22.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Видання Києво-Печерського патерика" Версия для печати Отправить на e-mail

20 травня у відділі стародрукованих, рідкісних та цінних книг, в рамках засідання Клубу історичної книги, відбулося відкриття виставки «Видання Києво-Печерського патерика (з фонду Національної історичної бібліотеки України)».

Зав. відділу О.І. Марченко підготувала та провела презентацію за темою виставки.


Патерик или Отечник Печерский, содержащий жития святых преподобных и богоносных отцов наших, просиявших в пещерах [Текст] : на три части разделен : повелением же и благословением ... Иннокентия Гизеля ... Архимандрита Святой Великой Чудотворной Лавры Печерской Киевской / составлен Нестором Летописцем Российским, Симеоном Епископом Владимирским, Поликарпом Архимандритом Печерским. - К. : Типография Киево-Печерской Лавры, 1661. - [6], 289 л. : грав.

Електронна презентація

Києво-Печерський патерик

Патерик или Отечник печерский, содержащий жития святых преподобных отцов наших просиявших в пещерах. На три части разделен. Составлен тремя печерскими святыми: Нестором летописцем российским, Симоном епископом Владимирским и Суздальским и Поликарпом архимандритом Печерским. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1661. – 298 л.; 46 грав.

Патерик печерский. – 2-е изд. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1678 (7187). – 300 л.; 43 грав.

Патерик печерский. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1760. – 246 л.; 44 грав.

Патерик печерский, по исправлении тиснением вторым. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1762. – 247 л.; 44 грав.

Патерик печерский си есть отечник. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1777. – 202 л.; 44 грав.

Патерик печерский. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1783. – 205 л.; 44 грав.

Киево-Печерский патерик по древним рукописям, в переложении на современный русский язык Марии Викторовой, бывшей воспитанницы Мариино-Ермолаевского женского училища. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1870. – XIV, 165 л.; 1 л.факс.; 1 л. ил.

Киево-Печерский патерик по древним рукописям. В перело­же­нии на современный русский язык М. Викторовой. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1893. – 159 с.: ил.

Киево-Печерский патерик. Полное собрание житий святых в Кие-во-Печерской лавре подвизавшихся. Составленное тремя составителями, печерскими святыми: Нестором, летописцем печерским, Симоном, епископом Владимирским и Суздальским и Поликарпом, архимандритом Печерским. В новом полном переводе (с изд. 1702 г.) Е. Поселянина. – М.: Изд. О. Ступина, 1897. – 408 с.: ил.

Киево-Печерский патерик. Полное собрание житий святых в Киево-Печерской лавре подвизавшихся / Пер. Е. Поселянина. – 2-е изд. – М.: Изд. О. Ступина, 1900. – 394 с.; 15 вкл., 16 ил.

Киево-Печерский патерик, или сказания о житии и подвигах св. угодников Киево-Печерской лавры: Переложение с Киево-Печерского патерика, с 50-ю рис. и планом пещер Киево-Печерской Лавры. – 4-е изд., испр. и доп. – Одесса: Тип. Фесенка, 1908. – 352 с.: ил.

Киево-Печерский патерик по древним рукописям, в переложении на современный русский язык М. Викторовой. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1909. – 156 с.: ил.

Киево-Печерский патерик. Полное собрание житий святых в Кие­во-Печерской лавре подвизавшихся / Пер. Е. Поселянина; Худож. В. Спасский. – М.: Изд. О. Ступина, 1911. – 416 с.: 16 ил.

Киево-Печерский патерик по древним рукописям. В переложении на современный русский язык Марии Викторовой, бывшей воспитанницы Мариинско-Ермолаевского женского училища. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1914. – XV, 154 с.: ил.

Києво-Печерський патерик / Підгот. тексту, передм. та прим. Д. Аб­ра­мовича. – К.: ВУАН, 1931. – XXVI, 235 с. – (Серія “Пам’ятки мови та письменства давньої України”. Т. 4).

Репринт. перевид. здійснено у 1931 р.

Киево-Печерский патерик / Пер. И. П. Ерёмина // Художественная проза Киевской Руси XI–XIII веков. – М., 1957. – С. 247–226, 317–326.

Печерський патерик або праведні старої України: давнє джерело української духовності / Ред. А. Г. Великий. – Рим: Вид-во оо. василіян, 1973. – 277 с.

Киево-Печерский патерик // Памятники литературы Древней Руси: ХІІ в. – М., 1980. – С. 413–623.

Патерікон abo zywoty ss. oycow pieczarskich. К.: Друк. лаври, 1635 // Seventeenth Century Writings on the Kiev an Gaves Monastery: Репринт. вид. – Нью-Йорк: Гарвардський ун-т, 1987. – XXV, 429 с. – (Серія “Гарвардська бібліотека давньоукраїнського письменства: корпус текстів”).

Киевопечерский патерик: [По древ. рукописям] с доб. грав. XVIII в. – [Репринт. изд. 1893 г.]. – [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1991. – 159 с.: грав.

Киево-Печерский патерик, или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской лавры. – [Репринт. изд. 1903 г.]. – К.: Лыбидь, 1991. – 255 с.: ил.

Киево-Печерский патерик, или Сказания о житии и подвигах святых угодников Киево-Печерской лавры / Пер. Е. Поселянина. – [Репринт. изд.]. – М.: Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1996.– 384 с.: ил.

Патерик Києво-Печерський за редакцією написаною 1462 року по Різдві Христовому печерським ченцем Касіяном / Упоряд., адаптувала укр. мовою, склала прим. та додатки І. Жиленко; Відп. ред. В. М. Колпакова. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1998. – 348 с., 37 іл.

Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик; Волоколамский патерик / Изд. подгот. Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников; Рос. Акад. наук. – М.: Наука, 1999. – 493 с. – (Серия “Литературные памятники”).

Києво-Печерський Патерик / [Пер. з церковно-слов’ян. М. Кашуба, Н. Пікулик]. – Львів: Монастир Монахів Студ. Уставу. Вид. від. “Свічадо”, 2001. – 191 с.: іл. – (Середньовіччя VI–XIV ст.). – (Джерела християнського Сходу).

Патерик Печерский или Отечник. – 5-е изд. / Пер. Е. По­селяни­на. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 2001. – 384 с.: ил.

Патерик Печерский или Отечник. – 6-е изд. / Пер. Е. Поселянина. – К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 2002. – 376 с.: ил.

Патерик Киево-Печерский. Т. 1. Подвижники Киево-Печерской Лав­ры XI–XV в. и древние святые, причисляемые к ее чудотворцам / Под ред. В. Дятлова. – К.: Тип. Киево-Печерской Лавры, 2004. – 416 с.: ил.

* * *

А. В. О Печерском патерике и об отношении его к греческим патерикам // Воронеж. епарх. ведомости. – 1875. – № 2–3. – С. 7–42.

Абрамович Д. И. Исследование о Киево-Печерском патерике, как историко-литературном памятнике // Изв. Отд-ния рус. яз и словесности имп. Акад. наук. – 1901. – Т. 6, кн. 3. – С. 207–235; Кн. 4. – С. 37–102; 1902. – Т. 7, кн. 1. – С. 233–279; Кн. 2. – С. 204–231; Кн. 3. – С. 34–76; Кн. 4. – С. 43–65.

Окр. вид.: Спб.: Отд-ние рус. яз и словесности имп. Акад. наук, 1902. – 213 с.

Рец.:

Жукович П. Н. // Журн. заседаний совета С.-Петербургской духовн. акад. за 1902–1903 учеб. год. – Спб., 1903. – С. 235–241.

Жукович П. Н. // Журн. заседаний совета С.-Петербургской духовн. акад. за 1903–1904 учеб. год. – Спб., 1905. – С. 72–76.

Пономарёв А. И. // Журн. заседаний совета С.-Петербургской духовн. акад. за 1902–1903 учеб. год. – Спб., 1903. – С. 229–235.

Пономарёв А. И. // Журн. заседаний совета С.-Петербургской духовн. акад. за 1903–1904 учеб. год. – Спб., 1905. – С. 76–77.

Франко І. // Зап. наук. т-ва ім. Шевченка. – 1903. – Т. LV. – Бібліогр. – С.182–185.

Шамбинаго С.К. // Этнографическое обозрение. – 1904. – № 2. – С. 182–185.

Абрамович Д. И. Памятники языка и письма и Древности южных и западных славян на ХІ археологическом съезде в Киеве: (Обзор рефератов, читанных в заседаниях VI (Памятники языка и письма) и VIII (Древности южных и западных славян) отделений съезда) // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. – 1900. – Т. 5, кн. 1. – С.324–338.

Зі змісту: Обзор реферата Д. И. Абрамовича “Киево-Печерский патерик как источник для изучения литературной деятельности преп. Нестора-летописца”. – С. 329–330.

Абрамович Д. И. Речь пред защитой магистерской диссертации: “Исследование о Киево-Печерском патерике, как историко-литературном памятнике” // Христианское чтение. – 1903. – Ч. 1. – С. 629–634.

Абрамович Д. І. Ізборник 1076 р. і патерики // Наук. зб. Ленінгр. т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови. – К., 1931. – Т. 3. – С. 11–15.

Адрианова-Перетц В. П. Задачи изучения “агиографического стиля” Древней Руси // Тр. отд. древнерус. лит. / Рос. Акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – 1964. – Т. 20. – С. 46–51, 63–66.

Адрианова-Перетц В. П. Сюжетное повествование в житийных памятниках XI–XIII вв. // Истоки русской беллетристики. – Л., 1970. – С. 96–107.

Азбукин П. Очерк литературной борьбы представителей христианства с остатками язычества в русском народе (XI–XIV века) // Рус. филол. вестн. – 1892. – Т. 28. – С. 133–153; 1896. – Т. 35. – С. 222–275; 1897. – Т. 37. – С. 229–273; Т. 38. – С. 322–327; 1898. – Т. 39. – С. 247–276.

Розробка теми на основі Патерика та ін. староруських творів.

Аничков Е. В. Древне-русское многобожие и Киево-Печерский патерик // Ист. обозрение. – 1915. – Т. 20. – С. 144–146.

Артамонов Ю. А. Киево-Печерский патерик и недошедшее до нас житие Антония Печерского // Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации. – М., 1988. – С. 54–56.

Башлыкова М. Е. К вопросу о почитании святых подвижников, на основе текстов Киево-Печерского патерика // Монастыри России. – Можайск, 2000. – С. 381–389.

Білецький О. І. Зібрання праць у 5-ти т. – К., 1965. – Т.1: Давня українська і давня російська література. – С. 239–250.

Білецький О. І. Києво-Печерський патерик // Матеріали до вивчення історії української літератури. – К., 1959. – Т. 1: Давня українська література. Доба феодалізму – до кінця XVIII ст. – С. 135–141.

Білоус П. “Золота книга” української літератури: “Києво-Печерський патерик” у школі // Укр. мова й література в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 3. – С. 28–38.

Білоус П. Чудо в художній структурі легенд Києво-Печерського патерика // Вісн. Київ. ун-ту “Слов’янський університет”. – К., 2000. – № 9. – С. 148–150.

Браун Ф. Л. Фрианд и Шимон, сыновья Варяжского князя Африкана // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. – 1902. – Т. 7, кн. 1. – С. 359–365.

Вакулина Е. Н. Известия Киево-Печерского патерика о Древней Руси // Вопр. истории. – 1986. – № 9. – С. 174–178.

Вертоград Печерский: Каталог виставки видань Києво-Печерських патериків XVII – початку XXI ст. (26.12.2003-25.01.2004) / В. Гончарук (авт. тексту та упоряд.), М. Гламазда (ред.) та ін.; Музей книги і друкарства України. – К.: ВАТ “УкрНДІСВД”, 2003. – 32 с.: іл.

Викторова М. А. Составители Киево-Печерского патерика и позднейшая его судьба: Историко-литературный очерк покойной переводчицы Киево-Печерского патерика на современный русский язык М. А. Вик­торовой. – Воронеж: Тип. Гольдштейна, 1871. – 39 с.

Владимиров П. В. Древняя русская литература Киевского периода XI–XIII веков. – К., 1900. – С. 193–206, прил. С.1–17.

Водовозов Н. В. История древней русской литературы. – М., 1966. – С. 115–120.

Возняк М. С. Історія української літератури. – Львів, 1920. – Т.1: До кінця ХV віку. – С. 162–172.

Волкова Т. Стилистическая и функциональная характеристика беса в древнерусской литературе (на материале Киево-Печерского патерика) // Материалы XXVI науч. студ. конф. Тартуского гос. ун-та: Литературоведение. Лингвистика. – Тарту, 1971. – С. 21–33.

Волкова Т. Ф. Художественная структура и функции образа беса в Киево-Печерском патерике // Тр. отд. древнерус. лит. / Рос. Акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – 1979. – Т. 33. – С. 228–237.

Воронин Н. Н. Политическая легенда в Киево-Печерском патерике // Тр. отд. древнерус. лит. / Рос. Акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – 1955. – Т. 11. – С. 96–102.

Галахов А. История русской словесности древней и новой. – 2-е изд. – Спб., 1880. – Т. 1. Отд. 1: Древнерусская словесность. – С. 301–302.

Георгиевский Г. Печатный Печерский патерик // Рус. обозрение. – 1883. – № 5. – С. 246–262; № 6. – С. 698–730.

Голубинский Е. Е. История русской церкви. – М., 1881. – Т.1: Период первый, Киевский или домонгольский. – С. 768–771.

Горський В. С. Києво-Печерський патерик: Етика смиренномудрості / Пер. з рос. Л. Г. Малишевської // Філос. і соціол. думка. – 1992. – № 3. – С.119–126.

Горський В. С. Образ святості в давньоукраїнській літературі (на ґрунті аналізу “Києво-Печерського патерика”) // Українське бароко: Матеріали I конгресу Міжнар. асоціації україністів. – К., 1993. – С. 65–70.

Гравюри Леонтия Тарасевича к “Патерику Печерскому”, изданному в типографии Киево-Печерской Лавры в декабре 1702 г. – М.: ИПЦ “Российский Раритет”, 1992. – 38 л.: ил.

Гравюри Леонтия Тарасевича к “Патерику Печерскому”: Комплект гравюр. – [Репринт. изд.]. – Ростов-на-Дону: ПФ “Малыш”, 1992. – 40 отд. л. ил. в папке. – Вых. данные ориг.: К.: Тип. Киево-Печерской лавры, 1702.

Грушевський М. С. Історія української літератури. – К.; Львів, 1923. – Т. 3. – С. 112–137, 262.

Гудзий Н. К. История древней русской литературы. – 6-е изд., испр. – М., 1956. – С. 104–110.

Гурьев В. П. Поучения по руководству Патерика Печерского. – М., 1912. – 162 с.

Дуйчев И. Эпизод из Киево-Печерского патерика // Литература и общественная мысль Древней Руси: К 80-летию со дня рождения чл.- кор. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц: [Сб. ст. Тр. Отд. древнерус. лит. 24]. – Л., 1969. – С. 89–92.

Дятлов В. З історії друкованого видання “Києво-Печерського патерика” (1635) // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 7. – С. 25–27.

Ерёмин И. П. Патерики; Жития // История русской литературы. – М.; Л., 1941. – Т.1. – С.106–113, 338–346.

Заблоцька К. В. Медицина Київської Русі в “Києво-Печерському патерику” // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – № 4. – С. 11.

Истрин В. М. Очерк истории древнерусской литературы домонгольского периода (11–13 вв.). – Пг., 1922. – С. 199–209.

Ісіченко Ю. А. Друковані видання Києво-Печерського патерика як явище української барокової агіографії // Українське літературне бароко. – К., 1987. – С. 220–243.

Ісіченко Ю. А. Історико-літературні й текстологічні аспекти науко­вого видання Києво-Печерського патерика // Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку. – К., 1988. – С. 186–189.

Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський патерик у літературному контексті XVI–XVIII ст. // Рад. літературознавство. – 1986. – № 6. – С. 42–49.

Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський патерик у літературному проце­сі кінця XVI – початку XVIII ст. на Україні / АН УРСР. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 1990. – 179, [1] с. – (Літературознавство).

Ісіченко Ю. А. Ранні редакції Києво-Печерського патерика і суспільно-політичний контекст // Вісн. Харк. ун-ту. Серія “Історія”. – 1986. – № 284. – С. 43–50.

Казанский П. С. Критический разбор свидетельств Патерика Печерского о летописи Нестора // Временник Моск. О-ва истории и древностей российских. – 1850. – Кн. 7. – Отд. 1. – С. 1–16.

Рец.:

Современник. – 1851. – Т. 25. – № 2. – Отд. IV. – С. 82–83.

Шевырев С. Замечания на критический разбор свидетельств Патерика Печерского о летописи Нестора // Временник Моск. О-ва истории и древностей российских. – 1851. – Кн. 10. – Отд. 2. – С. 1–10.

Келтуяла В. А. Курс истории русской литературы. Ч. 1. История древней русской литературы. Кн. 1. История литературы от IX в. до половины XIII в. – 2-е изд., перераб. и доп. – Спб., 1913. – С. 762–781.

Киево-Печерский патерик о работорговцах иудеях в Херсоне и о мученичестве Евстратия Постника // Литаврин Г. Г. Византия и славяне. – Спб., 2001. – С. 478–496.

Києво-Печерські патерики з колекції Музею книги і друкарства України: Каталог. – К.: ВАТ “УкрНДІСВД”, 2003. – 184 с.: іл.

Конявская Е. Л. Арсеньевская редакция Киево-Печерского патерика // Вестн. Моск. ун-та. Серия 9. Филология. – 1983. – № 2. – С. 3–11.

Коровицький І. Карткуючи Києво-Печерський патерик // Хроніка-2000. – 2002. – Вип. 49–50: Київ – свята земля. – С. 339–345.

Кривцов Д. Ю. Рукописные пометы в экземпляре “Киевопечерского патерика” из деревни Проскурино Нижегородской области // Проблемы происхождения и бытования древнерусской письменности и литературы. – Нижний Новгород, 1995. – С. 93–104.

Кубарев А. М. Исследование о Патерике Печерском и описание древнейшего харатейного списка оного. – М., 1847. – 2, 40 с.

Кубарев А. М. О Патерике Печерском // Журн. М-ва нар. просвещения. – 1838. – Ч. 20. – № 10. – С. 1–34; Чтения в О-ве истории и древ­но­стей российских. – 1847. – Кн. 9. – Отд. 1. – С. 1–22.

Перевид. укр. мовою: Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 53–54. – С. 507–541.

Кубарев А. М. О редакциях Патерика Печерского вообще, и проч. // Чтения в О-ве истории и древностей российских. – 1858. – Кн. 3. – Отд. 1. – С. 95–128.

Кубарев А. М. Описание харатейного списка Патерика Печерского // Чтения в О-ве истории и древностей российских. – 1847. – Кн. 9. – Отд. 1. – С. 23–40; Журн. М-ва нар. просвещения. – 1840. – № 6. – Отд. 2. – С. 121–146.

Кучкин В. А. Фрагмент Ипатьевской летописи в Киево-Печерском патерике Иосифа Тризны // Литература и общественная мысль Древней Руси: К 80-летию со дня рождения чл.-кор. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц: [Сб. ст. Тр. Отд. древнерус. лит. 24]. – Л., 1969. – С. 196–198.

Макарий (Булгаков), еп. Винницкий. Обзор редакций Киево-Печерского патерика, преимущественно древних // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. – 1856. – Т 5, вып. 3. – С. 129–167.

Малышевский И. И. Евреи в южной Руси и в Киеве в Х–ХІІ веках // Тр. Киев. духовн. акад. – 1878. – № 6. – 565– 602; № 9. – С. 427–504.

Численні матеріали про євреїв у Патерику.

Марченко О. І. Видання Києво-Печерського патерика в фондах Державної історичної бібліотеки України: Каталог книжкової виставки / Держ. іст. б-ка України. – К., 1988. – 10 с.: іл.

Овчаренко О. О. Символіко-алегоричні гравюри Патерика Печерського 1661 р. (спроба історико-культурного аналізу) // Наук. пр. Нац.
б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 83–100.

Овчаренко О. О. Символічні гравюри Патерика Печерського 1661 ро­ку в контексті фольклорної традиції (на матеріалах аналізу графічного циклу) // Нар. творчість та етнографія. – 1998. – № 2–3. – С. 109–116.

Овчаренко О. О. Сучасні дослідження і перевидання Патерика Печерського // Нар. творчість та етнографія. – 1998. – № 1. – С. 105–107.

Огоновський О. Історія літератури руської. – Львів, 1887. – Ч.1. – С. 26–27.

Одно из чудес, совершившихся в св. Киево-Печерской обители: Из “Киевского патерика” // Воскресное чтение. – 1853. – № 14. – С. 132.

Ольшевская Л. А. Археографический обзор списков Киево-Печерского патерика хранящихся в Государственном архиве Ярославского областного краеведческого музея // Литература Древней Руси. – 1983. – Вып.4. – С. 18–25.

Ольшевская Л. А. История заглавий в Киево-Печерском патерике // Рус. речь. – 2003. – № 2. – С. 61–65.

Ольшевская Л.А. Об авторах “Киево-Печерского патерика” // Литература Древней Руси. – 1978. – Вып. 2. – С. 13–28.

*Ольшевская Л. А. Об источниковедческом аспекте изучения художественно-документальной литературы Древней Руси (Типолого-текстологическое исследование списков Арсеньевской редакции “Киево-Печерского патерика”) // О художественно-документальной литературе. – Иваново, 1979.

*Ольшевская Л. А. Своеобразие жанра житий в Киево-Печерском патерике // Литература Древней Руси. – 1981. – Вып. 3.

Ответ на упрек издателям печатного Патерика Печерского // Киев. епарх. ведомости. – 1867. – № 9. – Отд. 2. – С. 270–281.

Про зміни в друкованому Патерику, порівняно з рукописним. Редакції Патерика.

Парфентьева Е. Ю. Список “Киевопечерского патерика” из собрания рукописей Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника / Е. Ю. Парфентьева, В. Н. Русинов // Проблемы происхождения и бытования древнерусской письменности и литературы. – Нижний Новгород, 1995. – С. 80–82.

Патерик Киево-Печерский // Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л., 1987. – Вып. 1. – С. 308–313.

Перетц В. Н. Киево-Печерский патерик в польском и украинском переводе // IV Междунар. съезд славистов. Славянская филология: Сб. ст. – М., 1958. – Сб. 3. – С. 174–210.

Перетц В. Н. След украинского перевода Киево-Печерского патерика // Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII вв. – Л., 1926. – [Т.] 1, вып. 1. – С. 92–100.

Петухов Е. В. Русская литература. Исторический обзор главнейших литературных явлений древнего и нового периода. – 2-е изд. – Юрьев, 1912. – С. 76–84.

Пятницкий М. Киево-Печерский монастырь, его подвижники и церковно-общественное значение по данным “Киево-Печерского патерика”: (Церковно-исторический очерк) // Киев. епарх. ведомости. – 1899. – № 5. – Отд. 2. – С. 553–577.

Строев П. М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы П. М. Строева / Приведены в порядок и изд. под ред. акад. А. Ф. Бычкова. – Спб., 1882. – С. 370–378.

Тимковский Р. Ф. Краткое исследование о патерике преподобного Нестора, летописца российского // Зап. и Тр. О-ва истории и древно­стей российских. – М., 1815. – Ч.1. – С. 53–74.

Толочко О. П. Влахернська легенда у Києво-Печерському Патерику і Кловський Стефанич монастир // Археологія. – 1991. – № 2. – С. 58–69.

Турук Е. А. Киево-Печерский патерик ІІ Кассиановской редакции в сборнике Тихомировского собрания // Книга и литература. – Новосибирск, 1997. – С. 229–236.

Федосьев Н. Древнерусские подвижники по описанию Киевского Патерика. – К., 1890. – 17 с.

Відб. з: Черниг. епарх. изв. – 1889. – № 23. – С. 585–594; № 24. – С. 628–635.

Фоменко В. М. Видання “Києво-Печерського патерика” 1661 і 1702 років та їх ілюстратори / АН УРСР. Ін-т філософії, Відділ наук. інформації з суспільних наук. – К., 1990. – 25 с. – Препринт.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури. – Львів, 1910. – С. 22–23.

Чижевський Д. Києво-Печерський патерик // Тисяча років української суспільно-політичної думки. – К., 2001.– Т.1: (Х–ХV ст.).– С. 491–510.

Шахматов А. А. Киевопечерский патерик и Печерская летопись. I–II. – Спб.: Тип. имп. Акад. наук, 1897. – 50 с.

Відб. з: Изв. 2-го Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. – 1897. – Т. 2, кн. 3. – С.795–844.

Рец.:

Абрамович Д. И. Несколько слов в дополнение к исследованию А. А. Шахматова “Киево-Печерский патерик и Печерская летопись” // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. – 1898. – Т. 3, кн. 2. – С. 536–540.

Окр. відб.: Спб., 1898. – 5с.

Грушевський М. // Зап. наук. т-ва ім. Шевченка. – 1898. – Т. XXVI. – Бібліогр. – С. 8–12.

Шахматов О. Києво-Печерський патерик і Печерський літопис. Житіє Антонія і Печерський літопис // Хроніка-2000. – 2003. – Вип. 53–54. – С. 542–610.

Шевырев С. П. Обозрение русской словесности // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. – 1854. – Т. 3. – С. 67–105.

Підготувала О.І. Марченко


 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)