22.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
400 років від часу заснування м. Суботова Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! З 20 грудня у Виставковому залі експонується книжкова виставка, присвячена 400-річчю від часу заснування (1616 р.) м. Суботова – спадкового маєтку Богдана Хмельницького, першої гетьманської столиці.

 

 

Суботів був родинним гніздом та резиденцією Богдана Хмельницького. Його батько чигиринський підстароста Михайло Хміль одержує ці землі в 1616 р. від польського магната Яна Даниловича і будує свою садибу на горі при впадінні в Тясмин річки Суботки, яка і дала назву селу. Його син Богдан продовжує розбудовувати родове гніздо. У 1653-1654 рр. навпроти гетьманського палацу коштом Богдана Хмельницького була побудована Іллінська церква, яка згодом стала його усипальницею.

Саме події 1647 року навколо маєтка Хмельницького в Суботові стали поштовхом до початку Визвольної війни 1648-1654 рр. Тоді чигиринський підстароста Чаплинський вчинив наїзд на Суботів, пограбував хутір, тяжко побив малолітнього сина Хмельницького та викрав його дружину. Не знайшовши справедливості ні в польському суді, ні навіть у короля, Хмельницький прибув на Запорізьку Січ, де закликав козаків до повстання проти влади шляхетської Польщі. Так почалася одна з найяскравіших сторінок української історії.

До 1809 р. Суботів мав статус містечка, в ньому проходили ярмарки. В 1843 та 1845 рр. його відвідував Тарас Шевченко і зробив замальовки садиби Хмельницького та церкви.

 

902.6

А72

Антонович В. Б. Археологическая карта Киевской губернии : (Прил. к 15 т. "Древности") / В. Б. Антонович. – М. : Московское археологическое о-во, 1895. [4], 139

 

У книзі детально описані археологічні пам’ятки та знахідки в Київській губернії: кургани, городища, скарби та окремі знахідки.


   

9(с) (05)

К 389

Пискорский В. К. Памятники старины в селе Суботове / В. К. Пискорский // Киевская старина.  – 1892. – Т. 36. – № 3. – С. 484–486

Стаття написана автором після подорожі до села Суботова. Вчений описує Ільїнську та Михайлівську церкви, пам’ятки старовини і саму місцевість Суботова.

 

   

 

Пр. 1338

91(5)

Гетьманське гніздо. Урочища і перекази села Суботова, зібрані в 1897-1899 рр / авт. упоряд. М. Грушевський // Записки наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Львів : НТШ, 1909. – Т. 91. Кн. 5. – С. 1 – 32.

   

А18344 / 9(с2)

Г934

Гугля В.  Суботів Хмельницьких / В. Гугля. –  2-е вид., перероб. і допов.. – Київ, 2008. – 59 с. : іл.

У книзі в науково-популярному стилі йдеться про Суботів – родове гніздо Хмельницьких кінця ХVІ –ХVІІ ст.

   

В2281 / 9(с2)(03)

Ж178

Жадько В. О. Черкащина : універсальна енциклопедія. Документально-публіцистичне, наукове фотоілюстроване історичне видання / В. О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. 1104 с. + 48 л. іл.

Це перша в Україні авторська універсальна енциклопедія, яка всебічно висвітлює всі сторони економічного, соціального і духовного життя Черкаської області.
   

В2146 / 9(с2)

І-258

Івченко, А. С..

Найвидатніші храми України / А. С. Івченко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 223 с. : іл.  

Видання складає описи і зображення соборів, церков, костелів, кірх, синагог, мечетей, які подані в хронологічній послідовності від заснування, що якнайкраще ілюструє процес зародження і розвитку церковного будівництва з часів перших мурованих християнських божниць Київської Русі і до Першої світової війни.

  9(с2)/І-907

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / АН УРСР, Ін-т історії ; редкол. : П. Т. Тронько (голова) та ін.; ред. : М. П. Бажан, М. К. Білогуров. – Київ : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1972. – 787 с. : іл.

У книзі вміщено історичні відомості про Черкаську область, а також карти і фотографії з фондів державних архівів, музеїв, редакційних газет і журналів.

 

 


   

Пр4028/5

Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наукових пр.. Число 10 /  НАН України, Ін-т історії України ; відп. ред. : О. А. Удод та. ін.; редкол. М. Ф. Дмитрієнко та ін. – Київ, 2007. – 338 с.

У збірці розглядаються проблеми історичної географії, картографії, топографії, нумізматики, етнічної історії України.

   

М1642-3

К 562

Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія у 3 т. Т. 3 / С. Коваленко. – Київ : Стікс-Ко, 2008. – 480 с.

Книга є упорядкованим узагальненням відомостей про державу Війська Запорозького, що стосуються 1648 – 57 років.

   

Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий / Н. И. Костомаров ; ред. : И. А. Костюк, А. А. Олейников. – Киев : Радуга, 2004. – 664 с.

Видання вміщує фундаментальне дослідження життя та діяльності політика та полководця, гетьмана Богдана Хмельницького.

   

9 (с 2)

Л 612

 

Липинський В. Україна на переломі 1657–1659 : замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ ст. / В. Липинський. – Відень, 1920.– 304 с.

У творі розглядаються три головні проблеми в історії України 17 ст.: побудову української козацької держави від автономізму до майже повної незалежності, роль еліти (аристократії) і роль видатної особи (Богдана Хмельницького) в історії України.

   

В1446 / 9(с2)

М656

Міста і села України. Черкащина : презентаційний зб. / авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Укр. вид. консорціум, 2007. – 95 с. : іл.. - (Хто є хто на Черкащині. Наші земляки. Вип.3)

 

Книга вміщує інформацію з історії адміністративно-територіального устрою Черкаської області.

 

   

В1881 / 9(с2)

М656

Міста і села України. Черкащина : до 55-ї річниці від дня створення Черкаської області / Укр. наукове т-во краєзнавства, геральдики та фалеристики, Акад. геральдики, товарного знаку та логотипу ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Укр. вид. консорціум, 2009. – 467 с. : іл.

Книга є збіркою історико-краєзнавчих нарисів про населені пункти Черкаського краю, багатого істричними подіями та народними традиціями.

   

А32644 / 9(с2)

Н54

Нераденко Т. М. Золота підкова Черкащини : туристсько-краєзнавча подорож Черкащиною для учнівської молоді України / Т. М. Нераденко. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 108 с. : іл.

«Золота підкова Черкащини» – авторський проект екскурсійного маршруту по видатних пам’ятках та пам’ятних місцях Черкащини в рамках державної програми «Золота підкова Черкащини».

   

А25401 / 9(с2)

П143

Палков Т. Черкаська область : путівник / Т. Палков. – Львів : Ладекс, 2012. – 64 с.: фот. – (TERRA INCOGNITA).

Путівник ознайомлює з найвідомішими місцями та визначними пам’ятками Черкащини.

   

А 631

9 (с 2)

Р- 673

Ролле Й. Жінки при Чигиринському дворі / Й. Ролле. – Київ : Україна, 1994. – 62 с.

Захоплююча розповідь про звичаї Чигиринського двору за часів Богдана  Хмельницького, життя жіночого оточення Гетьмана та його найближчих сподвижників.

   

М2981-1 / 9(с2)

С283

Сегеда С. П. Пантеон України : монографія : у 2 кн.. Кн. 1. Місця поховань визначних діячів української історії та культури Х – початку ХІХ ст. / С. П. Сегеда. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2016. – 482 с. : іл., 8 вкл. л. іл.

Книга узагальнює інформацію про місцезнаходження і долю могил визначних державних і культурних діячів Русі-України Х – початку ХІ ст.. та охоплено давньоруський, литовсько-польський та козацький періоди.

 

   

Б4962 / 9(с2)

С421

Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / сост. Л. И. Похилевич. – Біла Церква : Вид. Олександр Пшонківський, 2007. – 641 с. + 4 л. іл.. – (Б-ка укр. краєзнавчої класики).

В серії вміщені рідкісні описи української губернії Російської імперії, опубліковані у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Вони узагальнили наявні тоді відомості про всі населені пункти України, що стосувалися переважно царин історії, археології та статистики.

   

А 16

9 (с 2)

С 512

Смолій В. А. Богдан Хмельницький : хроніка життя та діяльності / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Наукова думка, 1994. – 261 с.

Книга є першою у вітчизняній історіографії  спробою на підставі чисельних архівних матеріалів документальних джерел створити докладний життєпис видатного політичного й державного діяча, гетьмана України Богдана Хмельницького.

   

Б 34

902.6

С 773

Старожитності Русі-України : зб. наукових пр. / НАН України, Ін-т археології ; редкол. : П. П. Толочко та ін. – Київ : Київ. акад. євробізнесу, 1994. – 263 с.

У збірнику  публікуються  дані про археологічні пам’ятки ранніх слов’ян та епохи Київської Русі.

   

А 2300

9 (с 2)

У - 45

Україна : путівник / підгот. та упоряд. О. Зінкевич., В. Гула. – вид. 2-ге. – Київ : Смолоскип, 1995. – 474.

Путівник знайомить з історією, культурою, архітектурою та найкращими туристичними місцями України.

   

В1536 / 2

Х-892

Храми України : альб. / упоряд. Л. В. Прибєга. – Київ : Мистецтво, 2008. – 295 с. : фото. – (Архітектурні перлини України)

Видання розповідає про тисячолітню історію храмового будівництва на теренах України, розкриває архітектурно-мистецькі особливості храмових споруд різних історичних періодів.
   

А7629 / 9(с2)

Ч481

Черкаський край - земля Богдана і Тараса : культурологічний зб. / ред. Б. В. Губський. – Київ : Українські пропілеї, 2002. – 653 с. : іл.

Книга порушує глибокі проблеми багатовіковоі історії та культури Черкаського краю, висвітлює його роль у державному становлені і духовному житті України.

   

А23248 / 9(с2)

Ч-483

Черкащина в контексті історії України : матеріали Третьої науково-краєзнавчої конф. Черкащини, присвяченої проблемам охорони, збереження та використання історико-культурної спадщини / Черкаська обласна орг. нац. спілки краєзнавців, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаський держ. технологічний ун-т ; упоряд. В. М. Мельниченко. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2008. – 383, 1 с.

Збірник складають матеріали Третьої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої проблемам охорони, збереження та використання історико-культурної спадщини.
   

Б3930 / 9(с2)

Ш264

Шаров І. Ф. 100 визначних місць України / І. Ф. Шаров. – Київ : Преса України, 2003. 512 с. : іл.

100 визначних місць, представлених у книзі Ігоря Шарова – це лише невеличка частина з того, що має Україна, її благословення земля, її героїчна історія, яку творив протягом тисячоліть наш народ.

   

Ш379

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; авт. вступ. ст. О. Гончар. – Київ : Варта, 1993. – 640 с. : іл. : [про м. Суботів на с. 257–258].

До книги увійшли твори геніального українського поета  Т. Г. Шевченка,  написані в 1837–1861 рр.

 

   

75

Ш 379

Шевченко Т. Г. Малюнки Тараса Шевченка. Вип. 2 / Т. Г. Шевченко. – СПб :Т-во ім. Т. Г. Шевченка, 1914. – [6 c.] :[29 л. : мал.]

Видання містить малюнки майстра-кобзаря – найкращі зразки артистичних творів Шевченка.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)