16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Пам’яті видатного історика-краєзнавця Похилевича Лаврентія Івановича Версия для печати Отправить на e-mail

Національна історична бібліотека України вшановує пам’ять видатного історика‑краєзнавця Похилевича Лаврентія Івановича, який народився 200 років тому. Присвячену цій події виставку документів з фонду НІБ України 30 червня 2016 року відкрито в читальному залі.


Похилевич Лаврентій Іванович

(1816-1893)

історико-краєзнавча діяльність : до 200-річчя народження

Народився Л.І. Похилевич у с. Горошків Таращанського повіту Київського повіту Київської губернії (тепер Тетіївського району Київської області). Походив із родини священика. Після закінчення Київської духовної семінарії (1840) працював службовцем у Київській духовній консисторії.

Лаврентій Похилевич – автор книг, цікавих не тільки тим, кому дорога історія «Малої Батьківщини», окреслених територією сучасних Київської, Житомирської та Черкаської областей, його твори цінні тим, що містять детальні географо‑топографічні, статистично-економічні, церковні, побутові, історичні відомості тощо. Перу дослідника належать «Сказания о населенных местностях Киевской губернии, или статистические исторические и церковные заметки о деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся» (1864), «Монастыри и церкви г. Киева. Прежнее и нынешнее состояние их и средства содержания причтов, а также иноверческие молитвенные дома» (1865) «Уезды Киевский и Радомысльский. Статистические и исторические заметки о всех населенных местностях в этих уездах и с подробными картами их» (1887). Перша книжка Л. Похилевича під назвою «Сказания…» вийшла в 1864 р. Вона була віддрукована Лаврською типографією в кількості 1050 примірників і майже одразу книга стала бібліографічною рідкісною, і сьогодні слугує довідковою, для всіх, хто цікавиться минулим своїх сіл і міст. Ознайомлення з особистістю Л. Похілевича та його творами дозволяє зробити висновок про його значний внесок в історію українських сіл і містечок. Будь якій відвідувач бібліотеки сьогодні має можливість ознайомитися з цінними працями історика та краєзнавця.

Помер Лаврентій Іванович Похилевич 18 березня 1893 року в с. Воздвиженськ Радомисльського повіту Київської губернії (тепер с. Любимівка Вишгородського району Київської області). Похований у церковній садибі з вівтарного боку церкви Здвиження Хреста Господнього. Металевий литий надгробок на могилі прикрашений зображенням книги з написом «Сказанія о населенныхь местностях Кіевской губерніи». Поруч із датами народження й смерті вміщено напис «Надворный Советник Лаврентий Ивановичъ Похилевичь – автор «Сказаній о населенныхь местностях Киевской губернии».

Бібліографічний список

Праці Л. І. Похилевича

1. Похилевич Л. І. Краєзнавчі праці / Л. І. Похілевич. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2007. - ХХVІІІ, 340 с. - (Б-ка укр. краєзнав. класики).

Из содерж. : Уезды Киевский и Радомысльський. – С. 1-182;

Город Чернобыль (Киевской губерии). - С. 183-216;

Монастыри и церкви г. Киева. - С. 217-290.

2. Похилевичъ Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / собрал Л. Похилевич. – Киев : Тип. Киево-Печер. лавры, 1864. – 763 с.

3. Похилевич Л.И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / собрал Л. И. Похилевич. –– Киев : Купола, [2005]. – 763 с. - Репринт. воспроизведение изд. 1864 г.

4. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / собрал Лаврентий Иванович Похилевич. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2009. – ХХІІ, 642 с. : 8 іл. – (До 190-ї річниці від дня народж.).

5. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / собрал Лаврентий Иванович Похилевич. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2013. – ХХІІ, 642 с. : фот. – (Б-ка укр. краєзнав. класики).

6. Похилевичъ Л. Уезды Киевский и Радомысльский : статистические и исторические заметки о всех населенных местностях в этих уездах и с подробными картами их / собрал Лаврентий Похилевич. – Киев, 1887. – ІХ с., 305 : карт.

Література про Л. І. Похилевича


7. Артамонова С. Лаврентій Похілевич – український краєзнавець і історик // Киев. старина. – 2006. – № 4. – С. 138–148.

8. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Т. 6 : Перемишль – Пряшівщина / Голов. ред. В. Кубійович ; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові. – Львів : Молоде життя, 1996. – С. 2005–2400 . – Репринт. вид. Перевид. в Україні.
Зі змісту : Похилевич Л. – С. 2285.

9. Жадько В. Байковий некрополь : іст. фотоілюстр. довід. – Київ : СПД Жадько В. О., 2004. – 239 с. : іл.
[С. 32 : Посилання на Л. Похилевича].

10. Жадько В. Черкащина : універс. енциклопедія : документ.-публіцист. фотоіл. іст. вид. / авт.-упоряд. В. Жадько. – Київ, 2010. – 1104с. : іл.

Зі змісту: Похілевіч Л. І. – С. 723.

11. Закревский Н. Описание Киева : в 2 т. Т. 1 / Напечатано иждивением Моск. археолог. о-ва. – Вновь обработ. и значительно умнож. изд. с прилож. рис. и черт. - Москва : Тип. В. Грачева и Кº, 1868. – С. 1-455. – Библиогр. в подстроч. примеч.
[С. 255, 257, 259, 272 : Посилання на Л. Похилевича].

12. Закревский Н. Описание Киева : в 2 т. Т. 2 / Напечатано иждивением Моск. археолог. о-ва. – Вновь обработ. и значительно умнож. изд. с прилож. рис. и черт.Москва : Тип. В. Грачева и Кº, 1868. – С. 455-950. – Библиогр. : с. 905-916.
[С 913 : Посилання на працю Л. Похилевича «Сказания…»].

13. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. Житомирська область. – Київ : Голов. ред УРЕ, 1973. – 726 с.
[С. 345, 358, 567, 585 : посилання на Л. І. Похілевича].

14. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. Київська область. – Київ.: Голов. ред УРЕ, 1971. – 791 с.
[С. 100, 124, 133, 150, 170, 248, 260, 268, 304, 331, 340, 348, 361, 368, 369, 387, 436, 438, 449, 450, 466, 475, 486, 552, 577, 597, 599, 633, 642, 655, 680, 683, 695, 709, 711 : Посилання на Л. І. Похилевича].;
[С. 314 : Про місце поховання Л. І. Похілевича у с. Любимівка].

15. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. Черкаська область. – Київ : Голов. ред УРЕ, 1972. – 788 с.
[C. 181, 201, 239, 361, 397, 398, 460, 611 : посилання на Л. І. Похилевича].

16. Маниковскій Ф. Вышгород и его святыня : с прилож. рис. - 2-е изд. , испр. и доп. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1890. – V, 91 с.
[С. V, 8, 32, 65 : Посилання на Л. Похилевича].

17. Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей : в 3 т. Т. 2. – Москва : Изд-во Всесоюз. книж. палаты, 1949. – VII с., 836 с.
[С. 320 : Про криптонім “П. Л”].

18. Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей : в 4 т. Т. 4. – Москва : Изд-во Всесоюз. книж. палаты, 1960. – 558 с.
[С. 271, 273 : Про криптоніми “П. Л.”, “Л-в П”].

19. Памятная книжка Киевской губернии на 1909 год : С приложением адрес-календаря губернии. 27-й год изд. / изд. Киев. губ. стат. ком. – Киев, 1909. – Разд. пагинация ХХ, 204, 261 с.
[С. 205 : У примітках до розділу “Отдел IV : Историко-топографический” вказано, що опис с. Вишгород, Межигір’я, містечок Коростишів та Чорнобиль зроблено за матеріалами Л. Похилевича].

20. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР : иллюстрир. справ.-каталог : в 4 т. Т. 1 : Киев ; Киевская область. – Киев : «Будівельник», 1983. – 160 с. : ил.
[С. 151 : У списку використаної літератури вказана робота Л. І. Похилевича].

21. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР : иллюстрир. справ.-каталог. : в 4 т. Т. 4 : Сумская область ; Тернопольская область ; Харьковская область ; Херсонская область ; Хмельницкая область ; Черкасская область ; Черниговская область ; Черновицкая область. – Киев : Будівельник, 1986. – 375 с. : ил.
[С. 152 : Згадується твір Л. Похилевича].

22. Памятники истории и культуры Украинской ССР : каталог-справ. – Киев : Наук. думка, 1987. – 736 с. : ил.
[С. 242 : Про могилу краєзнавця Л. І. Похилевича].

23. Пенкевичъ С. Топография нынешней Киевской епархии в XVII веке по Андрею Целларию // Труды Киевской духовной академии. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1877. – № 11. – С. 412-456 ; № 12. – С. 646-737.
[Характеристика твору Л. Похилевича та посилання автора статті на нього].

24. Радянська енциклопедія історії України : в 4 т. Т. 3 : Летичів – Розкопки. – Київ : УРЕ, 1971. – 376 с. : іл., карт. – (АН УРСР, Наук. рада УРЕ).
Зі змісту : Похилевич Леонтій Іванович. – С. 437.

25. Рогожина Н В. Кам’яниця Сави Туптала // Пам’ятки України. – 2001. – № 1-2. – С. 47-51.

26. Список населенных мест Киевской губернии / изд. Киев. губерн. стат. ком. – Київ : Тип. Попова А. Л., 1900. – LXXXIII, 1896 с.
[У цьому виданні джерелом для історичних довідок про Київ та повітові міста губернії стала праця Л. Похилевича “Сказанія…”, як вказується в «Памятных книжках Киевской губернии» на 1909 (с. 205), 1910 (с. 224) та 1911 (с. 108) роки].

27. Українська загальна енциклопедія : книга знання : в 3 т. Т. 2 / за ред. І. Раковського. – Львів ; Станіслав ; Коломия, [1933].

Зі змісту : Похилевич Лаврентій. - С. 1128.

28. Українська радянська енциклопедія : в 12 т. Т. 9 : Поплужне – Салуїн. – 2-ге вид. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1983. – 558 с. : іл., карт.
Зі змісту : Похилевич Леонтій Іванович. - С. 43.

29. Українська радянська енциклопедія : в 16 т. Т. 11 : Патріотизм – Прянощі. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1963. – 592 с. : іл.
Зі змісту : Похилевич Леонтій Іванович. – С. 433.

30. Slownik geograficzny Krolestwa Poskiego і innych krajow slowianskich / Pod red. B. Chlebowskiego. – Warszawa: Druk “WIEKU” Nowy-Swiat, 1895. – T. XIV. – 930+8 s.
[С. 633-634 : про земельні володіння Л. Похилевича у 1877 р. в с. Воздвиженськ та посилання на його відомості про с. Злодіївка].

Рецензії

31. И. К. [Рецензия] // Киев. старина. – 1888. – Т. ХХІІІ, окт. (№ 10). – С. 16-17. Рец. на кн. : Похилевич Л. Уезды Киевский и Радомысльский : стат. и ист. заметки о всех населенных местностях в этих уездах и с подробными картами их / собрал Лаврентий Похилевич. – Киев, 1887. – С. ІХ + 305.

32. Н. В. [Рецензия] // Киев. старина. – 1891. – Т. ХХХІІІ, апр. (№ 6). – С. 504-507. – Рец. на кн. : Похилевич Л. Уезды Киевский и Радомысльский : стат. и ист. заметки о всех населенных местностях в этих уездах и с подробными картами их / собрал Лаврентий Похилевич. – Киев, 1887. – С. ІХ + 305.

Бібліографічні покажчики

33 Історія Києва : бібліогр. покажч. : в 2 т. / Держ іст. б-ка УРСР ; склала Н. М. Шеліхова ; бібліогр. ред. Ф. П. Максименко. - Київ,1958-1963.

Т. 1 : Історія Києва з найдавніших часів до 1917 р. - 1958-1959.

Вип. 1 : Історія Києва з найдавніших часів до 1861 р. - 1958. – C. 20 : [Бібліогр. описи праці Л. Похилевича];

Вип. 2 : Історія Киева з 1861 до 1917р. - 1959. – С. 274 : [Бібліогр. описи праць Л. Похилевича]; С. 51 : [Покажчик авторів, складачів, редакторів,і назв робіт, описаних не за авторами : Похилевич Л.].

34 Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2006 рік / Держ. іст. б-ка України ; упоряд. : Т. Приліпко, О. Марченко, Н. Вощевська ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. - Київ, 2008. - С. 28 : [бібліогр. опис ст. Артамонової С. про Л. Похілевича].

35 Історія України: Наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 рік / Держ іст. б-ка України ; упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна. - Київ, 2009. - С. 160, 191 : [ бібліогр. описи праць Л. Похілевича ].

Укладач Оксана Чугіна

Бібліографічне редагування Галина Єфіменко

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)