22.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
День Європи в Україні Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні читачі! З 20 травня у Виставковому залі до Дня Європи в Україні експонується книжкова виставка.

Запрошуємо до перегляду!


                                                      Список літератури:

Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ : твори-есе учасників міжнародного конкурсу учнів середньоосвітніх шкіл : зб. матеріалів / упоряд. : О. Онаць, О. Кошинський. – Київ, 2007. – 136 с. : фот.

Вояковський, Д. Ментальні кордони в Європі без кордонів = Mentalne granice w Europie bez granic : пер. з пол. / Д. Вояковський. – 2-е вид., допов.. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 319 с.

Головаха, Є. Україна та Європа : результати міжнародного порівняльного соціологічного дослідження / Є. Головаха, А. Горбачик, Н. Паніна ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології . – Київ : Ін-т соціології НАНУ, 2006. – 141 с.

Горюнова, Є. О. Євроінтеграція : навчальний посіб. / Є. О. Горюнова. – Київ : Академвидав, 2013. – 220 с. – (Альма-матер)

Достопримечательности Вармии и Мазур : [туристический путеводитель] / И. Батуро ; пер. : И. Василенко, А. Кажурин. – Краков : Amistad Sp. z o.o., 2011. – 72 с. : ил.. – (Туризм).


Европейский словарь философий. Лексикон непереводимостей. Т. 1/ рук. работы Б. Кассен. – Киев : Дух і літера, 2015. – 450 с.

Євроекономічна інтеграція України : навчальний посіб. / Л. І. Михайлова [та ін.]. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 135 с.

Ивашко, Ю. В. Модерн Западной Европы, Украины и Китая : пути трансформации и имплементации : монография / Ю. В. Ивашко, Ли Шуань ; Посольство Китайской Народной Республики в Украине. – Киев : Феникс, 2015. – 152 с. : ил., схем., фот.

Історія епохи очима людини : Україна та Європа у 1900-1939 роках : навчальний посіб. для 10 кл. / авт. кол. Ю. С. Комаров. – Київ : Генеза, 2004. – 256 с. : іл

Малиновська, О. А. Україна, Європа, міграція : міграції населення України в умовах розширення ЄС / О. А. Малиновська. – Київ : Бланк-Прес, 2004. – 171 с.

Методичні рекомендації євроклубам. –  Київ: Представництво ЄС в Україні, 2015. – 70 с.

Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т ; науковий ред. : А. Крисоватий, Є. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник : 22000 слів та виразів / уклад. О. Угрінович. – Київ : Криниця, 2015. – 416 с.

Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації : монографія / НАН України, Ін-т всесвітньої історії ; науковий ред. : А. І. Кудряченко, Т. О. Метельова. – Київ : Фенікс, 2014. – 441 с.

Україна – Європа / упоряд., авт. вступної ст. О. В. Красовицький ; худож.-оформлювач  Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 573 с.

Україна – європейська країна / уклад. С. Чайковський. – Київ : Балтія Друк, 2015. – 124 с. : іл., фот., 16 вкл. факс. копій.

Україна в європейському безпековому просторі : монографія / В. А. Манжола, О. Л. Хилько, С. О. Божко, В. М. Вдовенко ; керівник авт. кол. В. А. Манжола ; за заг ред. В. В. Копійки. – Київ : Київський ун-т, 2012. – 320 с.

Україна для шукачів пригод = Ukraine for Adventurers : альбом-путівник / ред. : С. Зінчук, Л. Грейнджер. – вид. 2-е, перероб., допов.. – Київ : Дуліби, 2015. – 267 с.

Україна і Європа (1990-2000 р.р.). Ч. 1 : Україна в міжнародних відносинах з країнами Центральної та Південно-Східної Європи. Анотована історична хроніка / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; ред. І. М. Мельнікова. – Київ, 2001. – 309 с.

Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи : матеріали міжнародної наукової конф. (Мюнхен, Німеччина, 1-3 липня 2012 р.) = Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe: proceedings of the International Conference (Munich, Germany, 1-3 July, 2012) / Укр. вільний ун-т, Східноєвропейський ін-т ім. В. Липинського, Гарвардський ін-т українських студій [та ін.] ; ред. Я. Мельник [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. – 250 с.

Україна–Європа–Світ : гуманітарні аспекти розвитку / авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Укр. вид. консорціум, 2010. – 370 с.

Чернявський, В. Ротарі – це Європа і світ : [документальна розповідь] / В. Чернявський. – Полтава : АСМІ, 2015. – 153 [7] с. ; [24] арк. іл.

Шевченко, І. Україна між Сходом і Заходом : нариси з історії культури до початку 18 століття / І. Шевченко ; пер. М. Габлевич, науковий ред. А. Ясіновський. – 2-ге вид., випр. і допов.. – Львів : Вид-во укр. католицького ун-ту, 2004. – XXIII, 288 с. : іл.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)