23.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"Апостол правди і науки". До 175-річчя від дня народження Михайла Петровича Драгоманова Версия для печати Отправить на e-mail

   З 30 вересня у Виставковому залі експонується книжкова виставка «Апостол правди і науки», присвячена 175-тій річниці від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841–1895), українського історика, філософа, публіциста, фольклориста, громадського діяча.

Визначний мислитель і громадський діяч, він був універсальним ученим - істориком і філософом, економістом і правником, соціологом і антропологом, етнографом і фольклористом, літературознавцем і культурологом. Крім того, був талановитим викладачем і вчителем, народним просвітником і вихователем цілих поколінь учених і політичних діячів, сумлінним видавцем, нарешті - популярною публічною людиною. Не випадково сказав про нього Сергій Єфремов: „Для України Драгоманов справді був тим „апостолом правди і науки", що його з такою тугою виглядав народ перед смертю Шевченка". А Ярослав Дашкевич назвав Михайла Драгоманова „людиною в повному розумінні того слова небуденною"; саме тому він став „першим українським політичним лідером нової доби".

9(с)1

П 12

Павлик М. Михайло Драгоманів і єго роля в розвою України / М. Павлик. – Львів : Друк. Уділової, 1907. – 91 с.

     Видання 1907 року. Із відчиту М. Павлика "Пам'яти Михайла Драгоманова", виголошеного на зборах, влаштованих молоддю у Львові 13 липня 1901 року.

9(с2)

Д 721

Драгоманов М. П. Вибране : "...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні" / М. П. Драгоманов ; упоряд. Р. С. Мішук. – Київ : Либідь, 1991. – 688 с.. – (Б-ка Пам'ятки іст. думки України).

     Книга дає багатогранні наукові інтереси видатного українського вченого – історика, літературознавця, фольклориста, публіциста, соціолога. В ній представленні статті, як відомі, так і мало знані читачеві, які розкривають авторську концепцію розвитку української нації у зв’язку із загальнолюдським прогресом.

 

М1521-1-1 / 9(с2)

Д721
Драгоманов М. П. Вибрані праці. Т. 1. Кн. 1. Історія. Педагогіка. Публіцистика / М. П. Драгоманов ;
упоряд., авт. прим. В. Ф. Погребенник. – Київ : Знання України, 2006. – 343 с.

М1521-1-1 / 9(с2)

Д721
Драгоманов М. П. Вибрані праці. Т. 1. Кн. 2. Історія. Публіцистика. Політологія / М. П. Драгоманов ;
упоряд., авт. прим. В. Ф. Погребенник. – Київ : Знання України, 2007. – 272 с.

 

 

М1521-2 / 9(с2)

Д721
Драгоманов М. П. Вибрані праці : У 3 т.. Т. 2. Фольклористика.
Літературознавство / М. П. Драгоманов ; [упоряд., авт. прим. В. Ф. Погребенник]. – Київ : Знання України, 2007. – 439 с.

 

 

М1521-3 / 9(с2)

Д721
Драгоманов М. П. Вибрані праці: У 3 т.. Т. 3. Літературознавство / М. П. Драгоманов ;
[упоряд., авт. прим. В. Ф. Погребенник]. – Київ : Знання України, 2007. – 299 с.

 

 

 

 

М2085-1 / 9(с2)

Д721
Драгоманов М. П. Із наукової спадщини. Кн. 1. Політологія. Культурологія / М. П. Драгоманов ; упоряд., авт. прим
. В. Ф. Погребник. – Київ : Знання України, 2010. – 594 с.

    Нове видання вибраних праць Михайла Драгоманова покликане розкрити перед читачами енциклопедизм ученого – історика, філолога, культуролога й публіциста, борця за ідеали прогресу і свободи в усіх її виявах, познайомити читачів із виданими на батьківщині та за кордоном, у політичній еміграції з царської Росії, центральними працями в непроминальному доробку мислителя.

9(с2)

Д 721

Драгоманов М. П. Про українських козаків, татар і турків : з додатком про життя Михайла Драгоманова / М. П. Драгоманов. – Київ : Дніпро, 1991. – 45 с.

     Ця раритетна праця видатного українського історика, філософа й публіциста вперше побачила світ у Києві напередодні тотальної заборони українства Ємським указом 1876 року. Професор Київського, а потім Софійського університетів Михайло Драгоманов вважав за почесний громадянський обов’язок написати популярне дослідження з історії народу живою, рідною мовою.

 

9(с2)

Д 721

Драгоманов М. П. Пропащий час : українці під Московським царством (1654–1876) / М. П. Драгоманов. – Київ : Центр пам’яткознавства АН України і УТОПІК, 1992. – 46 с. – (Пам’ятки полемічної літ.)

         Праця з’явилася друком тричі: в 1909 та 1918 роках – окремими виданнями, а в 1991 – у збірнику творів М. Драгоманова. Пропонована брошура підготовлена за другим виданням і присвячується 150-річчю від дня народження автора. Праця поповнить число малознаних досліджень з історії українського народу, зокрема пам’яток науково-публіцистичного характеру.

 

А14753 / 9(с2)(03)

С81

100 знаменитих людей України / Т. М. Харченко, О. Ю. Очкурова, І. А. Рудичева ; ред. В. М. Скляренко. Харків : Фоліо, 2005. 510 с. : портр.

        Україна подарувала світу багато яскравих і цікавих особистостей. І сто героїв цієї книжки – лише невеличка частина з них. Автори намагалися представити в ній найвидатніші постаті минулого і сучасності, які своєю працею і талантом прославили країну, вплинули на хід її історії. Тому поряд із життєписами тих, хто здавна вважався символом української нації (Б. Хмельницький, Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко, М. Грушевський), тут вміщено нариси про тих, хто тривалий час залишався ізгоєм для своєї країни (І. Мазепа, С. Петлюра, В. Винниченко, Н. Махно, С. Бандера).

 

М814-1 / 9(с2)

Н30

Народжені Україною : меморіальний альм. :

У 2 т. = Рожденные Украиной : мемориальный альм. : в 2 т.. – Київ : Євроімідж, 2002. – (Золоті імена України)

Т. 1 : А—К. – 2002. – 877 с. : іл., фот.

         До книги увійшло близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей – державних, громадських і релігійних діячів, просвітників і науковців, діячів культури, мистецтва і спорту, які за походженням, народженням або діяльністю пов'язані з Україною і стали славою та гордістю народу.  Тексти подано трьома мовами: українською, російською та англійською.

Б3012 / 9(с2)

Д721

Михайло Драгоманов : документи і матеріали. 1841-1994 рр. / НАН України, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. Г. Болотова. – Львів, 2001. – 510 с.

  У збірці висвітлені основні етапи життя, громадсько-політичної, наукової і видавничої діяльності видатного ученого й політичного діяча Михайла Драгоманова, його місце в науковому і літературному процесі України, переслідування М. Драгоманова і його творчості. Наведені документи та матеріали про вшанування пам’яті й поширення творчості ученого і громадського діяча.

 

Б5784/ 9(с2)

Д721

Михайло Драгоманов: автожиттєпис / уклад. І. С. Гриценко. – Київ : Либідь, 2009. – 441 с.

Книга включає найзначніші автобіографічні твори визначного українського громадсько-політичного діяча, які доповнені грунтовним нарисом життя і творчості, численними ілюстраціями, бібліографією.

З іменем Михайла Драгоманова пов'язана ціла епоха вітчизняної історії - епоха українського національного відродження 19 століття, яскравого сплеску громадського руху, розвою наукових студій з історії та етнографії України.

В2627 / 9(с2)

Д721

Михайло Драгоманов у спогадах / уклад. : І. С. Гриценко, В. А. Короткий. – Київ : Либідь, 2012. – 312 с. : іл.

      Вперше зібрані й прокоментовані спогади про М. Драгоманова найбільш знаних його сучасників – від рідних та близьких до затятих політичних опонентів – допомагають іще повніше осягнути постать видатного українського мислителя. Маловідомі ілюстрації є цінним доповненням до текстів.

Б6591 / 9(с2)(01)

Д721

Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича ; упоряд. М. О. Мороз, В. А. Короткий, І. І. Тіщенко. – Дрогобич : Коло, 2011. – 738 с.

    Найповніша на сьогодні бібліографія у царині "драгоманознавства" охоплює не лише опубліковану творчу спадщину Михайла Драгоманова, але і найширший спектр літератури, присвяченої видатному мислителю за період з 1861 по 2011 р.


9(с2)

Р53

Ріпецький С. Михайло Драгоманів в ОПІНІЇ визначних українськиї громадян / С. Ріпецький. – Нью-Йорк, 1967. –  43 с.

 

 

 

 

А3926 / 9(с2)

А663

Андрусяк Т. Г. Шлях до свободи : Михайло Драгоманов про права людини / Т. Г. Андрусяк ; Фонд сприйняття розвитку української правової думки та пропаганди державницьких традицій "Право для України". – Львів : Світ, 1998. – 192 с. : іл., портр.

У монографії досліджуються погляди Михайла Драгоманова на права людини – проблему, надзвичайно актуальну для сучасного суспільства загалом і українського – зокрема. Показані їх місце і роль у всій суспільно-політичній програмі мислителя, а також значення для національного та політичного визволення українського народу. У книзі також вміщено драгоманівський конституційний проект «Вільна спілка», який передбачав закріплення прав і свобод людини, гарантій їх реалізації та захисту.


 

Б4881 / 8(с)

Л636

Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Наукова б-ка, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; ред. І. Вакарчук. – Львів, 2006. – 552 с.

У виданні подано повну збірку листів Івана Франка та Михайла Драгоманова (1877 – 1895) за виданням Комісії Західної України Всеукраїнської Академії Наук (Київ, 1928) зі збереженням авторської редакції.

М. Драгоманов був ідейним натхненником радикальної молоді у Галичині і помітно вплинув на світогляд, громадську діяльність та наукові зацікавлення І. Франка у ХІХ ст.

 

А7599 / 1ф

К84

Круглашов А. М. Драма інтелектуала : Політичні ідеї Михайла Драгоманова / А. М. Круглашов ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – 2-е вид.. – [б.м.], 2001. – 487 с.

   У монографії досліджуються політичні погляди, теоретичні розробки та наукова спадщина  Михайла Драгоманова  (1841    1895). Проаналізовано  основні  аспекти  ідейної  спадщини  Драгоманова,  його внесок  у формування  ідеології українського національного руху,  в  становлення  конституційно-ліберальних  традицій  російської  опозиції  останньої третини  XIX  ст..  висловлені  оцінки  ролі  вченого  у  розвитку  інтелектуальних  здобутків  та  політичної  культури  Східної Європи.

 

В3160 / 9(с2)

С454

Скрипка Т. Родові гнізда Драгоманових–Косачів : їх устрій та культура / Т. Скрипка. – Київ : Темпора, 2013. – 656 с. : фот.

       Видання розкриває перед читачем духовне середовище і культурну атмосферу маєтків родини Драгоманових–Косачів як осередків української традиції та аристократичної культури кінця ХІХ – поч. ХХ ст. У книзі уведено в обіг нові джерела, використано друковані та рукописні мемуари, епістолярій власників садиб, членів їхньої родини та оточення. Подано понад півтисячі унікальних фотографій, більша частина яких знаходиться у приватних колекціях у США, Канаді, Швейцарії та Росії.

ПР 3450 / 79

Невідомий Драгоманов. Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина / А. В. Толстоухов, В. П. Андрушенко. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтва, 2011. – 640 с. : 6 л. фот. – (Хроніка 2000 : Укр. культурологічний альм.).

Це видання альманаху презентує проект "Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина". У томі надруковано магістерську працю М. Драгоманова про давньоримського історика Таціта і додано вже публіковані Українським науковим інститутом у Варшаві наприкінці 1930-х рр. листи Михайла Петровича до старогромадівців у Київ.

 

А1123 / 1Ф

С692

Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова : зб. наукових пр. / НАН України, Ін-т філософії ; відп. ред. М. І. Лук ; ред. В. Т. Береговий. – Київ : Наукова думка, 1995. – 116 с.

У збірнику розкриваються філософські засади світогляду одного з визначних представників української культури М. Драгоманова. Творчість мислителя аналізується крізь призму наявності в ній філософськи значимих ідей, і на цій підставі обгрунтовується нетрадиційний погляд на місце і роль вченого в духовному житті України минулого століття. Висвітлюються історіософська концепція, гуманістичні, ліберальні, федералістичні ідеї, погляди на релігію та її роль в історії українського народу, осмислюється внесок ученого в розкриття й обгрунтування філософсько-соціологічного і політичного змісту поняття «суспільна культура».

9 (с2)

Д 68

Довбищенко Я. Михайло Драгоманів його життя, наукова політична та громадська діяльність / Я Довбищенко. – Вид. 2-ге перероб. і допов. – Харків : Вид. обл. Союзу споживачів кооперацій Півдня Росії, 1919. – 77 с.

 

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)