23.01.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
нові надходження до відділу обслуговування користувачів 15.12.2016 Версия для печати Отправить на e-mail

 

Б9208

9(с2)Київ
У517
Ульяновський  В. І
. Диво й дива київського Володимирського собору / В. І. Ульяновський. - Київ : Либідь, 2016. - 429, [2] с.

Заснована  на широкому документальному та іконографічному матеріалі, книга розкриває чимало цікавих сторінок  понад 120-літньої історії Володимирського собору в Києві, перипетії його будівництва та оздоблення, пов’язані з іменами видатних церковних діячів, архітекторів, художників. Собор постає уособленням ідеї християнізації Русі-України, символом незборимого духовного потенціалу українського народу.

 

А35126

9(с2)
О-179

Обличчям до обличчя = Facie ad faciem : ілюстрований життєпис Михайла Грушевського / авт.-упоряд.: С. Панькова, Г. Кондаурова. - Київ : Либідь, 2016. - 144 с.

   Видання вперше репрезентує найповнішу добірку збереженої прижиттєвої іконографії М. Грушевського з музейних, архівних та приватних зібрань, зокрема унікальні, досі маловідомі пам’ятки. Каталог зображень Михайла Грушевського доповнено ґрунтовними атрибутивними описами, які розкривають обставини портретування, датування та долі пам’яток. У книзі подано біографічний нарис, ілюстрований найцікавішими й найліпше збереженими світлинами, живописними і графічними портретами. З цих образків постає не лише відомий історик і суспільно-політичний діяч, а й звичайна людина в контексті подій її життя – знакових і буденних.

 

А35114

9(с2)
О-572
Омельчук, В
. В. Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського: монографія / В. В. Омельчук. - Київ : Золоті Ворота, 2016. - 437 с.

Монографія «Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського» присвячена взаєминам козацької влади та монастиря у 1750-1764 рр. Насамперед, це стосується участі Гетьмана в обранні архімандрита, судових процесів Лаври з козацькою старшиною та іншими монастирями. Автор розглядає представництво монастиря у цих процесах, зокрема повноваження її повірених, особливості прийняття та оскарження судових рішень тощо. Досліджено особливості розгляду справ, пов’язаних з Києво-Печерською лаврою в адміністративно-судових органах Гетьманату на центральному та місцевих рівнях на широкому тлі політико-правові модернізації тогочасної Української Держави.

 

 

А35098

9(с2)
М702
Мицик
Ю. А. (о.). Чигирин - гетьтманська столиця / Ю. А. Мицик. - 2-е вид. - Київ : КЛІО, 2016. - 391 с.

Видання є першим узагальнюючим дослідженням з історії гетьманської столиці – Чигирина, з яким пов’язані часи Національно-визвольної війни українського народу 1648 – 1658 рр., часи Руїни та гайдамацького руху. У ньому висвітлюється також історія Чигиринського полку та низки населених пунктів на його території (Суботів, Медведівка та ін.). Книжка, в якій охоплено події з давніх часів до ХІХ ст., ґрунтується як на опублікованих, так і на архівних джерелах, проливає світло на незнані сторінки історичного минулого важливого регіону України козацької доби.

 

 

Б9205

9(c2)
Т86
Туранли, Фергад Гардашкан
(оглу).

Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) = The cossack period in Ukraine’s history in Ottoman Turkish written sources (the second half of the 16th – the first quarter of the 18th century) : монографія / Ф. Г. Туранли ; НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Львівський національний університет ім. І. Франка. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 605 с.

У монографії  на основі широкого спектра залучених до наукового обігу османсько-турецьких писемних джерел, зокрема турецьких архівних документів та літописів, вперше комплексно досліджено інформаційний потенціал, специфіку та значення названих пам’яток писемності в процесі дослідження історії козацько-гетьманської України другої половини ХVІ – першої чверті ХVІІІ століття.

 

А35128

9(с2)
З-33

Заповіти Хортиці: [монографія] / А. Л. Сокульський, Є. А. Сокульський ; М-во освіти і науки України, Класичний приватний університет, Інститут журналістики і масової комунікації, Запорізький державний медичний університет, Національний заповідник “Хортиця”. - Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2016. - 471 с.

У монографії викладено теоретичні й методологічні проблеми самоорганізації та розвитку Хортицької Січі (1552-1558) та висвітлені найважливіші компоненти культури Національного заповідника «Хортиця».

Досліджуються маловідомі і вже відомі факти козацької історії, його етнічний код, соціальне обличчя козацтва, організація козацького суспільства, його самоврядування, військова потенція та широкий комплекс конфронтаційних та позаконфронтаційних контактів запорозького козацтва з мусульманськими сусідами. Аналізується козацька ідентичність в лицарів України, в ході якої назавжди закріпилися в національному характері уявлення (стереотипи) як «вітчизна», «козацька земля», «Запорозька Січ» й інші базові цінності і характеристики козацької свідомості.

 

А35144

9(с2)
К823
Крикун М
. Кордони воєводств Правобережної України у XVI–XVIII століттях: [пер. з рос.] / М. Крикун ; авт. пер. А. Ясіновський ; Український католицький університет. - Львів : Львівська політехніка, 2016. - 303 с.

 

 

А35117

9(с2)
Х76
Хоменко В
. Церковне життя Звенигородщини / В. Хоменко. - Київ : Арт Економі, 2014. - 55 с.

 

 

А35099

9(с2)
К662
Кордонська Н
. Освітяни Новоушиччини: про становлення і розвиток освіти у Новоушицькому районі Хмельницької області / Н. І. Кордонська. - Хмельницький : [б. и.], 2016. - 228 с.

У першому розділі книги подається історія становлення і розвитку освіти в Ушицькому повіті Подільської губернії в другій половині ХІХ і початку ХХ століття на основі глибокого вивчення архівних матеріалів, які через століття дійшли до нас, та низки статей науковців, дослідників. Чільне місце відведено освітянам. Вивчення звітних документів, справ того часу, заяв вчителів, ділові переписки, пронизаних особливостями епохи, допомогло встановити відомості про перші навчальні заклади, їх матеріальне забезпечення, предмети, які вивчалися…

У книзі знайшли відображення думки вчителів Новоушицької середньої школи, спогади учнів – однокласників, які півстоліття тому отримали атестати зрілості, оповідання про дитячі та шкільні роки.

 

Б9204

9(с2)
Я226
Яворська І
. Т. Життя як пошук раю. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944-1991 рр.): монографія / І. Т. Яворська ; М-во освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 215 с.

У  монографії на основі комплексного аналізу дається розгорнута характеристика основних етапів еміграції євреїв з Чернівецької області упродовж 1944 – 1991 рр. З’ясовано причини еміграції, висвітлено масштаби, динаміку, соціальний склад, особливості та умови виїзду євреїв з Північної Буковини до Ізраїлю. Особлива увага приділяється ролі регіональних лідерів у збереженні єврейської самобутності та боротьбі єврейського народу за право виїзду на історичну батьківщину.

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)