23.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
160 років від дня народження С. Ф. Русової Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні читачі! З 18 лютого у Виставковому залі еспонується книжкова виставка "Життя, віддане Україні", присвячена 160-річчю з дня народження Софії Федорівни Русової (1856 – 1940), української громадської, культурно-освітньої діячки, педагога, однієї з організаторів українського жіночого руху

 
 

 05

Гонюкова Л. В. Спогади Софії Русової / Л. В. Гонюкова // Український історичний журнал. – 1999. – № 5. – С. 133 – 148

Запропонований увазі читачів розділ зі спогадів С. Русової цікавий розповіддю про відкриття університету у Кам’янці та його першого ректора – І. Огієнка, розповіддями про С. Петлюру, В. Науменка, В. Винниченка, М. Шаповала та інших видатних діячів революції. Софія Федорівна подає свою точку зору на причини неефективної діяльності Директорії. І хоча розповідь суб’єктивна, вона все ж доповнює історичні портрети згаданих політичних діячів. Крім того, емоційна розповідь С. Русової дає можливість відтворити колорит того часу.

 

05

Губко О. Т. Формування національної свідомості юнацтва у світлі ідей Софії Русової / О. Т. Губко // Рідна школа. – 1992 – № 1. – С. 13 – 15

Процес національного й духовного відродження України супроводжується відкриттям цілих сфер  українського менталітету, нашої духовності, незнаних досі. Одним із втрачених надбань української духовності є творча спадщина Софії Федорівни Русової. На привеликий жаль, її імені не було ні в загальних, ні навіть у педагогічних енциклопедіях. Лише в УРЕ вміщено куцу замітку, де Русова як педагог «буржуазно-націоналістичного напряму». Тож сьогодні, в час, який називаємо часом національного відродження, безперечно, необхідно видрукувати праці С. Русової, щоб стали вони надбанням народу України.

 

05

К 38

Зайченко І., Рахно О. Листи Олександра та Софії Русової до Михайла і Віри Коцюбинських / І. Зайченко, О. Рахно // Київська старовина. – 1999. – № 5. – С. 70 – 81

Останнім часом постать О. О. Русова знову звернула на себе увагу дослідників. Всебічне вивчення його життя та діяльності істотно допоможе з’язуванню суспільно-політичних та культурних процесів в Україні у 19 – поч. 20 ст.. Вперше друковані листи, що зберігаються у фондах Чернігівського літературно-меморіального музею М. М. Коцюбинського містять цінний матеріал для дослідження життя та діяльності як О. О. Русова, так і його дружини Софії Федорівни Русової – педагога і активної учасниці українського громадського життя.

 

А 23144 / 37(03)

К 176

Калуська Л. Видатні українські педагоги : інформ. довід. / упоряд. Л. Калуська. – 2-ге вид. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 224 с.

У цьому виданні представлено короткі інформативні відомості про основні життєві віхи, наукову і творчу діяльність Григорія Сковороди, Григорія Ващенка, Софії Русової, Василя Сухомлинського та Мирослава Стельмаховича. В абетковому порядку подано добірку узагальнених думок учених з різних освітянських проблем, їхні висловлювання, перелік публікацій про них, а також різні форми роботи з аудиторією, що ґрунтуються на ідеях цих педагогів, розроблені й апробовані автором.

 

05

Киселівська С. Софія Русова. Визначні наші жінки / С. Киселівська ; авт. передм. Н. Сидоренко // Неопалима купина. – 1995. – № 1 – 2 (6 – 7). – С. 65 – 80

Софія Русова належала до того покоління українських жінок, які, поруч Лесі Українки, засвічували «досвітні вогні», що осявали шлях нашого народу до незалежності. Їй, як небагатьом із її товаришок, пощастило пережити й радість здійснення мрій й гіркоту втрати вільної держави. Але Софія Русова ніколи не переставала вірити у здобутність своїх ідеалів. Тому-то вона й написала дивовижну книжку про визначних жінок України.

 

05

Ківшар Т. Недруковані матеріали автобіографії Софії Русової / Т. Ківшар // Київська старовина. – 1994. – № 1 (304). – С. 105 – 108

С статті висвітлені документи і матеріали пов’язані з духовною спадщиною і практичною діяльністю С. Русової, які умовно можна поділити на кілька розділів. До першого з них належать праці видані в Україні і Росії. Окремий розділ складає багата епістолярна спадщина С. Русової, що зберігається у Відділі рукописів ЦНБ ім. Вернадського.


 

05

Оксаменко Т. «… Скарб найкращий кожного народу» / Т. Оксаменко // Жінка. – 1994. – № 4. – С. 8 – 9

Стаття висвілює педагогічну діяльність С. Русової та її погляди національного виховання.

 

Пр3946 / 7-2
Просвітницька діяльність Софії Русової / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 343 с. - (Зб. наукових пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту; Т. II. Серія соціально-педагогічна; Вип. V)

До збірника увійшли наукові праці, в яких аналізується громадська, культурно-просвітницька, педагогічна та державна діяльність Софії Федорівни Русової. Висвітлюються її погляди на маловідомі історично значущі факти періоду Української революції (1917 – 1921 рр.); розкриваються основні виховні ідеали розбудови національної освіти; психолого-педагогічні погляди відомої вченої на розвиток особистості; основи концепції дошкільної освіти.


 

9(45)

Р 88

Русова С. Биография Дж. Гарибальди, освободителя Италии / С. Русова. – Ростов н/Д. : Донская Речь, 1905. – 36 с.

Гарібальді Джузеппе (1807-1882), народний герой Італії, один з вождів національно-визвольного руху. У виданні С. Русова яскраво описала дивовижне життя італійського героя.


   

9(481)

Р 88

Русова С. В стране вольного крестьянства (в Норвегии) / С. Русова. – Ростов н/Д. : Донская Речь, б. г.. – 32 с.

Автор проводить паралель між розвитком Норвегії і розвитком Росії. «Ні, Росія не селянське царство, а царство насильства і свавілля. А ось поруч з нами, у північних наших кордонів лежить така країна, де ... вся країна управляється селянами .. »

 

А 4090 / 37

Р 889

Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова. – Київ : Освіта, 1996. – 304 с.

До збірки увійшли праці про дошкільне виховання і школу видатного українського педагога і громадського діяча Софії Русової.

 


 

001

С 53

Русова С. Жанна Д’арк, дева Орлеанская / С. Русова ; Изд. ком. Харьковского о-ва грамотности. – 4-е изд.. – Харьков : типо-литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1901. – 32 с.

Орлеанська діва, національна героїня Франції. Очолила боротьбу французького народу проти англійських загарбників, 1429 року звільнила Орлеан від облоги. Її діяльність вплинула на результати Столітньої війни (1337-1453). У 1430 році потрапила в полон до бургундців, ті продали її англічанам, які оголосили Жанну д'Арк чаклункою і віддали церковному суду. Звинувачена в єресі, була в Руані спалена на багатті. У 1920 році канонізована католицькою церквою.

 

9 (497)

Р 88

Русова С. Как болгары добывали себе свободу / С. Русова. – Ростов н/Д. : Донская Речь, 1905. – 60 с.

   

А 12987 / 37

Р 889

Русова С. Мемуари. Щоденник / С. Русова ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ;
Центральний  держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; Центральний держ. архів громадських об’єднань України ; Укр. вільна акад. наук. – Київ : Поліграфкнига, 2004. – 544 с.

У книзі друкуються спомини і щоденник видатного українського громадського діяча і педагога Софії Русової, людини шведсько-французького походження, яка внесла неоціненний вклад у розвиток  національної освіти нашого народу.

 

91

Р 883

Русова С. Початкова географія / С. Русова. – 2-ге вид., перероб.. – Київ : Друкар, 1918. – 117 с. : іл.

У «Початковій географії» С. Русова звертала увагу не лише на вивчення тієї чи іншої місцевості, її природу, але й на життя та діяльність людини. В антропогеографії вона пропонувала вивчати людину, її оточення, національний та віковий склад населення України. По завершенні лекцій з початкового курсу географії авторка пропонувала схему, яка включала питання для дитячих спостережень. Ці спостереження узагальнювались під час бесід. Наприклад, узагальнивши спостереження дітей про різноманітність звичаїв, праці, мови людей, через читання «Початкової географії», вчитель мав ознайомити учнів з різними національностями – українці, цигани, поляки, німці, а в подальшому – з різними народами, племенами, расами.

 

ІФ

С 83

Русова С. Странник Григорий Саввич Сковорода : биогр. очерк / С. Русова ; Харьковское о-во распространия в народ грамотности. – М. : типо-литогр. С. А. Шмерковича, 1903. – 31 с.

Праця С. Русової присвячена життю і творчості Г. Сковороди, в якій вона  намагається виокремити моральне кредо письменника як основоположника української філософської думки.


   

9(497.2)

Р 889

Русова С. Як болгари здобули собі свободу? / С. Русова ; пер. з російської О. Охримович. – Львів : друк Наукового т-ва ім. Шевченка, 1909. – 55 с. : іл.

   

05

Л 64

Франко І. Старе й нове і сучачній українській літературі / І. Франко // Літературно-науковий вісник. – 1904 – Т. 25. – С. 65 – 84

У дослідженні розглянуто погляди Івана Франка на сучасний йому літературний процес і його концепцію українського модернізму, яку він виклав у рецензії на статтю С. Русової

   

05

Шевелів Б. Жандармська розвідка про О. О. та С. Ф. Русових та зібрані нею в 1913 р. матеріали про них. (До споминів Русових) / Б. Шевелів // Сіверянський літопис. – 2000. – №1. – С. 145 – 155

Поданий матеріал з Чернігівського історичного архіву, датуючи деякі факти, згадані в споминах Русових, та де в чому поповнюючи їх, звичайно, мають собі й багато прогалин, обминаючи чимало згаданого в споминах. Ці матеріали можуть прислужитися дослідникам історії революційного та громадського руху України.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)