16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Чорнобиль не має минулого часу" Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні читачі! З 26 квітня у Виставковому залі експонується книжкова виставка «Чорнобиль не має минулого часу», присвячена 30-річчю з Дня Чорнобильської трагедії.

 

Електронна презентація

   

9(с2)

А 924

Атлас Чорнобильської зони відчуження = Atlas of Chernobyl exclusion zone / [ред. Д. В. Ісаєв]. – Київ : Картографія, 1996. –26 с.

 

А12486 / 9(с2)
Б242

Барановська, Н. П. Чорнобильська катастрофа в публікаціях / Н. П. Барановська ; Нац. акад. наук України. Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 208 с.

Представлена робота – перша в українській історіографії спроба оглянути значну кількість публікацій про найбільшу техногенну катастрофу ХХ століття з позицій історичної науки.

До огляду включено публікації соціально-політичного характеру, праці, що розкривають технологічні аспекти: проблеми атомної енергетики доаварійного періоду, аварію, її хід, причини та уроки.

 

Б 6421 / 9(с2)

Б 241

Барановська Н. Чорнобильська трагедія : нариси з історії / Н. Барановська. – Київ : Ін-т історії України НАН, 2011. – 254 с.

У формі історичних нарисів, із залученням широкого кола джерел, робота висвітлює суспільно-політичні та науково-технічні передумови аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, яка сталась 26 квітня 1986 р., розкриває початкові зусилля з її мінімізації та інформаційну ситуацію в країні, яка привела до падіння довіри суспільства до влади. Аналізуючи основні напрями вирішення проблем, породжених аварією, автор зосереджується на інженерно-технічних та медико-біологічних, розкриває процеси, пов’язані із зоною відчуження та «Об’єктом «Укриття»», показує проблеми довкілля, якості життя, стан здоров’я і впливи аварії на долі людей.

 

А 31834 / 57(01)

Б 484

Бережімо планету Земля – вона у нас одна : методико-бібліогр. посіб. / уклад. Т. Буряк ; ред. В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко ; Держ б-ка України для юнацтва. – Київ, 2011. – 82 с.

Посібник інформує про книги, брошури, статті з періодичних видань, які розповідають про природоохоронне законодавство, що діє в Україні і світі; екологічні проблеми і засоби боротьби за чистоту довкілля; екологічну освіту молоді.


А27971 / 9(с2)
Б825

Борисенко, В. К. Така житка... Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся : за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р. / В. К. Борисенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Стилос, 2011. – 224 с.

На основі проведених експедиційних етнографічних досліджень у селах Поліського району Київської області розглядається культура повсякдення українців другої зони відчуження після аварії на Чорнобильській АЕС.

Дослідження виконане методом усної історії. Записані автором свідчення дають уявлення про збереженість звичаїв, обрядів, усної народної творчості серед поліщуків, які залишилися жити на радіаційно забрудненій території, бо не змогли покинути свій рідний дім. У книзі подані реальні, не вигадані історії життя окремих людей, які філософськи говорять про своє повсякдення: «Така житка»…

 

А25526 / 9(с2)
Б885

Бронтерюк, П. І. Чорнобильський біль – Книга пам’яті :  художньо-документальні оповіді, іст. матеріали, фотодокументи / П. Бронтерюк. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 168 с. : фот.

У книзі журналісти-чорнобильці, які на собі відчули всі наслідки трагедії і як ніхто інший здатні розповісти про всі її прояви діляться своїми спогадами  про тривожні для України й усього світу дні весни і літа 1986, розмірковують над долями чорнобильців, болючими проблемами відчуженої тридцяти кілометрової зони і самої станції, розглядають і прогнозують розвиток ситуації навколо ЧАЕС. Розповідь доповнена фото сюжетами про подолання наслідків чорнобильської трагедії.

 

Б 6199 / 9(с2)

Г 962

Гусєв О. 25 років віч-на-віч з «Чорнобилем» : документально-публіцистичний твір / О. Гусєв. – Київ : Літопис–ХХ. – 624 с.

У книзі Олега Петровича Гусєва, заслуженого журналіста України, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, йдеться про боротьбу ліквідаторів за живучість атомної станції після вибуху 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці, перебіг подій, пов'язаних з діяльністю і закриттям цього аварійного ядерного об'єкту підвищеної небезпеки наприкінці 2000 року, подальших дій вже у ХХІ столітті

 

Б4679 / 9(с2)
Д 225

20 років Чорнобильської катастрофи : підсумки та перспективи : зб. матеріалів до парлам. слухань у Верховнії Раді України 26 квітня 2006 року / Верховна Рада України, Ком. з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ; упоряд. М. М. Борисюк. – Київ : Парлам. вид-во, 2006. – 640 с. : табл.,  4 л. фото.


 

Б 7655 / 9(с2)

Д 56

Добровольский, А. В. Чернобыль: есть только миг между прошлым и будущим... : лекция на заданную тему / А. В. Добровольский. – Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 279 с.

В цьому виданні йдеться про реальні події, що відбулися на Чорнобильській атомній станції і які мали характер катастрофи міжнародного масштабу.

Це розповідь про військове і мирне використання атомної енергії.


 

А 23203 / 9(с2)

Ж 679

Живы, пока нас помнят : воспоминания ликвидаторов = Memories of Lives Given : memories of liquidators / авт.-сост. А. Купный. – Харьков, 2011. – 136 с.

Це книга спогадів. Люди, які пройшли Чорнобиль, самі розкажуть про свою роботу, яку ми вважаємо героїчної. 12 оповідань про ліквідацію наслідків аварії, про життя і роботу в позамежних умовах. У різний час і в різному ступені вони стикнулися з Чорнобильською катастрофою і з об'єктом «Укриття». Це керівники, вчені, перші дослідники зруйнованого блоку - «сталкери». Друга частина книги це фотографії Олександра Купного. Велика частина фотографій унікальна і ніколи раніше не публікувалася.


 

А 5192 / 34

З 192

Закон України Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (за станом на 8 квітня 1999 р.) : офіційне вид.. – Київ : Парлам. вид-во, 1999. – 16 с.

 
   

М 187(1-0) / 34

У 45

Закони України : довідковий том (1 – 11) / Верховна Рада України, Ін-т законодавства. – Київ, 1997. – 262 с.

   

М2528-1 / 9(с2)
І-32

Із чистих криниць пам’яті серця. Кн. 1 / ред. Н. Абросимова. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2013. – 96 с. : 8 л. фот..

Книга пам’яті – документально-публіцистичне видання. Тема: «Роль Криничанщини в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС». Із сільської місцини, де сама повсякденна праця є уособленням служіння красі та родючості природи, в зону ЛНА відбули чесні трудівники, які не зазіхали на героїзм, а просто знали свої обов’язки. Дбали про країну та родину, вірили в реальність відродження територій, вражених радіацією, хай не вмить, але – хіба сила та  міць України колись та не візьме своє?

   

В600 / 9(с2)
К723

Костін, І.Ф.  Чорнобиль : cповідь репортера (Книга-альбом) / І. Ф. Костін. – Київ : Мистецтво, 2002. – 320 с.

Книга-альбом приголомшує правдивою і щирою розповіддю про найстрашнішу техногенну катастрофу 20 століття та її тяжкі наслідки. Своїми відвертими фотодокументами автор Ігор Костін засвідчує  безприкладний героїзм, громадянську мужність і християнське милосердя людей, які врятували планету від загибелі.

 

 


М2335-2 / 9(с2)
К782

Красильніков, С. П. Чорнобильська трагедія: і мертвим, і живим, і ненародженим... : у 2 кн.. Кн. 2 / С. П. Красильніков. – Київ : АРТІС, 2011. - 512 с. : фот.

Це літературно-публіцистичне видання суттєво вирізняється з-поміж творів чорнобильської тематики. В другій книзі двотомника автор, безпосередній учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, виносить на суд широкого читацького загалу твір, у якому висвітлено версії виникнення та ліквідація наслідків найбільшої техногенної катастрофи в історії людства.


 

Б7221 / 9(с2)
К658

Копчинский, Г. А. Чернобыль : о прошлом, настоящем и будущем / Г. А. Копчинский, Н. А. Штейнберг. – Киев : Основа-Принт, 2011. – 224 с. : 4 вкл. л.. – (Безопасность атомных станций)

У цій книзі, авторами якої є енергетики-ядерщики з великим досвідом експлуатації АЕС, управління ядерною енергетикою та регелювання її безпеки, висвітлюється, можливо вперше, істинна роль персоналу Чорнобильської АЕС у виникненні аварії 1986 року та ліквідації її наслідків, а також причини аварії та уроки, що випливають з неї.


 

А23134
К903

Кулиняк, Д. І. Тягар Чорнобильського неба / Д. І. Кулиняк. – Київ : Літопис-XX, 2011. – 176 с.

У збірнику полемічних публікацій, присвячених Чорнобилю, автор розповідає про драматичні та трагічні долі знайомих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та розглядає способи відновлення функціонування зони відчуження: налагодження деревообробних підприємств, вирощування технічних культур, розведення коней та худоби, будівництво транспортної магістралі із Росії у Європу, відновлення річкового руху від Вишгорода вгору по Дніпру і Прип'яті.


 

А23630 / 9(с2)
Н 456

Неизлечимою раною... : сб. ст. / сост. Л. А. Чаплыгина. – Николаев : изд. Прокопчук Т. Ю., 2010. – 224 с. : фото.

До збірки входять статті і нариси, присвячені проблемі використання мирного атома. Спогади ліквідаторів аварії на ЧАЕС, роздуми про уроки і наслідки трагедії 1986 р .. Розглядаються питання впливу промисловості на здоров'я людей, а також соціальне значення пробем, що виникли в зв'язку з катастрофою на атомній станції.


 

Б 5299 / 9(с2)

П 182

Парламентські слухання на тему : «Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи» : матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 16 квітня 2008 року / Верховна рада України, Ком. з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ : Парлам. вид-во, 2008. – 448 с. : іл.

Матеріали парламенський слухань у Верховній Раді України 16 квітня 2008 року.


 

А 31760 / 57

Ф 533

Філіповський О. В. Безпека життєдіяльності. Словник-довідник : навчальний посіб. / О. В. Філіповський. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 407 с.

Словник-довідник розриває зміст основних найпоширеніших тармінів і понять (близько 2400) з безпеки життєдіяльності людини, які даються в законах, державних і міжнарожних стандартах, нормативно-правових документах та науковій літературі. Матеріал посібника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров’я та життя і здоров’я найближчого оточення.

   

А33519 / 57(01)
Ф796

Формування екологічної культури : стан та завдання на майбутнє : рекомендаційний бібліогр. покажч. / Полтавська облдержадміністрація, Упр. культури, Полтавська обл. універсальна наукова б-ка ім. І. П. Котляревського; відп. за вип. Л. М. Власенко. – Полтава : ПОУНБ ім. І. П. Котляревського, 2013. – 66 с.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик має на меті розкрити сутність екологічної культури, екологічного виховання для розвитку і підвищення рівня екологічних знань.

   

Б 7384 / 9(с2)

Ч 493

Чернобыль. Зона отчуждения / сост. О. Криштопа. – Белгород ; Харьков : Клуб семейного досуга, 2011. – 319 с. : 8 вкл. л.

Ця книга - чергове нагадування про Чорнобиль. Вона для всіх: і тих, хто був там у 86-87; і тих, хто працює там зараз; і мародерів, які заробили на біді свої перші мільйони; і браконьєрів, які і сьогодні полюють там; навіть для тих, хто народився через багато років після аварії і знає про неї лише з чуток.

 

9(с2)

Ч 493

Чернобыльский репортаж : фотоальбом / ред.  Т.В. Гуськова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Планета, 1989. – 151 с.

Фотознімки фотокореспондента Українського відділення АПН Ігоря Федоровича Костіна, зроблені ним в небезпечних умовах високоактивних дозових навантажень, заслужили вищі професійні нагороди. На амстердамському конкурсі «Уорлд пресфото» - «Золоте око», золоту медаль конкурсу «Інтерпрессфото» в Багдаді, «Гран-прі» на конкурсі в НДР, головний приз Всесоюзної фотовиставки, присвяченої 70-річному ювілею Жовтня. Фотокореспонденту ТАСС Валерію Олександровичу Зуфарову чорнобильські фотографії також принесли найвищу нагороду амстердамського конкурсу «Уорлд прессфото» - «Золоте око».


 

9(с2)

Ч 75

Чорнобиль. Дні випробувань : книга свідчень / упоряд. В. Г. Шкода. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 470 с.

Ця книга – збірник документальних, публіцистичних і художніх творів письменників і журналістів, котрі розповідають про те, як спільно, натхнений « чуттям єдиної родини », долав наш народ тяжкі наслідки аварії на ЧАЕС, мужньо і самовіддано боровся з грізними силами атома, що вийшли з під контролю. Збірник розрахований на масового читача.


 

9(с2)

Ч 493

Чорнобиль і преса : реалії взаємодії : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конф. «Чорнобиль у засобах масової інформації», Київ, 15-16 квітня 1991 р. (В.В. Бутрим, О.Ф. Коновець). – Київ : Хрещатик, 1992. – 80 с.

В науково-методичному збірнику розглядаються проблеми висвітлення засобами масової інформації наслідків ядерних катастроф, зокрема подій Чорнобиля. Особлива увага приділяється вивченню механізму впливу преси на формування громадської думки в поставарійних кризових процесах, а також соціально-психологічних аспектів діяльності «журналістики екстремальних ситуацій».

 

М 493-1 / 9(с2)

Ч 755

Чорнобиль і соціум. Вип. 1: чорнобильський синдром : соціально-психологічні наслідки / НАН України, Ін-т соціології; науковий  ред. Ю. І. Саєнко ; відп. ред. : В. А. Піддубний, Ю. О. Привалов. – Київ, 1995. – 108 с. : табл.

У збірнику розглядаються соціальні та соціально-психологічні проблеми життєдіяльності постраждалого населення в постчорнобильський період. Аналізуються ціннісні орієнтації, соціальні очікування, життєві вибори та інші складові його свідомості; міграційна поведінка й соціальна адаптація різних соціально-демократичних груп. Висвітлюються питання ефективності управлінських рішень щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та соціального захисту постраждалого населення.

 

Б 6998 / 9(с2)

Ю 504

Юнге-Вентруп, Петер. Утраченные места. Сломанные судьбы : [фотоальбом] / Петер Юнге-Ветруп, Астрид Зам. – Харьков : Фактор, [2012]. – 120 с. : фото

Фотоальбом являє собою нагадування про Чорнобильську катастрофу.


   

А 4547 / 34

Я 343

Ядерне законодавство : зб. нормативно-правових актів (станом на 1 січня 1998 р.) / уклад. : Г.І. Балюк, В.Д. Лісовий, С.Г. Плачкова ; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : ІнЮре, 1998. – 608с.

До збірника включені основні нормативно-правові акти ядерного законодавства та інші матеріали (станом на 1 січня 1998 р.).

Для фахівців, які працюють у сфері використання ядерної енергії, студентів технічних та юридичних вузів, широкого кола читачів.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація




Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebook



Перегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)