20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
«Справжній син України» Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! З 9 грудня у Виставковому залі експонується книжкова виставка «Справжній син України», присвячена 155-й річниці з дня народження Євгена Харламовича Чикаленка (1861–1929), громадського діяча, видавця, публіциста, мецената, поборника розвитку національної освіти.

 
 Видання Є. Чикаленка:
 

9(с2)

Ч 60

Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). Ч. 1–2 / Є. Чикаленко. – Львів : Діло, 1925. – 172 с. : портр., фото

Ч. 1. – 172 с.

Ч. 2. – 139 с.

У спогадах Є. Чикаленка подається розгорнута характеристика громадського та культурного руху в Україні кінця ХІХ - поч. ХХ ст.

 

9(с2)
Ч-60
Чикаленко Є. Спогади (1861–1907) / Є. Чикаленко. – Нью-Йорк : Укр. вільна акад. наук у США, 1955. – 502 с. + 1 л. рис.

   

Б 4061 / 9(с2)
Ч-60
Євген Чикаленко. Щоденник. 1919-1920 / Укр. акад. наук у США, Ін-т історії України ; ред. : В. Ф. Верстюк, М. Д. Антонович. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 640 с.

Книга є частиною щоденника Є. Чикаленка, який він вів з 1907 по 1929 рік, де відтворюється та коментуються події другої половини Української революції 1917–1921 років, пов’язані з її спадом та поразкою визвольних змагань.

Видання про Є. Чикаленка:

 

А 19348 / 9(с2)
Д696
Дорошенко Д. Євген Чикаленко. Його життя і громадська діяльність / Д. Дорошенко ; Ужгородський нац. ун-т, Н.-д. ін-т україністики ім. М. Мольнара. – Ужгород : Гражда, 2008. – 223 с. : 6 арк. іл.. – (Ucrainica: ad fontes)

Праця професора С. Дорошенка написана до п’ятих роковин смерті великого українського громадського діяча, мецената, видавця й ученого-агронома та хлібороба-практика – Є. Чикаленка.


   

9(с2)

Е 644

Енциклопедія українознавства : словникова частина. Ч.10 : Хм–Ящ / Наукове т-во ім. Т. Шевченка; головний ред. В. М. Кубійович. – Нью-Йорк : Молоде життя, 1980. – 4015 : [про Є. Чикаленка на с. 3748]. – (Додаток : Фундатори Енциклопедії Українознавства)

Одним з найважливіших джерел інформації про досягнення діаспори в різних галузях є “Енциклопедія українознавства” – ґрунтовна колективна праця науковців діаспори під керівництвом В. Кубійовича англійською та українською мовами, яка стала своєрідною візитівкою духовного потенціалу України у світі.

 

 

 

Б 6064 / 9(с2)
Ч-60
Євген Чикаленко, Андрій Ніковський. Листування. 1908-1921 роки / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. Н. Миронець. – Київ : Темпора, 2010. – 447 с.

Книга містить взаємне листування українських громадсько-політичних і культурних діячів доби українського націєтворення та національно-визвольної революції 1917–1921 рр. Євгена Чикаленка та Андрія Ніковського.  В епістолярних джерелах, що охоплюють період 1908–1921 рр., широко відображено українське громадське життя Одеси та Києва, історію щоденної газети «Рада», яку в 1912, 1913–1914 рр. редагував А. Ніковський.

   

Б 6142 / 9(с2)
Ч 60
Євген Чикаленко, Володимир Винниченко. Листування (1902-1929 роки) / упоряд., авт.. вступної ст. Н. Миронець – Київ : Темпора, 2010. – 447 с.

У цьому вперше повністю друкується увесь корпус виявленого в центральних архівах України та УВАН (США) взаємного листування відомих українських громадсько-політичних і культурних діячів Є. Чикаленка та В. Винниченка, що тривало понад чверть століття.

 

Б 6065 / 9(с2)
Ч-60
Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування. 1903–1928 роки / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2010. – 383 с. : фото.

Книга містить корпус взаємного листування Євгена Чикаленка та Сергія Єфремова — українських громадсько-політичних і культурних діячів доби націєтворення та визвольної революції 1917−1921 рр. Джерела, зібрані в різних архівах України та УВАН у США, охоплюють період 1903−1928 рр.


   

М 1196-2 / 9(с2)
Н301
Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. Т. 2 : Л–Я : [про Чикаленка Є.] / ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – 896 с. : фото : [С. 732–733]. – (Золоті імена України)

До книги увійшли близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей – державних, громадських і релігійних діячів, просвітників і науковців, діячів культури, мистецтва і спорту, які за походженням, народженням або діяльністю пов'язані з Україною і стали славою та гордістю народу, серед них – Євген Чикаленко.

   

Б 2813 / 9(с2)
С47
Слабошпицький М. Ф. Українські меценати : нариси з історії української культури : [Є. Чикаленко] / М. Ф. Слабошпицький.  – Київ : Ярославів Вал, 2001. – 328 с.

У книзі вміщені яскраві сторінки української історії, культури через призму філантропії, благодійництва, меценатства.

 

М1347-1 / 37
У-453

Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х кн. Кн.1 : X-XIX ст. : [Є. Чикаленко] / ред. О. В. Сухомлинська. – Київ, 2005. – 622 с. : [С. 586]

У двотомнику подано творчі біографії українських мислителів, філософів, письменників, педагогів, які жили і працювали впродовж Княжої доби й Козаччини (Х-ХVІІІ ст.), в період Просвітництва (ХІХ ст.) та у ХХ ст.. Серед них є славетні імена, а також зовсім невідомі читацькому загалові і такі, що були заборонені, репресовані, представники еміграції, зокрема Є Чикаленко. 

А 7515 / 9(с2)
Х827
Хорунжий Ю. М. Українські меценати. Доброчинність – наша риса : [Є. Чикаленко] / Ю. М. Хорунжий. – Київ : КМ Академія, 2001. – 137 с. : іл. : [С. 55–87]

Книжка есеїв про родини Тарновських, Ґалаґанів, Симиренків, Чикаленків, Рильських, Василя Вишиваного і Володимира Косовського – доброчинців, які прислужилися розвою української культури і суспільства загалом.

Публікації в періодичних та продовжуваних виданнях:

Айзеншток А. Євген Чикаленко. Спогади (1867–1907) / А. Айзеншток // Червоний шлях. – 1926. – № 11–12 (44–45). – С. 267–269

Верменич В. Я. Євген Чикаленко – громадський діяч, публіцист, меценат / В. Я. Верменич // Історія України : маловідомі імена, події, факти. – 1998. – Вип. 3. – С. 159 – 174

Міяковський В. Листи С. О. Єфремова до Х. Д. Чикаленка / В. Міяковський // Український історик.  – 1974. – № 1–3 (41–43). Рік ХІ. – С. 187–204

Старовойтенко І. Натхненний трудівник на ниві національного відродження України (народознавчі сюжети у мемуарній та епістолярній спадщині Євгена Чикаленка) / І. Старовойтенко // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 1. – С. 21–32

Старовойтенко І. Опублікована епістолярна спадщина Євгена Чикаленка : історіографічний огляд / І. Старовойтенко // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – 2003. – Вип. 6. – С. 250–262

Тесленко В. Людина однієї мети : штрихи до портрета Євгена Чикаленка / В. Тесленка // Пам’ять століть. – 1998. – № 1.– С. 94–107

Шановні користувачі! З 9 грудня у Виставковому залі експонується книжкова виставка «Справжній син України», присвячена 155-й річниці з дня народження Є.Х. Чикаленка (1861–1929), громадського діяча, видавця, публіциста, мецената, поборника розвитку національної освіти.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)