16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Феодосій Печерський до (980-річчя) Версия для печати Отправить на e-mail

11 березня 2016 року в читальному залі відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг відбулася презентація книжкової виставки "Феодосій Печерський (до 980-річчя)".

 

 

 Огляд книжкової виставки підготували та провели головний бібліотекар відділу Хівренко Н.Д. та бібліотекар Дзюба О.Є.

Під час презентації демонструвався фільм «Житія святих. Феодосій Печерський» телестудії "Глас".
На презентації були викладачі, студенти та працівники бібліотеки.

Список літератури:

1.   Артамонов Ю. А. Житие Феодосия Печерского: проблемы источ­никоведения // Древнейшие государства восточной Европы: 2000 г.: Проблемы источниковедения. – М., 2003. – С. 173277.

2.        Башатова Н. Н. Житие Феодосия Печерского в оценке литературоведов ХIХ века и советских исследователей // Литература Древней Руси. – М., 1986. – С. 3441.

3.        Беляев И. Жизнь преподобного Феодосия Печерского. – М., 1865. – 37 с.

4.        Бурко В. Святий Теодосій Печерський // Світло. – 1994. – № 1. – С. 1920; № 2. – С. 5355.

5.        Васильев В. История канонизации русских святых // Чтения в О-ве истории и древностей российских. – 1893. – Кн. 3 (166). – С. 6770.

6.        Два памятника древнерусской киевской письменности ХI и ХIII века: а) Слово о перенесении мощей святого преподобного отца нашего Феодосия Печерского, соч. мниха Нестора, ХI в.; б) Похвала преподобному отцу нашему Феодосию, игумену Печерскому иже есть в богоспасаемом граде Киеве, неизвестного (Серапиона, архимандрита Печерского) ХIII в. / Сообщ. архимандрит Леонид // Чтения в О-ве истории и древностей российских. – 1890. – Кн. 2 (153). – С. 126.

Окр. відб.: М., 1890. – 26 с.

7.        Де жив засновник Лаври ? // Київ. правда. – 1988. – 14 квіт.

8.        Денисенко А. Чи палає наше серце, чи тривожить нас ще сумління?”: Проповідницька діяльність Феодосія Печерського // Київ. старовина. – 1994. – № 6. – С. 108111.

9.        День успения преподобного отца нашего Феодосия, игумена монастыря Печерского и начальника в Российской земле монашеского общего жития // Киев. епарх. ведомости. – 1901. – № 10. – Отд. 2. – С. 480.

10.    Древнерусские предания (XIXVI вв.) / Сост., вступ. ст. и коммент. В. В. Кускова. – М.: Сов. Россия, 1982. – С. 6978.

11.    Жиленко І. Світоч руського благочестя // Хроніка-2000. – 1995. – Вип. 1. – С. 8081.

12.    Житие преподобного и Богоносного отца нашего Феодосия, игу­ме­­на Печерского Киевского, начальника иноков Российских, наченших подвизатися по уставу в монастырях. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1870. – 60 с.

Наступні вид.: К., 1882; К., 1883; К., 1910.

13.    Житие преподобного отца нашего игумена Печерского Феодосия, описанное преп. Нестором, в переводе на современный русский язык преосвящ. Филарета, епископа Харьковского // Учён. зап. второго отд. АН. – Спб., 1858. – Кн. 2, вып. 2. – С. 129192.

14.    Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печер­-
ского // Успенский сборник ХІІ
ХІІІ вв. – М., 1971. – С. 71135.

15.    Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печер-
ского. Перенесение мощей преподобного отца нашого Феодосия, игумена Печерского // Избранные жития русских святых (Х
ХV вв.). – М., 1992. –  С. 69104.

16.    Житие преподобного Феодосия Печерского. – К.: Феникс, 1998. – 23, [1] с.: ил.

17.    Житие преподобного Феодосия Печерского // Жизнеописания достопамятных людей земли Русской Х–ХХ вв. – М., 1992. – С. 35–39.

18.    Житие Феодосия. – 2-е изд. – М., 1886. – 60 с.

19.    Житие Феодосия / Подгот. текста, пер. и примеч. О. В. Тво­ро­го­ва // Изборник: (Сборник произведений литературы Древней Руси). – М., 1969. – С. 92145. – Текст парал. на древнерус. и рус. яз.; Памятники литературы Древней Руси. – М., 1978. – С. 305391, 456–459; Повести Древней Руси ХІ–ХІІ вв. – Л., 1983. – С. 230–325, 548551.

20.    Житие Феодосия, игумена Печерского: По списку ХІІ в. Московского Успенского собора. Первое издание О. М. Бодянского (1858 г.) // Чтения в О-ве истории и древностей российских. – 1914. – Кн. 2. – Прил. – С. IIV, 136.

Окр. відб.: М., 1913. – 72 с.; 1 л. факс.

21.    Житие Феодосия, игумена Печерского. Списание Нестора: По харатейному списку ХІІ века Московского Успенского собора, с разнословиями по многим другим, 3-я снимками и предисл. О. Бодянского // Чтения в О-ве истории и древностей российских. – 1858. – Кн. 3. – С. 131; 1879. – Кн. 1. – С. 110, 184; 1899. – Кн. 2. – С. IIV, 4096.

22.    Житие Феодосия Печерского / Подгот. текста и пер. В. В. Кус­ко­ва // Древнерусские предания (XIXVI вв.). – М., 1982. – С. 2572.

23.    Житіє преподобного і Богоносного отця нашого Феодосія, ігумена Печерського / Пер. І. Жиленко // Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 5354. – С. 118165.

24.    Каймов Л. Преподобный Феодосий Печерский. – [Б. в. д.]. – С. 79–94.

25.    Костомаров Н. И. Преподобный Феодосий Печерский // Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Первый отдел: господство дома св. Владимира. – Спб., 1873. – Вып. 1: ХХст. – С. 2337.

Перевид. укр. мовою: Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 53–54. – С. 3447.

26.    Лощиц Ю. Две любви // Наш современник. – 1991. – № 12. – С. 161–166.

27.    Максимович М. А. Древняя Феодосиева пещера в окресностях Киева // Киевлянин. – 1840. – Т. 1. – С. 6368.

28.    Малинин В. Н. Преподобный Феодосий, основатель Киево-Пе­чер­ского монастыря: (Чтение, предложенное в Киевском религиозно-про­све­тительном обществе 10 марта 1902 г.). – К.: Тип. ун-та, 1902. – 28 с.

Відб. з: Тр. Киев. духовн. акад. – 1902. – № 5. – С. 64–87.

Перевид. укр. мовою: Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 53–54. – С. 48–66.

29.    *Несколько уроков из жизни преподобного Феодосия Печерского // Воскресное чтение. – 1869. – № 19.

30.    Нестор. Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского / Предисл. А. Попова. – М., 1879. – 10, 42 с.

31.    Нестор. Житіє преподобного отця нашого Феодосія, ігумена Пе­черського / Пер. преосв. Філарета, єп. Харківського // Тисяча років україн­ської суспільно-політичної думки.– К., 2001. – Т. 1: (Х–ХV ст.). – С. 304–342; Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 53–54. – С. 248–299.

32.    [Никольский Н. К.]. Преподобный Феодосий Печерский и его по­учения / Н.К.Н. // Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. – Спб., 1894. – Вып. 1. – С. 2546.

33.    Память преподобного Феодосия Печерского // Жития русских святых. – М., [1993]. – Кн. 4. – С. 423.

34.    Память преподобного Феодосия Печерского на месте родины его // Киев. епарх. ведомости. – 1916. – № 20. – Отд. 2. – С. 456–457.

35.    Панова В. Сказание о Феодосии // Панова В. Собр. соч.: В 5 т. – Л., 1970. – Т. 4. – С. 56112.

36.    Пархоменко І. Надгробна плита преподобного Феодосія Печерського // Православ. вісн. – 1999. – № 2. – С. 9496.

37.    Перенесение мощей преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского // Избранные жития русских святых (Х–ХV вв.). – М., 1992. – С. 98105.

38.    Писання преподобного Феодосія Печерського / Підгот. до вид. преосв. єп. Макарій // Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 5354. – С. 300328.

39.    Платон, архиеп. Слово в день памяти преподобного отца нашего Феодосия, игумена Киево-Печерского монастыря // Киев. епарх. ведомости. – 1899. – № 11. – С. 407415; Тр. Киев. духовн. акад. – 1899. – № 5. – С. 113121.

Перевид. укр. мовою: Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 53–54. – С. 329–334.

40.    Погодин М. Святой игумен Феодосий // Москвитянин. – 1850. – Ч. 6. – № 23. – Кн. 1. – С. 169192.

41.    Поторжинский М. А. История русской церковной проповеди в биографиях и образах пастырей-проповедников с ½ ІХ – ХІХ в. – 2-е изд., испр. и доп. – К., 1891. – С. 6166.

42.    Похвала преподобному і Богоносному отцю нашому Феодосію, ігумену Печерському / Пер. І. Жиленко // Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 5354. – С. 175184.

43.    Преподобный Феодосий Печерский // Киев. епарх. ведомости. – 1905. – № 33. – С. 823827.

44.    *Преподобный Феодосий Печерский // Одес. Воскресный Листок. – 1876. – № 18.

45.    Путь на небо, в жизни преподобного Феодосия Печерского // Воскресное чтение. – 1853. – № 3. – С. 2426.

46.    Раевский А. С. О часослове библиотеки Ярославского архиерейского дома ХІІІ в. с молитвами Феодосия Печерского, Кирилла Туров-
ского и славяно-католическими // Тр. XV Археол. съезда. – М., 1902. – Т. 2. – С. 72–73.

47.    Сироїд Д. Житіє Теодосія Печерського”: деякі аспекти риторики // Медієвістика: Зб. наук. пр. – Одеса, 2002. – С. 6573.

48.    Сказання про перенесення чесних мощей / Пер. І. Жиленко // Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 5354. – С. 166174.

49.    Склярук В. И. К биографии Феодосия Печерского // Тр. отд. древнерус. лит. / Рос. Акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – 1988. – Т. 41. – С. 317323.

Перевид. укр. мовою: Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 53–54. – С. 666–676.

50.    Сливицкий А. Полное житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского. (Житие преп. Антония, Варлаама, Ефрема, Никона, Исаакия, Дамиана, Стефана и многих других угодников печерских) / Сост.  А. Сливицкий. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Тип. Тихомирова, 1903. –  95 с.; 2 л. ил.

51.    Слово на память преподобного Феодосия Печерского, произнесённое мая 3, 1839 г. // Воскресное чтение. – 1840. – № 6. – С. 5354.

52.    [Сперанский М. Н.]. Сербское житие Феодосия Печерского // Чтения в О-ве истории и древностей российских. – 1913. – Кн. 1 (244). –  Отд. 3.    С. 5571.

53.    Топоров В. Н. Труженичество во Христе (творческое собирание души и духовное трезвение). Преподобный Феодосий Печерский и его Житие // Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. – М., 1995. – Гл. IV. – С. 601860.

54.    Троицкий И. Скит пречистыя у пещеры преподобного Феодосия Печерского в Церковщине, на месте древнего монастыря святыя пречистыя Гнилецкого, между селами – Пирогов, Лесники и Ходосовка (Федосовка), за Китаевым. – 4-е изд., испр. и доп. – К., 1909. – 32 с.: ил.

1-е вид.: К., 1901.

55.    Харламов В. О. Відкриття келії ХІ ст. Феодосія, ігумена Києво-Печерського // 1000 років Чернігівської єпархії: Тези доп. – Чернігів, 1992. – С. 63–66.

56.    Харламов В. О. Віднайдена келія Феодосія Печерського // Київ. старовина. – 1993. – № 2. – С. 6668.

57.    Чаговец В. А. Преподобный Феодосий Печерский, его жизнь и сочинения: (С приложением текстов поучений по новым данным). – К., 1901. – 222, ХХХІІІ с.

58.             Відб. з: Унив. изв.– 1901. – № 6. – С. 1–70; № 8. – С. 71–121; № 10. – С. 123–149; № 12. – С. 151–222; Прил. – 1901. – № 12. – С. І–ХХХІІІ.

Перевид. укр. мовою: Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 5354. – С. 354498.

Рец.:

Бельченко Г. П. Феодосий Печерский, его жизнь и сочинения: (По поводу кн. В. А. Чаговца). – Одесса: Экон. тип., 1909. – 50 с.

Відб. з: Летопись Ист.-филол. о-ва при Новорос. ун-те. – 1902. – Т. 10. – С. 229–231.

Соболевский А. И. Отзыв о сочинении В. А. Чаговца “Преподобный Феодосий Печерский, его жизнь и сочинения: (С приложением текстов поучений по новым данным)”: Ист. - лит. очерк. – Спб., 1910. – 3 с.

59.    Шевырев С. Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь. – М., 1850. – Т. 2. – С. 38.

·                     * *

60.    Бельченко Г. П. Поучение блаженного Феодосия, игумена Печерского о казнях божиих // Летопись ист.-филол. о-ва при Новорос. ун-те. – Одесса, 1900. – Т. 8. – С. 137162.

Окр. відб.: Одеса, 1899. – 26 с.

61.    *Вадковский А. Ф. Так называемые поучения Феодосия Печерского народу русскому // Православ. собеседник. – 1876. – Октябрь–ноябрь.

62.    Голубинський Є. Оригінальна писемність. Преп. Феодосій Печер­ський // Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 5354. – С. 611616.

63.    Гудзий Н. К. О сочинениях Феодосия Печерского // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран: Сб. ст. к   70-летию акад. М. Н. Тихомирова. – М., 1963. – С. 6266.

64.    Ерёмин И. П. Из истории древнерусской публицистики ХІ века: (Послание Феодосия Печерского к князю Изяславу Ярославичу о латинянах) // Тр. отд. древнерус. лит. / Рос. Акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – 1935. – Т. 2. – С. 2138.

65.    Ерёмин И. П. Литературное наследие Феодосия Печерского // Тр. отд. древнерус. лит. / Рос. Акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – 1947. – Т. 5. – С. 159184.

Перевид. укр. мовою: Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 5354. – С. 622658.

66.    Лихачёв Д. С. Великий путь: Становление русской литературы XIXVII вв. – М.: Современник, 1987. – С. 4547.

67.    Лященко А. И. Заметки о сочинениях Феодосия, писателя XII века // Отчёт о состоянии училища при реформатских церквах за 18991900 гг. – Спб., 1900. – С. 2426.

68.    Макарий, еп. Преподобный Феодосий Печерский как писатель // Изв. АН по Отд-нию рус. яз. и словесности. – 1885. – Т. 4, кн. 6. – Стб. 273293.

69.             Перевид. укр. мовою: Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 53–54. – С. 335–353.

70.    Макарий, еп. Сочинения преподобного Феодосия Печерского в подлинном тексте. Приготовлены к изданию преосвященным епископом Макарием // Учён. зап. второго отд-ния АН. – 1856. – Кн. 2, вып. 2. – С. 193224.

71.    [Петров Н. И.]. Подлинность поучений преподобного Феодосия Печерского о питии и чашах тропарных и о казнях божиих. – [Спб.: Тип. имп. Акад. наук, 1897]. – 3 с.

72.             Відб. з: Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. – 1897. –   Т. 2, кн. 3. – С. 783–785.

73.    Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян: (XIXV вв.). – М., 1875. – С. 6981.

74.    Про збереження Святої православної віри: Заповіт преподобного Феодосія, Києво-Печерського угодника, великому князеві Ізяславу і всім православним християнам // Київ. старовина. – 1994. – № 6. – С. 112113.

75.    Свенціцький І. С. Нариси про мову пам’яток староруського пись­менства ХІ віку // Учён. зап. Львов. Гос. ун-та им. И. Франко. Серия филологическая. Вопросы славянского языкознания. – Львов, 1948. – Т. 7, вып. 3, кн. 1. – С. 123139.

76.    Срезневский И. Источник поучения, внесённого в Повесть временных лет и приписанного преподобному Феодосию Печерскому // Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности АН. – 1867. – Т. 1. – С. 3443.

77.    Харлампович К. В. О молитвах преп. Феодосия Печерского // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. – 1912. – Т. 17, кн. 2. – С. 165174.Перевид. укр. мовою:Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 53–54. – С. 499–506.

 

 

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)