15.11.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБІР: 31.05.2016 Версия для печати Отправить на e-mail

 Нові надходження книг до відділу ДБІР 31.05.2016 р.

 

А31368 9(с2)

Є223

 

Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства : монографія / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; авт. кол. М. І. Михальченко [та ін.]. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2014. - 376 с.

Пропонована наукова праця розглядає проблематику розвитку єврейської національної спільноти в сучасному українському соціумі та українській державі. Досліджуються стан та рівень єврейської громади в контексті інтеграції українського суспільства, історико-політичний аспект цієї наукової проблеми.

.Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки.

 

А34058  001(01)

Б593

 

Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів  Київського університету імені Б. Грінченка (2013 рік) / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Б-ка ; упоряд. : В. А. Зотова, Н. М. Демченко. - Київ : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2014. - 272 с.

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка за 2013 рік.

Покажчик призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників системи освіти, а також для тих, хто здійснює науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та навчально-виховну діяльність.

 

А34059  001(01)

Б593

 

Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка (2014 рік) / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Б-ка ; упоряд. : В. А. Зотова, Н. М. Демченко. - Київ : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2015. - 288 с.

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка за 2014 рік.

Покажчик призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників системи освіти, а також для тих, хто здійснює науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та навчально-виховну діяльність.

 

А34100  6(01)

Г751

 

Володимир Віталійович Грабко : біобібліогр. покажч. до 55-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; уклад. : Л. Д. Андронік, Л. М. Желюк ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 72 с. : фот. - (Вчені нашого університету).

 В покажчик ввійшли матеріали про наукову, адміністративну, громадську діяльність та основні друковані праці ректора ВНТУ, доктора технічних наук, професора Грабка В. В.

Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

 

А34101  6(01)

К584

 

Володимир Прокопович Кожемяко : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; уклад. С. В. Молоченко ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 104 с. : фот. – (Вчені нашого університету.

 В покажчик увійшли матеріали, які відображають життєвий шлях, наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії інженерних наук України, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри лазерної та оптоелектронної техніки Вінницького національного технічного університету Кожем’яка Володимира Прокоповича.

Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

 

А34103  6(01)

К893

 

Иван Васильевич Кузьмин : биобиблиогр. указ. к 90-летию со дня рождения / М-во образования и науки Украины, Винниц. нац. техн. ун-т, Науч.-техн. б-ка ; сост. Л. В. Квятковская ; отв. за вып. Т. Е. Притуляк. – Винница : ВНТУ, 2013. – 56 с. : фот. – (Ученые нашего университета).

В указатель вошли материалы о научной, педагогической, организаторской, общественной деятельности и основные печатные труды заслуженного деятеля науки и техники Украины, лауреата Государственной премии Украины, доктора технических наук, профессора кафедры «Компьютерных систем управления» Винницкого национального технического университета Кузьмина Ивана Васильевича.

Указатель рассчитан на студентов технических вузов, аспирантов, докторантов, научных сотрудников, историков науки и работников научных библиотек.

 

А34122  9(с2)

К388

 

Київська книжка = The Book of Kyiv / Київ. шк., Центр візуальної культури ; ред. К. Міщенко. - Київ : Medusa, 2015. - 375 с. : фот.

 Книга-провідник по київських кварталах, а також місцях та інституціях, де пройшла подія – Київський бієнале 2015 «Київська школа». Розповідається історія Києва на прикладі шести місцевостей, де ці локації знаходяться. Локації бієнале розсипані по всьому правобережжі столиці, а разом вони утворюють специфічний маршрут, прогулянка яким є інтелектуальною та естетичною пригодою.

Текстову поліфонію поєднано з фотографіями та картами. Книга фіксує наскрізні зміни, які спричинила революція і війна, і водночас демонструє цілковиту відкритість подальшого розвитку подій.

 

А34070  9(с2)

К532

 

Книга Памяті (Литвинець) / інформ. збір : В. В. Баранник, І. М. Протасенко. - Канів : Родень, 2016. - 64 с. : іл., 10 вкл. л. фот.

 «Книга Пам’яті (Литвинець)» - зведена база даних на жителів села Литвинець, що загинули в період Другої світової війни та воїнів Червоної Армії, які загинули та зникли безвісти в період бойових дій на території села в серпні 1941 та восени 1943 рр.

Інформаційний збір: Баранник Володимир Васильович – член Національної Спілки краєзнавців України, лауреат Премії Верховної Ради України; Протасенко Іван Миколайович – краєзнавець.

 

А34056  9(с2)

К548

 

Князьков Ю. П.

Вулиці міста Запоріжжя : короткий довід. / Ю. П. Князьков ; Запоріз. нац. ун-т, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. - Запоріжжя : АА Тандем, 2015. - 248 с.

У довіднику містяться короткі відомості про історію вулиць та інших об’єктів (провулків, проспектів, бульварів, проїздів, площ) міста Запоріжжя, які нині існують. Коротка довідка про об’єкти включає їх назви, вказівку на адміністративний район міста, житловий масив чи колишнє селище, де вулиця розташована. Подається інформація про час початку розбудови вулиці, час її найменування та перейменування і коротка інформація про персоналію, якщо її іменем названо вулицю, провулок чи площу. Також надається короткий нарис історії назв вулиць міста Запоріжжя.

А34068  9(42)

К59

 

Козерод О. В.

150 еврейских организаций Великобритании : путеводитель / О. В. Козерод. - Киев : Бланксервис, 2006. - 182 с.

 Книга содержит обзор и краткий анализ деятельности еврейских организаций, которые сегодня проводят свою работу среди членов более чем 300-тысячной британской еврейской общины. Рассмотрены основные факты из истории данных еврейских структур и их сегодняшней деятельности, приведена контактная информация.

Для общинных работников, специалистов в области фандрейзинга, студентов и всех, кто интересуется еврейской историей и культурой Великобритании.

М2949-2  4

К723

 

  Костич Л. М.

Історія української мови. Словотвір. Ч. 2 : Прикметник : (проспект) / Л. М. Костич, Р. О. Коца, В. В. Німчук ; НАН України, Ін-т укр. мови ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 132 с.

 Подано план опрацювання історії словотворення прикметника від прасловянської доби до сьогодення. Окреслено засади наукового пошуку, вироблено напрями аналізу фактичного матеріалу, репрезентовано джерельну базу.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів філологічних факультетів та всіх, кого цікавлять проблеми історичного словотвору української мови.

 

А34099  6(01)

Ф532

 

 Микола Антонович Філинюк : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. - Вінниця : ВНТУ, 2015. – 68 с. : фот. - (Вчені нашого університету).

 У покажчику представлені матеріали, які відображають життєвий шлях, наукову, педагогічну, громадську діяльність та основні друковані праці заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри «Проектування комп’ютерної і телекомунікаційної апаратури» Вінницького національного технічного університету, академіка Академії інженерних наук України Філинюка Миколи Антоновича.

Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

 

А34060  069

М895

 

Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості : зб. наук. пр. з проблем музеєзнавства та краєзнавства, присвяч. Міжнар. дню музеїв / Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького ; упоряд. В. М. Бекетова. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2015. - 304 с.

До даного збірника увійшли наукові матеріали працівників музеїв Дніпропетровської області та інших регіонів України, які висвітлюють різні характеристики музейного предмета, особливості відбору, комплектування, збереження та наукового вивчення предметів музейного значення, розкривають механізми та структуру науково-дослідної, науково-фондової, експозиційної та науково-просвітницької роботи музеїв в їх повсякденній практиці. Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького періодично у травні, один раз на два роки, до Міжнародного дня музеїв проводить обласні та регіональні науково-практичні конференції з актуальних проблем музеєзнавства та краєзнавства, матеріали яких виходять окремими збірниками для користування музеєзнавцями, істориками, краєзнавцями, студентами вищих навчальних закладів. Книга сприятиме науковій, пізнавальній та виховній роботі.

А34055  9(с2)

П126

 

Пагиря В. В.

Світочі Мукачева / Василь Пагиря, Євген Федів. - Ужгород : Патент, 2015. - 152 с. : іл., фот.

 Ця книжка присвячується 10-річчю з дня створення громадської організації Рада почесних громадян міста Мукачева”.

В книзі для широкого кола читачів подано історичні матеріали про місто над Латорицею та нариси про почесних громадян Мукачева.

 

Б9053  9(с2)

П158

 

 Памятки історії та культури Томаківського району. Дніпропетровська область : (за матеріалами Зводу памяток історії та культури України”) / Дніпропетр. облдержадмін., Упр. культури, нац. і релігій, Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культур. цінностей ; упоряд. : Л. М. Голубчик [та ін.]. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. - 216 с. : карт., фот.

Пропоноване увазі читача видання розпочинає серію публікацій про пам’ятки Дніпропетровської області за матеріалами «Зводу пам’яток історії' та культури України». Випуск присвячено пам’яткам археології, архітектури, історії та монументального мистецтва, що розташовані на території Томаківського району.

 

А34102  6(01)

Л405

 

 Петро Демянович Лежнюк : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; уклад. : Л. Д. Андронік, Л. М. Желюк ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 80 с. : фот. - (Вчені нашого університету).

В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну, громадську діяльність та основні друковані праці заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої освіти України, доктора технічних наук, професора, завідуючого кафедри електричних станцій і систем Лежнюка Петра Дем’яновича.

 Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

 

А34123  901.8

С371

 

 Сімейний архів дворянської родини Попових 1730–1920 рр. (описи фонду 535 Державного архіву Автономної республіки Крим) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Запоріз. від-ня ; Держ. арх. Автоном. Респ. Крим ; Запоріз. нац. ун-т ; упоряд. : В. М. Стойчев [та ін.]. - Василівка ; Запоріжжя, 2014. - 290 с. - (Василівська старовина ; Вип. 2).

У даному виданні представлено публікацію описів фонду 535 Державного архіву Автономної республіки Крим, в якому зберігаються матеріали сімейного архіву дворянської родини Попових, зокрема, Попова Степана Олексійовича — колезького секретаря; Попова Василя Степановича — генерал-майора, управляючого кабінетом Катерини II, а також його дітей і внуків.

Видання буде корисно всім, хто займається дослідженням історії запорізького краю.

 

А34074  34

Щ92

 

 Що треба знати про кримінальне провадження : довід. для потерпілих від торгівлі людьми / Держ. департамент США, Міжнар. орг. з міграції. - [Київ?] : Міжнар. орг. з міграції, [2013]. - 40 арк. [19 л. у палітурці].

Довідник підготовлено в рамках проекту «Зміцнення механізмів протидії торгівлі людьми в системі правоохоронних та судових органів України», що виконується Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у співпраці з представниками судової влади України, Національною школою суддів України, Генеральною прокуратурою України, Національною академією прокуратури України та Міністерством внутрішніх справ України за фінансування Державного департаменту США.

У виданні містяться довідкові відомості про громадські організації, що надають допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми, а також наводяться юридично-правові роз’яснення щодо учасників кримінального провадження, потерпілих осіб, свідків, інших учасників процесу, досудового розслідування, дій слідчого, встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, термінів кримінального провадження та ін.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)