10.12.2018
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
«Українська революція 1917 – 1921 років» (До 100 – річчя подій) Версия для печати Отправить на e-mail
У відділі обслуговування користувачів представлена оновлена постійнодіюча виставка нових надходжень «Українська революція 1917 – 1921 років»  (До 100 – річчя  подій), започаткована 2017році.

Список літератури:

Роки боротьби 1917–1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. 1917–1918 рр. Початок революційної стихії [Текст] . Кн. 1 / авт.-упоряд. Ю. С. Митрофаненко. - Кропивницький : Імекс ЛТД, 2018. - 211 с. : іл.

Вирок Українській революції: “Справа ЦК УПСР”: науково-документальне видання / НАН України. Ін-т історії України, СБУ. Галузевий держ. архів ; упоряд.: Т. Осташко, С. Кокін. - Київ : Темпора, 2013. - 686 с. : іл.

Ковальчук  М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння  / М. Ковальчук. - Київ : Темпора, 2006. - 575 с. : іл., карти.

Тинченко  Я. Герої українського неба  / Я. Тинченко ; худож. Т. Штик. - Київ : Темпора, 2010. - 192 с. : іл., 2 склад. вкл. л. - (MILITARIA UCRAINICA). - Загол. обкл. : Герої українського неба. Пілоти визвольної війни 1917–1920 рр.

Харук  А. І. Крила України. Військово-повітряні сили України 1917–1920 рр. / А. І. Харук. - Київ : Темпора, 2009. - 93 с. : іл. - (MILITARIA UCRAINICA).

Млиновецький  Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр. (Про що “історія мовчить”) [Текст] / Р. Млиновецький. - Репр. відтворення вид. 1970 р. - Тернопіль : Джура, 2014. - 487 с.

Буремні події Української революції 1917-1921 рр. на теренах Поділля [Текст] : [комплект листівок] / Вінницька обл. держ. адмін., Вінницька облрада, Упр. культури і мистецтв, Вінницький обл. краєзнавчий музей ; відп. ред. К. Висоцька. - Вінниця : [б. и.], 2018. - 31 арк. : карти, плани, фот. - (в пап.)

Мельниченко  Василь Миколайович. Черкащина в добу Української революції 1917-1921 рр. [Текст] : навчальний посібник / В. М. Мельниченко ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Нац. спілка краєзнавців України. Черкаська обл. орг. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 199 с.

Революційний процес 1917-1920 років: витоки, зміст, значення [Текст] : збірник наукових праць за наслідками теоретичного семінару, організованого кафедрою архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін і Науковим товариством істориків-аграрників, 13 червня 2013 року / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників ; рец.: П. С. Коріненко, О. В. Михайлюк. - Черкаси : Вертикаль, 2014. - 61 с.

Велика Україна. 100 років державності [Текст] : [історико-біографічне видання] / упоряд. О. М. Войналович. - Київ : Новий Час, 2018. - 255 с. : іл., фот. - (Велика Україна). - Упоряд. зазнач. на звороті тит. арк.

Махорін Г. Л. Українська національна революція 1917-1922 рр. та її перебіг на Житомирщині [Текст] / Г. Л. Махорін. - Житомир : Євенок О. О., 2017. - 202, [4] с. : фот.

Абрамсон Г. Молитва за владу. Українці та євреї в революційну добу, (1917–1920) [Текст] : пер. з англ. / Г. Абрамсон ; пер.: А. Котенка, О. Надтоки. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 319 с. : іл.

Пінак Є. Військо української революції 1917–1921 років [Текст] / Є. Пінак, М. Чмир. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 419, [12] с. : карти, іл.

Ревегук В. Я. Селянство Полтавщини в добу Української революції 1917-1921 рр. [Текст] : [монографія] / В. Я. Ревегук. - Полтава : Полтавський літератор, 2017. - 382, [1] с. : 2 вкл. арк. фот.

Українська революція: з Білої Церкви - в історію [Текст] : розвідки, рецензії, популярні статті / В. Іванців [та ін.]. - Біла Церква : Час Змін Інформ, 2017. - 129, [2] с. - (Просвітянський благодійний проект “Україна - це доля”).

Тинченко Я. 1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 – листопад 1919 р. [Текст] / Я. Тинченко ; худ. Б. Піргач. - Київ : Темпора, 2017. - 163 с. : фот., 6 вкл. арк. іл. та фот. - (MILITARIA UCRAINICA).

Пиріг  Р. Відносини України і Центральних держав: нетипова окупація 1918 року [Текст] : [монографія] / Р. Пиріг ; НАН України. Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2018. - 357 с. : фот.

Коваленко С. С. Похід Запорожців на Донбас і Крим: рік 1918 [Текст] / С. С. Коваленко. - Київ : Стікс, 2018. - 312 с. : іл., фот. - (Події та звершення ; кн. 4).

Грабовський С. Революція 1917-го: ескіз до портрету в інтер’єрі історичної доби [Текст] / С. Грабовський. - Ніжин : Лисенко М. М., 2017. - 47 с.

Жосан  С. І. Революційний рух та громадянська війна на Окнянщині у 1917-1921 роках [Текст] / С. І. Жосан. - Одеса : Букаєв В. В., 2018. - 125 с. : 8 арк. фот.

Завальнюк  К. В. Тиврівщина у добу Української революції 1917–1921 років: події та люди [Текст] : [нариси] / К. В. Завальнюк. - Вінниця : Барановська Т. П., 2017. - 106 с. : 10 вкл. арк. фот.

Миколаївщина: нариси історії революції 1917–1921 років [Текст] / Л. Л. Левченко [та ін.]. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 279 с. : карт., табл., фот. - (Миколаївщина. 100 річчя подій Української революції 1917-1921 років) (Південна бібліотека).

Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції [Текст] : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Сумська облдержадмін. Департамент освіти і науки, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; ред. кол.: Ю. О. Ніктін (голова) [та ін.]. - Суми : Цьома С. П., 2017. - 187 с.

Мельник О. О. Антибільшовицький рух опору на Криворіжжі, (1919–1923) [Текст] / О. О. Мельник. - Кривий Ріг : Козлов Р. А., 2018. - 294, [1] с. : іл. - (100 років боротьби. Українська революція, 1917-1921).

Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.) [Текст] : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 1–2 червня 2017 р.) / НАН України. Ін-т історії України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Український ін-т нац. пам’яті, Сіверський ін-т регіон. дослідж. ; упоряд. В. Верстюк [та ін.]. - Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. - 526 с. : іл.

Реєнт  О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 років / О. П. Реєнт. - Київ : Арій, 2016. - 280 с. : іл. - (Таємниці історії).

Києвознавчі читання : історія та етнокультура (2 ; 29 березня 2017 р. ; Київ). Другі києвознавчі читання : історія та етнокультура [Текст] : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. спілка краєзнавців України. Київська міська орг., Софійський ун-т “Св. Климент Охридський” ; ред. О. П. Реєнт [та ін.]. - Київ : Фоліант, 2017. - 501 с. : карти, табл., фот.

Освітня хроніка на сторінках періодичних видань 1917–1920 рр. [Текст] : (з фондів Педагогічного музею України) / Педагогічний музей України ; уклад.: В. О. Гайдей, О. П. Міхно. - Київ : ПМУ, 2017. - 181 с. - (Педагогічні републікації ; вип. 4).

Мицик  В. Ф. Перший кіш Вільного Козацтва / В. Ф. Мицик. - Київ : КВІЦ, 2017. – 96 с.: іл.

Яблонський  В. А. Нескорена Волинь: монографія / В. А. Яблонський, О. В. Яблонська. - Київ: Український пріоритет, 2017. - 333, [2] с.: іл. - (Бібліотечка МГО “Волинське братство”).

Подобєд П. К. З-під Конотопа до Аризони: невигадані історії вояків Армії УНР / П. К. Подобєд. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. - 330, [1] с. : фот., 4 вкл. арк. кольор. іл.

Монолатій І. Перша Республіка. Коломия в часи ЗУНР / І. Монолатій ; за ред. Я. Довгана. - Івано-Франківськ : Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна, 2017 (Лілея-НВ). - 95 с.

Солдатенко В. Ф. Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917–1920 рр. / В. Ф. Солдатенко ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Наукова думка, 2017. - 746, [1] с.

Українські губернські з’їзди в Одесі у 1917 році: [документи і матеріали] / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Українське історичне т-тво. Одеський осередок; упоряд., авт. передм.Т. Вінцковський. - Одеса: Бондаренко М. О., 2017. - 116 с.

Нариси життя Літинщини, 1917–1921 рр.: революційні події та повсякденність: [нариси]/ О.П.Реєнт, В. П. Рекрут; наук. ред. В. А. Смолій; НАН України. Ін-т історії України,Нац. спілка краєзнавців України. - Київ: Ін-т історії України НАН України,2017. - 297 с. : портр.

Онобль  Ерік. Революція 1917 року: французький погляд. 100 років тлумачень і репрезентацій: пер. з фр. / Е. Онобль ; пер. А. Рєпа. - Київ : Ніка-Центр, 2016. - 247 с. : табл.

Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917–1924 років / заг. ред. В. Лободаєв. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 399 с. : фот.

Українська революція 1917-1921 рр. на Придніпров’ї: збірник документів і матеріалів / Держ. архів Дніпропетровської обл. ; ред. Н. Л. Юзбашева ; уклад.: Ю. Г. Пахоменков, Юзбашева Н. Л. - Дніпро : Ліра, 2016. - 370 с.

Грибенко О. М. Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917-1918 рр.: хрестоматія з курсу “Актуальні питання української революції 1917-1921 рр.” : [у 2 т.]. Т. 1 / О. М. Грибенко ; М-во освіти і науки України, Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2017. - 265 с.

Авіація в роки Української революції (1917–1921 рр.): матеріали науково-практичної конференції викладачів та студентів, присвяченої 100-річчю проголошення УНР, 12 квітня 2017 р., [Київ] / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. Навч.-наук. гуманітар. ін-т ; голов. ред. В. М. Гребенніков. - Київ : НАУ, 2017. - 86, [1] с.

Українська революція 1917–1920 рр. у листівках та газетах: із фондів Державного архіву Сумської області / Національна спілка краєзнавців України, Сумська обласна організація, Державний архів Сумської області ; авт.-упоряд. Г. М. Іванущенко. - Вид. 2-е, доопрац. - Суми : Мрія, 2016. - 88 с. : факс. - Авт.-упоряд. зазнач. на звороті тит. арк.

Бондаренко  О. Г. Роздоріжжя: історичний нарис / О. Г. Бондаренко. - Київ : Стікс, 2014. - 296 с. : іл., фот. - (Бібліотека історичного клубу У.Н.Р.) (Українська революція XX століття. Кн. 3).

Бондаренко  О. Г. Протистояння: історичний нарис / О. Г. Бондаренко. - Київ : Стікс, 2013. - 359 с. : іл., фот., 4 вкл. л. карт. - (Бібліотека історичного клубу У.Н.Р.) (Українська революція XX століття. Кн. 2).

Савченко  В. Дванадцять війн за Україну : пер. з рос. / В. Савченко. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 478, 1 с.

Ачкіназі Б.О. Перша світова війна і початок новітньої доби, 1914–1918 рр. [Текст] : науково-методичний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Б. О. Ачкіназі, В. М. Філоретов ; М-во освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - (2-е вид., допов.). - Кіровоград : Александрова М. В., 2016. - 284 с.

Донченко С. П. Характеристика історичних процесів в Україні (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) [Текст] : навчальний посібник / С. П. Донченко, С. В. Зборець, О. С. Бабічева ; М-во освіти і науки України, ДДТУ. - Кам’янське : ДДТУ, 2017. - 192 с.

Власенко В. М. Уродженці Сумщини - учасники Української революції 1917–1921 рр. / В. М. Власенко ; Національна спілка краєзнавців України, Сумська обласна організація. - Суми : Мрія, 2016. - 198 с.

Українське відродження 1917–1920 рр. на Сумщині  / Національна спілка краєзнавців України, Сумська обласна організація, Державний архів Сумської області ; авт., упоряд. Г. Іванущенко. - Суми : Мрія, 2016. - 280 с. - Упоряд. зазнач. на звороті тит. арк.

Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського//Український історичний журнал. - 2013.- №3.- С.63-79

Дацків І. міжнародне становище і зовнішня політика України за добу Центральної Ради (1917-1918 рр)// Університет. – 2012.- №4.- С.4-17

Кульчицький С. Російська революція 1917 року як цивілізаційна катастрофа//Український тиждень.-2017.- №10.-С.38-42

Мосендз Л. Людина покірна// Українська культура. - 2017.- №1.- С. 26-29

Пиріг Р. Проблеми національної ідентифікації правлячої еліти Української Держави//Краєзнавство. - 2013.- №2.- С. 95-106

Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. [Текст] . Вип. 11 / НАН України, Інститут історії України ; голов. ред. В. Ф. Верстюк. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. - 262 с.

Рудий Г. Періодична преса Києва 1917-1920 рр. як важливе наративне джерело вивчення революційних процесів в Україні// Університет. – 2012.- №4.- С.18-26

Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського//Український тиждень. - 2017.- №8.- С.36-40

Україна радянська. Ілюзії та катастрофи “комуністичного раю”, 1917–1938 роки [Текст] / [Г. Єфіменко, Я. Примаченко, О. Юркова ; під заг. ред. Г. Єфіменка]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 352 с. : іл., фот., 8 вкл арк. іл., фот., карт. - (Історія без цензури).

Файзулін Я. Всі стили на коліна, підняли руки вгору. 100 років тому а Києві відбулася перша масова маніфестація українців//Країна. - 2017.- №10.- С.47-50

Файзулін Я. Київ 100 років тому//Культура і життя. - 2017.- №10.- С.6-7

Шахрай В. М. Революция на Украине [Текст] / В. М. Шахрай. - 3-е изд., печатается по изданию 1919 г. - Одесса : ТЭС, 2017. - 161 с.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)