліогр. покажч. / Львів. держ. обл. б‑ка ім. Я. Галана ; Львів. наук. б‑ка ім. В. Стефаника АН УРСР ; Наук. б‑ка Львів. ун‑ту ім. І. Франка ; склали : Ю. М. Грайданс, О. П. Олійник, С. М. Колодязна та ін. ; наук. консультант Ф. П. Максименко. – Львів, 1977. – 406 с.

***

14. Бібліографічні читання пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / уклад. : Сосновська Т. О. та ін. ; М‑во культури і мистецтв України, Харків. держ. наук. б‑ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2002. – 118 с.

15. Білокінь С. Наш перший бібліограф / Сергій Білокінь // Наука і культура. Україна. – Київ, 1986. – С. 394–395.

16. Білокінь С. Повсякденні турботи повоєнних книгознавців : (із листування Ф. Максименка) / С. Білокінь // Україна ХХ ст. : культура ідеологія, політика. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 229–298.

17. Бутрин М. Л. Федір Пилипович Максименко [1897–1983 : рад. бібліограф і книгознавець] : бібліогр. покажч. / уклад. М. Л. Бутрин ; Секція писемності та книгодрукування Львів. обл. орг. Укр. т‑ва охорони пам’яток історії та культури ; Первин. орг. т‑ва книголюбів при Львів. наук. б‑ці ім. В. Стефаника. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 1983. – 31 с.

18. Берков П. Н. История советского библиофильства (1917–1967) / П. Н. Берков. – Москва, 1983.

С. 161, 244 : Максименко Ф. Ф.

19. Бученков А. Н. Советское краеведческое библиографоведение / А. Н. Бученков. – Москва, 1984.

С. 95, 100, 182, 201 : Максименко Ф. Ф.

20. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник : навч. посіб. для студ. ун‑тів, пед. ін‑тів, ін‑тів культури / Л. І. Гольденберг. – Київ, 1990.

С. 36, 45, 56, 88-90 : Максименко Ф. П.

21. Енциклопедія історії України : в 10 т. / НАН України, Ін-т історії України ; ред. кол. : Смолій В. А. (голова колегії), Боряк Г. В., Верстюк В. Ф. та ін. Т. 6 : Ла–Мі. – Київ, 2009.

Зі змісту : Максименко Ф. П. – С. 456–458.

22. Життя й революція, 1925–1934 : сист. покажч. змісту / АН УРСР, Львів. наук. б-ка. – Львів, 1970.

С. 8 : Максименко Ф.

23. Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [упоряд. : Г. Домбровська, Л. Панів]. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 364 с.

24. Ісаєвич Я. Описи стародруків / Ярослав Ісаєвич // Вітчизна. – 1960. – № 3. – С. 208–210. – (Про Ф. П. Максименка).

25. Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область / ред. кол. т. : В. Ю. Маланчук, М. Я. Гнидюк, Б. К. Дудикевич та ін. – Київ, 1968.

С. 974 : Максименко Ф. П.

26. Ковальчук Г. І. Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань / Г. І. Ковальчук // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 18-28.

27. Кононенко В. До 110‑річчя від дня народження Ф. Максименка / В. Кононенко // Бібл. планета. – 2007. – № 2. – С. 20–22.

28. Корнейчик И. И. Краеведческая библиография на Украине : лекции по курсу «Краеведческая библиография» : Развитие краеведческой библиографии в советское время / И. И. Корнейчик ; М-во культуры УССР, Харьк. гос. ин-т культуры. – Харьков, 1968.

С. 37 : Ф. Ф. Максименко.

29. Корнєйчик І. І. Славний шлях : (до 70-річчя Ф. Максименка) / І. І. Корнєйчик // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1969. – Вип. 6. – С. 143–150.

30. Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н. Ф. Королевич. – Київ, 1998.

С. 170–199 : Максименко Ф. П.

31. Королевич Н. Ф. Хронологічний покажчик праць Ф. Максименка / Н. Ф. Королевич // Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття. – Київ, 1998. – С. 190–196.

32. Назарчук Т. Розвиток історико‑краєзнавчої бібліографії в Криму (20 – 30-ті роки ХХ століття) / Тетяна Назарчук // Краєзнавство. – 2009. – № 3-4.

С. 105–109 : Максименко Ф. П.

33. Науковий часопис українознавства «Україна», (1907–1932) : покажч. змісту / АН України, Археогр. коміс. , Ін-т укр. археографії. – Київ, 1993. – (Науково-довідкові видання з історії України ; Вип. 22).

С. 64 : Максименко Ф. П.

34. Немировский Е. Письмо из Львова / Е. Немировский // Альманах библиофила. – Москва, 1978. – Вып. 5. – С. 186–188.

35. Ризниченко В. Краеведение на службе антирелигиозной работы / В. Ризниченко // Совет. краеведение. – 1930. – № 11-12. – С. 52–53.

36. Ровнер О. С. Видатний бібліограф : (до 70-річчя з дня народження Ф. П. Максименка) / О. С. Ровнер, Н. М. Шеліхова // Укр. іст. журн. – 1967. – № 2. – С. 132–134.

37. Ротач П. Бібліограф – енциклопедист / П. Ротач // Київська старовина. – 2000. – № 5. – С. 169–171. – (Про Ф. П. Максименка).

38. Українська радянська енциклопедія : [в 12 т.] / Голов. ред. кол. : М. П. Бажан (голов. ред і голова редкол.) та ін. – 2‑ге вид. – Т. 6 : Куликів–Мікроклімат – Київ, 1981.

Зі змісту : Максименко Федір Пилипович. – С. 320.

39. Цвіркун І. Федір Пилипович Максименко : (Міжнар. наук. конф.) / Ірина Цвіркун // Бібл. вісн. – 1994. – № 4 – С. 30-32.

***

40. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 рік / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна. – Київ, 2009.

С. 514 : Ф. Максименко.

41. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2009 рік / Нац. іст. б‑ка України ; упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2011.

С. 131 : Максименко Ф. П.

42. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2010 рік / Нац. іст. б‑ка України ; упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2012.

С. 346 : Ф. Максименко.

43. Історія Української РСР : наук.-допом. покажч. літ. за рік 1971 / М‑во культури УРСР, Держ. іст. б‑ка УРСР ; склали : Бурнишева В. Ф., Грицаєнко В. І., Ліщенко О. І. та ін. – Київ, 1978.

С. 98 : Максименко Ф. П.

44. Історія Української РСР : наук.-допом. покажч. за рік 1975 / М‑во культури УРСР, Держ. іст. б‑ка УРСР ; склали : Івченко О. С., Ліщенко О. І., Пилипенко А. В., Уманська Н. М. – Київ, 1979.

С. 26 : Максименко Ф.

45. Українська РСР у виданнях республік Радянського Союзу і країн соціалістичної співдружності. Щорічник : бібліогр. – Харків, 1969.

С. 321 : Максименко Ф. П.

Укладачі :

Вовк Л. П., канд. іст. наук; Чугіна О. А.

Бібліогр. ред. Єфіменко Г. В.


 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)