12.12.2018
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
"По горі молитва, По долині – хліб" Версия для печати Отправить на e-mail

Шановні користувачі! Пропонуємо ознайомитись з книжковою виставкою "По горі молитва, По долині – хліб" до 25-річчя затвердження (1992 р.)  Державного Прапора України. Експозицію виставки підготовлено бібліографами відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи і розгорнуто в читальному залі Бібліотеки.

У кожного народу є свої священні атрибути, які уособлюють його культуру, традиції, історичну пам’ять.

Державний Прапор України є  невід’ємний атрибут нашої держави, що символізує її суверенітет, самобутність та спадкоємність державотворчих традицій. Опис Державного Прапора фіксується в законодавчому порядку в Конституції України.

Державний Прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг : верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини Прапора до його довжини 2 : 3.

Жовто-сині барви символізували Київську Державу ще до християнізації Русі. Після прийняття християнства ці кольори освячувалися образом животворного Хреста. Після нашестя татарських орд Батия ця символізація зникла, але згодом відродилася в церковних оздобах, на гербах українських міст. Майже всі герби міст України й Київщини загалом обрамлялися жовто-синіми кольорами. З XVIII століття полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорозького все частіше виробляються з синього полотнища, на якому жовтою фарбою наносили хрест, зорі, зброю, постаті святих.

На початку ХХ ст. у Галичині з’являється жовтно-блакитний Прапор, який прийняли Українські Cічові Cтрільці.

За гетьмана Павла Скоропадського порядок кольорів змінився. 13.02.1918 р. був затверджений блакитно-жовтий  Прапор Західно-Української  Народної  Республіки. Утвердження синьо-жовтого прапора, як державного відбулося з проголошенням Української Народної Республіки (УНР) 1918 – 1920 рр.

 У березні  1939 Державним Прапором Карпатської України став блакитно-жовтий стяг.  Між 1945 – 49 рр. в еміграції виникли непорозуміння між прихильниками блакитно-жовтого і жовто-блакитного порядку поєднання кольорів, що  закінчилися Постановою Української Національної Ради від 27.06.1949 р., яка відзначала, що до остаточного виготовлення державних емблем незалежної влади в Україні Національний Прапор буде блакитно-жовтим.  

Переконливе утвердження синьо-жовтих барв як національно-державних всього українського народу згодом засвідчили нормативні та конституційні акти Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської Української Республіки.

Довший час перебуваючи у підпіллі, український прапор знову замайорів 14 березня 1990 року на ратуші в містечку Стрий ( Головою облради на той час був В’ячеслав Чорновіл), через дев’ять днів – над Тернопільською міською Радою, потім у Львові, Івано-Франківську та Житомирі, і в липні 1990 року над Київрадою столиці було піднято наш легендарний прапор.

23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради України. Якраз до цієї події у серпні 2004 року Президент України Леонід Кучма  підписав Указ № 987/2004 «Про День Державного Прапора України».

 Цим Указом «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» встановлено в Україні свято — День Державного Прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня.

Державний Прапор України офіційно був затверджений Постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року.

На сьогоднішній день цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї Верховної Ради України.

 

Бібліографічний список:

1. Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України // Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Київ, 1997.- С.9.

2. Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України // Конституція України : станом на 10 серпня 2015 р. : офіц. текст. – Київ, 2015. – С. 10.

3. Конституційне законодавство України : (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : у 2 кн. / авт.-упоряд. : С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ, 2004. - Кн. 1. – С. 9 : Ст. 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

4. Про День Державного Прапора України: Указ Президента України № 987/2004 від 23 серп. 2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 35. – Ст. 2332. – С. 42.

5. Україна. Верховна Рада. Про Державний прапор України : постанова від 28 січ. 1992 р. № 2067 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992 . – № 19. – Ст. 257. – С. 539.

6. Апанович О. Конституція Пилипа Орлика // Український парламентаризм : історія і сучасність. – 1998. – Вип. 23-24. – С. 90 – 102.

7. Атлас історії української державності. Українські землі від найдавніших часів до сьогодення / авт.-упоряд. В. П. Грицеляк ; редкол. : Л. В. Войтович, А. Б. Гречило, В. П. Грицеляк та ін. ; Наук. т-во імені Шевченка. – Львів : НВФ «Карти і атласи», 2013. – 127 с. : іл., карт.

8. Брецко Ф. Ф. Історія України 1939-2009 років : конспект-довід. / Федір Брецко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 328 с.

9. Велика ілюстрована енциклопедія України / авт. : В. К. Борисенко, Л. І. Брюховецька, Г. І. Веселовська. – Київ, 2009.

С. 159 : Державний прапор України.

10. Великий довідник. Україна / уклад. О. М. Кожушко. – Харків, 2009.

С. 154 – 155 : Державна символіка.

11. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ, 1995.

С. 666 : 1991, 4 вересня – над будинком Верховної Ради України піднято прапор.

12. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах : енциклопедія. українознавства. – Дніпропетровськ, 1999.

С. 8, 50 : Державний Прапор України.

13. Гай-Нижник П. Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність у ХХ ст. (про Державний Прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) / П. Гай-Нижник // Музеї України. – 2014. – 3 січ.

14. Гайдай Л. І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях : (від найдавніших часів до Хмельниччини) : навч. посіб.-комент. / Л. І. Гайдай. – Луцьк, 2000.

С. 349 : Прапор.

15. Государственные символы Украины, символы Автономной Республики Крым : док., метод. рек., ст. / сост. Л. В. Боброва. – Симферополь, 2012. – Текст рос., укр.

Зі змісту : Савчук Ю. Про Державний Прапор України. – С. 71-74.

16. Гречило А. До питання про Національний Прапор / А. Гречило // Пам’ятки України. – 1989. – № 4. – С. 44-48.

17. Гречило А. Національний Прапор / А. Гречило // Національна символіка. – Київ, 1990. – С. 13 – 23.

18. Гречило А. Питання про порядок кольорів на українському прапорі у 1917 – 1920 рр. / А. Гречило // Знак. - 2006. - Ч. 40. – С. 10-11.

19. Гречило А. Становлення українських національно-державних символів у 1917 – 1920 рр. / А. Гречило // Записки наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2006. – Т. ССLII. – С. 114-142.

20. Демянюк І. В. Ми вище прапор підіймемо! : нарис історії боротьби за українську національну символіку на Рівненщині. 1988 – 1991 роки : на честь ХХ-річчя державної символіки незалежної України / Іван Демянюк. – Рівне, 2013. – 127 с. : іл.

21. Державний Прапор // Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 2 : «Д-Й». – Київ, 1999. – С. 145.

22. Державний Прапор України // Україна в III тисячолітті : Традиції. Інновації. Інвестиції. – Київ, 2008. – С . 30.

23. Державний прапор України : довідка // Новий довід. : Історія України. – Київ, 2005. – С. 703.

24. Довідник з історії України : в 3 т. Т. 2 : (К-П) / упоряд. : К. Бондаренко, В. Гордієнко, Я. Грицак та ін. – Київ, 1995.

С. 420-421: Прапор України.

25. Енциклопедія історія України / редкол. : В. А. Смолій (голова кол.), Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005 – 2011.

Т. 8 : “Па-Прик”. – 2011.

С. 488 – 490 : Прапор Державний України.

26. Енциклопедія українознавства : для школярів і студ. : історія, культура народознавства, діаспора, географія / авт.-уклад. : В. В. Оліфіренко, С. М. Оліфіренко, Т. В. Оліфіренко, Н. В. Оліфіренко. – Дніпропетровськ, 2001.

С. 335 : Прапор.

27. Знайомтесь, Україна : атлас / уклад. : Н. О. Крижова, Л. М. Веклич, Ю. І. Лоза. – Київ, 2009.

С. 18 – 19 : Адміністративно-територіальний устрій України, карта.

28. Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1 : (Від найдавнішого часу до кінця 18 ст.) / упоряд. : О. Кучерук, Л. і С. Голембовських, С. Білостоцький. – Київ, 2004.

С. 163 : Прапор України.

29. Історія еволюції Державного Прапора України. Інфографіка [Електронний ресурс].

30. Історія української Конституції / Укр. правн. фундація ; упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко. – Київ : Вид-во «Право», 1997. – 442 с.

31. Коментар до Конституції України / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; В. Б. Авер’янов, В. Ф. Бойко, В. І. Борденюк та ін. – Київ, 1996. – 376 с.

32. Клейноди України : (з історії держ. і нац. символіки) : к-т з 33-х кольор. худож. сувенір. листівок / О. П. Білецький, К. Ю. Гломозда, В. Ф. Жмир та ін. – Київ, 1991.

Лист. № 20 : Прапори жовто-блакитний і синьо-жовтий;

Лист. № 30 : Проекти державних відзнак (за М. Битинським) : Прапори.

33. Козуля О. Я. Національна символіка України / О. Я. Козуля ; Респ. центр духов. культури. – Київ, 1992.

С. 9 – 17 : Прапор України.

34. Конституційна реформа : зб. матеріалів Центру політико-правових реформ за 2007-2013 роки / за ред. І. Б. Коліушка ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Москаленко О. М., 2013. – 165 с.

35. Конституційне право України : слов.-довід. / Л. І. Лазор, В. П. Михайлюк, С. Ф. Рашидов, В. А. Дроговоз ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 215 с.

36. Конституція незалежної України: у 3 кн. Кн. 1 : документи, коментарі, статті. / упоряд. : С. Головатий, Л. Юзьков. – Київ : Вид-во «Право», Укр. правн. фундація, 1995.– 381 с.

37. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : зб. нормат. актів. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

38. Котляр А. Синій – чисте небо, жовтий – колір полів // Дзеркало тижня. – 2003. – № 43 (8-14 лист.).

39. Котляр А. Поки не ухвалено закон // Дзеркало тижня. – 2004. – № 23 (12-18 червня).

40. Литвин В. М. Україна : хроніка поступу (1991-2000) / В. М. Литвин. – Київ, 2000.

С. 18, 19 : Фото прапора України;

С. 21 : Підняття прапора України.

41. Лоза Ю. Історичний атлас України / Юрій Лоза. – Київ, 2015.

С. 283 : 24.07.1990 – Підняття синьо-жовтого прапора над будівлею Київської міськради.

42. Мулевич О. Державний Прапор України // Дзеркало тижня. – 2006. – № 46 (2-8 грудня).

43. Національний прапор України // Сергійчук В. І. Національна символіка України. – Київ, 1992. – С. 85.

44. Підкова І. Україна 1991-1996 : хроніка подій / Ігор Підкова. – Львів, 2001. – С. 9.

45. Прапор // Енциклопедія українознавства : словник. ч. : у 11 т. Т. 6 : "Пе-Пр" / Наук. т-во ім. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. – Нью-Йорк, 1970. – С. 2308 – 2311.

46. Проект Конституції України : стан, проблеми, перспективи / авт. : А. Білоус, М. Карижський, О. Кордун та ін. – Київ : Заповіт, 1996. – 59 с.

47. Рус М. Наш прапор : [вірш] // Національна символіка. – Київ, 1990. – С. 22.

48. Савельєв О. М. Історія України : довід., хронологія подій, слов. для учнів та абітурієнтів / О. М. Савельєв. – Тернопіль, 2010.

С. 311 : “Прийнято Державну символіку України”.

49. Сергійчук В. І. Національна символіка України : наук.-художня книжка / В. І. Сергійчук. – Київ : Веселка, 1992. – 109 с. (С. 31-86 : Прапори).

50. Символіка Білоцерківщини : історія, герби, прапори / авт. гербів та прапорів : Гапоненко В. М., Єжов Р. П., Чернецький Є. А. та ін. – Біла Церква : Вид-во О. В. Пшонківського, 2004. – [41 с.] : іл. – (До 75-річчя утворення Білоцерківського району).

51. Стрижак А. А. Установча влада : основні критерії легітимності внесення змін до Конституції України : наук. видання. – Київ : Логос, 2013. – 132 с.

52. Супруненко В. П. Ми – українці : енциклопедія українознавства : у 2 кн. Кн. 1. – Дніпропетровськ, 1999.

С. 19-21 : Трисуття : (прапор).

53. Сухомозький М. Україна у світі : енциклопед. довід. / Микола Сухомозький, Надія Аврамчук. – Київ, 2007. – С. 18.

54. Сучасні символи та атрибути державності України: довід. : в 4 т. Т. 1 : Символи державного суверенітету та атрибути державності України. Кн. 1 : Державний Прапор України. – Київ, 2008. – С. 45–47.

55. Україна // Політико-адміністративний атлас України. – Київ, 2006.

С. 94 : Прапор.

56. Україна в словах : мовокраїнознав. слов.-довід. : навч. посіб. для учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій, студ., усіх, хто вивчає укр. мову / упоряд. і кер. авт. кол. Ніна Данилюк. – Київ, 2004.

С. 76 – 77 : Прапор.

57. Україна – наш дім // Україна : дит. енцикл. – Xарків, 2006.

С. 76 : Прапор України.

58. Україна : повна енциклопедія / авт.-упоряд. : В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова та ін. – Харків, 2006.

С. 73 : Державний флаг незалежної України.

59. Україна: хроніка ХХ століття: довід. вид.: роки 1991 – 1995. / ред. рада: В. М. Литвин, Л. В. Губерський, І. М. Дзюба та ін.; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005.

С. 56: Державний Прапор України.

60. Українське козацтво : мала енцикл. – 2-е вид., доповн. і переробл. / Наук.-дослід. ін-т козацтва при Запоріз. нац. ун-ті. – Київ ; Запоріжжя , 2006.

С. 484 – 485 : Прапор.

61. Українські символи / уклад. : М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко та ін. – Київ, 1994.

С. 10 : Походження та значення блакитно-жовтих барв;

С. 14 : Прапор України.

62. Уряди України у ХХ ст. : наук.-докум. вид. / авт. кол. : С. В. Кульчицький, Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова та ін. ; відп. ред. В. М. Литвин ; Каб. Міністрів України ; НАН України. – Київ, 2001.

С. 570 : Мітинг з нагоди підняття національного прапора над будинком Верховної Ради України. Київ, вересень 1991 р. : (фотоіл.).

63. Чмир М. «Командні хоругви» Галицької Армії (серпень 1919 р.) // Знак. – 2006. – Ч. 40. – С. 8-9.

64. Щукін В. В. Історія держави і права України: слов. термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк. – Київ, 2011.

С. 197 : Державний Прапор України.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)