20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Анна Ярославна – королева Франції" Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні читачі! З 22 квітня у Виставковому залі експонується книжкова виставка «Анна Ярославна – королева Франції», присвячена легендарній постаті.

Анна Ярославна — донька великого князя руського Ярослава Мудрого, дружина французького короля Генріха I Капета. Українка, що стала королевою Франції і перевернула життя Європи XI століття. До французького двору вона привезла не лише багатий посаг, але й культуру, і навіть грамоту.

 
 

А 8652 / 9(с2)(03)

В 42

Видатні постаті в історії України IX - XIX ст. : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев та ін. – Київ : Вища шк., 2002. – 359 с.

Наведено біографічні відомості, стисло висвітлено суспільно-політичні погляди та роль і місце кожної особи в історичному розвитку України. Вміщено короткі історичні портрети громадських. політичних і культурних діячів України. починаючи від виникнення Київської Русі й до кінця 19 ст.

   

9(с2)

В 536

Висоцький С. О. Княгиня Ольга і Анна Ярославна – славні жінки Київської Русі / С. О. Висоцький. – Київ : Наукова думка, 1991. – 104 с.

На основі пильного вивчення  та осмислення давньоруських і візантійських джерел автор змальовує портрети двох славнозвісних жінок – великої княгині Ольги та королеви Франції Анни Ярославни. Їх розділило майже століття, але обидві зробили великий вплив на державні справи Київської Русі та Франції, на європейську політику свого часу. Автор розкриває перед читачем відомі, напівзабуті і незнані ще факти далекої минувшини.

 

В 75

Воротников А. П. Анна Ярославна – королева Франції (1051 – 1060) / А. П. Воротников. – М. : изд. Д. П. Ефимов, 1901. – 155 с.


 

М 837-1 / 9(с2)

Д 362

Державні, політичні та громадські діячі України :  політичні портрети : Кн. 1 / В. І. Астахова, К. В. Астахова ; за заг. ред. М. І. Панова. – Київ : Ін Юре, 2002. – 476 с.

У біографічному збірнику вміщено понад сто шістдесят коротких біографій державних, політичних і громадських діячів України. Б 2362 / 9(с2)(03)

Д 582

Довідник з історії України. А - Я : посіб. для середніх загальноосвітніх навчальних закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста ; Ін-т іст. досліджень Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2-ге вид,. доопрац. і допов. – Київ : Генеза, 2001; , 2002. - 1136 с.

Фундаментальне довідкове видання з історії України. Автори пояснюють основні історичні терміни і поняття, подають короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії українських і зарубіжних державних, політичних, громадських, культурних і військових діячів, літераторів, учених і митців, життя та діяльність яких були пов'язані з Україною.


 

М988-1/ 9(с2)(03)
Е644

Енциклопедія історії України : в 10-ти т. Т. 1 : А – В / Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України ; ред. В. А. Смолій (голова) та ін.. – Київ : Наукова думка, 2005. – 688 с. : іл.

В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов'язаних з Україною (при цьому цей зв'язок висвітлено у статтях) та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки.


 

ПР 3034 / 2012

Історія України : науково-допоміжний бібліогр. покажч. за 2012 р. / Ін-т історії України, НАНУ, Нац. іст. б-ка України ; науковий ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк, упоряд. : Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, Н. Г. Вощевська, К. Г. таранюк-Русанівський ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. – Київ, 2014. – 712


 

9(с2)

К 592

Козуля, Олесь. Жінки в історії України / О. Козуля. – Київ : [Укр. центр духовної культури], 1993. – 256 с.

Ця книга про жінок політиків, вчених, митців. На протязі всієї історіі України немало з них в культурно-освітній, політичній і навіть військовій діяльності не тільки не поступалися перед чоловіками, а й перевершували їх. Але завжди на різних життєвих шляхах і перехрестях українська жінка стояла на боці милосердя, несла велику любов і сімейне тепло. Перелік цих імен: Ярославна з "Слова о полку Ігоревим", велика княгиня Ольга, ясновидиця - О.Блавацька, богиня співу - Соломія Крушельницька, письменниця Н.І.Кобринська, наша сучасниця, відома поетеса - Ліна Костенко. І це далеко не повний перелік імен. Розділи "Через терни до духовності", "Провісниці волі" та інші не можуть не зацікавити читача.

 

А 2149 / 9(с2)

К 734

Котляр М. Ф. Довідник з історії України / М. Ф. Котляр, С. В. Кульчицький. – Київ : Україна, 1996 . – 463 с.

Довідник з історії України охоплює півторатисячолітній проміжок часу – від племіних спільностей V ст. до сьогодення. Основу книги становить серія невеликих нарисів про осіб, котрі відіграли помітну роль у долі української нації.


 

А 3864 / 9(с2)

К 734

Котляр М. Ф. Історія України в особах : Давньоруська держава / М. Ф. Котляр. – Київ : Україна, 1996. – 240 с.

Історія може бути наукою обєктивною, живою лише тоді, коли розповідатиме про реальних людей, тих, які творили історичний процес, впливаючи на нього й відіграючи тим самим важливу роль в долі свого народу. З низки нарисів про видатних осіб читач дістане уявлення про Давньоруську державу ІХ - ХІІІ ст. у всьому розмаїтті політичного, економічного і культурного життя.
Книга розрахована на широкий читацький загал.


 

9(с2)

К 73

Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків : довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1993. – 380 с.

 

Довідник охоплює проміжок часу у півтора тисячоліття - починаючи від племінних спільностей V cт. й до сьогодення. Текст доповнено порівняльною хронологічною таблицею з історії України та інших держав світу.


 

9(с2)

К 734

Котляр Н. Ф., Смолий В. А. История в жизнеописаниях / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; АН УРСР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1990. – 255 с.

У книзі викладені біографії видатних діячів Київської Русі і України епохи феодалізму: Кия і Аскольда, Ярослава та Володимира, Наливайко і Богдана Хмельницького. Автори через призму життєписів історичних особистостей оповідають про героїчне минуле українського народу. Для істориків, широкого кола читачів.


  

В2336 / 9(с2)
К846

Крутенко, Н. Г. Анна Ярославна: історико-літературна мистецтвознавча розвідка / Н. Г. Крутенко. – Київ : Пульсари, 2011. – 140 с. : іл.

Книжка Наталії Крутенко — перше ґрунтовне дослідження життя Анни Ярославни. Автор пропонує цікаву розмову про непросту долю французької королеви слов'янського походження. Вперше у контекст життєпису вводяться питання генеалогії королеви Анни, долі її бібліотеки тощо. Знайому тему виведено на новий рівень осмислення. В ній усунено ряд помилок, якими й до сьогодні рясніє життєпис коронованої киянки.

 

А 599

Л 152

Ладинский, А. П. Когда пал Херсонес. Анна Ярославна – королева Франции : ист. романы / А.П. Ладинский. – Николаев : Академия ; Симферополь : Таврия, 1994. – 600 с.

До книги увійшли два перших романа трилогії про взаємовідносини Київської Русі зі странами Західної Європи.


 

А 814 / 9(с2)

Л 833

Луговий, О. Визначне жіноцтво України : іст. життєписи / О. Луговий. – Київ : Дніпро, 1994. –  335 с. : іл.

Ця книжка, що вперше побачила світ у канадському місті Торонто 1942 року і тепер видається в Україні, унікальна. Це своєрідний літопис життя і діянь найвизначніших жінок України від княжих часів і до перших десятиліть нашого сторіччя. Книга охоплює понад двісті персоналій, серед яких читач знайде імена княгині Ольги, Анни Ярославни — королеви французької, Ганни Орликової, Домініки Огієнкової, Ольги Петлюри...


 

М814-1 / 9(с2)
Н30

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. = Рожденные Украиной : мемориальный альманах : в 2 т.. – Київ : Євроімідж, 2002. – (Золоті імена України)
Т. 1 : А—К. – 2002. – 877 с. : іл., фот.

До книги увійшло близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей – державних, громадських і релігійних діячів, просвітників і науковців, діячів культури, мистецтва і спорту, які за походженням, народженням або діяльністю пов'язані з Україною і стали славою та гордістю народу.Тексти подано трьома мовами: українською, російською та англійською.


 

Н 342

Наумович С. Королева / С. Наумович. – Мельборн : Аделаїда, 1969. – 60 с.

Це оповідання про дочку київського князя Ярослава Мудрого, Анну, що пізніше стала королево. Франції, нагороджене другою нагородаю на конкурсі, який проголосив СУОА на літературні твори в 1966 році в Австралії.


 

А 16775 / 9(~)3

Н 623

Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва / Н. Нікітенко. – Київ : Дельта, 2007. – 263 с.

Ця книжка, написана відомим істориком-медієвістом, базується на широкому колі середньовічних джерел. Вона є оригінальним історико-документальним диптихом, що складається з роману і політичного детективу. Написана у яскравій, захоплюючій формі книжка відображає події середини X – початку XI ст. Автор уводить читача у блискучу і таємничу добу історії Візантії і Київської Русі. Перед нами постає сповнений інтриг і драматичних колізій світ придворного життя візантійських царів та київських князів. Уперше героїнею історичної оповіді виступає візантійська царівна Анна – дружина Володимира Великого.

 

В 1982 / 9(с2)(03)

П 581

Попович, М В. Культура : ілюстрована енциклопедія України / М. В. Попович. – Київ : Балтія-Друк, 2009. – 184 с. : іл.

Видатні та неповторні витвори української культури, збережені нашою бурхливою історією.

   

9(с)1

К 33

Сент-Емур Ке де. Анна Русинка, королева Франції і графиня Валюа / пер. з фр. І. Франко. – Львів : Обереги, 1991. – 31 с.

Репринт за виданням 1909 р., здійсненим Українсько-руською видавничою спілкою у Львові. Є своєрідним раритетом , унікальним свідченням про найдавніші українсько-французькі зв’язки.

Дослідження французького історика де Сент-Емура про доньку Київського князя Ярослава Мудрого - Анну Ярославну, яка була дружиною французького короля Генріха I.

 

М 2081-3 / 9(с2)

У 45

Украина – Европа : хронология развития (1000-1500). Т. 3 / А. В. Толстоухов, В. А. Зубанов. – Киев: Крион, 2007. – 560 с. : ил.

Науково-популярне видання, що висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України і Європи з ХІ по XV століття. Історичний шлях України (в межах сучасних кордонів) представлений в контексті розвитку історії всіх європейських країн. Всі історичні події, які викладені в книзі, співвіднесені з европейськими державами у сучасних кордонах.


 

Б 4303 / 9(с2)(03)

У 451

Українки в історії  / ред. В. К. Борисенко. – 2-е вид. стереотип. – Київ : [б. в.], 2006. – 326 с.

У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок - жінок-патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, літераторок, мисткинь, громадських та політичних діячок, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності. Багато імен високих достойниць висвітлюються вперше.


 

05

Хорунжий Ю., Якимів Ю. Сага про Ярославових доньок / Ю. Хорунжий, Ю. Якимів // Київ. – № 5. – 1988. – С. 142 – 151


 

ПР 3450 / 67–68

Хроніка 2000 : укр. культурологічний альм. / редкол. : Ю. Буряк [та ін.] Вип. 67-68. Хрестителі землі руської. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – 592 с.

Видання цього випуску є частиною журнального варіанта книги «Хресителі землі Руської», що виходить у серії книжкових пам’яток «Духовна скарбниця Православ’я».


 

А 6187 / 9(с2)

Ш 264

Шаров, І. Ф. 100 видатних імен України : довідкове вид. / І. Ф. Шаров. – Київ : Альтернативи, 1999. – 496 с.

Унікальна книга кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря Шарова репрезентує сто славетних імен України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.

   

05

Штернберг Я.  Стежками старшої дочки Ярослава / Я. Штернберг // Київ. – № 7. – 1988. – С. 145 – 151

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)