20.11.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
В. 19-16 списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін Версия для печати Отправить на e-mail

Анотовані бібліографічні списки

документів історичної тематики та суміжних дисциплін

 Випуск 19 – 2016 р. (22.06)

 

Краєзнавство

1.               Плаксіна О. Г. 100 років. Свято-Троїцький храм м. Ірпінь / О. Г. Плаксіна. – Київ : ВД «АДЕФ-Україна», 2015. – 96 с. : іл.

Шифр В3756 / 2 / П371

            Краєзнавче видання присвячене 100-річчю Свято-Троїцького храму. Книга розповідає про історію храму – ровесника міста Ірпінь.

            У книзі публікуються спогади, інтерв’ю, повідомлення, надається історична інформація, більшість якої публікується вперше. Книга буде корисною всім, хто цікавиться історією Церкви та рідного краю.

 

Соціологія

 

2.               Київ і кияни : соціологічні хроніки незалежності / ред. : В. М. Ворона, В. П.Чорноволенко ; НАН України, Ін‑т соціології . — Київ, 2000. — 352 с.

Шифр А34272 / 9(с2) / К384

            Колективна монографія науковців Інституту соціології НАН України висвітлює різноманітні аспекти життя столичного соціуму за умов становлення незалежної України та формування відкритого громадянського суспільства. Проаналізовано й узагальнено результати київських та загальнонаціональних прикладних соціологічних досліджень останнього десятиліття XX сторіччя.

            Книжка зацікавить політиків, державних службовців, активістів громадських організацій, політологів, соціологів й усіх тих, хто переймається сьогоденням і майбутнім України.

 

Історичні науки

3.               Емінак = Еміvако : наук. щокв. / голов. ред. О. Тригуб. – Київ ; Миколаїв, 2016. - № 1 (13) (січень-березень). – Т. 2. – 139 с.

Шифр Пр4261/1(13)-2

Наукове фахове видання з історичних наук друкує результати наукових досліджень з археології, історії України, всесвітньої історії та міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін тощо. Серед публікацій з історії України, зокрема, читач знайде аналіз середньовічної кримської Таврики; розгляд теми єврейського аграризму в українських землях Російської імперії у ХІХ ст.; опис розвитку міста Балта (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.); аналіз соціальних наслідків міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.) та інші матеріали.

 

4.               Емінак = Еміvако : наук. щокв. / голов. ред. О. Тригуб. – Київ ; Миколаїв, 2016. - № 1 (13) (січень-березень). – Т. 3. – 139 с.

Шифр Пр4261/1(13)-3

У науковому щоквартальнику вміщено результати наукових досліджень з історії України, всесвітньої історії та міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін тощо. Серед публікацій з історії України, зокрема, представлено статті про формування болгарської етнічної меншини України; розвиток обробної промисловості в Україні (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.); Міжнародну гуманітарну місію Червоного Хреста в Україні (1991-2015 рр.); образ Тараса Шевченка у працях Осипа Гермайзе та інші.

 

5.               Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [редкол. : С. А. Копилов (голова) та ін.]. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – 173 с.

Шифр Пр4441/7

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науково-педагогічних працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів, виголошені на науковій конференції Кам’янець-Подільського  національного університету імені Івана Огієнка.

Адресується науковцям, учителям, студентам.

 

6.               Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [редкол. : С. А. Копилов (відп. ред.) та ін.]. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 12. – 107 с.

Шифр Пр4591/12

До дванадцятого випуску збірника увійшли наукові статті студентів та магістрантів історичного факультету з наукових проблем¸ які обговорювалися на звітній конференції студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2015 році.

 

Всесвітня історія

7.               Козленко П. По другую сторону черты : истории спасения = ХАСИДЕЙ УММОТ ХА-ОЛАМ / Павел Козленко. – Одесса : «Симекс-принт», 2015. – 343 с. : фот. – Библиогр. : с. 300-301 (16 назв).

Шифр А34321/9(с2)/К592

Книга об истории спасения евреев в годы Второй мировой войны. Приведенные в сборнике истории спасения граждан Украины способствуют воспитанию у молодого поколения понимания опасности ксенофобии, шовинизма, неонацизма, антисемитизма, а также формированию толерантного сознания, исторического мышления и сочувствия к жертвам геноцидов.

 

Історія України

 

8.               Від України до УРСР : матеріали Всеукр. наук. конф. до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва, м. Київ, 12 груд. 2014 р. / ред. кол. : Г. В. Боряк (голова), В. Р. Нахмапович, Я. Л. Примаченко, К. В. Романова ,О. В. Юркова ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – 268 с.

Шифр Б9085 / 9(с2) / В42

            У збірнику подано матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва. Головний наголос зроблено на контроверсійних політичних аспектах змін столичного статусу Києва та Харкова від часів Української Народної Республіки до кінця 1930-х років. Історія міста розкривається також через долі його видатних мешканців на тлі архітектурних перебудов, культурного та господарського життя

 

9.               Красюк В.П. Вспомним, товарищ, мы Афганистан... : (война и судьбы) / Владимир Красюк. – Киев : ЗАТ «УТГ», 2001. – 518 с. : фот.

 Шифр А34278 / 9(с2) / К785

            Эта книга будет интересна всем, кто благороден душой, способен сопереживать и не равнодушен к судьбе поколения, которое сегодня называют «афганцами». В этой книге автор, спустя годы, возвращает читателя в «необъявленную» афганскую войну 1979–1989 годов.

            Это – правдивый рассказ о тех, кто воевал в мирное для всей страны время, кто не вернулся в Отчий дом, кто прошел испытания войной, остался жив, кого сегодня испытывает жизнь.

            В основу книги непосредственный участник событий полковник Владимир Красюк положил стихи и прозу, написанные на войне и после неё о погибших и живых. Читая их, Вы ощутите душу и пульс того времени и той «ошибочной» войны.

            Эта книга – диалог между поколениями фронтовиков, отцами и детьми. Это – книга Памяти, книга Реквием подвигу.

 

10.            Кульчицький С. В. Донеччина і Луганщина у ХVІІ‑ХХІ ст. : іст. фактори й політ. технології формування особливого та загального у регіон. просторі / С. Кульчицький , Л. Якубова ; НАН України ; Ін-т історії України. — Київ, 2015. — 813 с.

Шифр Б9086 / 9(с2) / К906

            На тлі поворотних етапів політичної, соціально-економічної та етнокультурної історії нового й новітнього часу в монографії реконструйовані обставини колонізації Донеччини і Луганщини, участь окремих етнічних груп в господарському освоєнні регіону, процеси етнокультурного обміну та суперечності, які вони генерували. Через дослідження державних практик регулювання міжнаціональних взаємин та інтеграції регіональної ідентичності в загальнонаціональний та загальнодержавний контекст здійснюється спроба встановити властиві регіону форми соціальної та міжетнічної взаємодії, окреслюються сучасні тенденції, перспективи й потенційні загрози. Запропоновано нові теоретико‑методологічні підходи до дослідження взаємодії особливого та загального на прикладі суперечливих і потенційно конфліктогенних взаємовідносин регіону з ядром націєтворення.

            Одним з напрямів дослідження є введення окресленої проблематики в контекст державної національної та соціогуманітарної стратегії з метою подолання трагічних наслідків збройного протистояння на Сході України.

            Книга розрахована на читачів, які цікавляться актуальними питаннями вітчизняної історії.

 

11.            Проблеми історії України XIX—почXX ст. : зб. наук. пр. / ред. кол. : О. П. Реєнт (голова), В. В. Шевченко, В. Й. Борисенко, О. І. Гуржій та ін. ; Ін-т історії України НАН України. – Вип. 25. – Київ, 2016. – 284 с.

Шифр Пр 3889 / 25

            Пропоноване видання є двадцять п’ятим випуском наукових студій відділу історії України XIX—поч. XX ст. Інституту історії України НАН України. Збірник праць продовжує традицію публікації результатів науково‑дослідницької діяльності співробітників, аспірантів та здобувачів Інституту історії України, працівників провідних вітчизняних наукових установ та викладачів вищих навчальних закладів України.

            У збірнику висвітлено широке коло політичних, соціально-економічних і культурницьких питань з історії українських земель XIX—початку XX ст. Також представлені розвідки з біографістики та студії на воєнну тематику.

 

12.            Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. / ред. кол. : В. А. Смолій (голова), Т. В. Заболотна, відп. ред. О. Є. Лисенко ; НАН України, Ін‑т історії України НАНУ. — Київ , 2015. — Вип. 17. — 246 с.

Шифр Пр3726 / 17

            Наукова збірка містить статті, в яких на основі нових архівних документів і сучасних методик висвітлюються ключові проблеми Другої світової війни в Україні та повоєнна політика пам’яті про ці події.

            Видання розраховане на істориків, архівних та музейних працівників, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних вузів.

 

13. Ярош Д. Нація і революція / Дмитро Ярош ; Відп. за вип. Володимир Москаль ; ВПР «Правий сектор», ВО «Тризуб» імені Степана Бандери ; Наук.-ідеолог. центр імені Дмитра Донцова. – 2-ге вид., допов. — Львів : ЛА «Піраміда», 2015. – 185 с.

Шифр А34315 / 9(с2) / Я77

Книга Дмитра Яроша «Нація і революція» вперше побачила світ у 2012 році. Однак події Зимового Майдану 2013-2014 рр. та триваюча російсько-українська війна, розпочата у 2014 році, переконливо довели незмінну актуальність ідей та порушених Провідником «Правого сектору» питань. Водночас сучасність оголила велику кількість проблем національного державотворення та народовладдя. Усі вони, на жаль, не відійшли у минуле, а тому їх системний аналіз з позицій української національної ідеї вельми цікавий та плідний. У цій книзі читач зможе побачити Д. Яроша не лише як революціонера-практика, народного депутата чи бойового командира добровольчих підрозділів, а й як талановитого публіциста, націоцентричного політика та вдумливого націоналістичного ідеолога ХХІ століття.

Праця стане в нагоді всім українським патріотам-державникам, котрі прагнуть розвивати свої національну свідомість та світогляд, а передусім українським політикам, котрі усвідомлюють свою персональну відповідальність за долю нашої країни.

 

14.            Україна в Центрально-Східній Європі / уклад. Г. В. Бережанська ; Ін‑т історії України НАН України. — Київ, 2015. — Вип. 15. — 438 с.

Шифр Пр 3961 / 15

            У наукових розвідках, вміщених на сторінках пропонованого читацькому загалу видання, розглядаються маловивчені питання вітчизняної історії з найдавніших часів до кінця XVIII ст., які висвітлюються в контексті європейського цивілізаційного процесу. Зацікавлений читач знайде у них відповіді на ціле коло проблем, що досліджуються вперше або по новому оцінюються з позицій сучасної історичної науки.

            Для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України та Центрально-Східної Європи.

 

Політологія

 

15.            Буяк З. Суспільні порозуміння – феномен європейської культури / Збіґнєв Буяк ; Укр. миротвор. шк. – Харків : Права людини», 2016. – 127 с. : фот.  ПОЛЬЩА

Шифр А34336 / 9(~) / Б949

Суспільне порозуміння є суто європейським винаходом, і якщо воно існує на інших континентах, то тільки як певний різновид європейського експорту. Що є такого особливого в історії та культурі Європи, що саме тут народився та розвинувся цей унікальний суспільно-політичний феномен? В чому є унікальність, яка дає євроатлантичному просторові істотну перевагу над іншими цивілізаційними просторами? Ця книга написана одним з лідерів найуспішнішої мирної революції в Європі, може бути цікавою всім, хто хоче зрозуміти, чому Україна вибрала шлях у євроатлантичний світ.

 

16.            Зінченко О. М. Польські олені, Обама та колективна пам'ять українців. Як подолати тяжіння минулого / Олександр Зінченко ; Укр. миротвор. шк. – Харків : «Права людини», 2016. – 193 с. ПОЛЬЩА

Шифр А34323/9(~)/З-636

Що може об’єднувати польських оленів, президента Обаму та пам'ять українців про минуле? Ця книжка – науково-популярна спроба пояснити, як минуле впливає на майбутнє і як подолати гравітацію історії. Розрахований на всіх, хто вважає себе приналежним до «агентів змін».

 

Історія дипломатії

 

17.            Слипченко А. С. Дипломатическая кухня / А. Слипченко. – Киев : Ген. дирекция по обслуживанию иностран. представительств, 2015. – 493 с. : ил.

Шиф рБ9090 / 902.0 / С476

            Александр Слипченко находился на дипломатической службе страны с 1966 года, пройдя все ступени карьерной лестницы до Чрезвычайного и Полномочного посла Украины во многих странах мира : Франции, Швеции, Литвы, Португалии, Швейцарии, Дании, Норвегии и др.Ш С 2005 г. занимается преподавательской и общественной работой, автор книг по истории дипломатии.

            В книге, предлагаемой вниманию читателя, его любимая профессия дипломатии предстает в не совсем привычном ракурсе...

Собранные в книге истории – забавные и не очень – лишь иллюстрируют, каким образом то, что называют «деликатным искусством гастродипломатии», может создать у сидящих за общим столом чувства и настроения, стимулирующие склонность к компромиссу и желание сотрудничать. Столь необходимые в нашу суровую епоху.

Читатель найдёт информацию о Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств, сотрудники которой сделали гостеприимство своей профессией.

            Художественно-документальное издание в авторской редакции раскрывает тонкости и важность этикета дипломатических приемов многих иностранных государств.

 

Філологічні науки

 

18.            Яцій В. О. Ойконімія Івано‑Франківської області : історико-етимолог. слов. / Василь Олександрович Яцій ; відп. ред. В. П. Шульгач. – Київ : Наук. думка, 2015. – 392 с. – (Проект «Наук. кн.») (Молоді вчені).

Шифр А3498 / 4 / Я93

            У словнику запропоновано історико-етимологічний аналіз назв населених пунктів Івано‑Франківської області, з’ясовано дериваційні та семантичні моделі творення ойконімів, обґрунтовано зв’язок назв поселень із географічними особливостями досліджуваного регіону, матеріальною і духовною культурою місцевого населення.

            Для лінгвістів, істориків, фахівців у галузі ономастики та етимології.

 

Журналістикознавство

 

19.            Трачук  Т. А. Українське журналістикознавство (іст. аспект) : навч. посіб. / Т. А. Трачук ; Київ. нац ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Поліграфіст, 2013. – 240 с.

Шифр А34266 / 002 / Т654

            У навчальному посібнику відтворено процес зародження й розвитку українського журналістикознавства з кінця XIX століття до сьогодення, представлено етапи формування історико-журналістського і теоретико- журналістського напрямів досліджень, проаналізовано найбільш вагомі журналістикознавчі праці українських учених попередніх періодів, дано оцінку цих праць з позицій сьогоднішнього дня, зроблено короткий огляд наукового доробку сучасних дослідників.

            Навчальний посібник розрахований на студентів освітньої галузі 0303 «журналістика та інформація», а також для викладачів і вчених у цій галузі.

 

Релігієзнавство

20.            Історія Біблії Старого і Нового Заповіту : (Ауґсбург 1748–1757) : лицьова Біблія / упоряд. та передм. : В. Г. Бочковська, худож. оформлення О. О. Поліщук ; Музей кн. і друкарства України. – Kиїв : «КАЛАМАР», 2015. – 396 c. : 100 арк. гравюр-мідьоритів. – (Вид. факсиміл. типу за вид. : Ауґсбург, 1748-1757 р. братів Клауберів з гравюрами Й. А. Стокмана : HISTORICAE BIBLICAE VETERIS ET NOVI TESTAMENTI... / à Josepho & Joanne Klauber, fratribus... – Augsburg, 1748–1757). – Текст укр., латиною, англ.

Шифр Б9087 / 2 / І-907

            Пропонована книга – факсимільне видання рідкісного стародрука «Historiae biblicae Veteris et Novi Testamenti» («Історія Біблії, Старого і Нового Заповіту»), що вперше було надруковане у видавництві братів Клауберів в Ауґсбурзі в 1748 р. Примірник цього рідкісного видання 1748–1757 рр. зберігається в фондах Музею книги і друкарства України і не зафіксований в жодній з інших наукових колекцій України.

            Книга «Historiae biblicae Veteris et Novi Testamenti» або Лицьова Біблія* тобто Біблія в ілюстраціях, видана форматом ін-фоліо (в аркуш) і складається з 100 сюжетних гравюр‑мідьоритів, що презентують найважливіші сюжети Біблії в їх послідовності. Ілюстрації виконані братами Клауберами за роботами Йогана Адама Стокмана (1720–1783), знаного в Ауґсбурзі живописця, рисувальника, гравера.

            Книга виходить з детальним науковим коментарем та адаптованим перекладом текстів з латинської на англійську і українську мови.

            Видання розраховане на справжніх поціновувачів давнього мистецтва та стародавньої книги, зацікавить як науковців, так і широкий загал читачів.

 

Історія техніки

21.            Космічні хроніки : науково-публіцист. вид. / упоряд. та авт. текстів Андрій Чирва ; матеріали авт. : Івана Власенка, Світлани Галаур, Миколи Сороки та ін. ; ред. Світлана Голуб. Київ : ІВЦ “Інтелект”, 2000. — 224 с. – (Б-ка «Урядового кур’єра»).

Шифр А34281 / 6 / К713

В книзі використані матеріали з теми освоєння космосу, які раніше були опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр».

В науково-публіцистичних нарисах висвітлено діяльність багатьох сподвижників космосу : М. І. Кибальчичу, К Е. Ціолковському, С. П. Корольову, М. К. Янгелю, Ю. В. Кондратюку.

Матеріали з історії перших запусків супутників, польотів людини, розвитку ракетно-космічної техніки визначають неординарні особисті епохи.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)