22.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
День Державного Прапора УкраЇни Версия для печати Отправить на e-mail

День Державного Прапора України.

Книжкова виставка експонується з 20 серпня 2016 року в читальному залі Бібліотеки.


Державний Прапор – невід’ємний атрибут кожної країни, що символізує її суверенітет й уособлює самобутність та спадкоємність державотворчих традицій. Опис Державного Прапора фіксується в законодавчому порядку, здебільшого в Конституції.

Державний Прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг : верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини Прапора до його довжини 2 : 3. Державний Прапор України офіційно був затверджений Постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року.

Жовто-сині барви символізували Київську Державу ще до християнізації Русі. Після прийняття християнства ці кольори освячувалися образом животворного Хреста. Після нашестя татарських орд Батия ця символізація зникла, але згодом відродилася в церковних оздобах, на гербах українських міст. Майже всі герби міст України й Київщини загалом обрамлялися жовто-синіми кольорами. З XVIII століття полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорозького все частіше виробляються з синього полотнища, на якому жовтою фарбою наносять хрест, зорі, зброю, постаті святих.

Утвердження синьо-жовтого прапора, як державного відбулося з проголошенням Української Народної Республіки (УНР) 1918 – 1920 рр.

Переконливе утвердження синьо-жовтих барв як національно-державних всього українського народу згодом засвідчили нормативні та конституційні акти Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської Української Республіки.

Довший час перебуваючи у підпіллі, український прапор знову замайорів 14 березня 1990 року на ратуші в містечку Стрий ( Головою облради на той час був В’ячеслав Чорновіл), через дев’ять днів – над Тернопільською міською Радою, потім у Львові, Івано-Франківську та Житомирі, і в липні 1990 року над Київрадою столиці було піднято наш легендарний прапор.

23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради України. Якраз до цієї події у серпні 2004 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ № 987/2004 «Про День Державного Прапора України».

Цим Указом «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» встановлено в Україні свято — День Державного Прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня.

На сьогоднішній день цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї Верховної Ради України.

Експозицію виставки підготовлено бібліографами відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи і розгорнуто в читальному залі Бібліотеки.

Запрошуємо відвідати Національну історичну бібліотеку України.

Бібліографічний список

1. Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України // Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Київ, 1997. – С. 9.

2. Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України // Конституція України : станом на 10 серпня 2015 р. : офіц. текст. – Київ, 2015. – С. 10.

3. Конституційне законодавство України : (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : у 2 кн. / авт.-упоряд. : С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ, 2004. - Кн. 1. – С. 9 : Ст. 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

4. Про День Державного Прапора України: Указ Президента України № 987/2004 від 23 серп. 2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 35. – Ст. 2332. – С. 42.

5. Україна. Верховна Рада. Про Державний прапор України : постанова від 28 січ. 1992 р. № 2067 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992 . – № 19. – Ст. 257. – С. 539.

6. Апанович О. Конституція Пилипа Орлика // Український парламентаризм : історія і сучасність. – 1998. – Вип. 23-24. – С. 90 – 102.

7. Атлас історії української державності. Українські землі від найдавніших часів до сьогодення / авт.-упоряд. В. П. Грицеляк ; редкол. : Л. В. Войтович, А. Б. Гречило, В. П. Грицеляк та ін. ; Наук. т-во імені Шевченка. – Львів : НВФ «Карти і атласи», 2013. – 127 с. : іл., карт.

8. Брецко Ф. Ф. Історія України 1939-2009 років : конспект-довід. / Федір Брецко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 328 с.

9. Велика ілюстрована енциклопедія України / авт. : В. К. Борисенко, Л. І. Брюховецька, Г. І. Веселовська. – Київ, 2009.

С. 159 : Державний прапор України.

10. Великий довідник. Україна / уклад. О. М. Кожушко. – Харків, 2009.

С. 154 – 155 : Державна символіка.

11. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ, 1995.

С. 666 : 1991, 4 вересня – над будинком Верховної Ради України піднято прапор.

12. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах : енциклопедія. українознавства. – Дніпропетровськ, 1999.

С. 8, 50 : Державний Прапор України.

13. Гай-Нижник П. Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність у ХХ ст. (про Державний Прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) / П. Гай-Нижник // Музеї України. – 2014. – 3 січ.

14. Гайдай Л. І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях : (від найдавніших часів до Хмельниччини) : навч. посіб.-комент. / Л. І. Гайдай. – Луцьк, 2000.

С. 349 : Прапор.

15. Государственные символы Украины, символы Автономной Республики Крым : док., метод. рек., ст. / сост. Л. В. Боброва. – Симферополь, 2012. – Текст рос., укр.

Зі змісту : Савчук Ю. Про Державний Прапор України. – С. 71-74.

16. Гречило А. До питання про Національний Прапор / А. Гречило // Пам’ятки України. – 1989. – № 4. – С. 44-48.

17. Гречило А. Національний Прапор / А. Гречило // Національна символіка. – Київ, 1990. – С. 13 – 23.

18. Гречило А. Питання про порядок кольорів на українському прапорі у 1917 – 1920 рр. / А. Гречило // Знак. - 2006. - Ч. 40. – С. 10-11.

19. Гречило А. Становлення українських національно-державних символів у 1917 – 1920 рр. / А. Гречило // Записки наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2006. – Т. ССLII. – С. 114-142.

20. Демянюк І. В. Ми вище прапор підіймемо! : нарис історії боротьби за українську національну символіку на Рівненщині. 1988 – 1991 роки : на честь ХХ-річчя державної символіки незалежної України / Іван Демянюк. – Рівне, 2013. – 127 с. : іл.

21. Державний Прапор // Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 2 : «Д-Й». – Київ, 1999. – С. 145.

22. Державний Прапор України // Україна в III тисячолітті : Традиції. Інновації. Інвестиції. – Київ, 2008. – С . 30.

23. Державний прапор України : довідка // Новий довід. : Історія України. – Київ, 2005. – С. 703.

24. Довідник з історії України : в 3 т. Т. 2 : (К-П) / упоряд. : К. Бондаренко, В. Гордієнко, Я. Грицак та ін. – Київ, 1995.

С. 420-421: Прапор України.

25. Енциклопедія історія України / редкол. : В. А. Смолій (голова кол.), Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005 – 2011.

Т. 8 : “Па-Прик”. – 2011.

С. 488 – 490 : Прапор Державний України.

26. Енциклопедія українознавства : для школярів і студ. : історія, культура народознавства, діаспора, географія / авт.-уклад. : В. В. Оліфіренко, С. М. Оліфіренко, Т. В. Оліфіренко, Н. В. Оліфіренко. – Дніпропетровськ, 2001.

С. 335 : Прапор.

27. Знайомтесь, Україна : атлас / уклад. : Н. О. Крижова, Л. М. Веклич, Ю. І. Лоза. – Київ, 2009.

С. 18 – 19 : Адміністративно-територіальний устрій України, карта.

28. Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1 : (Від найдавнішого часу до кінця 18 ст.) / упоряд. : О. Кучерук, Л. і С. Голембовських, С. Білостоцький. – Київ, 2004.

С. 163 : Прапор України.

29. Історія еволюції Державного Прапора України. Інфографіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1874314-istoriya_evolyutsiii_dergavnogo_prapora_ukraiini_infografika_2084779.html

30. Історія української Конституції / Укр. правн. фундація ; упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко. – Київ : Вид-во «Право», 1997. – 442 с.

31. Коментар до Конституції України / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; В. Б. Авер’янов, В. Ф. Бойко, В. І. Борденюк та ін. – Київ, 1996. – 376 с.

32. Клейноди України : (з історії держ. і нац. символіки) : к-т з 33-х кольор. худож. сувенір. листівок / О. П. Білецький, К. Ю. Гломозда, В. Ф. Жмир та ін. – Київ, 1991.

Лист. № 20 : Прапори жовто-блакитний і синьо-жовтий;

Лист. № 30 : Проекти державних відзнак (за М. Битинським) : Прапори.

33. Козуля О. Я. Національна символіка України / О. Я. Козуля ; Респ. центр духов. культури. – Київ, 1992.

С. 9 – 17 : Прапор України.

34. Конституційна реформа : зб. матеріалів Центру політико-правових реформ за 2007-2013 роки / за ред. І. Б. Коліушка ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Москаленко О. М., 2013. – 165 с.

35. Конституційне право України : слов.-довід. / Л. І. Лазор, В. П. Михайлюк, С. Ф. Рашидов, В. А. Дроговоз ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 215 с.

36. Конституція незалежної України: у 3 кн. Кн. 1 : документи, коментарі, статті. / упоряд. : С. Головатий, Л. Юзьков. – Київ : Вид-во «Право», Укр. правн. фундація, 1995.– 381 с.

37. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : зб. нормат. актів. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

38. Котляр А. Синій – чисте небо, жовтий – колір полів // Дзеркало тижня. – 2003. – № 43 (8-14 лист.).

39. Котляр А. Поки не ухвалено закон // Дзеркало тижня. – 2004. – № 23 (12-18 червня).

40. Литвин В. М. Україна : хроніка поступу (1991-2000) / В. М. Литвин. – Київ, 2000.

С. 18, 19 : Фото прапора України;

С. 21 : Підняття прапора України.

41. Лоза Ю. Історичний атлас України / Юрій Лоза. – Київ, 2015.

С. 283 : 24.07.1990 – Підняття синьо-жовтого прапора над будівлею Київської міськради.

42. Мулевич О. Державний Прапор України // Дзеркало тижня. – 2006. – № 46 (2-8 грудня).

43. Національний прапор України // Сергійчук В. І. Національна символіка України. – Київ, 1992. – С. 85.

44. Підкова І. Україна 1991-1996 : хроніка подій / Ігор Підкова. – Львів, 2001. – С. 9.

45. Прапор // Енциклопедія українознавства : словник. ч. : у 11 т. Т. 6 : "Пе-Пр" / Наук. т-во ім. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. – Нью-Йорк, 1970. – С. 2308 – 2311.

46. Проект Конституції України : стан, проблеми, перспективи / авт. : А. Білоус, М. Карижський, О. Кордун та ін. – Київ : Заповіт, 1996. – 59 с.

47. Рус М. Наш прапор : [вірш] // Національна символіка. – Київ, 1990. – С. 22.

48. Савельєв О. М. Історія України : довід., хронологія подій, слов. для учнів та абітурієнтів / О. М. Савельєв. – Тернопіль, 2010.

С. 311 : “Прийнято Державну символіку України”.

49. Сергійчук В. І. Національна символіка України : наук.-художня книжка / В. І. Сергійчук. – Київ : Веселка, 1992. – 109 с. (С. 31-86 : Прапори).

50. Символіка Білоцерківщини : історія, герби, прапори / авт. гербів та прапорів : Гапоненко В. М., Єжов Р. П., Чернецький Є. А. та ін. – Біла Церква : Вид-во О. В. Пшонківського, 2004. – [41 с.] : іл. – (До 75-річчя утворення Білоцерківського району).

51. Стрижак А. А. Установча влада : основні критерії легітимності внесення змін до Конституції України : наук. видання. – Київ : Логос, 2013. – 132 с.

52. Супруненко В. П. Ми – українці : енциклопедія українознавства : у 2 кн. Кн. 1. – Дніпропетровськ, 1999.

С. 19-21 : Трисуття : (прапор).

53. Сухомозький М. Україна у світі : енциклопед. довід. / Микола Сухомозький, Надія Аврамчук. – Київ, 2007. – С. 18.

54. Сучасні символи та атрибути державності України: довід. : в 4 т. Т. 1 : Символи державного суверенітету та атрибути державності України. Кн. 1 : Державний Прапор України. – Київ, 2008. – С. 45–47.

55. Україна // Політико-адміністративний атлас України. – Київ, 2006.

С. 94 : Прапор.

56. Україна в словах : мовокраїнознав. слов.-довід. : навч. посіб. для учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій, студ., усіх, хто вивчає укр. мову / упоряд. і кер. авт. кол. Ніна Данилюк. – Київ, 2004.

С. 76 – 77 : Прапор.

57. Україна – наш дім // Україна : дит. енцикл. – Xарків, 2006.

С. 76 : Прапор України.

58. Україна : повна енциклопедія / авт.-упоряд. : В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова та ін. – Харків, 2006.

С. 73 : Державний флаг незалежної України.

59. Україна: хроніка ХХ століття: довід. вид.: роки 1991 – 1995. / ред. рада: В. М. Литвин, Л. В. Губерський, І. М. Дзюба та ін.; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005.

С. 56: Державний Прапор України.

60. Українське козацтво : мала енцикл. – 2-е вид., доповн. і переробл. / Наук.-дослід. ін-т козацтва при Запоріз. нац. ун-ті. – Київ ; Запоріжжя , 2006.

С. 484 – 485 : Прапор.

61. Українські символи / уклад. : М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко та ін. – Київ, 1994.

С. 10 : Походження та значення блакитно-жовтих барв;

С. 14 : Прапор України.

62. Уряди України у ХХ ст. : наук.-докум. вид. / авт. кол. : С. В. Кульчицький, Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова та ін. ; відп. ред. В. М. Литвин ; Каб. Міністрів України ; НАН України. – Київ, 2001.

С. 570 : Мітинг з нагоди підняття національного прапора над будинком Верховної Ради України. Київ, вересень 1991 р. : (фотоіл.).

63. Чмир М. «Командні хоругви» Галицької Армії (серпень 1919 р.) // Знак. – 2006. – Ч. 40. – С. 8-9.

64. Щукін В. В. Історія держави і права України: слов. термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк. – Київ, 2011.

С. 197 : Державний Прапор України.


 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)