22.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Ярослав Дмитрович Ісаєвич (80 років від дня народження) Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні читачі! З 5 березня у Виставковому залі експонується книжкова виставка до 80-річчя від дня народження Ярослава Дмитровича Ісаєвича (1936 – 2010), українського історика культури, мовознавця, етнографа

 
 

А5710 / 02
Б606

Биковський Л. У службах українській книжці : автобіогр. Л. Биковського / Л. Биковський ; упоряд. : Л. Р. Винар, Я. Д. Ісаєвич ; НАН України. – Львів ; Нью-Йорк, 1997. – 327 с. : іл.

У цій роботі Л.Биковський виклав матеріал в хронологічному порядку, від 1917 до 1981 року. До неї включено понад 500 його праць різного змісту і спрямування. Тематика праць охоплює різні дисципліни та напрями діяльності вченого, насамперед, - історію, історію культури, економічні науки, книгознавство, бібліотекознавство та бібліографію. Бібліографічний опис друкованого чи рукописного доробку автора супроводжується авторськими коментарями, уривками з листів істориків письменників, науковців.

   

002(01)
В123

Вавричин М. Г., Ісаєвич Я. Д. Юрій Дрогобич : до 500-річчя виходу першої друкованої книги вітчизняного автора : бібліогр. покажч. / М. Г. Вавричин, Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Львівська наукова б-ка, 1983. – 64 с.

Описано 7 праць Ю. Дрогобича – 1 друкована, 4 рукописи і 2 листи. На с. 41 – 59 – ксерокопія друкованого трактату «Iudicium prognosticon anni MCCCCLXXXIII…»

 

002

В 42

Видашенко М.Б., Ісаєвич Я. Д. Місцями Івана Федорова на Україні : путівник / М. Б. Видашенко, Я. Д. Ісаєвич, О. Я Мацюк. ; худож. П. М. Гейдек – Львів : Каменяр, 1982. – 123 с. : іл.

Путівник розповідає про пам’ятники та пам’ятні місця, пов’язані з українським періодом життя першодрукаря Івана Федорова – засновника книгодрукування в Росії та Україні.


 

В 1396 / 902.1

Г 899

Гроші в Україні: факти і документи/ ред. Я. Д. Ісаєвич. Київ, 1998. 453 с. : іл.

Науково-популярний систематичний нарис з історії обігу паперових грошових знаків в Україні від часу їх появи до сьогодення.

У збірнику публікуються матеріали конференції, присвяченої 800-річчю створення Галицько-Волинського князівства, яка проводилася у Львові 9 – 10 грудня 1999 р., а також резюме доповідей на конференції в Олеському замку 26 та 28 жовтня 2001 р. з нагоди 800-річчя від народження Данила Галицького. У статтях висвітлена політична, соціально-економічна та культурна історія Галицько-Волинської землі, значна увага приділяється добі князя і короля Данила.

 

002(01)

З 307

Запаско Я. П. Видання Iвана Фёдорова / Я. П. Запаско, Я. Д. Iсаєвич. Львiв : Вища школа, 1983. 208 с.

У малоформатном каталозі дається стислий опис усіх книжок, які надрукував Іван Федоров у Москві, Заблудові, Львові, Острозі. Наводяться відомості про художнє оформлення та зміст кожного з федорівських друкованих видань, зазначаються місця зберігання відомих нині примірників.


 

002
З-307

Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва
. Українська рукописна книга. Ч. 2 / Я. П. Запаско. Львів : Світ, 1995. 478 с. : іл.

“Пам`ятки книжкового мистецтва” – ілюстрований каталог українських стародруків у двох книгах.

Друга частина другої книги каталога стародруків, виданих на Україні, включає опис видань, опублікованих протягом 1765 – 1800 рр. Завершуючи зведений каталог ...» Текст видання супроводжується репродукціями титульних або початкових сторінок, гравюр із стародруків. Наприкінці вміщено перелік друкарень і їх працівників, а також покажчики. Для істориків, філологів, мистецтвознавців, бібліографів та бібліофілів.

 

ПР 3704 / 8

Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві : зб. наукових пр. / відп. ред. Я. Ісаєвич, упоряд. Ф. Стеблій ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2001. – 960 с. ; 32 с. : іл.. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність ; Вип. 8)

Випуск присвячений  визначному українському історикові академіку Івану Крип’якевичу. Включає  автобіографію-спогади вченого, бібліографію його наукових та літературних творів, добірку написаних у різний час праць історика, документи і листи, статті і спогади про нього. Друкуються також біографічні матеріали про його батька Петра Франца, синів Петра, Богдана і Романа.

 

А17515 / 9(с2)
І-712

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України в 2006 р. :
інформ. бюл. / ред. Я. Ісаєвич. Львів, 2007. 173 с.

Бюлетень за 2006 рік містить інформацію про наукову діяльність установи, бібліографію публікацій, відомості про захист дисертацій.


 

ПР 4039 / 02
Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України Національної академії наук в 2002 р. / ред. Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2003. – 174 с.

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України веде дослідження і здійснює підготовку наукових кадрів з археології, середньовічної, нової та новітньої історії, мовознавства, літературознавтва. Бюлетень за 2002 рік містить інформацію про наукову діяльність установи, бібліографію публікацій, відомості про захист дисертацій.


 

А7094 / 001(01)

І 712

Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України : бібліогр. праць наукових співробітників : 1990-2001 рр. / упоряд. О. Аркуша. Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2001. 444 с.

Видання містить бібліографічні описи книг, брошур, авторифератів кандидатських і докторських дисертацій, статей, тез доповідей, рецензій, перекладів і редакційних робіт працівників Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, що відображають наукову діяльність цієї установи в 1990 – 2001 рр.

 

А15629 / 9(с2)(01)
І-851

Ярослав Ісаєвич : бібліографія, 1999 - 2005/  Я. Ісаєвич ; упор. Л. Горішня ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2006. – 28 с.

Покажчик є продовженням видання «Ярослав Ісаєвич : бібліографічний покажчик» (Львів, 1999)


 

9(с2)

І 85

Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI – XVIII ст. / Я. Д. Ісаєвич. – Київ : Наукова думка, 1966. – 252 с.

В книзі розглядається діяльність братств — об’єднань міського населення України в XVI—XVIII ст. Показано участь братств у визвольній боротьбі народних мас, їх заслуги для розвитку української культури і зміцнення міжнародних культурних зв’язків України.
Широко висвітлюється діяльність братств у галузі народної освіти та видавничої справи. Наводяться цікаві матеріали про визначних культурних діячів — Івана Федорова, Стефана Зизанія, Памва Беринду та інших.

 

9(с2)

І 851

Ісаєвич, Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму ХVI-XVIII ст. / Я. Д. Ісаєвич. Київ : Наукова думка, 1972. 144 с.

Книга присвячена джерелознавчому аналізові документів і пам’яток давньої історіографії, що відображають історію української культури доби феодалізму. В ній схарактеризовано джерела про культурно-освітню діяльність братств, розвиток освіти та педагогічної думки, видання і розповсюдження книг. Значна увага приділена документальним матеріалам, які висвітлюють міжнародні культурні взаємини та їх роль у зміцненні дружби народів, розкривають зв’язок передових течій української культури з життям і визвольною боротьбою народних мас.

 

002

І 85

Ісаєвич Я. Д. Літературна спадщина Івана Федорова / Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища школа, 1989. – 191 с. : іл.

У монографії вперше зібрано воєдино вся літературна спадщина Івана Федорова – передмови та післямови до його видань. Розглядаються окремі видання Івана Федорова, характеризується підготовка до друку основного тексту книг і їх редагування, дається літературознавчий аналіз авторських текстів, виявляються оригінальні риси його літературної творчості.


 

А 3335 / 9(с2)

І 851

Ісаєвич Я. Д. Україна давня і нова : народ, релігія, культура / Я. Д. Ісаєвич . – Львів, 1996 . – 335 с. : іл.

Статті і нариси, які увійшли на книги, були вперше опубліковані протягом 1959 – 1996 у різних українських й іноземних збірниках та періодичних виданнях, значна частина яких вже є бібліографічною рідкістю. В них висвітлюються головні проблеми історії української культури минулих століть, розглядається роль культурних надбань у формуванні національної свідомості українців і у консолідації української нації та держави. Ряд статей присвячено джерелознавству та історичній географії України. До статей, які друкуються слов’янськими мовами, додано англомовні резюме, а до статей англійською, французькою, німецькою мовами – україномовні.

 

Б 2074 / 002

І 851

Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми  / Я. Д. Ісаєвич. Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2002. 520 с. : іл.

Від рукописних фоліантів і стародруків до сучасних книг і електронної "всесвітньої павутини" — такий шлях розвитку інформаційної інфраструктури суспільств і держав. У книзі йдеться про першопочатки інформаційних революцій, висвітлюється роль раннього книговидання і друкарства у контексті культурного життя України, процесів державотворення і формування української національної культури.

 

М 830-3 / 9 (с2)

І 907

Історія української культури : у 5 т. / редкол. : Патон Б. Є. [та ін.]. Київ : Наукова думка, 2001 2003

Т. 3 : Українська культура другої половини XVII_XVIII століть / редкол. : Смолій В. А., Я. Д. Ісаєвич [та ін.]. 2003. 1247 с. : іл.

Книга присвячена еволюції національного культурного процесу в другій половині XVII – XVIII ст. На широкому історичному тлі висвітлюються основні формовияви культурно-духовного життя тогочасної України.


 

05

У 45

Ковальський М. Ярослав Ісаєвич. Україна давня і нова : народ, релігія, культура / М. Ковальський // Український історик. – 1999. – №2 – 4. – С. 297 – 299

 


 

01

І 85

Львівські видання XVIXVIII ст. : кат. / уклад.  Я. Д. Ісаєвич. – Львів, 1970. – 49 с.


 

А 4369 / 901.2(01)

І 851

Ярослав Ісаєвич. Бібліографічний покажчик / упоряд. М. Боянівська, ред. Ю. Ясиновський ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1999. – 195, 10 с. : іл.

Бібіліографічний опис книг, статей та інших друкованих праць Я. Д. Ісаєвича. У додатку подано бібліографічний опис бібліографій та публікацій, що  містять згадки про нього, а також перелік доповідей на наукових форумах.

 

9(с2)

І 851

Ісаєвич Я. Д., Мартинюк А.І. ВолодимирВолинський : історико-краєзнавчинй нарис. – Львів : Каменяр, 1983. – 70 с.

Історико-краєзнавчий нарис розповідає про районний центр Волинської області Української РСР – місто Володимир-Волинський, історія якого налічує десять століть. Книга знайомить з видатними пам'ятками архітектури, образотворчого мистецтва, писемності, які походять з древнього Володимира.


   

А 4400 / 9(с2)

І 851

Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава / Я. Ісаєвич ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1999. – 40 с.

Короткий нарис історії галицько-волинських земель в кінці XI – XIV ст. і подальшу історію об’єднаного галицько-Волинського князівства.

 

9(с2)

І 851

Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI - XVIII ст. / Я. Д. Ісаєвич; Ін-т суспільних наук АН УРСР . – Київ : Наукова думка, 1972 . – 144 с. : 4 л. іл.

Книга присвячена джерелознавчому аналізові документів і пам’яток давньої історіографії, що відображають історію української культури доби феодалізму. В ній схарактеризовано джерела про культурно-освітню діяльність братств, розвиток освіти та педагогічної думки, видання і розповсюдження книг. Значна увага приділена документальним матеріалам,  які висвітлюють міжнародні культурні взаємини та їх роль у зміцненні дружби народів, розкривають зв’язок передових течій української культури з життям і визвольною боротьбою народних мас.

 

05

У 45

Ісаєвич Я. Д. 80-річчя історика й бібліотекознавця Л. Біласа // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 156 – 157


   

002

І 851
Ісаєвич Я
. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я. Д. Ісаєвич. 2-ге вид.,перероб.і допов. Львів : Вища школа, 1983. 156 с.

 У монографії, яка видається до 400-річчя з дня смерті першодрукаря Івана Федорова, висвітлено виникнення друкарства на Україні. Велику увагу приділено історії друкарства інших слов’янських народів, насамперед російського і білоруського, показано внесок внесок Івана Федорова в розвиток культури і друкарства у зміцнення міжслов’янських культурних зв’язків.

 

Б 1025 / 9(с2)

Л 89

Львів. Історичні нариси / упоряд. : Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, М. Литвин ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1996. – 648 с.

У книзі розглядається багатовіковий розвиток одного з найдавніших міст України і Центрально-Східної Європи. У центрі уваги – місце Львова у загальноукраїнських процесах політичного і культурного життя.

Висвітлюються взаємини львівських українців з поляками, євреями, німцями, вірменами, схарактеризовано пам’ятки архітертури міста, розкрито значення Львова як мистецького центра.

 

А4326 / 9(с2)
Н483

Некрополі України
/ Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури ; ред. Л. А. Проценко. Київ, 1999. 287 с. : іл.

Колективну монографію присвячено опису історії некрополів Києва, Харківщини, Чернігівщини, Одещини, Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини та Чернівеччини. Наведено також короткі біографічні дані про визначних діячів науки, культури, освіти, політичних та громадських діячів цих регіонів України. Окремо подається характеристика поховань представників різних національних меншин та віросповідань, що мешкали у названих місцевостях.


   

Б6587 / 001 (01)
Н34

Науковці України XX-XXI століть
: метабібліографія / Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України ; уклад. : М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. Київ, 2010. 477 с.

Метабібліографія подає огляд бібліо- та біобібліографічних персональних посібників понад тисячі науковців України ХХ – ХХІ століть, що мають ступінь доктора наук. Опис кожного покажчика розташованого за абеткою, містить інформацію про науковий ступінь і вчені звання науковця із зазначенням років їх присудження, а також повний бібліографічний опис із розкриттям змісту покажчика. Довідково-допоміжний апарат складають: перелік імен науковців, іменний покажчик, покажчик серій та список скорочень.

 

ПР 3704 / 6

Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність / ред. Я. Ісаєвич ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Вип. 6 : Західно-Українська народна Республіка : історія і традиції. – Львів, 2000. – 374 с.

До збірника увійшли матеріали міжнародної наукової конференції «Західно-Українська народна Республіка: до 80-річчя утворення», що відбулась у Львові та Івано-Франківську 28 – 30 жовтня 1998 р.


 

ПР 3704 / 13

Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Вип. 13 : Україна у Другій світовій війні : українсько-польські взаємини. – Львів, 2005. – 406 с.

У збірнику статей учених України та Польщі проаналізовано польсько-українські стосунки напередодні та в ході Другої світової війни та у перші повоєнні роки. Чимало уваги присвячено діям Української Повстанської Армії та Армії Крайової на польсько-українському етнічному пограниччі.


 

М 1665 – 2

У 45

Україна — Польща : історична спадщина і суспільна свідомість : міжнародна наукова конф. (1992; Кам'янець-Подільський) : зб. матеріалів / Республіканська асоц. українознавців ; редкол. :  Ярослав Дмитрович Ісаєвич, С. Головко. – Київ : Либідь, 1993 . – 264 с. – (Польсько-українські студії ; №1)

Висвітлення широкого спектру наукових проблем з минулого політичних, культурних і соціальних взаємин українців і поляків у часи середньовіччя і нового часу та їх відображення у свідомості сучасників, історії українських та польських національних рухів у контексті загальноєвропейського суспільно-політичного розвитку (XIX–поч. ХХ ст.), їх суспільного тла, структуризації, типологічних аналізів взаємовпливів.

 

ПР 3704 / 11

Українська повстанська армія у боротьбі проти тоталітарних режимів : зб. наукових пр. / ред. Я. Ісаєвич ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2004. – 296 с.. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність ; Вип. 11)

Випуск включає дослідження про внутрішні та зовнішньополітичні обставини створення УПА, етапи формування її структури, тактики і стратегії, роль у боротьбі за державну самостійність і соборність України, участь у рухові опору тоталітарним режимам Центрально-Східної Європи, за відновлення державної незалежності, про репресії фашистських і радянських органів стосовно учасників визвольних змагань та відтворення упівської епопеї у художній творчості.

 

ПР 3731 / 1 – 2

Шашкевичіана : зб. наукових пр.. Вип. 1-2  / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича HAH України, Ін-тЗаповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі, Шашкевичівська коміс. у Львові ; редкол. : Я. Ісаєвич, М. Ільницький, В. Горинь, Ф. Стеблій [та ін.] / – Львів-Броди-Віннпеґ : Просвіта, 1996. – 468 с.

У збірнику друкуються підсумкові матеріали досліджень, проведених за останні роки в ділянці шашкевичезнавства на основі впровадження в науковий обіг нових джерел, недоступного раніше доробку української діаспори, досягнень світової науки. 

Книга розкриває невідомі, маловідомі або ж замовчувані в умовах тоталітарного режиму сторінки подвижницької діяльності "Руської Трійці", її провідника Маркіяна Шашкевича та його послідовників на ниві національного відродження, а також творчі здобутки призабутих шашкевичезнавців минулого.

   

А24641 / 902.7(01)

Ярошинський О. Б. Українознавство в системі освіти і науки : бібліогр. : (1990-2011 рр.) / О. Б. Ярошинський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. н.–д. ін-т українознавства та всесвітньої історії, Від. освітніх технологій. – Київ : ННДІУВІ, 2011. – 176 с.

Наведено бібліографічний список окремих назв праць, що стосуються місця українознавства в системі освіти і науки України й були опубліковані співробітниками Національного науково-дослідного інституту українознавтва та іншими дослідниками.

 

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)