20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Китайська література та Т. Г. Шевченко Версия для печати Отправить на e-mail

«Вінок Тарасу Шевченку – мовами народів світу»

«Китайська література та Т. Г. Шевченко»

16 березня 2016 року в рамках проведення культурно‑освітнього заходу «МУЗЕЙНА ВЕСНА» Національним Києво‑Печерським історико‑культурним заповідником у залі Великої лаврської дзвіниці було експоновано виставку документів фонду Національної історичної бібліотеки України «Вінок Тарасу Шевченку – мовами народів світу» – «Китайська література та Т. Г. Шевченко», яка стала чудовою окрасою заходу.

Знайомство з документами, що висвітлюють переклади творів Т. Г. Шевченка багатьма мовами світу провели фахівці бібліограф відділу довідково‑бібліографічної та інформаційної роботи А. І. Новицька та бібліотекарі сектора фонду іноземними мовами В. С. Рандіна, В. М. Коленко.

Акцент виставки був спрямований на висвітлення китайської літератури та перекладів китайською мовою шевченкіани. Учасники та гості заходу були зацікавлені книгами з граматики, лексики китайської мови; антології пам’яток писемності та літератури Сходу, творів китайських письменників-перекладачів з української Мао Дуня, Бао Цзюаня та багатьох інших.

Увагу відвідувачів привернула книга, до якої включено 150 перекладів «Заповіту» Т. Г. Шевченка мовами народів світу. Учасники заходу змогли порівняти та відчути стилістичні особливості звучання Шевченкового вірша різними мовами.

Слухачі підготовчого факультету Київського національного університету технологій і дизайну: Мефтах Жебріль Ахмед (Лівія); Хасан Чакван (Ісламська Республіка Іран); Лю Шуюен (Китайська Народна Республіка); Жуань Хаоуей (Китайська Народна Республіка); Чжан Цзяуей (Китайська Народна Республіка); Шен Цзяле (Китайська Народна Республіка), під керівництвом викладача Наталії Флегонтової прочитали «Заповіт» Т. Г. Шевченка китайською, арабською, курдською, польською, англійською мовами.

Молодь вищих навчальних закладів м. Києва, викладачі, митці, музейні працівники висловили чисельні позитивні відгуки про експозицію виставки документів з фонду Національної історичної бібліотеки України, яка поглиблює знання та розширює світогляд.

\

Китайська література та Т. Г. Шевченко

Бібліографічний список до виставки

16.03.2016 у Великі лаврській дзвіниці


Антология китайской поэзии : [в 4 т.] – М. : Гослитиздат,1957-1958.

Т.1. – 1957. – 423 с. №355197

Т. 2 : Династия Тан. VII – X вв. – 1957. – 376 с.№355198

Т. 3 : Династия Сун (960 – 1279). – 1957. – 335 с. №355199

Т. 4 : Новая поэзия (1919 – 1957). – 1958. – 339 с. № 35520


Задоенко Т. П.Учебник китайского языка : учеб.для студ. ин-тов и фак. иностран. яз. / Т. П. Задоенко, Хуан Шу-ин. – Москва : «Наука», 1973. -755 с. №649047


Китай : знакомство с древней культурой / сост и авт предисл.Н. Х. Ахметшин. – Москва : «Вече», 2004. – 208 с. : ил.№ 1073879


Китайско – русский словарь / Ин-т Востоковедения АН СССР ; под ред. И. М. Ошанина . – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Госиздат иностр.л-ры, 1955. – 899 с. № 330222


Китай – Україна : шляхи до співробітництва. 1995. – [Б. м.], 1995. – 174 с. №1028692


Козоріз О. П. Стилістичні особливості Шевченкового «Заповіту» в китайських перекладах / О. П. Козоріз // Вісник Київ. нац. ун-ту ім Тараса Шевченка : східні мови та літератури. – 2004. – №9. – С. 43 – 45.№1041757


Крюков М. В. Древнекитайский язык : (тексты, грамматика , лексический комментарий) / М. В. Крюков, Хуан Шу-ин. – Москва : «Наука», 1978. – 512 с. №743951


Памятники письменности Востока : LVI. Баоцзюань о Пу-мине : факсимиле. Изд. текста, пер.с китай. , исслед. и коммент. Э. С. Стуловой. – Москва : «Наука», 1979. – 402 с. ; 236 с. № 765098


Русско – китайский словарь / сост. Чень Чан-Хао – Москва : Главполиграфиздат, 1951. – 975 с. №181866


Русско – китайский общеэкономический и внешнеторговый словарь / сост. И. Н. Зорин. – Москва : Внешторгиздат , 1961. – 708 с. №414537


Сорокин В. Ф. Мао дунь / В. Ф. Сорокин // Краткая литературная єнциклопедия. Т. 4 : Лакшин – Мураново. – Москва , 1967. – 595 – 596. : ил. № 510892


Софронов М. В. Китайский язык и китайское общество/ М. В. Софронов ; Акад. наук СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : «Наука», 1979. – 312 с. № 774174


Скачков П. Е. Библиография Китая :системат. указ. книг и журнальных статей о Китае на рус.яз. : 1730 – 1930 / П. Е. Скачков ; Коммунист. Акад., Науч. – исслед. ин-т по .Китаю. – Москва ; Ленинград : Экономгиз, 1932. – 843 с. № 7440


Спешнев Н. А. Фонетика китайского языка :учеб. пособие / Н. А. Спешнев. – Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1980. – 143 с. №795365


Українці в Азії : Китай // Зарубіжні українці : довід. – Київ, 1991. – С. 23 – 231. № 982691


Федоренко Н. Т. Мао Дунь /Н. Т. Федоренко. – Москва : Изд-во «Знание», 1956.– 32 с. №326484


Федоренко Н. Т. Цюй Юань : истоки и проблемы творчества / Н. Т. Федоренко. – Москва : «Наука», 1986. – 156 с. №889644


Хуэй – Цзяо Жизнеописания достойных монахов : (Гао Сэн Чжуань) / пер. с китай ;исслед., . коммент. и указ. М. Е. Ермакова : в 3 т. Т. 1 :(Раздел 1 : Переводчики). – Москва : «Наука», 1991. – 251 с. № 975687


Цюй Юань. Стихи : пер. с китай. – Москва : Гослитиздат,1954. – 158 с. №199008


Шевченкіана Блаженнішого Митрополита Володимира / Київ. Митрополія УПЦ ; авт.-упоряд. ігуменя Серафима; координатор проекту Ніна Прибєга. – 64 с. : іл. №1119832


Тарас Григорович Шевченко : бібліогр. видань творів 1840 – 2014 /НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред.. кол. : О. С. Онищенко (голова) та ін.; авт. кол.: В. Ю. Омельчук та ін. – Київ, 2014. – 546 с : портр. № 1119981


Шевченко Т. Г. «Заповіт» мовами народів світу / Тарас Шевченко ; Академія наук УРСР. – Київ : «Наук. думка», 1989. – 246 с. : іл. 951104


Чирко І. К. Мао Дунь / І. К. Чирко // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. Т. 3 : К – Н. – Київ, 1995. – С. 292. №1003531


Чирко І. Китайська література і Шевченко / Іван Чирко // Шевченківська енциклопедія НАН України, Ін – т літератури ім. Т. Г. Шевченка : в 6 т. Т. 3 : І– Л. – Київ, 2013. – С.372 – 375. :іл.

Энциклопедия нового Китая / пер. с англ. :Д. Л. Адамова, Н. Х. Ахметшин, А. А. Волохова и др. – Москва : Прогресс, 1989. – 519 с. №947834

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)