23.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Берестечко: наша пам’ять, наша слава" Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні читачі! З 29 червня у Виставковому залі експонується книжкова виставка "Берестечко: наша пам’ять, наша слава" до 365-річчя з початку (1651) Берестецької битви між селянсько-козацькими і польсько-шляхетськими військами.

B1955

9(с2)(03)

А 76

Апанович О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва : кн. ст. про іст. буття укр. козацтва : [Берестецька битва] / О. М. Апанович ; [упоряд. О. Яремійчук]. Київ : Веселка, 2009. 719 с. : іл., карти, фото. :[C. 60]

Книга адресована найширшим читацьким колам, насамперед допитливому юнацтву – школярам та студентам. Хоча статті в книжці розміщені за алфавітом, вона не є класичною, академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом та посиланнями на джерела.

 

Б8075 / 9(с2)

Б 877

 

Брехуненко В. А. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року : науково-попул. вид. / В. А. Брехуненко ; худож. С. Шаменков. – Київ : Темпора, 2013. – 116 с. : 10 вкл. л., іл.

Книга присвячена одній із найбільших битв часів Богдана Хмельницького, яка відбулася неподалік Берестечка на  Волині. У науково-популярному форматі розглядаються передумови битви, підготовка сторін, склад і чисельність військ Богдана Хмельницького та Яна Казимира, перебіг битви та її наслідки. Проаналізувавши  діяльність українського гетьмана та старшини відразу після Берестечка 1651 р., автор забезпечує панівну на сьогодні оцінку битви як катастрофи для українського війська й Гетьманщини загалом.

 

9 (с2)

Г 44

Гетьмани України : іст. портр. : зб. : [Берестецька битва] / худож. : І. С. Камінський, Ю. Ф. Назаренко. Київ : Україна, 1991. 216 с.

Більшість портретів належить перу видатного історика В. Антоновича, окремі написані академіком М. Василенком, письменниками й науковцями: О. Левицьким, Я. Дзирою, Ю. Хоружним. Уперше сучасні читачі матимуть найповніший життєпис українських діячів державного рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін.

 

9(с2)

Г 61

Голобуцький В. О. Гомін, гомін по діброві : іст. розповіді про запорозьких козаків / В. Голобуцький ; мал.  А. Базилевича. Дніпропетровськ : Січ, 2003. 208 с. : іл.

Близко п’яти віків тому на Придніпров’ї, де шуміли грізні пороги, виникла Запорозька Січ. Про героїчну боротьбу українського народу за свою свободу йдеться у книзі відомого українського історика, професора В. Голубоцького.

 

В1027 / 9(с2)

Г 61
Головешко Л. М. Україна
козацька держава : історія українського козацтва / Л. М. Головешко. Маріуполь : Новий світ, 2005. 259 с.

Дане видання є посібником для підготовки і проведення занять і тематичних вечорів, присвячених історії козацтва України.

Посібник буде корисним учням, студентам та широкому колу читачів, яким цікава історія українського козацтва і його відродження в наші часи, та викладачам вищих та середніх навчальних закладів.

 

9(с2)

Г 911

Грушевський М. С. Історія України – Руси : в 11 т., 12 кн. : [Берестецька битва] / редкол. : П. С. Сохань (голова) та ін.. – Київ : Наукова думка, 1991. – (Пам’ятки іст. думки України)

Т. 6. – 1995. – 680 с.

 

М2074-1 / 9(с2)
Д 469

Діптан І. І. Українське козацтво : соціально-іст. нарис : у 2-х ч.. Ч. 1 / І. І. Діптан, П. А . Кравченко. Полтава : АСМІ, 2008. 359 с.

У першій книзі подається характеристика джерел із історії українського козацтва, доволі об’ємний огляд праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників 17 – поч. 21 ст., у сфері наукових інтересів яких була козацька минувшина.

 

А 4149

З 12

За вольную волю : поетична антол. / упоряд. : І. Г. Пащук, В. І., технічний ред. В. І. Мороз, худож. Є. В. Чорний. – Рівне, 1995. – 125 с.

Перша спроба поетичної антології про знамениту Берестецьку битву 1651 року козацько-селянських військ Богдана Хмельницького проти польсько-шляхетських поневолювачів. Подаються окремі твори з усної народної творчості, присвячені козацькій  тематиці, вірші багатьох українських поетів, фрагменти з поем, висловлювання окремих істориків і письменників. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією рідного краю, на освітньо-культурних фахівців для проведення краєзнавчих і народознавчих заходів у дитячо-молодіжних та інших аудиторіях.

 

В2280 / 9(с2)

З 356
Заруба В. М. Козацька старшина гетьманської України (1648 - 1782) : персональний склад та родинні зв’язки / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : Ліра, 2011. – 932 с. : 4 л. іл.

У пропонованому виданні подаються службові біографії та простежуються родинні зв’язки персонального складу козацької старшини українсько-гетьманської держави XVII-XVIII ст. Війська Запорозького. В праці відображено історію відомих старшинських родин і подано розширені біографії їхніх найвизначніших представників. У родовідних таблицях представлено ступінь споріднення старшинських кланів.

 

М2249-1

9(с2)

І 907

Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. :[Берестецька битва] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; [редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. 2-ге вид. Київ : Ін-т історії України, 2011.

Т. 1. 2011. 799 с., [16] арк. іл.

До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця 18 століття.

 

М2249-2

9(с2)

І 907

Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. Т. 2/ Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; [редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. 2-ге вид. Київ : Ін-т історії України, 2011. 723 с., [16] арк. іл

У другому томі розглядається етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.

 

М1642-1

К 562

Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія у 3 т. Т. 1 : [Берестецька битва] / С. Коваленко. Київ : Стікс-Ко, 2008. 376 с.

Книга містить 85 статей про діячів держави Війська Запорозького та 170 статей про поселення, що до цієї держави входили. Подані у книзі відомості супроводжуються 158 малюнками та 11 креслинами. Крім того у книзі подано 361 статтю про окремі події. Особливу увагу у книзі приділено постаті гетьмана Богдана Хмельницького.

 

 

М1642 / 9(с2)

К 562

Коваленко С. С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія : у 3 т. Т. 2 : [Берестецька битва] / С. Коваленко. ; авт. передм. Н. Третьякова Київ : Стікс-Ко, 2008. 480 с. : кольор. іл.

Узагальнені відомості про державу Війська Запорозького, що стосуються 1648-57 років,  у книзі пов’язані з місцевостями, які належали цій державі, та з діячами, які їй служили.

 

М1642-3

К 562

Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія у 3 т. Т. 3 : [Берестецька битва] / С. Коваленко. Київ : Стікс-Ко, 2008. 480 с.

Книга призначена для усіх, хто цікавиться минулим України. Вона є упорядкованим узагальненням відомостей про державу Війська Запорозького, що стосуються 1648 – 57 років.

 

А 26700 / 9(с2)

К 629

Коляда І. А. Битва під Берестечком / І. А. Коляда, С. А. Марченко, О. Ю. Кирієнко ; худож.–оформ.. – Київ : Шанс, 2012. – 128 с.

Наймасштабнішою битвою періоду Української національно-визвольної війни 1648-1654 років була битва під Берестечком, де в бою зіткнулися, з одного боку, козацько-селянське військо Богдана Хмельницького, його союзники кримські татари та військо Речі Посполитої – з іншого.
Ця битва мала неабияке значення для обох сторін: поляки прагнули взяти реванш за поразку у попередніх битвах під Жовтими Водами, Корсунській, Пилявецькій, Зборівській та ін. і врешті-решт розправитися з бунтівниками; натомість козакам необхідно було силою зброї остаточно довести право на існування власного державного утворення – Держави Війська Запорозького.

 

 

Б 4945

К 72

Костенко Л. В. Берестечко : іст. роман / Л. В. Костенко ; художнє оформл. С. О. Носка. – вид. 2-ге. – Львів : Каменяр, 2007. – 170 с. : іл.

Роман у віршах "Берестечко" порушує питання національної гідності, гострими драматичними акордами звучить у романі тема самотності та зневіри. Водночас драма поразки стає поштовхом до відродження особистості та держави.

 

Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий : в 3-х т. / Н. И. Костомаров ; ред. : И. А. Костюк, А. А. Олейников. Киев : Радуга, 2004. 664 с.

Костомаров Микола Іванович (1817 - 1885) російський і український історик, етнограф і письменник. Першим у вітчизняній історіографії здійснив фундаментальне дослідження життя і діяльності найбільшого політика і полководця свого часу гетьмана Богдана Хмельницького.

 

 

А10284

9(с2)

К821

Кривошея В. В. Генеалогія українського козацтва : нариси історії козацьких полків / В. В. Кривошея ; НАН України. Ін-т політ. і етнонаціональних дослідж. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Музей гетьманства. 2-ге вид., допов. Київ : Стилос, 2004. 391 с.

У книзі розглядаються стан наукової розробки і джерельна база генеалогії українських козацьких родин. Наводяться короткі нариси різних історичних періодів існування Гетьманщини крізь призму генеалогії гетьманських та інших окремих родин, розкривається шлях козацької держави від виникнення  до ліквідіції.


А19335 / 9(с2)
К821

Кривошея, В. В. Козацька еліта Гетьманщини / В. В. Кривошея; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. – 451 с.

В монографії досліджується процес формування і функціонування козацької еліти Гетьманщини протягом 1648 – 1782 рр. Книга розрахована на науковців, крєзнавців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

 

9(с2)

Б 819

Меріме, Проспер. Українські козаки та їхні останні гетьмани : Богдан Хмельницький / П. Меріме. Київ : Б-ка українця, 1998, 

Унікальне свідчення українознавчих зацікавлень класика французької літератури. У них письменник виступає як сумлінний науковець, психолог, історик.

 

А12196 / 9(с2)

О 368

Огієнко, Іван Іванович (митр. Іларіон). Богдан Хмельницький / І. Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик. Київ : Наша культура і наука, 2004. 448 с. : іл.

У книзі йдеться про життя та діяльність гетьмана України Богдана Хмельницького. Автор поставив перед собою мету – на основі доступних у діаспорі  маловідомих архівних матріалів розібратися в причинах і пердумовах феномену Переяслава, за яким поступово починалася втрата Україною своєї самостійності й незалежності.

 

А 19465 / 9(с2)

С 245

Свєшніков І. К. Битва під Берестечком / І. К. Свєшніков ; ред. М. П. Парцей. – Львів : Слово, 1992. – 304 с.

У дослідження на основі великої кількості письмових документів, в т. ч. досі неопублікованих листів, іконографічних джерел, а також результатів 20-річних археологічних розкопок, проведених під керівництвом автора, розповідається про одну з найвизначніших подій визвольної війни 1648 - 1654 років - битву під Берестечком. Вперше у науковий обіг вводиться багато унікальних, невідомих дослідникам предметів козацького та селянського побуту, проаналізовано організацію та озброєння українських повстанських військ.

 

05

Ж 78

Cвєшников І. Берестечко / І. Свєшников // Жовтень. – 1985. – № 7. – С. 91 – 108


 

В797 / 9(с2)
С831

Страна казаков
: [Берестецька битва] / ред. Г. Я. Сергиенко. Киев : Радуга, 2004. 215 с. : илл. ("История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников")

Збірник спогадів сучасників і документів про події в Україні в першій пол. 17 - поч. 18 ст.

 

 

В1158

9(с2)(03)

У 453

Українське козацтво : мала енциклопедія : [Берестецька битва] / Ф. Г. Турченко [та ін.] ; відп. ред. С. Р. Лях. 2-ге вид., допов. і переробл. Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр, 2006. 672 с. : іл., карти

Відображено обставини виникнення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинтсво, господарську діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти.

 

А 10290 / 9(с2)

Ч 75

Чобіт Д. В. Битва під Берестечком / Д. В. Чобіт ; ред. С. Орлюк. – Броди : Просвіта, 1999. - 32 с. : іл.

Книга подає короткий але яскравий опис битви під Берестечком 1651 року. Досить грунтовний документально засвідчений фактаж дає змогу відчути історичний дух і колорит далекого минулого.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)