23.10.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБІР: 18.05.2016 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБІР 18.05.2016 р.

А34022 4(03)

Е644

Енциклопедичний словник класичних мов / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; ред. Л. Л. Звонська. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 463 с.

Пропонований словник є ґрунтовним довідником з античних – давньогрецької та латинської – мов та не має аналогів у світовому антикознавстві. В ньому уміщено майже 700 статей з теоретичної та історичної граматики, загальномовознавчих та специфічних законів давньогрецької та латинської мов, а також спеціальних фахових напрямків класичної філології. Словникові статті містять багатий ілюстративний матеріал з автентичних текстів. Представлена інформація про відомих дослідників класичних мов від античних граматистів до сучасних учених з бібліографією їхніх праць.

Словник стане в пригоді як фахівцям з класичних мов, так і всім зацікавленим у вивченні давньогрецької та латинської мов, а також усім шанувальникам античного слова.

А33975 002(01)

З-356

Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013–2014 рр.) : наук.-інформ. системат. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; уклад.: Р. Л. Красій [та ін.]. – Київ, 2015. – 236 с. : табл.

Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, що надійшли з усіх джерел комплектування у 2013–2014 рр. до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України.

Покажчик розрахований на читачів та працівників бібліотек і служб науково-технічної інформації.

Б9040 9(с2)

З-781

Зовнішня політика України в умовах глобалізації : анот. іст. хроніка міжнар. відносин (2008-2013) / НАН України, Ін-т історії України ; авт. кол. : С. В. Віднянський [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. – 377 с.

Видання є хронологічним продовженням історичної праці «Зовнішня політика України в умовах глобалізації». Два попередніх її видання були опубліковані у 2004 р. і 2014 р. Перше охоплювало період з 1991 по 2003 рр., друге – 2004- 2007 рр.

Хронологічні межі даного видання, власне як попереднього, визначались суто технічно, для зручності систематизації фактичного матеріалу. Автори роботи використали відповідний темі фактологічний матеріал, зафіксований у провідних періодичних виданнях України. Викладені факти структуровані за регіональним принципом, переважна їх більшість анотована посиланнями на відповідні інформативні джерела.

У даній праці висвітлено ключові напрями розвитку міжнародних відносин України, зокрема з країнами Європи, Співдружності Незалежних Держав, Північної та Південної Америки, Азії, Близького та Середнього Сходу, Африки, а також провідними міжнародними організаціями.

Видання розраховано на студентів, аспірантів, науковців, викладачів, експертів з міжнародних відносин, а також усіх читачів, які цікавляться сучасними міжнародними відносинами та зовнішньою політикою України.

А18559 017

К29

Каталог видань Інституту історії України НАН України за 2014 рік / НАН України, Ін-т історії України ; уклад. : Л. Я. Муха, І. Л. Островська. – Київ : Ін-т історії України, 2015. – 74 с.

В каталозі відбита наукова продукція інституту, яка видається у редакційно- видавничому відділі тиражами від 100 до 300 примірників. Монографії та збірники документів розповсюджуються по наукових бібліотеках.

Каталог знайомить наукову та культурну громадськість з видавничою діяльністю провідного закладу в галузі вітчизняної історії за 2014 р. Представлені видання дають уявлення про основні напрями наукової діяльності інституту.

Для наукових працівників, аспірантів, і усіх тих, хто цікавиться історією і культурою України.

Б9037 709

К492

Клименко І. В.

Архів українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського (1901—1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського : біогр. дослідж. :наук. каталог / Ірина Валентинівна Клименко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2015. – 462 с.

Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У Каталозі представлені документи особового фонду вченого, які висвітлюють основні етапи життєвого шляху, наукову та громадську діяльність Б. С. Бутника- Сіверського і є важливим джерелом для вивчення історії українського образотворчого мистецтва, зокрема народного декоративного мистецтва, агітаційно-масових форм мистецтва, історії монументального мистецтва, мистецької спадщини Т. Г. Шевченка, художньої критики тощо.

Видання розраховане на широке коло дослідників і всіх, хто цікавиться історією української науки та культури.

А34011 9(с2)

М365

Махорін Г.

Книга рекордів та досягнень Житомирщини / Геннадій Махорін, І. Саюк. – Житомир :Котвицький В. Б., 2015. – 63 с. : фот.

В книзі наводяться факти, які підкреслюють унікальність нашого краю, рідної Житомирщини – природи, багатств корисних копалин, а головне – видатних досягнень наших земляків. Книга покликана привернути увагу корінних мешканців до славного минулого нашого краю, посилити зацікавленість гостей і туристів цікавинками Житомирщини.

Книга призначена широкому колу читачів.

А34002 1Ф(01)

Н34

Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : «Політологія. Соціологія. Філософія» : бібліогр. покажч. змісту : вип. 1–1(18) (2004–2015) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; уклад. : Н. С. Лехман, Л. О. Мельник. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. – 115 с. – (До 25-річчя каф. політології і держ. упр. Ужгород. нац. ун-ту).

У бібліографічному покажчику подано інформацію про публікації у збірнику наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Політологія. Соціологія. Філософія» за період з 2004 року по 2015 рік.

Для наукових працівників, фахівців у галузі політології, соціології, філософії, викладачів, аспірантів, студентів, бібліотечних працівників.

А34017 02(01)

Н354

Національна наукова медична бібліотека України (2010–2015) : бібліогр. покажч. вид. б-ки та літ. про її діяльність / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. : Л. Є. Корнілова, Д. Л. Супрун. – Київ, 2015. – 42 с.

До покажчика увійшли праці співробітників ННМБУ та інших авторів, в яких безпосередньо висвітлюється діяльність бібліотеки; праці загального характеру; теоретичні і науково-методичні праці співробітників з різних аспектів бібліотечної справи.

Покажчик розрахований на спеціалістів в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформатики.

А33999 33м(01)

С247

Світова економічна криза : причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008–2012) / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; уклад. : Т. В. Добко [та ін.]. – Київ, 2015. – 550 с.

У покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій та дисертації, статті з періодичних та продовжуваних видань, нормативно-правові документи, що висвітлюють широке коло питань сучасної економічної кризи, причин, наслідків та шляхів її подолання, видані в Україні та Російській Федерації, які переважно зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

На допомогу економістам, історикам, бібліотечно-інформаційним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами подолання кризових явищ в економіці.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)