20.11.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
В. 25-16 списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін Версия для печати Отправить на e-mail
Анотовані бібліографічні списки

документів історичної тематики та суміжних дисциплін

Випуск 25 – 2016 р. (07.09.)


 
Краєзнавство

 
1.    Вітковський В. М. У затишку борівського лісу : про старообрядців Пилипів-Борівських Томашівського району Вінницької обл. / В. М. Вітковський. - Вінниця : «Консоль», 2016. – 174 с. – (Сер. «Село і люди» журн. «Вінницький край». Вип. 5).

Шифр В3789 / 2 / В541

Про село Пилипи Борівські Томашпільського району Вінницької області та його людей: історія і сучасність.

Колись, ще за радянської доби, ми всі із захопленням читали в «Комсомольской правде» цикл нарисів Василя Пєскова «Таёжный тупик» про нелегке життя - буття в глухій сибірській тайзі родини старовірів Ликових – батька, матері і доньки Авдотьї, предки яких втекли колись в ці непролазні хащі й дикі міс рятуючи свою віру од царевого гніву, і вижили там, де, здавалося, й вижити не можна було, дякуючи зн ж таки своїй міцній вірі.

Ми переживали разом з Василем Пєсковим над долею Ликових, цих дивних для нас людей, і навіті замислювалися, що поряд з нами живуть також старообрядці, але не у глухій тайзі, бо й немає у нас ї зокрема, у затишку борівського лісу, що в Томашпільському районі Вінницької області.

Про них і мова наша...


2.    Кушніренко І. К. Історія Гуляйпільської медицини / І. К. Кушніренко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2016. – 497 с.

 Шифр А34659 / 61 / К964

Дана робота присвячена розвитку медицини на території Гуляйпільського району Запорізької області. В ній ідеться не тільки про медичні установи, а і про людей, які всі свої сили, знання й досвід поставили на службу охорони здоров’я земляків.

Книжка розрахована на всіх, хто цікавиться історією рідного краю.


    Моняк І. П. Ставне – відлунням часу : короткі нариси з історії села

 / Іван Моняк. – 2-ге вид., доповн. – Ужгород : ТДВ «Патент», 2016. – 216 с. : іл.

 Шифр А34670 / 9(с2) / М778

Ставне (Феньвешвелд) з угорської - Ялинова долина. Верховинське село, що розкинулось в Ужанській долині, де в ріку Уж впадає Лісківський потічок (нині Великоберезнянськии район Закарпатської області). Це друга спроба автора розповісти про історію села і його жителів.

Ставне засновано в XIV ст. Перша згадка про нього датується 1549 р.

Книга розрахована для широкого загалу читачів


4.    Русалка Дністровая’ 2013 : Овиди рідного краю : літ.-краєзнав. зб. / голов. ред. Михайло Каменюк. – Вінниця : Вид-во-друк. «Діло», 2013.

Шифр Пр 4777 / 1

Перший випуск альманаху є своєрідним літописом Наддністрянської України, прозирає в найдальші часові простори історії рідного краю, показує легендарні її постаті та дивовижні події подільської старовини. Краєзнавчі дослідження присвячені горі Лисоні, містечку Джурину, селам Кетроси та Канава на Вінниччині.

Читачів зацікавлять фольклорнно-етнографічні матеріали про українську новозаповітну апокрифіку; народну демонологію Вінниччини; обрядовість православ’я; культуру та побут лемків, інші публікації.


5.    Русалка Дністровая’ 2015 : Незнищенний скарб : літ.-краєзнав. зб. / упоряд. Михайло Каменюк. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2015. – 299 с.

Шифр Пр 4777 / 3

Даний випуск збірника публікує розвідку відомого краєзнавця Миколи Дороша «Скарби прабатьківських криниць» про Хмільницький край Вінниччини і не тільки.

Читача зацікавлять статті з вивчення подільської старовини, краєзнавчого туризму, літературних пам’ятників, історії сіл, селищ, містечок краю.

Опубліковано фольклорно-етнографічні матеріали, цікаві факти про скарби подільської природи та інші матеріали.


    Самойленко Г. В. Розвиток художньої культури на Чернігівщині в XIX–на початку XX ст. : моногр. / Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. ун-ту імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 458 с.

Шифр Б9135 / 9(с2) / С173

У книзі вперше на широкому фактичному матеріалі у систематизованому контексті розкрито розвиток архітектури, живопису, літератури, театру, музики як самостійних видів мистецтва та у зв’язку з гніздами культури, які існували на Чернігівщині у XIX - на початку XX ст.

Книга адресована науковцям, студентам, педагогам, краєзнавцям та всім, хто любить свій рідний край.

 
    Сойма Р. И. От Основы до Рима. Очерк жизни и творчества Андрея Валериановича Квитки / Р. И. Сойма. - Харьков: «Тип. Мадрид», 2016. - 136 с.

 Шифр В3791 / 9(с2) / С588

Биографический очерк посвящен жизни и творчеству Андрея Валерьяновича Квитки (1850-1922/1923), уроженцу и последнему владельцу фамильного имения Квиток Основа (сейчас в черте г. Харькова). В книге представлены ранее не публиковавшиеся архивные документы, материалы музейных фондов, отрывки из мемуаров и писем, позволяющие проследить жизненный путь героя прославленного офицера, писателя-беллетриста, художника, спортсмена, путешественника, винодела...

Приводятся сведения о семье А. В. Квитки, его друзьях, военной карьере и литературной деятельности, рассказывается о местах проживания Андрея Валерьяновича в Российской империи и за рубежом (Основе, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Туапсе, Сочи, Риме, Париже).

Пристальное внимание уделено судьбе сохранившихся до наших дней памятников архитектуры - сочинской дачи и римской виллы Квитки, а также принадлежавших ему произведений искусства и антиквариата.

В работе затронуты вопросы, касающиеся истории заселения бывших квиткинских владений Аравии, Москалевки, Основы-Новоселовки, Диканевки, показана роль А. В. Квитки как основателя пригородных поселков к югу от Харькова в конце XIX в. - начале XX в.

Для историков, искусствоведов, краеведов и широкого круга читателей.

 
8.    Фатула Ю. М. Полеглих ми так і не поховали... Бойовий шлях 85-го Мараморосько-Угочанського піхотного полка австро-уторської армії. 1914—1918 / Юрій Фатула ; передм. М. Вегеша, И. Кобаля. – Ужгород : ТДВ “Патент”, 2016. – 348 с. : іл., табл., карти.

Шифр Б9138 / 9(с2) / Ф276

Глибоке військово-історичне дослідження маловідомих і незаслужено забутих сторінок Першої світової війни допомогло вперше описати бойовий шлях одного з полків австро-угорської армії, 85-го Мараморосько-Уго- чанського, який формувався на території сучасних Угорщини, Румунії та Закарпатської області України. Використані маловивчені бібліографічні та архівні матеріали, унікальні фотографії та ілюстрації, в тому числі з приватних колекцій. Об’єктивність та змістовність книги посилюється тим, що опис бойових подій подається з різних сторін, в тому числі протиборчих, підтверджується свідченнями з мемуарів, спогадів, щоденників безпосередніх учасників тих драматичних подій. Наведений мартиролог полеглих містить 3211 прізвищ вояків полку, більшість з яких є прадідами нинішніх закарпатців.

Призначена для істориків, краєзнавців, військових, для всіх, кому не байдужа історія рідного краю, кому важливий і дорогий свій родовід.

Історичні науки
 
9.    Вісник Черкаського університету / голов. редкол. : Черевко О. В. (голов. ред.) ; Боєчко Ф. Ф., Корновенко С. В. та ін. ; ред. кол. сер. : Драч О. О. ; Івангородський К. В. та ін. ; М-во освіти і науки України , Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Каф. історії та етнології України. – Черкаси , 2015. - Вип. № 22 (355). – 151 с. – (Сер. «Історичні науки»).

Шифр Пр4357 / 22 (355)

Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми історіографії та методології історичних досліджень, історії України, всесвітньої історії. Складовою журналу також є огляди і рецензії українських наукових і навчально-методичних видань, наукова хроніка. Журнал реферується Українським реферативним журналом «Джерело».

 Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів, студентів й усіх, хто цікавиться історичною наукою.

 10. Вісник Черкаського університету / голов. редкол. : Черевко О. В. (голов. ред.) ; Боєчко Ф. Ф., Корновенко С. В. та ін. ; ред. кол. сер. : Драч О. О. ; Івангородський К. В. та ін. ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького , Каф. історії та етнології України. - Черкаси , 2015. - Вип. № 29 (362). – 151 с. – (Сер. «Історичні науки»).

Шифр Пр4357 / 29 (362)

Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми історіографії та методології історичних досліджень, історії України, всесвітньої історії. Складовою журналу також є огляди і рецензії українських наукових і навчально-методичних видань, наукова хроніка. Журнал реферується Українським реферативним журналом «Джерело».

 Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів, студентів й усіх, хто цікавиться історичною наукою.

Всесвітня історія

 11.     Воронцовский сборник : сб. науч. ст. / редкол. : И. Н. Шкляев, Т. А. Избаш-Гоцкан. – Одесса : «Апрель», 2016. – Вып. 7 : 100-летию начала Первой мировой войны посвящается. – 154 с. : фот.

Шифр Пр4385 / 2016-7

В восьмом выпуске сборника представлены статьи об истории Первой мировой войны, о боевом генерале М. С. Воронцове, его эпохе, жизни и деятельности.

Болгаристика

12.     Дриновський збірник / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. імені Марина Дринова ; Харків. міське т-во болг. культури імені Марина Дринова ; Болг. АН, Ін-т іст. дослідж. ; Коміс. істориків Україна-Болгарія ; Община Панагюриште ; ред. С. Филчева. – Харків ; Софія : Изд-во на БАН імені проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – 467 с. – Текст укр., рос., болг.

Шифр М1783-8 / 9(497.2) / Д744

Восьмий том є збірником статей за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань та наукових симпозіумів, що відбулися у Харкові на базі університетського Центру болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова протягом 2013-2014 рр. Крім тематичних розділів представлені традиційні для «Дриновських збірників» рубрики : «Джерела та джерелознавство», «Рецензії», «Наукове життя», «In memoriam». Тематика статей охоплює питання релігії та церкви в історичних процесах Центрально-Східної Європи, осьманського чинника в історії Східної та Південно-Східної Європи нового часу, міжнародних зв’язків України у XVI-XX століттях, історії Першої світової війни, політичної спадщини Стефана Самболова тощо.

Розраховано на професійних істориків, студентів гуманітарних факультетів й широкий читацький загал.

Історія України

13.     Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015) : зб. док. та матеріалів / упоряд. : О. Г. Бажан (кер.), О. В. Бажан, С. М. Блащук та ін. ; ред. кол. : В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк (заступник голови), В. М. Бірчак та ін. ; Ін-т історії України НАН України – Київ, 2016. – 1092 с.

 Шифр Б9139 / 9(с2) / К823

До збірника увійшли документи та матеріали, що відображають депортаційну політику радянської влади на Кримському півострові в роки Другої світової війни та у післявоєнний період, розкривають економічні, культурні аспекти входження Криму до складу УРСР, віддзеркалюють боротьбу кримських татар в 1950-1980-ті роки за повернення на історичну батьківщину, висвітлюють проблему репатріації, адаптації й інтеграції кримських татар в український соціокультурний та політичний простір.

Для істориків, етнологів, політологів, вчителів, а також для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

14.     Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в XVI-XVIII ст. : фактор реформ : [зб. ст.] / голов. ред. Валерій Смолій ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – 232 с.

Шифр Б9136 / 9(с2) / С692

У наукових розвідках, вміщених на сторінках пропонованого читацькому загалу видання, розглядаються актуальні питання соціально-економічних перетворень та реформ на українських і білоруських землях у XVI—XVIII ст. Збірник наукових праць підготовлений у рамках виконання спільного українсько-білоруського наукового проекту (№ Ф54.5/009 «Соціально-економічні реформи в Білорусі і Україні в XVI-XVIII ст.») за сприяння та підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України та Білорусі.

  15.  Україна XX ст. : культура, ідеологія, політика : зб. ст. / редкол. зб. : С. І. Білокінь, В. М. Даниленко (відп. ред.), О. В. Добржанський ; Ін-т історії України НАН України. — Київ, 2016. — Вип. 21 : Спеціальний : Матеріали «круглого столу» «Горбачовська “перебудова” : український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)» (м. Київ, Ін?т історії України НАН України, 21 травня 2015 р.). — 328 с.

Шифр Пр3854 / 21

 Чергове число збірника містить матеріали «круглого столу», присвяченого 30-річчю проголошення Михайлом Горбачовим курсу на «перебудову». Вчені з різних галузей історичної науки висвітлили значний тематичний блок проблеми. Збірник також продовжив публікацію досліджень з царини соціальної історії повоєнної України, а також пам’яткознавства й охорони культурної спадщини України, містить матеріали на вшанування літературознавця, культуролога, перекладача й бібліографа Галини Герасимової.

 16.     Україна в міжнародних відносинах : енциклопед. словник-довід. / відп. ред. М. М. Варварцев , С. В. Віднянський (кер. авт. кол.), О. М. Горенко та ін. ; НАН України , Ін-т історії України. — Київ, 2016. — Вип. 6 : Біогр. частина : Н–Я. –  370 с.

Шифр М1840 / 9(с2) (03) / У45

Шостий випуск (літери Н-Я) завершує другу біографічну частину

енциклопедичного словника-довідника «Україна в міжнародних відносинах». Містить інформацію про політиків, учених, письменників, митців ХІ-ХХІ ст., діяльність яких була пов’язана з розвитком державних, громадсько-політичних і культурних зв’язків України із зарубіжним світом.

    17. Шпак І. «Ігор Сікорський. Київський зліт» / Ігор Шпак. – Київ : ВД «АДЕФ-Україна», 2016. – 116 с.

Шифр А34678 / 9(с2) / Ш83

Сьогодні, коли ім'я Ігоря Сікорського - видатного киянина, авіаконструктора, філософа, знайоме багатьом українцям, автор запрошує читача у особистий всесвіт цієї неординарної людини. Книга розповідає про три періоди життя Сікорського. Київський – дитинство, освіта, перші ПОЛЬОТИ; Петербурзький – визнання, робота головного інженера, прихильність влади; американський: початок від нуля – до всесвітнього визнання та тріумфу.

Політологія

18.     Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України / голов. ред. О. О. Рафальський. – Київ, 2015.

№ 1 (75) : Січень-лютий. – 336 с.        Шифр Пр3738 / 75

№ 2 (76) : Березень-квітень. – 317 с.   Шифр Пр3738 / 76

№ 3 (77) : Травень-червень. – 303 с.   Шифр Пр3738 / 77

До першого номеру «Наукових записок...» включено статті, в яких аналізуються українсько-російські відносини «від Переяслава до Донбасу», розкривається специфіка історичної ситуації навколо України.

У другому випуску вміщено матеріали з аналізом сучасних проблем політичної науки. Проблему взаємовідносин політичної влади та опозиції висвітлює більшість статей. Інтерес становлять публікації, в яких розкриваються взаємовідносини влади і опозиції в країнах Східної і Західної Європи.

Третій випуск публікує дослідження українських вчених з проблеми політичної ідентичності в сучасній Україні (на прикладі ідентичностей міських громад); аналіз суперечності ідентичностей у сучасній Україні; дослідження Донбасу у системі інформаційної безпеки держави. Представлено також досвід європейської політичної практики.

Науковий збірник буде корисним науковцям, політикам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться проблемами політичної науки.

Педагогічні науки

19. Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / голов. ред. Г. П. Шевченко.– Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – Вип. 5 (68). – 228 с.

Шифр Пр 4617 / 5(68)

У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах.

Матеріали збірника можуть бути використані науковцями в галузі педагогіки та психології духовності, аспірантами, педагогами-практиками.

Статті прорецензовано членами редакційної колегії.

Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 Правознавство
 
20.     Бойко В. В. Історичний досвід державно-правового регулювання виробництва, збуту та споживання алкоголю (II тис. до н. е.–поч. XXI ст.) : моногр. / В. В. Бойко, П. М. Лепісевич, В. С. Макарчук ; за ред. В. С. Макарчука ; Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів : "Вид-во "Бона" 2016. – 220 с.

Шифр А34679 / 34 / Б772 ;

У монографії узагальнено світовий досвід державно-правового регулювання ринку алкогольної продукції. Окреслено чотири основні моделі такого регулювання: невтручання держави, часто з тими чи іншими елементами заохочення виробника алкогольної продукції; державне регулювання (приватного) ринку виробництва і збуту алкоголю; державна монополія виробництва та/або збуту алкогольної продукції; сухий закон (у більш чи менш жорсткій формах); їхні переваги та недоліки.  

Сформульовано концепцію принципової неможливості створення універсальної, придатної для всіх часів і народів моделі державно-правового регулювання виробництва, збуту і споживання алкоголю.

Запропоновано шляхи удосконалення вітчизняного фінансового (податкового), адміністративного та кримінального «алкогольного» законодавства з урахуванням світового та європейського досвіду.

Для науковців і студентів (слухачів) вищих навчальних закладів.

Видано в авторській редакції.

Філологічні науки

21.     Невідоме Розстріляне Відродження : антологія / упоряд., авт. передм. Ю. П. Винничук ; відп. за вип. М. В. Десятникова ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. — Харків : Факт, 2016. — 763 с.

ШифрБ9133 / В489

Голодомор – не єдина трагедія українського народу. Друга не менша трагедія – знищення мозку нації, адже коли знищується мозок нації, то це веде до її жахливого занепаду.

У біографічних довідках про авторів, твори яких увійшли до антології «Невідоме Розстріляне Відродження», не подано причин арешту та кримінальних статей, за якими їх судили: всі вони однакові – якщо не УВО (Українська Військова Організація), яка «ставила своєю метою організацію контрреволюційних повстанських сил», то «активна контрреволюційна діяльність, спрямована на повалення Радянської влади і встановлення української буржуазно-демократичної республіки», а то й зовсім безглузді – замах на членів уряду, праця на іноземну контррозвідку і т. д. Більшість прізвищ цих письменників невідомі ширшому колу читачів і майже усі твори, які увійшли до цієї антології, публікуються вперше після загибелі їхніх авторів.

На читача чекають цікаві відкриття. Повість Петра Голоти «Алькеґаль» дуже нагадує легендарний твір Венедикта Єрофєєва «Москва-Пєтушкі», де герой перебуває у постійному контакті з алкоголем, переживаючи різні пригоди. У повісті Сергія Жигалка «Нарцис і Геркулан» героями стали двоє чортів. Повість Бориса Тенети «Гармонія і свинушник» була свого часу засуджена як наклеп на совєтську дійсність і заборонена. Антисовєтським виявилося також оповідання Петра Ванченка «Оповідання про гніду кобилу», автор змушений був навіть каятися, що написав його.

Читачеві цікаво буде також познайомитися з невідомими раніше поезіями Людмили Старицької-Черняхівської і рідного брата Василя Чумака Миколи, фантастичним оповіданням Олекси Слісаренка та багатьма іншими творами, які не втратили своєї цінності й актуальності і в наш час.
 
Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)