15.11.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР: 14.06.2016 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 14.06.2016 року

 

В3740 9(с2)

А924

 

Атлас історії української державності : українські землі від найдавніших часів до сьогодення / авт.-упоряд. В. П. Грицеляк. - Львів : Карти і Атласи, 2013. - 127 с. : іл., карт., табл., фот.

Атлас презентує чи не найголовніший аспект історії України – державність – у часовому та просторовому вимірах. Розглядаються держави та державні утворення, які існували на території сучасної України. Геопросторові аспекти їхнього історичного розвитку викладено відповідно до сучасних наукових поглядів з урахуванням найновіших здобутків української історичної науки та картографії.

 

А34181  8(с)

Б322

 

Бачинський М.

А молодість не вернеться, не вернеться вона... / Михайло Бачинський ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. - Львів, 2014. - 132 с. : 10 вкл. л. фот.

У книзі Михайла Бачинського читач знайде цікаві епізоди з біографії самого автора. Саме юності, - шкільним і студентським рокам, першому коханню присвячене це видання.

Розраховане на широке коло читачів, а також слугуватиме інформативним джерелом історикам, культурологам, громадським діячам.

 

 

 

М1618-5 34(03)

Д362

 

Державні нагороди України. Кавалери та лауреати : довідково-енциклопед. та біогр. вид. Т. 5. Ч. 1 / Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Укр. наук. т-во краєзнавства, геральдики та фалеристики ; уклад. В. В. Болгов. - Київ : Національні рейтинги України, 2013. - 527 с. : іл.

Це довідково-енциклопедичне та біографічне видання продовжує серію з нагородної справи, започатковану в 2005 році.

На сторінках книги представлено систему державних нагород України : звання Герой України, ордени, медалі, відзнака «Іменна вогнепальна зброя», почесні звання України, Державні премії України, президентські відзнаки.

Розміщено зображення та атрибути державних нагород згідно з їх описами в натуральному розмірі; статути і положення, які визначають підстави для нагородження, містять опис державної нагороди, встановлюють порядок нагородження, вручення, носіння державних нагород та інші правила станом на 1 грудня 2013 року.

У процесі створення книги враховано всі зміни і доповнення, що відбулися у нагородній справі з часу роботи над п’ятим томом.

У виданні досліджено біографії близько 300 кавалерів та лауреатів. Особливу увагу редакцією приділено нагородженим за період 2011-2013 рр.

Енциклопедія може бути корисною історикам, колекціонерам, політичним і громадським діячам та всім зацікавленим у дослідженнях нагородної справи України.

 

А34187  02

Д433

 

Дзендзелюк Л. С.

Пергамент: виготовлення, властивості, реставрація / Леся Степанівна Дзендзелюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. - Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2015. - 77 с. – Бібліогр. : с. 60-76 (48, 90 назв).

 

У виданні викладено методи і засоби для збереження пергаментних об’єктів, апробовані та впроваджені в практику спеціалістами у галузі реставрації. Описано історію створення пергаменту, його різновиди, фізико-хімічні властивості й експлуатаційні характеристики. Подано бібліографічний перелік публікацій, які можуть зацікавити фахівців.

Призначене як для реставраторів, так і для працівників бібліотек, музеїв, архівів. Буде корисним викладачам і студентам, які фахово вивчають реставрацію писемних та мистецьких пам’яток на пергаментній основі.

 

А34220  9(с2)

Ж864

 

Жуковський М. П.

Слава за життя – безсмертя після нього / Мирослав Петрович Жуковський ; НАН України, Центр пам’яткознавства, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, М-во освіти і науки України ; М-во культури України [та ін.] = The fame during life – immortality after it / M. Zhukovsky. - 5-е вид., допов. - Нікополь : Вид. Фельдман О. О., 2016. - 85 с. : іл., фот.

Життя цієї людини оповите легендами. Іван Дмитрович Сірко (близько 1605(?)-1680 рр.), уславлений кошовий отаман Запорозької Січі, уособлював, як ніхто з визначних українських полководців козацької доби XVII ст., лицарську вдачу. Військовий і політичний діяч до самої смерті обирався січовиками кошовим отаманом, тому й цілком справедливо вважався найуспішнішим оборонцем українського народу. Найбільших лаврів Сірко здобув у боротьбі з турками й кримськими татарами : 55 перемог і жодної поразки. Сірко – це ціла епоха і легенда Запорозької Січі, історії нашої держави, національного війська і флоту. Протягом двох десятиліть він невтомно і самовіддано боровся за визволення і об’єднання України.

Сьогодні, мабуть, немає українця, котрий би не прийшов поклонитись великому патріоту України. Лежить його прах біля високого кургану Сторожова могила, що неподалік села Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області. Час від часу лягають до підніжжя стародавнього кургану квіти …

 

Б9075  002(03)

К431

 

Кириличні стародруки у фондах Отців Василіян при Свято-Онуфріївському монастирі у Львові XVI–XIX століть : каталог / уклад. Станіслав Волощенко. - Жовква : Місіонер, 2015. - 202 с. : іл.

Каталог є результатом науково-бібліографічного опрацювання кириличних стародруків XVI–ХІХ століть, що зберігаються у фондах бібліотеки Отців Василіян при Свято-Онуфріївському монастирі у Львові. У каталозі вміщено детальні описи книг та покажчики, що надійшли у бібліотеку протягом 1989– 2015 рр.

Видання вводить у науковий обіг новий книгознавчий матеріал, який може бути джерелом для історико-книгознавчих досліджень та різнобічних гуманітарних студій.

Публікація розрахована на фахівців різних гуманітарних галузей знань і на широкий читацький загал.

 

А34229  33с(01)

К614

 

Колот Анатолій Михайлович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т імені Вадима Гетьмана, Б-ка ; уклад. : Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова. - Київ : КНЕУ, 2015. - 157 с. : 16 вкл. л. фот. - (Сер. : «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» ; Вип. 14).

Бібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора А. М. Колота та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1976-2015 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність А. М. Колота.

Покажчик стане у нагоді науковцям, викладачам, студентам, аспірантам і всім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.

 

А34195  02

К942

 

Кусий Л. М.

Історія відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР : документ. нарис / Леся Михайлівна Кусий ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. - Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2015. - 198 с. : 6 вкл. л.

На основі опрацювання документів архіву Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Державного архіву Львівської області, Центрального державного історичного архіву України у Львові досліджено історію діяльності відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР, створеного у травні 1940 р. з метою вилучення з діючих та концентраційних фондів бібліотеки української та іншомовної літератури, «ідеологічно ворожої» для радянської влади. Частина вилучених видань за таємними наказами органів цензури підлягала знищенню. Представлено особовий та читацький склад спецвідділу. Подано статистичні дані вилучених до спецфонду видань. Відображено процес реорганізації підрозділу та подальше його розформування (1990–1995). У Додатку подано окремі документи Головлітів СРСР та УРСР, Львівського облліту, відділу спецфондів ЛНБ ім. В. Стефаника АН УРСР, судової справи про знищення експонатів, переданих 1952 р. із Львівського музею українського мистецтва у спецвідділ бібліотеки, та ін.

Для бібліотекарів, бібліотекознавців, істориків, а також тих, хто цікавиться цензурною політикою радянського періоду.

 

А34228  33с(01)

Л84

 

Лук’яненко Дмитро Григорович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т імені Вадима Гетьмана ; уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко. - Київ : КНЕУ, 2015. - 101 с. : 12 вкл. л. фот. - (Сер. : «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»; Вип. 13).

Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Д. Г. Лук’яненка та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1982-2015 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність Д. Г. Лук’яненка.

Покажчик стане в нагоді науковцям, викладачам, студентам, аспірантам і всім, хто цікавиться досягненнями в галузі економічної науки.

 

А34193  8(с)

М495

 

    Меморіальна бібліотека М. Коцюбинського : короткий опис / [упоряд. : Н. М. Коцюбинська, О. І. Єрмоленко, К. А. Федько, Н. В. Суспа ; відп. за вип. І. Ю. Коцюбинський]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 336 с.

   У виданні подається короткий опис меморіальної бібліотеки Михайла Коцюбинського, яка зберігається у фондах музею. Серед видань – як ті, що належали особисто письменнику, так і членам його родини. Багато книг – подарунків різних літераторів особисто М. Коцюбинському з дарчими написами.

   Видання буде цікаве для науковців-філологів, дослідників історії, краєзнавців, викладачів та студентів. Воно стане у пригоді всім, хто цікавиться літературою та культурою України.

 

В3735  069

М895

 

Музеї Дніпропетровської області : довід.-путівник / Н. І. Капустіна, В. М. Бекетова ; Дніпропетр. облдержадмін., Дніпропетр. обл. рада, Дніпропетр. іст. музей ім. Д. І. Яворницького. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. - 56 с. : іл., фот.

Видання присвячене історії розвитку музейної справи в Дніпропетровській області з середини ХІХ ст. до сьогодення. Воно містить відомості про сьогоднішній стан музеїв області всіх профілів та форм власності, в тому числі музеїв на громадських засадах, які функціонують в учбових закладах, на підприємствах, в установах, приватних фірмах.

Призначене для працівників музеїв та туристичних організацій, краєзнавців, викладачів, студентів та учнів, широкого загалу користувачів, які цікавляться минулим краю, історико-культурною спадщиною регіону.

Може бути використане у навчальному процесі як матеріал до курсів музеєзнавства, краєзнавства, геотуристики, рекреалогії.

 

А34206  6(01)

Н34

 

Наукові та навчальні видання Національного університету “Львівська політехніка” за 2006–2013 роки : бібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Наук.-техн. б-ка ; ред. : О. В Шишка, І. О. Бєлоус ; бібліогр. ред. І. О. Войтович ; уклад. : І. В. Гамола [та ін.]. - Львів : Львів. політехніка, 2014. - 279 с.

У покажчику подано бібліографічні описи монографій, довідників, словників, підручників, навчальних посібників, що їх опублікували працівники Львівської політехніки в 2006-2013 роках.

Видання призначене для широкого кола наукових, інженерно-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.

 

А34226  33с(01)

Н491

 

Нелеп Віталій Миколайович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т імені Вадима Гетьмана ; уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова. - Київ : КНЕУ, 2014. - 75 с. : 6 вкл. л. фот. - (Сер. «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» ; Вип. 11).

Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Віталія Миколайовича Нелепа та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1961-2014 рр. До покажчика включено монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність В. М. Нелепа.

Покажчик стане у нагоді науковцям, викладачам, студентам, аспірантам і всім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.

 

А34230  33с(01)

О-721

 

Осадець Семен Степанович : біобібліогр. покажч / М-во освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т імені Вадима Гетьмана ; уклад. : Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова. - Київ : КНЕУ, 2014. - 86 с. : 3 вкл. л. фот. - (Сер : «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» ; Вип. 12).

Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя та діяльності доктора економічних наук, професора кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Семена Степановича Осадця та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1961-2014 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань, перелік дисертаційних і дипломних робіт, виконаних під керівництвом вченого, література про життя і діяльність С. С. Осадця.

Покажчик стане у нагоді науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.

 

Б9068  796

П378

 

    Плахотний М. М.

Ростислав Хільчевський – все, що сказав... / Максим Миколайович Плахотний. - Київ : Інтерпрес ЛТД, 2016. - 71 с. : іл.

   Наведено біографічні відомості та спогади про Ростислава Валентиновича Хільчевського – випускника кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, перспективного менеджера в туристичній галузі України, який передчасно пішов з життя (1976-2012 рр.). Вміщено його коментарі у ЗМІ з туристичної проблематики.

                                                 

А34223  9(с2)(01)

П841

 

Професор І. В. Рибак : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, Наук. б-ка ; уклад. : В. А. Дубінський, А. Г. Філінюк. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. - 78 с. - (Постаті в освіті і науці).

Покажчик розкриває життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність історика-аграрника, професора, завідувача кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  І. В. Рибака, його науковий доробок.

 

А34227  33с(01)

С137

 

Савчук Володимир Сафронович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т імені Вадима Гетьмана, Б-ка ; уклад. : Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова. - Київ : КНЕУ, 2014. - 63 с. : 12 вкл. л. фот. - (Сер. : «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» ; Вип. 10).

Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України, академіка Академії економічних наук України та Академії наук вищої школи України В. С. Савчука і містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1964-2014 рр. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність В. С. Савчука.

Покажчик розрахований на науковців, викладачів, студентів, аспірантів та широке коло читачів, які цікавляться досягненнями у галузі економічної науки.

 

А34205  9(с2)

С504

 

Смик-Жуковська Н. В.

 Родовід з чистого джерела : біогр. довід. родоводу Смиків, Жуковських з с. Залав’я Рокитнів. р-ну Рівнен. обл. / Ніна Василівна Смик-Жуковська. - Рівне : Волин. обереги, 2015. - 196 с. : фот.

   В цій книзі висвітлюється літопис Родини Смиків-Жуковських Рокитнівського району Рівненської області з середини XVIII до початку ХХІ ст., з якої вийшли відомі сьогодні хлібороби, педагоги, лікарі, письменники, фінансисти, підприємці, юристи, військові.

 

А34180  78(01)

П121

 

Стефанія Павлишин у своїх працях і висловах сучасників / упоряд. М. Кривенко. - 2-е вид., допов. - Львів : Растр-7, 2015. - 313 с. : фот.

У збірнику, підготованому з нагоди  85-річчя від дня народження та 60-річчя наукової діяльності доктора мистецтвознавства, професора кафедри історії музики та кафедри композиції Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (нині – Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка), голови секції культурології Західного наукового центру НАН України, члена правління Спілки композиторів України Стефанії Павлишин, відображено основні віхи її життя та науково-педагогічної діяльності.

Книга адресована дослідникам-музикознавцям, студентам, музичних і педагогічних закладів, усім, хто цікавиться науково-культурним життям Західної України.

 

А34208  8(с)(01)

І-236

 

Тарас Івасютин : біобібліогр. покажч. / Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Муніцип. б-ка ім. А. Добрянського ; уклад. : Т. Никифорчук, Л. Щербанюк. - Чернівці : Друк Арт, 2015. - 63 с.

Біобібліографічне видання містить хронологічний бібліографічний покажчик праць відомого науковця – романіста, перекладознавця, літературознавця, завідувача кафедри сучасних іноземних мов та перекладу факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидата філологічних наук, доцента Тараса Дмитровича Івасютина.

Сфера його наукових зацікавлень – теорія художнього перекладу, порівняльне літературознавство, українсько-французькі літературні взаємини, мистецтвознавство.

Видання розраховане на науковців, аспірантів, викладачів, літературознавців, перекладачів та всіх, хто цікавиться розвитком французької літератури та європейської і української культури.

Українською та французькою мовами.

 

М216-20  002(03)

У453

 

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. Вип. 20 / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства ; ред. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. Сніцарчук. - Львів, 2013. – 663 с.

У виданні вміщено біобібліографічні статті, які висвітлюють життя і діяльність редакторів, журналістів, публіцистів, видавців – творців українського друкованого слова на теренах України, минулого і сьогодення, зокрема у радянську добу, після здобуття незалежності, а також у діаспорі.

Для наукових працівників, викладачів, політологів, культурологів, працівників ЗМІ, громадсько-культурних діячів.  

 

М2087-4  002(01)

У45

 

Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : іст.-бібліогр. дослідж. Т. 4 : 1911–1916 рр. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства ; уклад. : М. М. Романюк, М. В. Галушко, Л. В. Сніцарчук ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. - Львів, 2014. - 567 с. : факс.

У четвертому томі викладено історико-бібліографічні відомості про українську пресу, місцем виходу якої були українські терени під Російською та Австро-Угорською державами й інші країни світу протягом 1911 – 1916 рр.

У виданні докладно досліджено умови функціонування і поступу української преси на початку ХХ ст. Основна частина бібліографії української преси цього періоду охоплює бібліографічні описи газет і журналів, що виходили українською мовою в усіх її історичних, територіальних, діалектних різновидах на українських землях і на різних континентах, і двомовних (українською та іншими мовами), а також українських іншомовних часописів.

Алфавітний покажчик часописів, іменний покажчик редакторів і видавців, іменний покажчик, покажчик місць видання часописів, а також додаток «Порічний реєстр часописів» як найважливіші елементи довідкового апарату видання підвищують наукову цінність дослідження.

Для пресо знавців, істориків, джерелознавців, бібліографів, книгознавців, краєзнавців, працівників ЗМІ та бібліотек, педагогів, архівістів, державних і громадсько-політичних діячів.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)