23.10.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБНІР: 10.01.2017 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 10.01.2017 р.

М3002-1

9(с2)(01)

Б906

Буковинці в світі : біобібліогр. довід. Вип. 1 / Чернів. облдержадмін., Упр. культури, Чернів. обл. універс. наук. б‑ка імені Михайла Івасюка ; авт.-уклад. О. Гаврилюк. - Чернівці : АНТ Лтд., 2015. - 196 с.

Біобібліографічний довідник містить інформацію про життя і діяльність представників буковинської діаспори.

Адресовано науковцям-історикам, учителям та викладачам навчальних закладів. краєзнавцям, музейним працівникам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться діаспорою Буковини.


А35300

01

В545

Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації : проблеми формування й використання : [колект. монографія] / В. І. Попик (кер. авт. кол.) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2016. - 271 с.

Колективна монографія, підготовлена науковцями Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, присвячена аналізові історичного досвіду розвитку біографічних досліджень в Україні та формуванню їх сучасної дослідницької парадигми; висвітлює питання функціонування біографічного знання в українському суспільстві; окреслює проблеми та перспективні завдання діяльності бібліотек як провідних центрів інтеграції, опрацювання й поширення друкованих та електронних ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації.

Монографія призначена для широкого кола дослідників-біографістів : професіоналів і аматорів, науковців, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, бібліотекознавців, книгознавців, бібліографознавців, бібліотечних та інформаційних спеціалістів, фахівців з інформаційно- комунікаційних технологій.


А35286

9(с2)(01)

Д72

Іван Драбчук : краєзнавчі та літературно-мистецькі здобутки : біобібліогр. анот. покажч. / Івано-Франків. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій, Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка. - Івано-Франківськ : Ярина, 2016. - 72 с. : 2 вкл. арк. фот.

Біобібліографічний анотований покажчик „Іван Драбчук : краєзнавчі та літературно-мистецькі здобутки” виходить з нагоди 50-річчя від дня народження історика, краєзнавця, педагога і поета І. Драбчука. До нього включені книги, статті з наукових збірників та матеріалів конференцій, періодичних видань, а також поезії, опубліковані впродовж 1995-серпня 2016 рр. Видання подає відомості про наукову, історико-краєзнавчу, педагогічну та літературно- мистецьку творчість автора, а також Інтернет-ресурси.

Література розташована в хронологічному порядку.

Більшість матеріалів у покажчику перевірені de visu.

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно діючих в Україні стандартів.

Допоміжний апарат складається з іменного та географічного покажчиків.

Відбір літератури завершений у серпні 2016 року.

Видання адресоване історикам, краєзнавцям, освітянам, бібліотечним працівникам, а також широкому загалу читачів, які цікавляться історією рідного краю та його відомими особистостями.


А14222-4

002

Д764

Друковане слово Прикарпаття : каталог книжк. вид., підготовл. авторами Івано-Франківщини, 2011–2015. Вип. 4 / Івано-Франків. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій, Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка. - Івано-Франківськ, 2016. - 182 с.

Четвертий випуск каталогу представляє книжкові видання та електронні ресурси, підготовлені авторами Івано-Франківщини упродовж 2011-2015 рр. з різних галузей знань: природничі і технічні науки, охорона здоров’я, економіка і політика, історія, культура та освіта, література і мистецтво, релігієзнавство, філософія та психологія.

Видання, які увійшли до каталогу, систематизовані за рубриками бібліотечно-бібліографічної класифікації, а у межах рубрик - за алфавітом авторів і назв книг.

Для здійснення пошуку каталог оснащений допоміжним довідковим апаратом - покажчиком імен та назв представленої друкованої продукції.

Видання стане в нагоді науковцям, фахівцям різних галузей, викладачам, аспірантам, студентам та бібліотечним працівникам.


А35285

9(с2)(01)

К612

Коломийщина з минулого в сьогодення : бібліогр. список / Колом. центр. район. б-ка, Краєзнав. від. ; уклад. Н. Тарновецька ; відп. за вип. О. І. Бирчак. - Коломия : Коломий. ЦРБ, 2016. - 9 с.

Бібліографічний список «Коломийщина з минулого в сьогодення» відображає документальні ресурси фонду краєзнавчого відділу Коломийської ЦРБ з історії, етнографії, фольклору Коломийщини. До списку включено книги, видані за роки Незалежності (з 1991-2015 рр.). Література і згрупована в чотирьох основних розділах:

Загальні відомості про Коломийщину.

Коломия і Коломийщина: історія краю.

Події, видатні особистості Коломийщини.

Етнографія, фольклор.

Покажчик стане у нагоді науковцям, краєзнавцям, освітянам, студентам, бібліотечним працівникам, усім тим, хто цікавиться минулим і сучасним Коломийщини.


А35290

8(с)(01)

Л171

Мирослав Лазарук : біобібліогр. покажч. / Чернів. облдержадмін., Упр. культури, Чернів. обл. універс. наук. б‑ка імені Михайла Івасюка ; уклад. : О. Гаврилюк, Г. Григорець. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 224 с. : іл. – (До 60-річчя від дня народж.).

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про відомого українського письменника, журналіста, головного редактора «Буковинського журналу», критика, директора Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка, заслуженого діяча мистецтв України Мирослава Лазарука, родом з Коломийщини, доля якого тісно пов’язана з Буковиною.

Адресовано літературознавцям, учителям та викладачам навчальних закладів, краєзнавцям, музейним працівникам, бібліотекарям та студентам.


А35289

9(с2)(01)

Л646

Літопис краю : бібліогр. покажч. / Чернів. облдержадмін., Упр. культури, Чернів. обл. універс. наук. б-ка імені Михайла Івасюка ; авт.-уклад. О. Гаврилюк. - Чернівці, 2015. - 278 с. : 12 вкл. арк. фот.

Бібліографічний покажчик містить матеріали про Чернівецьку область з часів її утворення.

Адресовано історикам, учителям та викладачам навчальних закладів, краєзнавцям, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться життям рідного краю.


А35305

9(с2)

М895

Музей історії міста Болехова імені Романа Скворія : [буклет]. - Болехів, [2008]. - 1 л., склад. 6 р.

Буклет представляє матеріали Музею історії міста Болехова імені Романа Скворія. Наведено короткі історичні відомості про місто, згадуються визначні історичні постаті краю. Особливо оцінено вклад відомого діяча культури, краєзнавця, публіциста Романа Скворія, ім’я якого присвоєно Музею. Представлено напрями сучасної діяльності музейних працівників. Видання ілюстроване.


А35291

778(01)

Н355

Національний геній Іван Миколайчук : біобібліогр. покажч. / Чернів. облдержадмін., Упр. культури, Чернів. обл. універс. наук. б-ка імені Михайла Івасюка ; авт.-уклад. : А. Лупан, О. Гаврилюк. - 2-е вид., допов. і перероб. - Чернівці : Букрек, 2016. - 144 с. : 8 вкл. арк. іл., фот.

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про українського кіноактора, сценариста і режисера, заслуженого артиста України, лауреата Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка (тепер Національна премія України ім. Т. Шевченка), буковинця Івана Миколайчука.

Адресовано науковцям, учителям навчальних закладів, краєзнавцям, працівникам бібліотек, студентам та всім, хто цікавиться історією українського кіно.


А35301

4

С686

Сохань С. В. Микола Петров : життя серед книг і рукописів : [монографія] / Світлана Валентинівна Сохань ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2015. - 408 с. : іл.

У монографії комплексно досліджено наукову діяльність філолога, історика, археографа, книгознавця, професора Київської духовної академії, завідувача Церковно-археологічного музею, академіка М. І. Петрова. Творча спадщина вченого розглядається в контексті вивчення історії писемної та книжкової культури України. На широкій джерельній базі розглянуто внесок М. І. Петрова в розвиток польової, камеральної та едиційної археографії, у формування рукописно-книжкових колекцій і зібрань Церковно-археологічного музею, бібліотеки КДА, в організацію власного бібліотечного зібрання та архіву, що нині зберігаються в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Актуалізовано відомості про інтелектуальне оточення вченого, його наукові контакти. Досліджено науково-організаційну роботу М. І. Петрова в Церковно-археологічному товаристві, його участь в наукових товариствах, архівно-археографічних комісіях, археологічних з’їздах.

Виданння розраховане на широке коло дослідників, а також усіх, хто цікавиться історією України.


А35294

9(с2)

Т878

Туристичний довідник Тлумаччини = The Tlumach district Tourist guide. - Тлумач, 2011. - 21 с.

Географічні дані. Тлумацький район розміщений на сході Івано-Франківської області. Відстань до обласного центру м. Івано-Франківськ - 25 км. Межі району на північному сході звиваються по меандрах Дністра. Даним природним рубежем проходить межа з Монастириським і Бучацьким районами Тернопільської області. На сході район межує з Городенківським, на південному заході і півдні - з Коломийським, а на заході - з Тисменицьким районами.

Найбільша протяжність району з півночі на південь становить 45 кілометрів, а із заходу на схід - 30 кілометрів. Територію району перетинають автомобільні дороги, з яких декілька головних: Львів - Рогатин - Галич - Тисмениця - Тлумач - Городенка, Тисмениця - Монастириськ - Бучач. З Тлумача відгалужується шлях, що веде прямо на схід до Дністра в с. Долину, а з Озерян через Хотимир - Обертин - до Коломиї. Крім того, ціла мережа інших доріг між селами, більшість з яких цілком чи частково з твердим покриттям. Територія району - це хвиляста рівнина, на якій виділяються три природні райони: Гостівсько - Обертинська рівнина, Бистрицько - Тлумацька та Олешанська височини. Вся територія району розміщена у середніх широтах, помірному кліматичному поясі.

 
< Попередня
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)