16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Зимові свята Версия для печати Отправить на e-mail

Зимові свята

Бібліографічний список

1. Багнюк А. Л. Символи українства : художньо-інформац. довід. / А. Л. Багнюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 510 с.

Шифр Б5955 / 9(с2) / Б144

2. Волицька І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця ХІХ- поч. ХХ ст. / І. В. Волицька ; АН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наук. думка, 1992. – 137, [2] с.

Шифр 902.7 / В674

3. Воропай О. Звичаї нашого народу : народньо-календарні звичаї ; український народний одяг : етногр. нарис / О. Воропай ; худож. оформл. І. Бородаєва. – Київ : Пульсари, 2012. – 632 с.

Шифр Б7356 / 902.7 / В758

4. Грошев В. Д. Календарь российского земледельца (народные обычаи и приметы) / В. Д. Грошев. – Москва : МСХА, 1991. – 96 с.

Шифр О59 / Г899

5. Дригалкін В. І. День за днем : календар-довід. нар. і реліг. свят / В. І. Дригалкін. – Київ : Стилос, 1999. – 233 с.

Шифр А8017 / 902.7(03) / Д74

6. Энциклопедия зимних праздников / сост. Л. И. Брудная. – СПб. : Респекс, 1995. – 460 с.

Шифр А1719 / 902.7 / Э687

7. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы : Исторические корни и развитие обычаев Т. 4 / АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; Токарев С. А. – Москва : Наука, 1983. – 226 с.

Шифр 902.7 / К 171

8. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы (ХІХ–начало ХХ в.). Зимние праздники / Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 352 с.

Шифр 902.7 / К 171

9. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. – Москва : Наука, 1989. – 360 с.

Шифр 902.7 / К 171

10. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год. – Москва : Наука, 1985. – 264 с.

Шифр 902.7 / К 171

11. Капранов Д. В. Веселих свят! / Д. В. Капранов, В. В. Капранов ; наук. ред. : Я. Музиченко, Я. Левчук ; худ. О. Костенко [та ін.]. – Київ : Зелений пес, 2014. – 104 с.

Шифр В3580 / 902.7 / К205

12. Качалаба П. В. Короткий словник українських народних символів : наук.-популяр. літ. / П. В. Качалаба ; Т-во краєзнавців Маньків. р-ну Черкас. обл. – Київ : Просвіта, 2010. – 48 с.

Шифр А24171 / 902.7 / К309

13. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / Степан Килимник ; С. Килимник. – Київ : Обереги, 1994–.

Кн. 1. Т. 1: (Зимовий цикл). Т. 2: (Весняний цикл). - 400 с.

Шифр А174-1 / 902.7 / К392

14. Кожолянко О. Г. Календарні свята та обряди українців Буковини : семантика і символіка : монографія / О. Г. Кожолянко ; Чернівец. нац. ун-т імені Юрія Федьковича ; НАН України, Ін-т народознавства. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 608 с.

Шифр А31622 / 902.7 / К581

15. Круглый год. Русский земледельческий календарь / А. Ф. Некрылова. – Москва, 1989. – 496 с.

Шифр 902.7 / К84

16. Курочкін О. В. Новорічні свята українців : традиції і сучасність / О. В. Курочкін. – Київ : Наук. думка, 1978. – 192 с.

Шифр 902.7 / К935

17. Курочкін О. В. Українські новорічні обряди : “Коза” і “Маланка” : (з історії народних масок) / О. В. Курочкін ; Полтав. облдержадмін., Упр. культури, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Укр. Народознавство, 1995. – 375 с.

Шифр Б291 / 902.7 / К935

18. Максимович М. Дні та місяці українського селянина / М. Максимович. – Київ : Обереги, 2002. – 188 с.

Шифр А11134 / 902.7 / М172

19. Матвеева Н. П. Солнцеворот : праздники, обычаи, предания : церковно-народный месяцеслов / Н. П. Матвеева. – Киев : Укр. Центр духов. культуры, 1995. – 240с.

Шифр А1717 / О59 / М333

20. Мы украинцы : ист. лит. / В. П. Супруненко ; худож. Н. Музыченко. – Днепропетровск : "Днепркнига", 2003. – 412 с.

Шифр В965 / 9(с2)(03) / М94

21. Народный месяцеслов : пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и о погоде / Г. Д. Рыженков. – Москва : Современник, 1991. – 127 с.

Шифр О59 / Н301

22. Ой роде наш красний... : обрядово-звичаєві традиції Закарпаття : зб. / Закарпат. облдержадмін., Від. національностей та релігій, Центр культур нац. меншин Закарпаття ; відп. за вип. С. Ігнатович. – Ужгород : Ліра, 2013. – 212 с.

Шифр В3167 / 902.7 / О-489

23. Потапенко О. І. Шкільний словник з українознавства / О. І. Потапенко, В. І. Кузьменко. – Київ : Укр. письменник, 1995. – 291 с.

Шифр А1376 / 902.7 / П-64

24. Праздники, обряды, традиции / сост. : Б. Марьянов. – 2-е изд. доп. и перераб. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 159с.

Шифр 902.7 / П688

25. Провозин В. В. Заря-заряница. Духовный мир древних славян / В. В. Провозин. – Ужгород : Закарпаття, 2013. – 168 с.

Шифр А29068 / 902.7 / П782

26. Скуратівський В. Дідух : свята українського народу / В. Скуратівський. – Київ : Освіта, 1995. – 271 с.

Шифр Б134 / 902.7 / С467

27. Скуратівський В. Т. Місяцелік : український народний календар / В. Т. Скуратівський. – Київ : Мистецтво, 1993. – 206 с.

Шифр 059 / С467

28. Супруненко В. П. Енциклопедія українознавства : у 2 кн. Кн. 1 : Ми – українці / В. П. Супруненко. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. – 412 с.

Шифр М519-1 / 9(с2) / С899

29. Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття : історико-етногр. нарис / М. П. Тиводар ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Гражда, 2011. – 410 с. : іл. + 8 л. іл.

Шифр А22867 / 902.7 / Т393

30. Українська минувшина : ілюстр. етногр. довід. / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. – Київ : Либідь, 1993. – 256 с.

Шифр 902.7 / У-453

31. Українське народознавство / ред. : С. П. Павлюк, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчів. – Львів : Фенікс, 1994. – 607 с. : іл., 32 л. фот.

Шифр А1359 / 902.7 / У45

32. Я пізнаю світ : свята різних народів : дитяча енциклопедія / авт.-упоряд. : І. Полянська, Н. Іоніна ; худож. : А. Снєгірьов, Ю. Станішевський. – Київ : Школа, 1999. – 476 с.

Шифр А7244 / 902.7(03) / Я11

Укладачі: Чугіна О. А., Зубок Я. Ю.

Редактор Єфіменко Г. В.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)