16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
День пам’яті жертв політичних репресій Версия для печати Отправить на e-mail

19 травня 2016 року в Національній історичній бібліотеці України у вітальні «Зустріч», відбувся тематичний вечір до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Мільйони безвинних людей – інтелігенцію та трудову еліту нашого народу – було знищено чи приречено на муки та голодну смерть у таборах, заслано в далекі безлюдні землі Карелії, Казахстану, Сибіру. Всупереч нелюдським знущанням та величезним втратам, український народ зміг вистояти та здобути омріяну поколіннями незалежність. Тоталітарний відгомін минулого знову нагадує про себе кривавими подіями на сході України.

В заході взяли участь: Куценко Григорій Петрович, голова Київського товариства політичних в'язнів та жертв репресій, член правління громадської організації «Соловецьке братство» та Овсієнко Василь Васильович, український громадський діяч, член Української Гельсінської Групи, політв'язень, публіцист, історик дисидентського руху.

Під час заходу відбулася презентація книжкової виставки, яку представила бібліограф відділу довідково-бібліографічної та інформаційної роботи Алла Новицька.

Література:

1. Абраменко Л. М. Репресовані прокурори в Україні / Л. М. Абраменко, А. І. Амонс. – Київ : Істина, 2006. – 350 с. : фото. Шифр : Б5056 / 34 / А16 / КХ

2. Албул С. М. Жертви тоталітаризму : спогади, документи, статті / С. М. Албул, Р. Молчанова. – Хмельницький : Евріка, 2003. – 135 с. : ил. Шифр : А8552 / 9(с2) / А454 / КУ

3. Амонс А. І. Биківнянська трагедія : док. й матеріали / А. І. Амонс ; Постійна комісія з питань поновлення прав реабіліт. при Київ. міськраді. – Київ : Укр. центр духов. культури, 2006. - 560 с. Шифр : А14966 / 9(с2) / А623 / КУ

4. Амонс А. І. Репресовані прокурори в Україні / А. І. Амонс, Л. М. Абраменко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 575 с. Шифр : Б6055 / 34 / А623 / КУ

5. Баберовскі Й. Червоний терор : історія сталінізму / Й. Баберовскі. – Київ: К.І.С., 2007. – 245 с. Шифр : А17381 / 9(с)2 / Б124 / ЧЗ

6. Баран В. К. “Зачистка”: політичні репресії в західних областях України, 1939–1941 рр. / В. К. Баран, В. В. Токарський ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2014. – 456 с. Шифр : Б8373 / 9(с2) / Б241 / КУ

7. Бачинський М. За межею болю : тернистий шлях Наталі Бачинської (1925–2008) / М. Бачинський ; НАН України, Львів. нац. наук. б ка України ім. В. Стефаника. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2011. – 242 с. Шифр : А24610 / 9(с2) / Б322 / КХ(2)

8. Белов П. Ф. Оборванная молодость : [воспоминания репрессированного] / П. Ф. Белов. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1991. – 141, [2] с. Шифр : Б435

9. Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937-1941 роках : дослідницькі рефлексії та інтерпретації : матеріали Всеукр. наук. конф., 20 листоп. 2013 р. : зб. наук. пр. / М-во культури України, Нац. історико-мемор. заповідник “Биківнянські могили”, Укр. ін-т нац. пам’яті ; голов. ред. Ю. І. Шаповал. – Київ : Пріоритети, 2014. – 200 с. Шифр : А30875 / 9(с2) / Б602 / КХ

10. Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.) : джерелознав. дослідж. / С. І. Білокінь; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Всеукр. т во політв’язнів і репрес. – Київ, 1999. – 448 с. : іл. – (Україна у XX ст.; Т. 1). – (Пам’яті світлих людей, що стали жертвами колишньої системи). Шифр : В3330 / 9(с2) / Б613 / КУ

11. Бринош І. В. Біль минулого : нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської обл. (Іванівський р н) / І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса : СМИЛ, 2006. – 223 с. ; 8 л. фото. – (Научно-документ. сер. "Реабилитированные историей"). Шифр : А16567 / 9(с2) / Б879 / КУ.

12. Був келих життьовий... : бібліогр. покажч. / Обл. універс. наук. б ка ім. К. А. Тімірязєва, ред. кол. кн. "Реабілітовані історією" ; уклад. Г. М. Авраменко. – 2-е вид., доп. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2001. – 75 с. Шифр: А13863 / 9(с2)(01) / Г51 / ДБ

13. Вардзарук Л. Д. Пам’ятаймо / Л. Д. Вардзарук ; Науково-редакц. від. "Реабілітовані історією" при Івано-Франків. облдержадмін. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 226 с. Шифр : А19337 / 9(с2) / В18 / КХ

14. Василів-Базюк Л. Й. П’ять колосків : іст. повість / Л. Й. Василів-Базюк. – Чернівці: Букрек, 2009. – 317 с. Шифр : А20341 / 9(с2) / В19 / КХ

15. Василь Стус : Поет і Громадянин : книга спогадів та роздумів / упоряд. В. Овсієнко. – Київ : КЛІО, 2013. – 684 с. Шифр : Б8010 / 9(с2) / С884 / КУ

16. Великий терор в Україні. “Куркульська операція” 1937–1938 рр.: у 2 ч. Ч. 1 / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 616 с. : табл. Шифр : М2010-1 / 9(с2) / В273 / КУ.

17. Великий терор в Україні : "Куркульська операція" 1937–1938 рр. : у 2 ч. Ч. 2 / упоряд. С. Кокін. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 2010 с. : табл. Шифр : М2010-2 / 9(с2) / В273 / КУ.

18. Віктор Петров. Українська інтелігенція – жертва більшовицького терору / ред. Л. Івшина ; упоряд. : І. Сюндюков, Н. Тисячна. – Київ : Укр. прес-група, 2013. – 64 с. – (Підривна літ.). Шифр : А28725 / 9(с2) / П305 / КУ

19. Возвращенные имена : [о репрессир. в годы культа личности Сталина в Башкирии] / сост. Г. Д. Ираглин, сост. Е. П. Асабин. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1991. – 287, [1] с. – Шифр : 3КП / В64

20. Житарюк М. Четвертована, але жива... : закордон. преса про політ. процеси в Україні напередодні Другої світової війни / М. Житарюк. – Львів : За вільну Україну, 1997. – 125 с. Шифр : А17843 / 9(с2) / Ж74 /КУ

21. Захарова Г. М. Мариупольская трагедия : о жертвах полит. репрессий Мариуполя и Приазовья / Г. М. Захарова. – Мариуполь : Газ. "Приазовский рабочий", 2000. – 274 с. : ил. Шифр : А5476 / 9(с2) / З-382 / КУ

22. Іванченко М. Г. Новели неволі / М. Г. Іванченко. – Дрогобич : Відродження, 2008. – 181 с. Шифр : А18087/ І-231 / КХ

23. Імена, повернуті із забуття: за матеріалами судових справ репрес. селян 1929–1950-х років, що зберігаються у Держ. арх. Кіровоград. обл. / Держ. арх. Кіровоград. обл. ; ред. Т. Дмитренко. – Кіровоград : Держ. арх. Кіровоград. обл., 2008. – 129 с. Шифр : А20061 / 9(с2) / І-511 / КХ

24. Історична пам’ять Дніпропетровщини : події, факти, імена : зб. ст. та док. : у 5 т. Т. 3 : Голгофа Дніпровського металургійного заводу / уклад. : О. Ю. Слонєвський, Р. К. Терещенко. – Дніпропетровськ : Монолит, 2015. – 215 с. – (Реабілітовані історією). Шифр : М2647-3 / 9(с2) / І-904 / КУ

25. Іченець Б. П. Книга пам’яті жертв червоного терору на Бородянщині в 30-х роках (розкуркулення, голодомор, політ. репресії) / Б. П. Іченець. – Немішаєве : ДажБог, 2008. – 127 с. Шифр : А19014 / 9(с2) / І-969 / КУ

26. Кондрацький А. А. Часопис київського політрепресантства : коротка історія Київ. т ва політв’язнів та жертв репресій (1988–2003 рр.) / А. А. Кондрацький. – 5 е вид., доп. – Київ : Укр. центр духов. культури, 2003. – 143 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Імен. алф. покажч. : с. 97–101. Шифр : А10865 / 9(с2) / К642 / КУ

27. Криваві тіні Кремлю : літ. творчість репрес. закарпатців / ред. М. А. Попович. – Ужгород : Закарпаття, 2006. – 661 с. Шифр : А15540 / 9(с2) / К82 / КХ

28. Кропачев С. А. От лжи к покаянию. Отечественная историография о масштабах репрессий и потерях СССР в 1937–1945 годах : монография / С. А. Кропачев. – СПб. : Алетейя, 2011. – 192 с. : 4 вкл. л. фот. Шифр : Б8277 / 9(с)2 / К835 / ЧЗ

29. Круцик Р. М. Дем’янів лаз / Р. М. Круцик. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. – 144 с. : іл. – (Моє місто). Шифр : А25189 / 9(с2) / К84 / КУ

30. Круцик Р. М. Дем’янів лаз. Геноцид Галичини : жертвам комуніст. терору 1939–1941 рр. на Прикарпатті присвячується / Р. М. Круцик. – Київ : Простір, 2009. – 348 с. Шифр:В1905 / 9(с2) / К846 / КХ

31. Круцик Р. М. Народна війна : путівник до експозиції : 120 річниці від дня народження Євгена Коновальця присвячується / Р. М. Круцик. – Київ, 2011. – 244 с. Шифр : В2207 / 9(с2) / К846 / ДБ

32. Куценко Г. П. Дякую тюрмі : художньо-документ. оповідь. Кн. 2 : Сходинки до свободи / Г. П. Куценко. - Київ: Просвіта, 2007. - 105 с.: 8 л. фот. Шифр : М2818-2 / 9(с2) / К958 / КХ

33. Ленинградский мартиролог (1937–1938). Т. 10 : Май–сентябрь 1938 года / ред. А. Я. Разумов. – СПб. : Изд-во РНБ, 2009. – 736 с. : 16 л. фот. – (Кн. памяти жертв полит. репрессий). Шифр : М2289-10 / 9(с)2 / Л453 / КХ

34. Ленинградский мартиролог (1937–1938) Т. 1 : Август–сентябрь 1937 года / ред. А. Я. Разумов. – СПб. : Изд-во РНБ, 1995. – 805 с. : 10 л. фот. – (Кн. памяти жертв полит. репрессий). Шифр : М2289-1 / 9(с)2 / Л435 / КХ.

35. Ленинградский мартиролог (1937–1938) Т. 2 : Октябрь 1937 года / ред. А. Я. Разумов. - СПб. : Изд-во РНБ, 1996. – 576 с. : 16 л. фот. – (Кн. памяти жертв полит. репрессий). Шифр : М2289-2 / 9(с)2 / Л435 / КХ

36. Ленинградский мартиролог (1937-1938). Т. 12 : 1937–1938 / ред. А. Я. Разумов. – СПб. : Изд-во РНБ, 2012. – 800 с. : 16 л. фот. – (Кн. памяти жертв полит. репрессий). Шифр : М2289-12 / 9(с)2 / Л453 / КХ

37. Ленинградский мартиролог (1937-1938). Т. 6 : 1937 год / ред. А. Я. Разумов. – СПб. : Изд-во РНБ, 2007. – 736 с. : 16 л. фот. – (Кн. памяти жертв полит. репрессий). Шифр : М2289-6 / 9(с)2 / Л453 / КХ.

38. Ленинградский мартиролог (1937-1938). Т. 7 : Январь 1938 года / ред. А. Я. Разумов. – СПб. : Изд-во РНБ, 2007. – 744 с. : 12 л. фот. – (Кн. памяти жертв полит. репрессий). Шифр : М2289-7 / 9(с)2 / Л453 / КХ

39. Ленинградский мартиролог (1937–1938). Т. 8 : Январь–февраль 1938 года / ред. А. Я. Разумов. – СПб. : Изд-во РНБ, 2008. – 700 с. : 34 л. фот. – (Кн. памяти жертв полит. репрессий). Шифр : М2289-8 / 9(с)2 / Л453 / КХ

40. Ленинградский мартиролог (1937–1938). Т. 9 : Март–апрель 1938 года / ред. А. Я. Разумов. – СПб. : Изд-во РНБ, 2008. - 734 с. : 17 л. фот. – (Кн. памяти жертв полит. репрессий). Шифр : М2289-9 / 9(с)2 / Л453 / КХ.

41. Ленинградский мартиролог (1937-1938). Т. 3 : Ноябрь 1937 года / ред. А. Я. Разумов. – СПб. : Изд-во РНБ, 1998. – 640 с. : 64 вкл. л. – (Кн. памяти жертв полит. репрессий) : Шифр : М2289-3 / 9(с)2 / Л435 / КХ

42. Ленинградский мартиролог: 1937-1938. Т. 4: 1937 год / ред. А. Я. Разумов. – СПб. : Изд-во РНБ, 1999. - 736 с. : 16 л. фот. – (Кн. памяти жертв полит. репрессий). Шифр : М2289-4 / 9(с)2 / Л453 /КХ

43. Ленинградский мартиролог: 1937-1938. Т. 5 : 1937 год / ред. А. Я. Разумов. – СПб. : Изд-во РНБ, 2002. – 726 с. : 20 вкл. л., фот. – (Кн. памяти жертв полит. репрессий). Шифр : М2289-5 / 9(с)2 / Л435 / КХ.

44. Лисенко М. В. Биківня – наш вічний біль / М. В. Лисенко ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ : Вид-во Олени Теліги, 2009. – 365 с. Шифр : А21793 / 9(с2) / Л63 / КУ(1)

45. Лисенко М. Г. Биківня : злочин без каяття / М. Г. Лисенко. – Бровари : Криниця, 1996. - 134 с. Шифр :А17122 / 9(с2)/ Л631/КУ

46. Ллойд Д. Идея права : репрессивное зло или социальная необходимость : пер с англ / Д. Ллойд. – Москва : ЮГОНА, 2002. - 416 с. Шифр : А9811 / 34 / Л677 / КХ(1)

47. Матвієць О. М. “Я ще, може, буду живий...” : [Голодомор 1932-1933 років, політ. репресії 1937–1938 років та німецько-фашистська окупація 1941–1943 років у селах Пироги і Яроші Глобинського р-ну Полтав. обл.] / О. М. Матвієць. – Глобине : Поліграфсервіс, 2012. – 550 с. : фот. Шифр : В2623 / 9(с2) / М338 / КУ

48. Матузко Р. Сталинизм : практика и последствия : кн. посвящается светлой памяти жертв сталин. репрессий : в 2 т. / Р. Матузко. – Киев.: Веселицька Н. В., 2011. Т. 1. – 179 с. Т. 2. – 348 с. : 78 л. ил. Шифр : В2659 / 9(с)2 / М348 / ЧЗ(1)

49. Мешко О. Я. Свідчу / О. Я. Мешко ; записав В. М. Скрипка. – Київ : Укр. республік. партія, 1996. – 56 с. : іл. – (Б ка журн. “Республіка”). – (Політ. портрети; Ч. 3). Шифр : А32881 / 9(с2) / М559 / КХ(2)

50. Одесский Мартиролог : данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти. Т. 2 / сост. Л. В. Ковальчук. – Одесса : ОКФА, 1999. – 800 с. – (Научно-документ. сер. "Реабилитированные историей"). Шифр : М342-2 / 9(с2) / О-417 / РК(1)

51. Подгорный Е. Г. Оглашаю весь список. Все жертвы сталинского генеральского корпуса: репрессии и войны. Промежуточные итоги: из моих очерков о службе / Е. Г. Подгорный. – Чернигов : Десна Полиграф, 2015. – 408 с. – (Проект “Я ворошу прошлое, или Я песню пою о родном и любимом...”) Шифр : А33705 / 9(с)2 / П441 / ДБ

52. Покаяние : Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Т. 1 / сост. Г. В. Невский. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1998. – 1184 с. : табл., фот. Шифр : М2428-1 / 9(с1) / П481 / КХ

53. Покаяние : Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Т. 9. Ч. 1 / сост. М. Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2009. – 816 с. : табл. Шифр : М2428-9-1 / 9(с1) / П481 / КХ.

54. Политические репрессии в Крыму (1920–1940 годы) / Д. В. Омельчук. – Симферополь, 2003. – 208 с. : ил. Шифр : А10937 / 9(с2) / П504 / КУ

55. Політичні репресії в Україні (1917–1980 рр.) : бібліогр. покажч. / НАН України ; Голов. ред. кол. науково-документ. сер. кн. "Реабілітовані історією"; упоряд. С. Калитко. – Київ ; Житомир : Полісся, 2007. – 455 с. Шифр : А17676 / 9(с2)(01) / П504 / КУ

56. Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр. : дослідн. рефлексії та інтерпретації : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 15 берез. 2012 р. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. спілка краєзнавців України ; ред. В. А. Смолій [та ін.] ; упоряд. : О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2013. – 456 с. : табл. – (До 75-річчя “Великого терору” в СРСР). Шифр : А28919 / 9(с2) / П504 /КХ

57. Політичні репресії на Поділі в ХХ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 23-24 листоп. 2001 р.) / Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. рада ; ред. А. Т. Давидюк. – Вінниця : Велес, 2002. – 211 с. Шифр : А7603 / 9(с2) / П504 / КУ

58. Політичні репресії радянської доби в Україні : науково-допом. бібліогр. покажч. / упоряд. : Т. А. Приліпко, О. І. Марченко, З. Х. Мусіна ; авт. вступ. ст. Ю. І. Шаповал. – Київ : Арістей, 2008. – 683 с. Шифр : А19004 / 9(с2)(01) / П504

59. Реабілітовані історією. Рівненська область : у 27 т. Кн. 2 / упоряд. А. А. Жив’юк. – Рівне : "Рівнен. друк.", 2009. – 610 с. – Шифр : М1463-2 / 9(с2) / Р31 / КХ

60. Репрессированные этнографы / РАН , Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; ред. Д. Д. Тумаркин. – Москва : Вост. лит., 2002. – Вып. 2 – 343 с. : ил. Шифр : Б3647 / 9(с)2 / Р415 / КХ

61. Репрессированные этнографы : ист. лит. / Ин т этнологии им. Н. Н. Миклухо Маклая РАН ; сост. Д. Д. Тумаркин. – Москва : Вост. лит., 2003. – 495 с. : ил. Шифр : Б3647-2 / 902.7 / Р415 / КХ

62. Роженко М. М. Сосни Биківні свідчать : злочин проти людства. Кн. 6 : (підсумкова) / М. М. Роженко ; Всеукр. т-во політ. в’язнів і репресованих, Коміс. Київради з питань поновлення прав реабілітованих, Наук. т-во ім. Миколи Трохименка. – Київ : Укр. центр духов. культури, 2005. – 595 с. Шифр : М1004-6 / 9(с)2 / Р625 / КХ

63. Свідчать могили / сост. М. Д. Круцик. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 142 с. Шифр : А20071 / 9(с2) / С246 / КХ

64. Стецовский Ю. И. История советских репрессий. Т. 1 / Ю. И. Стецовский ; Обществ. фонд "Гласность". – Москва, 1997. – 599 с. Шифр : М562-1 / 9(с)2 /С799 / КХ

65. Стецовский Ю. И. История советских репрессий. Т. 2 / Ю. И. Стецовский ; Обществ. фонд "Гласность". – Москва, 1997. – 433 с. Шифр : М 562-2 / 2 / С799 / КХ

66. Українські політичні в’язні і крах більшовицької імперії : Перший (установчий) з’їзд Спілки політ. в’язнів України (20–21 квіт. 1991 р.) : матеріали і комент. / упоряд. І. Губка. – Львів, 2001. – 338 с. : іл. Шифр : А7746 / 9(с2) / У45 / КУ

67. Филимонов С. Б. Тайны крымских застенков : документ. очерки о жертвах полит. репрессий в Крыму в 1920–1940 гг. / С. Б. Филимонов. – 3-е изд., доп. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2007. – 308 с. Шифр : А28784 / 9(с2) / Ф532 / КУ

68. Чекістське досьє окупованої України : зб. док. : у 3 т. / Київ. міська орг. т ва “Меморіал” ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. пам’яті ; упоряд. : Р. М. Круцик, С. А. Жовтий. – Киев : Преса України, 2014-.

69. Чекістське досьє окупованої України: зб. док. : у 3 т. / Київ. міськ. організація т ва “Меморіал” ім. В. Стуса, Громад. ін т істор. пам’яті ; авт., кер. проекту, упоряд. Р. М. Круцик, упоряд. С. А. Жовтий. – Київ : Преса України, 2014. – Т. 1. – 2014. – 1048 с.: факс. Шифр : М2762-1 / 9(с2) / Ч-371 / КХ Т. 2. – 2015. – 991 с. : факс. Шифр : М2762-2 / 9(с2) / Ч-371 / КХ Т. 3. – 2015. – 1216 с.: табл., факс. Шифр : М2762-3 / 9(с2) / Ч-371 / КХ

70. Черная книга коммунизма : преступления, террор, репрессии : пер. с фр. / Стефан Куртуа, Николя Верт, Жан-Луи Панне и др. ; ред. И. Ю. Белякова ; вступ. ст. А. Н, Яковлев. – Москва : Три века истории, 1999. – 766 с. ; 16 л. ил. – (Шифр : Б1612 / 9(с)2 / Ч-49 / ЧЗ

71. Шова В. П. Кровавый путь : воспоминания спецпоселенца / В. П. Шова. – Черновцы : Книга Памяти Украины, 2000. – 68 с. : ил. – (Сер. : «Библиотечка репрессированного»).– Текст на укр. та рус. языках. Шифр : А7411 / 9(с2) / Ш78 / КХ

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)