22.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Душа України – Марія Заньковецька" Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні читачі! З 27 березня у Виставковому залі до Міжнародного дня театру експонується книжкова виставка «Душа України – Марія Заньковецька».

Запрошуємо всіх зацікавлених до перегляду виставки.

 
 
 

792

В 19
Василько, В. С. Микола Садовський та його театр / В. С. Василько. – Київ : Держ. вид. образотворчого мистецтва і музичної літ. УРСР, 1962. - 196 с.

Ця книга являє значний інтерес для всіх, хто цікавиться історією української театральної культури. Автор деякий час працював у театрі М. Садовського. Тому особливу цінність, крім архівних матеріалів, мають його особисті спогади про  М. Садовського та його театр. Це невимушена розповідь про очевидця про корифея українського професіонального театру, про його режисерську й акторську діяльність, творчі принципи й висловлювання з питань акторської майстерності.

 

А28893 / 792
В855

Видатні особистості в контексті сучасних мистецьких практик : матеріали / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т мистецтв ; головний ред. В. Г. Чернець. – Київ : НАККіМ, 2013. – 116 с.


 

Б 8104 / 792

Г 853

Гринишина, М. Театральна культура рубежу XIX – XX століть. Реалізм. Дискурс / М. Гринишина ; Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. – Київ : Фенікс, 2013. – 344 с. : іл.

Метою представленого дослідження є дискурс-аналіз практики реалістичного стилю в драматургії та сценічному мистецтві України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Об’єктом дослідження є розвиток художньої культури в Україні в останній третині ХІХ і на початку ХХ ст., зокрема, процес формування тогочасної сценічної культури як вияв дискурсивної практики стилю реалізму.

   

792.09с

Д 84

Дурилін, С. М. Марія Заньковецька, 1860-1934 : життя і творчість / С. М. Дурилін . – Київ : Мистецтво, 1955. – 522 с. : іл., портр., фото.

Про життя та творчість української актриси драматичного театру 19-20 ст. Марії Костянтинівни Заньковецької (1854-1934)

 

792

Д 846

Дурылин, С. Н. Мария Заньковецкая, 1860-1934. Жизнь и творчество  / С. Н. Дурылин. – Киев : Мистецтво, 1982. – 447 с. : ил., портр.

Книга відомого російського радянського історика літератури, театру та живопису, театрального критика, доктора філологічних наук професора С. М. Дуриліна - плід його двадцятирічної праці, висвітлює  життя і творчість великої артистки українського театру, яка займала видатне місце в театральному житті всієї Росії . Ім'я Заньковецької відноситься до числа імен тих великих художників, якими пишається українскій народ, шанують всі братні народи нашої Батьківщини.


 

А7305 / 792

З 287

Марія Заньковецька : легенда української сцени / Музей Марії Заньковецької ; ред. І. Кресіна. – Київ : Б-ка українця, 1998. – 119 с. – (Б-ка українця)

Автори  збірки висвітлили декілька тем: вплив артистки на розвиток української драматургії; її стосунки з світовими видатними вченими різних галузей науки. Вперше у книзі розглянуто місце християнської релігії у житті великої М.Заньковецької.


 

9(с2)

К 592

Козуля, Олесь. Жінки в історії України / О. Козуля. – Київ : [Укр. центр духовної культури], 1993. – 256 с.

Ця книга про жінок політиків, вчених, митців. На протязі всієї історіі України немало з них в культурно-освітній, політичній і навіть військовій діяльності не тільки не поступалися перед чоловіками, а й перевершували їх. Але завжди на різних життєвих шляхах і перехрестях українська жінка стояла на боці милосердя, несла велику любов і сімейне тепло. Перелік цих імен: Ярославна з "Слова о полку Ігоревим", велика княгиня Ольга, ясновидиця - О.Блавацька, богиня співу - Соломія Крушельницька, письменниця Н.І.Кобринська, наша сучасниця, відома поетеса - Ліна Костенко. І це далеко не повний перелік імен. Розділи "Через терни до духовності", "Провісниці волі" та інші не можуть не зацікавити читача.


 

792

К 76

Кордіані, Б. Львівський державний ордена Трудового Червоного Прапора український драматичний теарт імені М.Заньковецької / Б. Кордіані, Л. Мельничук-Лучко. – Київ : Мистецтво, 1965. – 98 с.


 

792

К 667

Корифеї українського театру  : матеріали про діяльність театру корифеїв / [упоряд., авт. вступ. ст., авт. прим. : І. О. Волошина]. – Київ : Мистецтво, 1982. – 309 с. : іл., фото.

Провідні майстри радянської культури розповідають про акторське мистецтво корифеїв українського театру 19-20 ст.


 

Б8892 / 792

К 674
Корнійчук, В. П. Марія Заньковецька. Світова велич генія національного : мистецтвознавче дослідження / В. П. Корнійчук ; авт. передм. Л. Андрієвський. – 3-є вид., допов. – Київ : Криниця, 2015. – 496 с.

Автор вперше дослідив психологічні особливості творчості актриси, проникнув у таємниці її сугестивно-гіпнотичного впливу на глядача, всебічно відобразив його у свої роздумах, а також, використовуючи спогади сучасників та кращі  здобутки новітніх дослідників, розкрив особливості її виняткового і дивовижного обдарування, колосальний арсенал сценічних виражильних засобів.

 

ПР 3577 - 25

Література та культура Полісся. Вип. 25. Марія Заньковецька – видатний театральний діяч України : до 150-річчя від дня народження / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; відп. ред., упоряд. Г. В. Смоленко. – Ніжин, 2004. – 203 с.


 

792.09 с

М 30

Марьяненко, И. А. Прошлое украинского театра : воспоминания / И. А. Марьяненко; пер. с укр. П. Нестеровский. – М. : Искусство, 1954. – 250 с. : 16 портр., рис.

 

Про майстрів української сцени і самовіддану боротьбу за створення театру, близького і зрозумілого народу, розповідає читачеві книга "Минуле українського театру".


 

А 33505 / 762

Л 384

«Легенда українського театру» : методичні матеріали до  160-річчя від дня народження Марії Заньковецької / Обл. універсальна наукова б-ка ім. І. П. Котляревського ; Упр. культури Полтавської облдержадміністрації ; уклад. І. І. Безпалько. – Полтава, 2014. – 25 с.


 

792

М 495

Меморіальний музей-квартира М. К. Заньковецької / Держ. музей тетрального, музичного та кіномистецтва ; авт.-упоряд. А. М. Драк, В. А. Козієнко. – 2-ге вид., перероб.. – Київ : Реклама, 1976. – 19 с.

 

А 5091 / 709

М 656

Мистецтво України : біогр. довід. / за ред. А. В. Кудрицького ; [упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський]. - Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1997. - 700 с.

До однотомника включено понад 6,5 тис. статей – коротких біографічних довідок про українських митців, а також діячів діячів культури інших народів, життя і діяльність яких пов’язані з Україною. В комплексі довідник через творчі біографії митців висвітлює історію  українського мистецтва, усіх його жанрів і галузей, різних епох і часів.

 
 

М814-1 / 9(с2)
Н30

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. = Рожденные Украиной : мемориальный альманах : в 2 т.. – Київ : Євроімідж, 2002. – (Золоті імена України)
Т. 1 : А—К. – 2002. – 877 с. : іл., фот.

До книги увійшло близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей – державних, громадських і релігійних діячів, просвітників і науковців, діячів культури, мистецтва і спорту, які за походженням, народженням або діяльністю пов'язані з Україною і стали славою та гордістю народу.Тексти подано трьома мовами: українською, російською та англійською.

 

В 1982 / 9(с2)(03)

П 581

Попович, М В. Культура : ілюстрована енциклопедія України / М. В. Попович. – Київ : Балтія-Друк, 2009. – 184 с. : іл.

Видатні та неповторні витвори української культури, збережені нашою бурхливою історією.


 

792

Р 858
Рулін, П. Марія Заньковецька : життя і творчість / П. Рулін. – Київ : РУХ, 1929  – 109, [3] с. : іл., портр.. — (Укр. театр).

Проаналізовано життєвий і творчий шлях української актриси, театральної діячки, народної артистки УРСР (1922) Марії Костянтинівни Заньковецької (1854–1934). Український театрознавець і педагог Петро Іванович Рулін (1892–1941) одним із перших за життя актриси спробував всебічно проаналізувати не лише її творчість, репертуар, акторську майстерність, а й роль Марії Заньковецької у становленні та розвитку українського театру.

   

792

С 91

Суходольський, В. О.. Народна артистка : повість / В.О.  Суходольський ; [оформ. О. Губарєва]. – Київ : Держ. вид-во дит. літ. УРСР, 1961. – 282 с. : іл., портр., фото.

У книзі В. Суходольського, багатій на фактичний матеріал, розповідається шлях геніальної артистки Марії Заньковецької, її беззавітне служіння рідному народові.

 

В906 / 792

Т 16

Талан. Життя і творчість Марії Заньковецької / авт. передм. : Т. Назарова, Н. Бабанська ; упоряд. : Н. Бабанська, Г. Лемещенко, К. Шевякова. – Київ : Мистецтво, 2004. – 288 с. : фото.

Цю книгу присвячено видатній українській драматичній актрисі кінця 19 - поч. 20 сторіччя Марії Заньковецькій, одній з найславніших європейських театральних зірок. Сучасники вважали, що її талант зробив би честь найкращій європейській сцені. Їй пропонували працювати в імператорських і приватних театрах Петербурга і Москви, але актриса залишилась вірною рідній українській сцені.

 

М 1651-5 / 9(с2)

У 45

Україна : хронологія розвитку. Імперська доба.  1800 – 1917 рр. / О. М. Донік – Київ : Кріон, 2011. – 560 с. : іл.

Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України з 1800 р. до початку Лютневої революції 1917 р., у період, коли українські землі перебували в складі двох імперій — Романових і Габсбургів. Цікаві факти, чудові ілюстрації допоможуть Вам пізнати історію України — історію великого народу. Розраховане на широке коло читачів. Може бути використане як джерело додаткових знань у вивченні курсу історії України."

 

792

У 45

Український драматичний театр :  в 2 т. Т. 1. Дожовтневий період / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, АН УРСР ; відп. ред. М. Т. Рильський. – Київ : Наукова думка, 1967. – 520 с. : іл.

Нариси історії українського драматичного театру (в двох томах) – праця колективу театрознавців і театральних діячів, очолюваного відділом театрознавства Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук Української РСР. Це перше в радянському мистецтвознавстві дослідження всього дослідження всього історичного шляху розвитку українського театру від його джерел до середини 20 століття.

 

Б 7373 / 792

У 45

Український театр ХХ століття : антологія вистав  / Нац. акад. мистецтв  України, Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України ; за заг. ред. М. Гринишина. – Київ : Фенікс, 2012. – 942, [20] с. : фото, іл.

Фундаментальне видання доповнює і деяким чином продовжує «Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття», підготовлені відділом театру та музичної культури ІПСМ НАМ України (К., 2006). Праця є безпрецедентним за формою та обсягом представлено матеріалу зібранням театрознавчих «портретів» вистав театрів України ХХ – початку ХХІ століття.

 

В3397 / 9(с)

У 456

Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / за заг. ред. В. Сергійчука. – Вишгород : вид. Сергійчук М. І., 2013. – 710 с.

У пропонованій книзі – розповіді про вихідців з України, які з початку заснування Санкт-Петербурга брали активну участь не тільки у будівництві міста, а й створенні його архітектурних ансамблів, збагачували культуру й мистецтво, робили великі наукові відкриття.


   

А 6187 / 9(с2)

Ш 264

Шаров, І. Ф. 100 видатних імен України : довід. вид. / І. Ф. Шаров. – Київ : Альтернативи, 1999. – 496 с.

Унікальна книга кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря Шарова репрезентує сто славетних імен України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)