20.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
«Жіночі постаті: Катерина Зарицька, Ірина Сеник, Надія Світлична» Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! У Виставковому залі експонується книжкова виставка «Жіночі постаті: Катерина Зарицька, Ірина Сеник, Надія Світлична» до Дня українського політв’язня.


 
 
 
 
 
   

А10919 / 9(с2)

Б 811
Бондарчук Л. В. Михайло Сорока : до 90-річчя від дня народження і 30-ліття від дня смерті (27.03.1911-16.06.1971) / Л. В. Бондарчук. - Дрогобич : Відродження, 2001. - 294 с. : [про К. Зарицьку на с. 19 – 23]

 

У книжчі відтворено життєвий і політичний шлях Михайла Сороки – видатного українського націоналіста та  його дружини – Катерини Зарицької.

 

А21586 / 51

В 645
Возняк Г. М. Мирон Зарицький – поет математичних формул / Г. Возняк, О. Осадча, Л. Сорока ; Тернопільський осередок Наукового т-ва ім.Т. Г. Шевченка. – Тернопіль : Богдан, 2009. – 102 с.

У книжці висвітлюються маловідомі сторінки творчого та життєвого шляху Мирона Зарицького, батька Катерини Зарицької.


   

З 382

Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956 - 1987) / Б. Захаров. – Харків : Фоліо, 2003. – 144 с.

Автор висвітлює історію дисидентського руху в Україні 1956 – 1987 років.

   

05

В 42

Капустинська М. Катерина Зарицька у спогадах сучасників (1986 – 1996) / М. Капустинська // Визвольний шлях. – 1996. – Кн. 9(582). – С. 1095 – 1102

У статті висвітлено життєвий шлях Катерини Зарицької, час та обставини, в яких вона виростала і формувала свій світогляд.
 

А6938/9(с2)

К 642

Кондрацький А. А. Часопис київського політрепресантства : коротка історія Київського Товариства політв’язнів та жертв репресій (1988-2003 рр.) / А. А. Кондрацький. – Вид. 5-те, допов. – Київ : Укр. центр духовної культури, 2003. – 143 с. : іл.


 

ПР3585/06-2

Коцюбинська М. Без неї не було б ніякого шістдесятництва… / М. Коцюбинська // Молода нація : альм.. – 2006. – № 2 (39). – С. 5 – 11

Сверстюк Є. Вони не знали, хто така Надія Світлична… / Є. Сверстюк // Молода нація : альм.. – 2006. – № 2 (39). – С. 12 – 14

Карасик С. Пам’яті світличної Надії Олексіївни (8 листопада 1936 р. – 8 серпня 2006 р.) / С. Карасик, В. Овсієнко // Молода нація : альм.. – 2006. – № 2 (39). – С. 15 – 21

Овсієнко В. Інтерв’ю з Надією Світличною / В. Овсієнко, В. Кіпіані // Молода нація : альм.. – 2006. – № 2 (39). – С. 12 – 14

 

9(4)

Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1. Україна. Ч. 2 / уклад. : Є. Захаров, В. Овсієнко ; ред.. : Є. Захаров, В. Овсієнко, І. Рап. – Харків : Права людини, 2006. – 517 –1020 с.

Це видання є результатом 10-річної праці Харківської правозахисної групи і репрезентує українську частину Міжнародного біографічного словника дисидентів Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР.

 

Б5139 / 9(с2)

М 648
Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920-1939 роки / П. Мірчук ; Центр досліджень визвольного руху. – 3-е вид. доповн. - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2007. – 1006 с. : іл.

Видання є базовим дослідження з історії Української Військової Організації та Організації Українських Націоналістів в період 1920 – 1939 років.


 

А22699

П35

Письменники української діаспори : Донбаський вимір : навчальний посібник-хрестоматія / Донецька облдержадміністрація, Донецьке від-ня Наукового т-ва ім. Т. Г. Шевченка, Донецький Укр. культурологічний центр ; упоряд. В. А. Просалова. – Донецьк : Східний вид. дім, 2010. – 333 с.

До книги увійшли твори визначних українських письменників, які народилися або жили у донецькому краї, але волею обставин були змушені покинути Україну.

 

А17676/9(с2)(01)

П 504

Політичні репресії в Україні (1917-1980 рр.) : бібліографічний покажч. / упоряд. С. Калитко [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2007. – 456 с.

Бібліографічний покажчик є підсумком науково-дослідницької і краєзнавчої роботи вчених та громадськості щодо вивчення політичних репресій радянської доби.

 
   

05

Б 484

Овсієнко В. Жайвори у тенетах / В. Овсієнко // Березіль. – 2007. – № 1–2. – С. 130 – 158

Стаття містить інтерв’ю Василя Овсієнка з Надією Світличною.

 

А 8142/9(с2)

О 587

А8142 / 9(с2)
Онишко Л. В. Катерина Зарицька. Молитва до сина / Л. В. Онишко. – Львів : Світ, 2002. – 176 с. + 8 л. іл. – (Подвижники національної ідеї.)

Художньо-публіцистична розповідь про трагічну долю Катерини Зарицької, яка все своє життя поклала на вівтар самостійності України.


05

Онишко Л. Катерина Зарицька (З нагоди 90-річчя від дня народження) / Л. Онишко // Визвольний шлях. – 2005. – Кн. 3 (684). – С. 98 – 107

У статті викладено основні віхи життя Катерини Зарицької – однієї з провідних діячок ОУН та УПА.


 

Пр3864 / 8
Онишко Л. "Нам сонце всміхалось крізь ржавії грати...". Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі. Т. 8 / Л. Онишко. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2007. – 912 с. : іл.

У монографії висвітлено етапи становлення світогляду Катерини Зарицької, досліджено її участь у діяльності Українського червоного хреста, референтури популяризації ОУН, а також у налагодженні зв’язків головнокомандувача УПА Романа Шухевича; показано життя підпільниці в тюрмах і таборах СРСР, а потім на волі.


 

Б1154/9(с2)

Р889

Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні : середина 1950-х - початок 1990-х років / А. Русначенко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 720 с. : портр.

У книзі розкривається зміст та етапи розвитку українського визвольного руху в період , що передував цій незалежності в контексті антитоталітарних рухів в Центральній і Східній Європі.


 

05

Б 484

Сверстюк Є. Надійка. Жінка, яку ніхто не захищав / Є. Сверстюк // Березіль. – 2006. – № 7–8. – С. 172 – 175


 

А 18860/8(с)

С 247

Світличний І. О. З живучого племені Дон Кіхотів / І. О. Світличний, Н. О. Світлична ; [упоряд. : М. Х. Коцюбинська, О. І. Неживий ; авт. передм., авт. прим. М. Х. Коцюбинська]. – Київ : Грамота, 2008. – 816 с. : фото. - (Б-ка Шевченківського ком.)

Іван і Надія Світличні – визначні представники героїчно-трагічного покоління українських шістдесятників, чільні постаті літературно-мистецького і суспільно-політичного відродження 1960-х років, опору тоталітаризмові й національній нівеляції.


902.7

С 311

Сеник І. Біла айстра любові : збірка віршів, вишиванок та зразків сучасного одягу / І. Сеник ; авт.. передм. А. Стебельська. – 23 с.

Книга Ірини Сеник подає читачеві витончені зразки не лише поезії, але й вишиванок.


 

В822 / 9(с2)

С 311
Сеник І. Метелики спогадів : спогади і взори до вишивання / І. Сеник ; Фундація енциклопедії України, Торонто, Канада. – Львів : "МС", 2003. – 288 с. + 1 л. портр.

У виданні вміщені спогади Ірини Сеник, спрямовані у майбутнє і адресовані найперше тим, хто ті уже неблизькі часи ледь начуваний.


   

Українська діаспора : літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / упоряд. В. А. Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 516 с.

У книзі подано відомості про українських письменників діаспори: біографічні факти, творчу діяльність, довідкові та літературно-критичні матеріали, що допоможуть в опрацюванні  необхідної  літератури та осмислення їхньої багатогранної художньої творчості.

 

А7746 / 9(с2)

У 45

Українські політичні в’язні і крах більшовицької імперії : перший (установчий) з’їзд Спілки політичних в’язнів України (20-21 квітня 1991 р.). Матеріали і коментарі / упоряд. І. Губка. – Львів : [б. в.], 2001. – 338 с. : іл.

Книжка містить розвідки, освідчення і доступні документи про організацію політичних в’язнів України.


 

 

А23325 / 9(с2)
Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / В. В. Ченцов ; ред. П. Т. Тронько ; НАНУ. Ін-т історії України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2010. – 482 с.

У монографії на основі нових документальних матеріалів досліджується механізм формування репресивної політики  в радянському суспільстві 20-х років, визначаються особливості політичного терору в Українській РСР.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)