20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Острозькій Біблії – 435 років Версия для печати Отправить на e-mail

12 серпня 2016 року виповнюється 435 років з часу друку першої повної Біблії церковнослов’янською мовою.

«…сама історія вибрала український народ,

як найкультурніший на той час серед

усіх православних слов’ян, на цю велику

працю,- видання повної друкованої Біблії».

Митрополит Іларіон

„Цариця книжок” - так назвав митрополит Іларіон Острозьку Біблію. І сьогодні ця книга привертає увагу надзвичайно високою поліграфічною майстерністю, витонченістю, естетичною досконалістю друку.

Видання було надруковане при підтримці Василя-R Острозького, одного з найбагатших людей ХVI ст., який все своє життя боровся за збереження традицій православної віри.

На запрошення князя В.-К. Острозького у 1575 році до Острога прибув І. Федоров, де заснував друкарню. Острозька Академія майже 10 років займалася підготовкою видання Біблії. В передмові до книги сказано, що над перекладами єврейських і давньогрецьких рукописних текстів працювали 72 перекладачі.

У 1581 році Острозька Біблія вийшла великим, як на той час, тиражем: 1500 екземплярів. Це стало значною подією не тільки в історії української культури, але і в культурі загальнослов'янській. Книгу з захопленням привітав весь слов’янський світ, і вона швидко поширилася серед українського та інших народів.

До нашого часу зберігся 351 примірник Острозької Біблії в різних зібраннях світу, в Україні - близько 70.

Національна історична бібліотека України по праву пишається тим, що в її фонді зберігається примірник цього унікального видання, придбаний бібліотекою в 1965 році.

На жаль, книга була пошкоджена, потребувала значних реставраційних робіт.

Впродовж 1979-1981 років художники-реставратори Національного науково-дослідного реставраційного центру України Ганна Сергіївна Яценко, Наталія Яківна Коптілова та Володимир Миколайович Неділько здійснили консервативно-реставраційні роботи щодо даного примірника.

В 2014 році наш екземпляр Острозької Біблії вдруге був переданий до Реставраційного центру для експонування на виставці «Від «Апостола» Івана Федорова до «Кобзаря» Тараса Шевченка. Наукова реставрація».

У виставковому залі Національного музею літератури України були представлені відреставровані книжкові пам’ятки з 15 музейних закладів і бібліотек України, в тому числі з фонду Національної історичної бібліотеки України.

Працівниками відділу стародруків, цінних та рідкісних видань підготовлена книжкова виставка «Цариця книжок. Острозькій Біблії 435 років», на якій експонуються рідкісні та цінні видання, що досліджують історію підготовки видання цієї унікальної книги.Список літератури

1. Березов П. И. Первопечатник Иван Федоров / П. И. Березов. – Москва : Московский рабочий, 1952. – 231 с.

2. Грушевський М. С. Історія України - Руси. В 11 т., 12 кн. Т. 6. Житє економічне XIV-XVII віків / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка, 1995. – 672 с.

3. Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI в. : сводный  каталог/ А. А. Гусева. - Кн. 1–2.- Москва : Индрик, 2003.- Кн. 1.-

648 с.

4. Жукалюк М. А. Коротка історія перекладів Біблії українською мовою / М. Жукалюк, Д. Степовик. – Київ : Українське Біблійне Товариство, 2003. – 176 с.

5. Запаско Я. Д. Пам’ятки книжкового мистецтва: каталог стародруків, виданих на Україні. Кн. перша (1574 - 1700) / Запаско Я., Ісаєвич Я.. – Львів : Вища школа, 1981. – 135 с.

6. Запаско Я. П. Мистецька спадщина Івана Федорова. – Львів : Вища школа, 1974. – 223 с.

Зернова А. С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине                         / А. С. Зернова. – Москва, 1947. – 105 с.

Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я. Ісаєвич. – Львів : Вища школа, 1975. – 155 с.

Ісаєвич Я. Д. Літературна спадщина Івана Федорова / Я. Ісаєвич. – Львів : Вища школа, 1989. – 191 с.

10. Кацпржак Е. И. Первопечатник Иван Федоров / Е. И. Кацпржак. – Москва : Книга, 1964. – 96 с.

 Клименко П. В. Графіка шрифту в Острозькій Біблії / П. Клименко. –     Київ : Київ-Друк, 1925. – 23 с. – Є шт.. : «Українська Державна бібліотека УРСР ім. Т. Шевченка».

Довідково: Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва — науково-дослідний та інформаційний центр з питань культурного розвитку дітей міста Києва. Бібліотека створена у 1919 році за клопотанням  П. Г. Тичини. Певний час він працював тут бібліотекарем. У квітні 1920 року бібліотеці було присвоєно ім’я Тараса Григоровича Шевченка. У 1924 році фонд бібліотеки становив 4000 примірників. На той час бібліотека розташовувалась у приміщені по вулиці Кузнечній, 107 (тепер — вул. Антоновича).

12. Ковалів В-Й. О. «Острозька Біблія» очима католика. Моя перша зустріч з «Острозькою Біблією» // Наукові записки Острозької академії: Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – Острог, 1999. – Т.2. Ч.2. – С. 338 - 341.

13. Кралюк П. Контекст передмов до «Острозької Біблії»// Наукові записки Острозької академії: Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – Острог, 2000. – Т.3. Ч.1. – С. 32-37.

14. Ковальський М. П. Джерела про початковий стан друкарства на Україні / М. Ковальський. – Дніпропетровськ, 1972. – 83 с.

15. Ковальчук Г. І. Рукописні книги та стародруки : навчальний посібник / Г. Ковальчук. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 100 с.

16. Ковальчук Г. І. Острозька Біблія // Історичний календар, 2001. – Київ, 2001. – Вип.. 7. – С.323-325.

17. Ковальчук Г. І. Острозькій Біблії – 420 / Г. Ковальчук, Н. Бондар, Р. Кисельов // Бібліотечний вісник. – 2001. – N 6. – С. 48–51.

18. Костомаров М. І. Історія України в життєписах визначнійших єї діячів           / М. Костомарів. – Київ : Україна, 1991. – 493 с. – Репринтне вид. 1918 р.

19. Костомаров М. І. Князь Костянтин Костянтинович Острозький                          // Костомаров М. Галерея портретів: біогр. нариси. – Київ, 1993. – С. 71-87.

20. Мицько І. Іван Федоров : життя в еміграції / І. Мицько. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 2008. – 132с.

21. Немировский Е. Л. Начало книгопечатания на Украине : Иван Федоров           / Е. Л. Немировский. — Москва : Книга, 1974.— 224 с..

22. Немировский Е. Л. Федоров Иван // Книговедение : энциклопедический словарь. – Москва : Сов. энциклопедия, 1982. – С. 561-562.

23. Огієнко І. І. Історія українського друкарства / І. Огієнко. – Київ : Либідь, 1994. – 448 с.

24. Огієнко І. І. Українська церква: нариси з історії української православної церкви / І. Огієнко. – Вінніпег, 1982. – 366 с.

25. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України. У 2 т. –  Т. 1. До середини XVII ст. / Н. Полонська-Василенко. – Київ : Либідь, 1992. – 640 с.

26. Початки книгописання на землях України : в пам'ять 350-ліття першої друкованої книжки на Україні у Львові 1573-4 р. – Жовква : Печ. монастиря св. Василія, 1924. – ХХІІ, 85, 498 с.

25. Прибытков В. С. Иван Федоров / В.С. Прибытков. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 301 с.

27. Рожко В. Є. Українське православне книгописання і книгодрукування на Волині (ХІ-ХХ ст.) / В. Рожко – Луцьк : Медіа, 2005. – 256 с.

28.Тихомиров М. Н. Первый печатник / М. Н. Тихомиров – Москва : Посредник, 1934. – 88 с.

29. Франко І. Я. Причинок до студій над Острозькою Біблією // Франко І. Я. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. – К., 1982. – Т. 37. Літературно-критичні праці (1906 - 1908). – С. 388-401.

30. Яременко П. К. Мелетій Смотрицький : життя і творчість / П. Яременко. – Київ : Наукова думка, 1986. – 160 с.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)