20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Великий Каменяр" Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! З 27 серпня у Виставковому залі експонується книжкова виставка «Великий Каменяр» до 160-річчя від дня народження Івана Яковича Франка (1836 – 1916), українського письменника, поета, публіциста, перекладача, ученого, громадського і політичного діяча.

 
 
   

А13988

А 724

Антологія української драматургії. Вип. 2 / М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, І. Я. Франко, Л. Українка ; ред. С. Кирпа. Київ : Мистецтво, 2005. 427 с. : портр.

До книги увійшли драматичні твори класиків української літератури: М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, І. Франка, Л. Українки.

 

Б5398 / 8(с)

Б 818
Бонь В. Л. Будинок-музей Івана Франка у Львові : ілюстрований путівник по Львівському літературно-меморіальному музею Івана Франка / В. Л. Бонь. Львів : Каменяр, 2008. 119 с. : іл.

В ілюстрованому путівнику на основі оновленої експозиції Літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові розповідається про спорудження будинку, в якому розташований музей, проживання в ньому сім’ї Івана Франка, про його працю, смерть і похорон. Особлива увага приділена створенню у цьому будинку музею, його розвитку, відтворення меморіалу.

 

Б4597 / 8(с)

Б 903

Будівничий української державності : хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Д. Павличко. Київ : Києво-Могилянська акад., 2006. 637 с.

В книжці зібрано найважливіші твори Івана Франка, які становлять теорію і практичну характеристиру української національної ідеї.


 

А23038 / 8(с)

Г 67
Горак Р. Д. Дім на Софіївці : путівник по музею / Р. Д. Горак. Харків : Майдан, 2010. 382 с. : фото.

Книга подає широкі відомості з літературно-творчого, громадсько-політичного та приватного життя Великого Каменяра. У ній постає виразний історичний контекст, осмислюються багатогранні зв’язки письменника зі своїм часом, яскравими постаттями друзів та знайомих, відтворюється жива панорама сімейних колізій родини Франків, пов’язана зі славнозвісним домом на Софійці – помешканням, яке стало згодом музейною гордістю України.


 

В1304 / 8(с)
Г948

Гундорова, Т. І. Невідомий Іван Франко. Грані Ізмарагду / Т. І. Гундорова. Київ : Либідь, 2006. 359 с.

У книзі подаються вибрані твори Івана Франка, які супроводяться розлогими статтями-коментарями про основні аспекти культурної феноменології письменника. Вперше в українському літературознавстві розглядається цілісність культурного, філософського й художнього мислення Франка та описуються основні поняття етико-естетичного універсуму Франка, його культурні символи, маски та образи. В центрі уваги — символічна автобіографія письменника, гностичні колізії творчості, культурний синтез, натурфілософія і антропологія Франка.

 

А33902 / 1Ф

З 38
Захара І
. С. Українська філософія : навчальний посіб. / І. С. Захара ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 354 с.

У книзі досліджено методологію української філософії та її специфіку. Висвітлено основні періоди становлення вітчизняної філософської думки, зокрема, зародження її в добу Київської Русі, філософську культуру Давньої України із вчених другої половини XIX ст., філософську думку в Україні XX ст.


 

Ф 835

Народні пісні в записах Івана Франка / упоряд., авт. вступної ст. О. Дей. 2-е вид., випр. та допов. – Київ : Музична Україна, 1981. 335 с.


 

Б 5706/8(с)

П 41

По місцях перебування й увіковічнення пам’яті Івана Франка на Прикарпатті (екскурсійні маршрути) : путівник / авт.-упоряд. : В. Федорак, З. Федунків, Р. Гандзюк ; ред. Г. Максимців. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 48 с. : іл.

Путівник розповідає про міста і села Прикарпаття, які відвідував І. Франко і де увіковічнено пам’ять про нього. В основу його структури покладено п’ять екскурсійних маршрутів: Бойківщиною, Опіллям, обласним центром, Покуттям і Гуцульщиною.


 

75
П60

Портрети Івана Франка.
Київ : Мистецтво, 1971. 13, 3 л.


 

Б7078 / 8(с)

П 758

Прийдімо до Франка : ілюстрований путівник / ред. Д. Сапіга. Львів : Каменяр, 2011. 292 с. : фот.

У путівнику по оновленій літературній експозиції Національного літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові розповідається про місця перебування Великого Каменяра в Україні та за її межами, про вшанування його пам’яті у світі, зокрема видання його творів і книг про нього. Особливу увагу приділено його родинному селу – Нагуєвичам, що на Дрогобиччині, а також Львову, де на Личаківському цвинтарі могила І. Франка. Путівник цей, який є логічним продовженням раніше виданого путівника Віри Бонь «Будинок-музей Івана франка у Львові», присвяченого меморіальній частині музею, – результат колективної праці наукових працівників музею. Поряд з розповіддю Великого Каменяра, в ньому висвітлюється історія спорудження будинку, в якому розмістилася літературна експозиція.

 

9(с)1

К 33

Сент-Емур Ке де. Анна Русинка, королева Франції і графиня Валюа / пер. з фр. І. Франко. – Львів : Обереги, 1991. – 31 с.

Репринт за виданням 1909 р., здійсненим Українсько-руською видавничою спілкою у Львові. Є своєрідним раритетом , унікальним свідченням про найдавніші українсько-французькі зв’язки.

Дослідження французького історика де Сент-Емура про доньку Київського князя Ярослава Мудрого - Анну Ярославну, яка була дружиною французького короля Генріха I.


 

А22385 / 8(с)

С 32
Сербенська О. А. Мовний світ Івана Франка : статті, роздуми, матеріали / О. А. Сербенська ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 371 с.


 

8(с)

Т 41

Тимченко Є. Вокатив в українській мові / Є. Тимченко. – Львів, 1914. – С. 377 – 390


 

Б8160/8(с)

У 45

Українські письменники : біографії, огляди творчості, літературні напрямки і течії, літературознавчий словник : довід. / уклад. М. І. Преварська. Київ : Велес, 2013. 368 с. : портр.

Довідник подає біографічні дані, огляди творчості, перелік основних творів та додаткову літературу про українських письменників, які стали класиками, а також про сучасних українських письменників


   

А34270 / 8(с)(03)

У 454

Українські поети : біографії : огляди творчості : початок віршової літератури в Україні : усна народна творчість : теорія віршування : довід. : [І. Франко] / М. І. Преварська. – Київ : Велес, 2015. 288 с. : [С. 208 – 213]

Довідник подає біографічні дані, огляди творчості, перелік основних творів та додаткову літературу про українських поетів-класиків, а також про сучасних українських поетів.
Для полегшення орієнтації у літературних процесах та поетичній творчості у довіднику вміщено статті про початок віршової літератури в Україні, усну народну творчість, теорію віршування.

 

Б4430 / 73

Ф 835

Франкова батьківщина у збірці Гончара. 1856-2006 / упоряд. І. Пошивайло. Київ : [б. в.], 2006. 16 листівок


 

8(с)

Ф 835

Іван Франко. Збірка портретів до 150-річчя від дня народження. – Дрогобич : Коло, б.р. – 12 л. : портр.


8(с)

Ф 835

Іван Франко в ілюстрованій поштовій листівці : за матеріалами колекції М. С. Забоченя : кат. виставки / АН УРСР, Ін-т суспільних наук, Львівський іст. музей, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Львівська обл. орг. ; науковий ред. Я. Д. Ісаєвич. Львів : [б. в.], 1987. 96 с.


 

Ф 835

Іван Франко. Шевченкознавчі студії / упоряд. М. Гнатюк. Львів : Світ, 2005. 472 с.

У книзі зібрано шевченкознавчі студії І. Франка, які друкувалися від 80-х років 19 ст. до перших десятиліть 20 ст. в українських, польських, німецьких та інших виданнях. Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі.


 

М1381-1 / 8(с)
Ф34

Франко І. Я. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Т. 1. Апокрифи старозавітні / І. Я. Франко ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2006. 394 с. репр. вид. 1896 р.

П’ятитомний корпус «Апокрифи і леґенди з українських рукописів. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко» (Львів, 1896-1910) – вершинний здобуток української науки у виданні й осмисленні апокрифічної літератури – викликав значний резонанс в європейських наукових колах, був оцінений як найвизначніша слов’янська збірка апокрифів.


 

М1381-2 / 8(с)
Ф34

Франко І. Я. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Т. 2. Апокрифи новозавітні. А. Євангелія / І. Я. Франко ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 443 с. – репр. вид. 1899 р.


 

М1381-3 / 8(с)
Ф34

Франко І. Я.
Апокрифи і легенди з українських рукописів. Т. 3. Апокрифи новозаветні Б. Діяння / І. Я. Франко. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 360 с.


М1381-4 / 8(с)
Ф34
Франко І. Я. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Т. 4. Апокрифи есхатологічні / І. Я. Франко ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2006. 524 с. репр. вид. 1906 р.


 

М1381-5 / 8(с)
Ф34

Франко І. Я. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Т. 5. Легенди про святих. Ч. 1 / І. Я. Франко ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2006. 297 с. – репр. вид. 1910 р.


 

 

Ф 835

Франко І. Я. Великий шум : повість / І. Франко. – 2-е вид. – Черкаси : Сіяч, 1918. – 104 с.


Ф 835

Франко І. Іван Вишенський. На святій горі : поеми / І. Франко. – Київ : Вернигора, 1918. – 64 с.


 

Ф 833

Франко І. Я. Оповідання. Борислав сміється : повість / І. Я. Франко ; авт. передм. П. М. Федченко ; авт. прим. М. Л. Гончарук ; худож. С. Ф. Адамович. Київ : Дніпро, 1989. 620 с. : ил.


   

А 26081/902.2

Ф 835

Іван Франко. Поза межами можливого. Що таке поступ? Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Українська  прес-група, 2012. – 80 с. – (Бронебійна публіцистика)

Ф 835

Франко І. Абу Касимові Капці / І. Франко. – Нью-Йорк : Говерля, 1955. – 109 с.

Абу-Касимові Капці – віршоване оповідання Івана Франка, в основі якого лежать схидні мотиви, у свій час отримало схвальну оцінку Агафангела Кримського, професора арабської мови в Лазаревськім інституті в Москві. Вперше було опубліковане у Львові у 1895 році. Друге, перероблене та виправлене видання, побачило світ завдяки Руському педагогічному товариству.


 

Ф 83

Франко І. Я. Бориславські оповідання / І. Я. Франко ; худ. І. С. Їжакевич. Київ : Дніпро, 1966. 341 с. : ил.


 

Ф 835

Франко І. Вибір поезій / І. Франко ; авт. передм. Є. Маланюк. – Париж : Перша укр. друк. у Франції, 1956. – 129 с.

 


 

Ф 835

Франко І. Вибрані оповідання. Кн. 1 / І. Франко. – Київ : Час, 1925. – 192 с.


 

Ф 83

Франко, І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко ; за ред. О.І. Білецького Київ : Держлітвидав, 1948. 547 с.


Ф 83

Франко І.Я. Вибрані твори : [поезії, оповідання] / І. Франко. – Київ : Держлітвидав, 1948. – III-XI, 368 с. 


   

Ф 835

Франко І. Я. Додаткові томи до Зібрання творів у пятдесяти томах. Т. 51. Прозові переклади (1876-1912) / І. Франко ; НАНУ ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; Львівське від-ня Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка ; [ редкол. : М. Г. Жулинський, Є. К. Нахлік, Л. П. Бондар та ін. ; упоряд. : М. З. Легкий, О. Б. Луцишин, Є. К. Нахлік та ін. ]. Київ : Наукова думка, 2008. 988 с.

До тому ввійшли ті переклади прозових творів з іншомовного фольклору, античних, західноєвропейських, американської і слов’янських літератур, які не побачили світ у 25 томі Зібрання творів І. Франка у п’ятдесяти томах. Ці переклади здійснено протягом 1876 – 1912 рр.

   

Ф 835

Франко І. Я. Додаткові томи до Зібрання творів у пятдесяти томах. Т. 52. Оригінальні та перекладні поетичні твори / І. Франко ; НАНУ ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське від-ня Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, М. П. Бондар та ін. ; упоряд. та авт. комент. : Є.М.Барана, Л. П. Бондар та ін. ]. Київ : Наукова думка, 2008. 1040 с.

Зібрання творів Івана Франка у п’ятдесяти томах містить оригінальні поезії та поетичні переклади, що істотно розширюють зміст  1 – 13 томів Зібрання. Їх публікація не тільки виповнює першопочатковий проект корпусу поезії, що мав бути реалізований у 50-томнику, але й значною мірою виходить за його межі, пропонуючи читачеві маловідомі й зовсім невідомі зразки Франкової поезії та його перекладацької діяльності.

 

Ф 835

Франко І. Я. Додаткові томи до Зібрання творів у пятдесяти томах. Т. 53. Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці (1876-1895)  / І. Франко ; НАНУ ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; Львівське від-ня Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка ; [ редкол. : М. Г. Жулинський, Є. К. Нахлік та ін. ; упоряд. та авт. комент. : М. З. Легкий, О. Б. Луцишин, Є. К. Нахлік та ін. ]. Київ : Наукова думка, 2008. 832 с.

До 53 (додаткового) тому ввійшли літературознавчі, фольклористичні,  етнографічні праці І. Франка (статті, рецензії, передмови, огляди, анонси тощо) 1976 –1895 рр., що з різних причин, насамперед ідеологічних, не вміщені у 50-томному Зібранні творів. У даному додатковому томі друкуються також окремі публіцистичні праці, які у Франковій творчості мають знаковий характер, а також некрологи на смерть знаних митців.

Ф 835

Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. Т. 1. Поезія / І. Я. Франко ; упоряд. , авт. комент. : М. С. Грицюта,  Н. Л. Калениченко ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. Київ : Наукова думка, 1976. 502 с.


 

Ф 835

Франко І. Я. Зібрання творів : у 50-ти т. Т. 17. Повісті та оповідання (1887-1888) / І. Я. Франко ; ред. колегія : І. І. Басс, М. Д. Бернштейн та ін. Київ : Наукова думка, 1979


 

Ф 835

Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. Т. 50. Листи (1895-1916) / І. Я. Франко ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Наукова думка, 1986. 703 с.


 

А 14970

Ф 833

А14970
Франко І. Я. Зів’яле листя : лірична драма / І. Я. Франко. Львів : Каменяр, 2005. 147 с.

До книги увійшла однойменна збірка (мовою оригіналу та в перекладі грузинською) інтимної лірики великого українського письменника, яка за загальним визнанням, належить до найвищих вершин світової поезії, позначених іменами Сапфо, Петрарки, Шекспіра, Гейне, Пушкіна


 

М1927-2

Ф 835
Франко І. Я. Мозаїка, II : із творів,що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах / І. Я. Франко. Львів : Каменяр, 2009. 475 с.

У книзі вміщено твори Великого Каменяра, написані протягом 1878 – 1916 рр. та надруковані в різних часописах чи окремими відбитками як за життя, так і після того, як він відійшов у Вічність.


   

А 12130/2

Ф 835

Франко І. Сотворення світу / І. Франко. Київ : Обереги, 2004. 160 с. -ка укр. раритету)

У виданні автор критично осмислив цілий ряд усталених сакральних уявлень про процес сотворення світу, залучив до їх інтерпретації новітніх здобутків археологічної та природознавчої науки.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)