16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
 • Перегляд електронних колекцій on-line;
 • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
 • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
 • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
 • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Віталій Макарович Русанівський Версия для печати Отправить на e-mail
Шановні користувачі! З 21 лютого до Міжнародного дня рідної мови у Виставковому залі експонується книжкова виставка, присвячена Віталію Макаровичу Русанівському (1931–2007), видатному українському науковцю, філологу, мовознавцю-україністу, викладачу і славісту.

 

Віталій Макарович Русанівський (25. VI 1931, Харків – 29. І 2007, Київ) – відомий україніст і славіст. Закінчив філологічний факультет Київський університет ім. Т. Шевченка (1954). Там же навчався в аспірантурі на кафедрі української мови (1954–1957). Відтоді працює в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні: заступник директора (з 1964), директор (з 1981), радник дирекції (з 1996). Одночасно завідував відділами: культури мови (з 1971), теорії та історії української мови (з 1976), української мови (з 1982), західно- та південнослов’янських мов (з 1991). Доктор філологічних наук (1969), професор (1977), академік НАН України (1982). Академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України (1978–1993). Головний редактор журналу «Мовознавство» (1981–1989 та з 1993). Голова Українського комітету славістів, член Міжнародного комітету славістів, керівник наукової ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності». У 1989–1990 рр. був головою Міжнародної асоціації україністів. Автор близько 350 праць із проблем сучасної української мови, її історії, історичної граматики, культури мови, правопису, взаємозв’язків української та інших слов’янських мов. Окремі його розвідки присвячено питанням семасіології, термінології, стилістики, мови художньої літератури, соціолінгвістики, методології лінгвістичних досліджень. Укладач і відповідальний редактор словників різних типів. Автор науково-популярних праць і підручників для середньої та вищої школи. Глибоко дослідив історію українського дієслова як із формально-граматичного, так і з семантичного боку. Історію української мови розглядає на загальнослов’янському тлі. Широкий діапазон лінгвістичних зацікавлень сполучав з умінням досконало вивчити мовні факти, ґрунтовно їх проаналізувати, виділити з-поміж них головні, побудувати на цій основі теорію і майстерно її викласти. Лауреат Державної премії СРСР (1983). Заслужений діяч науки і техніки України (1991). Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2001).

Монографії

 • «Значення і взаємозв’язок граматичних категорій виду і часу в українській мові ХIV–XVII ст.» (1959).
 • «Правила видання пам’яток української мови» (1961; співавтор).
 • «Мовознавство на Україні за 50 років» (1967; співавтор).
 • «Сучасна українська літературна мова. Морфологія» (1969; співавтор, відп. редактор)
 • «Структура українського дієслова» (1971).
 • «Філософські питання мовознавства» (1972; співавтор, відп. редактор).
 • «Дієслово – рух, дія, образ» (1977).
 • «Мова і час» (1977; співавтор).
 • «Життя слова» (1978; співавтор).
 • «Історія української мови. Фонетика» (1978; співавтор).
 • «Словотвір сучасної української літературної мови» (1979; співавтор).
 • «Мова і процеси суспільного розвитку» (1980; співавтор, відп. редактор).
 • «Складні питання сучасного українського правопису» (1980; співавтор, відп. редактор).
 • «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983; співавтор; відп. редактор).
 • «Історія української мови. Синтаксис» (1983; співавтор).
 • «Розцвітай же, слово!» (1983; співавтор).
 • «Семантико-семантична структура речення» (1983; співавтор).
 • «Джерела розвитку східнослов’ян­ських літературних мов» (1985).
 • «Украинская грамматика» (1986; співавтор).
 • «Мова і культура» (1986; співавтор, відп. редактор).
 • «Структура лексичної і граматичної семантики» (1988).
 • «Жанри і стилі в історії української літературної мови» (1989; співавтор,  відп. редактор).
 • «Мова в нашому житті» (1989).
 • «У слові – вічність» (2002).
 • «Комплексне дослідження духовної культури слов’ян» (2004; співавтор).
 • «Українське мовознавство у західних і південних слов’ян» (2005; співавтор).

Словники, довідники

 • «Довідник з українського правопису» (1973, 3-тє вид. 1986; співавтор).
 • «Орфографічний словник української мови» (1975; співукладач, співредактор).
 • «Словник української мови: В 11 т.» (т. 7, 1976; співредактор).
 • «Орфографічний словник української мови» (1994; 3-тє вид. 2002; відп. редактор).
 • «Український орфографічний словник» (4-те вид. 2004; 6-те вид. 2006; відп. редактор).
 • «Українська мова. Енциклопедія» (2000, 3-тє вид. 2007; співавтор, співголова редколегії).
 • «Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях» (2002; співавтор).

Підручники

 • «Українська мова» (1978; 6-те вид. 1992; співавтор).
 • «Граматика чеської мови» (1992; співавтор,  відп. редактор).
 • «Граматика української мови. Морфологія» (1993; співавтор).
 • «Культура українського народу» (1994; співавтор).
 • «Історія української літературної мови» (2000; 2-ге вид. 2001).

Статті

 • Методи дослідження граматичного матеріалу і теорія граматики // Мовознавство. – 1967. – № 1. – С. 10–19;
 • Стійкість граматичної структури // Мовознавство. – 1968. – № 4. – С. 4–17.
 • Вопросы нормы на разных этапах истории литературного языка // Вопросы языкознания. – 1970. – № 4. – С. 54–69.
 • Методологія, теорія і часткові методи лінгвістичних досліджень // Мовознавство. – 1975. – № 2. – С. 3–12.
 • Вивчення мови стародавнього Києва: стан і перспективи // Вісник АН УРСР. – 1980. – № 1. – С. 80–88.
 • Поняття семантичного і стилістичного інваріанта // Мовознавство. – 1981. – № 3. – С. 9–21.
 • Роль Киева в развитии литературных языков Киевской Руси // Вопросы языкознания. – 1982. – № 4. – С. 27–40.
 • Прогностичні функції соціолінгвістики // Мовознавство. – 1989. – № 1. – С. 3–10.
 • Ще про дві літературні мови в Київській Русі // Мовознавство. – 1996. – № 6. – С. 3–12.
 • Знайдене слово (про мову творів Ю. Мушкетика) // Мовознавство. – 2000. – № 4-5. – С. 4–6.
 • Українська літературна мова у першій чверті ХХ століття // Там само. – 2001. – № 6. – С. 12–16.
 • Мова української біографічної прози // Мовознавство. – 2004. – № 1. – С. 3–16.
 • Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі // Там само. – 2004. – № 4. – С. 3–7.
 • Український гумор і його мова // Мовознавство. – 2005. – № 2. – С. 3–17.
 • Мова химерного роману // Мовознавство. – 2006. – № 4. – С. 3–21.
 • Мова літератури для дітей // Мовознавство. – 2006. – № 5. – С. 3–14.

 (За матеріалами Інституту мовознавства О. О. Потебні )

 

    
   
   

На виставці також представлені рукописи та фотодокументи Віталія Макаровича з сімейного архіву Русанівських.

 

Бібліографічний список видань з фонду НІБУ

Русанівський В. М. Джерела розвитку східно-слов’янських літературних мов / В. М. Русанівський. – Київ : Наук. думка, 1985. – 231 с.

Русанівський В. М. Життя слова / В. М. Русанівський, С. Я. Єрмоленко. – Київ : Вища школа, 1978. – 191 с.

Русанівський В. М. Історія літературної мови : підручник / В. М. Русанівський. – Київ : АртЕк, 2002. – 423 с.

Русанівський В. М. Мова в нашому житті / В. М. Русанівський. – Київ : Наук. Думка, 1989. – 111 с.

Русанівський В. М. Мова української біографічної прози / В. М. Русанівський // Мовознавство. – 2004. – № 1. – С. 3–16

Русанівський В. М. Мова химерного роману / В. М. Русанівський // Мовознавство. – 2006. – № 6. – С. 3–21.

Русанівський В. М. Слов’янські міжмовні зв’язки і формування функціональних стилів української літературної мови XVIXVII ст. : доп. на VII Міжнародному з’їзді славістів (Варшава, серпень 1973 р.) / В. М. Русанівський ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 1973. – 27 с.

Русанівський В. М. Структура українського дієслова / В. М. Русанівський ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 1971. – 315 с.

Русанівський В. М. У слові – вічність : (Мова творів Т. Г. Шевченка) / В. М. Русанівський ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні.  – Київ : Наук. думка, 2002. – 240 с.

Русанівський В. М. Український гумор і його мова / В. М. Русанівський // Мовознавство. – 2005. – № 2. – С. 3–17

Грамоти XIV ст. / упоряд. М. М. Пещак ; М. Русанівський ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 1974. – 251 с.

Життя – у слові : збірник  наукових праць на пошану академіка Віталія Макаровича Русанівського (1931–2007) / відп. ред. В. Г. Скляренко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 544 с.

Культура українського народу / В. М. Русанівський, Г. Д. Вервес, М. В. Гончаренко  та ін. –  Київ : Либідь, 1994 с.

Мова. Людина. Суспільство / відп. ред. В. М. Русанівський. – Київ : Наук. думка, 1977. – 267 с.

Олійник О. Цариця-орфографія : навч. посіб. / О. Олійник, І. Кульчицька ; за ред. В. М. Русанівського. – Київ : Хрещатик, 1994. – 101 с.

Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів : зб. наук. праць / ред. В. М. Русанівський. – Київ : Наук. думка, 1988. – 184 с.

Скрипник Л. Г. Власні імена людей: словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська ; за ред. В. М. Русанівського.  – Київ : Наук. думка, 1996. – 335 с.

Словник української мови: у 20 т.. Т. 4: Д — Ж / НАН України, Український мовно-інформаційний центр; голов. наук. ред. В. М. Русанівський ; уклад. В. В. Чумак [та ін.]. – Київ : Укр. мовно-інформаційний центр, 2013. – 1007 с. – (Словники України)

Українська мова : енциклопедія. А-я / редкол. : В. М. Русанівський., О. О. Тараненко та ін. – вид. 3-є змінене і допов. – Київ : Укр. енциклопедія, 2007. – 854 с.

Український орфографічний словник: Близько 155000 слів / НАН України, Український мовно-інформаційний фонд, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ; ред. В. М. Русанівський. – 4-е вид., перероб. і допов. – Київ :  Довіра,2005. – 1071 с. – (Словники України)

Український правопис  / ред. О. А. Дітель  ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови. – стереотип. вид. – Київ : Наук. думка, 2003. – 240 с.

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)