20.11.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР: 21.06.2016 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 21.06. 2016 р.

 

А34255 9(с)1

Б201

 

Балацкая Н. М.

Памятные книжки губерний и областей Российской империи (1836–1917): предвар. список / Н. М. Балацкая, А. И. Раздорский ; Рос. нац. б-ка. - Санкт-Петербург: Рос. нац. б-ка, 1994. - 500 с.

Настоящее издание является наиболее полным из существующих перечней памятных книжек губерний и областей Российской империи – официальных универсальных справочников-ежегодников, выходивших с середины ХIX в. по 1917 г. Публикуются сведения о памятных книжках губерний Царства Польского и Квантунской области. По результатам обследования генеральных каталогов крупнейших универсальных и ряда специальных научных библиотек Москвы и Петербурга сообщается о местонахождении каждого выпуска: на основе анализа широкого круга архивных и печатных источников уточнены сведения о репертуаре памятных книжек по каждой губернии.

Справочный аппарат издания включает предисловие, список обследованных библиотек, указатель имен, указатель заглавий аллигатов, приплетенных изданий, приложений и вариантов заглавий, списки обследованных архивных и печатных источников, перечень заглавий памятных книжек.

 

А34239 9(с2)

Б484

 

Бережани: [турист. путівник] / авт. тексту О. Захарків [та ін.] ; упоряд. Н. Волинець. - Бережани ; Тернопіль: Наш Світ, 2015. - 32 с.: іл., карта, фот.

Путівник представляє чарівне галицьке місто Бережани з його краєвидами і архітектурними ансамблями, стрілецькою славою Лисоні та двохсотрічною хронікою найстарішої гімназії краю. Видання ілюстроване фотографіями та картою міста.

Для краєзнавців, істориків та широкого кола читачів.

 

М2593-1 7

Б734

 

Богданенко Н. Г.

Мировая история (туалета). Ч. 1: От первобытного отхожего места до дворцовых удобств зпохи Ренессанса / Николай Григорьевич Богданенко, Е. А. Кошулько, М. А. Богданенко. - Винница: Винниц. обл. тип., 2013. - 522 с.: фот.

В книге в популярной форме рассказано о зарождении и развитии культуры гигиены человека от первобытного общества до наших дней.

Сделан вывод, что основным признаком, определяющим наличие какой-либо цивилизации и уровень ее развития, является наличие и уровень развития культуры гигиены.

На исторических примерах показана жизненная необходимость в культуре гигиены, обоснованная как культура туалета, отхожего места, влияющая и направляющая развитие общей культуры цивилизации на Земле.

 

А34246 902.6(01)К562

 

 

Володимир Петрович Коваленко: біобібліогр. покажч. / Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка ; уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред.. Г. Г. Макарова. - Чернігів, 2014. - 95 с.

Біобібліографічний покажчик складений працівниками науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка.

У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць кандидата історичних наук, доцента кафедри історії та археології України Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, директора Центру археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя, заслуженого працівника народної освіти України В. П. Коваленка.

До покажчика увійшли опубліковані праці: навчально-методичні посібникі, статті з періодичних видань та видань, що продовжуються, збірників наукових праць вузів, матеріалів науково-практичних конференцій та з інших джерел. Всього – 503 наукові праці.

 

Б9080 9(с2)

З-263

 

Замки і палаци Тернопілля = The Castles & Palaces Ternopillya: [турист. буклет]. - [Тернопіль]: Мандрівник, 2015. - 48 с.: іл., 1 карта.

 Тернопільська область зберегла для України 34 унікальні замки та оборонні споруди, унікальні природні витвори, духовні святині. На території області збережено унікальні дерев’яні та кам’яні храми, печери, джерела з цілющою водою. У багатьох церквах шанобливо зберігаються мощі святих та чудотворні ікони, завдяки яким вірячи неодноразово отримували зцілення душі і тіла.

Видання ілюстроване фотографіями.

Для краєзнавців, істориків, усім, хто цікавиться історією Тернопільщини.

 

А34242 02(01)

М69

 

Михайлова Ольга Володимирівна: біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; уклад.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ: НІБУ, 2016. - 15 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 8).

Біобібліографічний покажчик присвячено ювілею завідувача відділу історичного краєзнавства Національної історичної бібліотеки України Михайлової Ольги Володимирівни.

Даний посібник у хронологічній послідовності висвітлює усі публікації О. В. Михайлової за 1992 – 2015 роки: результати наукових досліджень та бібліографічні видання, статті, а також виступи на конференціях, семінарах тощо. В кінці переліку праць окремо згруповані описи документів про О. В. Михайлову.

До видання подано іменний покажчик співавторів, укладачів та редакторів, які згадані у даному посібнику.

Покажчик стане у пригоді фахівцям у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства та бібліотечного краєзнавства, а також усім, хто цікавиться історією бібліотечної справи в Україні.

 

А34247 9(с2)

П158

 

Пам’ятки національного значення. Дніпропетровська область / Дніпропетров. облдержадмін., Упр. культури і туризму, Дніпропетров. обл. центр з охорони історико-культур. цінностей ; авт.- упоряд.: Л. М. Голубчик, Т. А. Тесленко. - Дніпропетровськ, 2012. - 40 с.: іл.

 Пам’ятки Дніпропетровської області були занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення. Серед них: пам’ятки археології – 13 (разом з внутрішньокомплексними – 73), пам’ятки історії – 10. Читач дізнається про будинок, в якому жив і працював Д. І. Яворницький, про могилу цього відомого історика, споруди Української укріпленої лінії, курганні могильники, фортецю Кодак та інші пам’ятки.

Для істориків, краєзнавців, фахівців пам’яткоохоронної справи та всіх тих, кого цікавить вивчення культурної спадщини України.

 

А34238 9(c2)(03)Р249

 

 

Расщупкін О.

Кам’янець на Поділлі: турист. путівник / О. Расщупкін, С. Трубчанінов. - Кам’янець-Подільський: Оіюм, [2000]. - 24 с.: іл.

 Туристичний путівник знайомить з історико-географічними особливостями одного з найбільш мальовничих міст у Східній Європі – Кам’янця-Подільського. Представлено короткі описи історико-архітектурних пам’яток міста з фотоілюстраціями. Згадуються імена відомих діячів української, польської, російської культури, життя яких було пов’язане з Кам’янцем на Поділлі.

Для краєзнавців, фахівців сфери туризму та всіх, хто цікавиться історією України.

 

В3750 94

С171

 

Самые дорогие ювелирные украшения / авт.-сост. В. Н. Сингаевский. - Москва: Астрель ; Санкт-Петербург: Полигон, 2011. - 159 с.: цв. ил.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей возникновения драгоценных камней и металлов, историей жизни знаменитых людей и их драгоценностей. В ней представлены неожиданные материалы и сведения о самых прославленных драгоценностях от древнейших времен до наших дней.

 

А27912 9(с2)

С764

 

Станіславська Л.

Стара фортеця: путівник / Л. Станіславська ; Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник. - 2-е вид., допов. - Кам’янець-Подільський, [2012]. - 64 с.: фот. цв.

У путівнику розповідається про історію фортеці – пам’ятки фортифікаційного мистецтва XII XVIII ст., головного форпосту у комплексній оборонній системі місця Кам’янець-Подільського, Поділля (українською, польською, англійською мовами).

Для ілюстрацій путівника використано рідкісні фотографії, листівки, експонати, старовинні гравюри, сучасні фото з фондів Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

Путівник адресований усім, хто цікавиться минулим м. Кам’янця-Подільського, Поділля.

.

Б9079 2(03)

Ч-847

 

Чудотворні ікони Тернопільщини: [турист. буклет]. - [Тернопіль]: Мандрівник, 2015. - 48 с.: іл., карта.

Департамент розвитку інфраструктури, транспорту та туризму Тернопільської облдержадміністрації презентує видавничий проект «Чудотворні ікони Тернопільщини» присвячений паломницькому туризму, який є пріоритетним для області.

Туристичний буклет «Чудотворні ікони Тернопільщини» є унікальним тим, що містить інформацію про історію походження 25 чудотворних ікон, молитви до них та храми, в яких вони знаходяться.

Особливо цінним є його пізнавальна, духовна, і водночас об’єднуюча роль, оскільки згадані чудотворні ікони належать до храмів різних конфесій – православної, греко-католицької, римо-католицької.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)