17.12.2018
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Європейський Союз : «Єдність у різноманітті» (лат. In varietate concordia) Версия для печати Отправить на e-mail

Національна історична бібліотека України, приєднуючись до культурних подій, присвячених Дню Європи в Україні, представляє книжково-журнальну виставку з фонду Бібліотеки - Європейський Союз : «Єдність у різноманітті», яка експонується в читальному залі з 12 травня 2017 року.

Запрошуємо користувачів Бібліотеки, гостей і учасників Євробачення-2017, мешканців столиці і туристів ознайомитися з матеріалами виставки, відвідати НІБ України, бути нашими постійними користувачами. Радо відповімо на Ваші інформаційні запити!

Європейський Союз : «Єдність у різноманітті»

(лат. In varietate concordia)

Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) — економічний та країнами Євросоюзу проблем, які виникають в процесі розвитку. Як свідчить практика, членство в цій організації сприяє оздоровленню суспільства, зменшенню корупції, дотриманню прав людини. Країни ЄС знаходяться серед лідерів за конкурентоспроможністю. Євросоюз модернізує політичне життя й економіку тих країн, які до нього приєднуються.

Інтеграція України до Європи є проявом самобутності української нації, її історичної належності до європейського простору, природним наслідком здобуття країною державної незалежності. Там, де знаходиться український інтерес, там має знаходитися й українська політика. В Україні й навколо неї відбуваються масштабні інтеграційні процеси.

День проголошення Декларації міністра закордонних справ Франції Робера Шумана (9 травня 1950 р.) на Міланському саміті 1985 р. ухвалено відзначати як День Європи, який в Україні відзначається з 2003 року відповідно до Указу Президента України від 19 квітня 2003 року на підтвердження стратегічного курсу нашої держави на європейську інтеграцію. День Європи перетворився на серію подій, які тривають близько місяця у різних містах. Українські Дні Європи мають пізнавально-розважальний характер, а в нинішньому році щасливо збіглися в часі з проведенням у Києві пісенного конкурсу Євробачення 2017.

Національна історична бібліотека України, приєднуючись до культурних подій, присвячених Дню Європи в Україні, представляє книжково-журнальну виставку з фонду Бібліотеки - Європейський Союз : «Єдність у різноманітті», яка експонується в читальному залі з 12 травня 2017 року.

Запрошуємо користувачів Бібліотеки, гостей і учасників Євробачення-2017, мешканців столиці і туристів ознайомитися з матеріалами виставки, відвідати НІБ України, бути нашими постійними користувачами. Радо відповімо на Ваші інформаційні запити!Бібліографічний список

1. Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій / Громад. орг. Інтерньюз-Україна ; Міжнар. фонд Відродження. – Київ, 2002. – 219 с.

2. Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій / Громад. орг. Інтерньюз-Україна ; Міжнар. фонд Відродження. – Київ, 2005. – 273 с.

3. Аналітичний щоквартальник/ Європ. коміс. в Україні. - 2003. - Вип. № 1 : Розширення ЄС. – 90 с.

4. Аналітичний щоквартальник/ Європ. коміс. в Україні. - 2003. - Вип. № 2 : ЄВРО. Економічний вимір інтеграції. – 80 с.

5. Аналітичний щоквартальник/ Європ. коміс. в Україні. - 2003. - Вип. № 3 : Співпраця ЄС та України. – 90 с.

6. Аналітичний щоквартальник/ Європ. коміс. в Україні. - 2003. - Вип. № 4 : Інституційні реформи в ЄС. – 74 с.

7. Співробітництво між Україною та країнами ЄС за січ. – черв. 2005 року : стат. бюл. / Держ. ком. статистики України. – Київ, 2005. – 133 с.

***

8. Віднянський С. В. Об’єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників ЄС / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов ; НАН України, Ін-т історії України . – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2009. – 375 с.

9. Європейське співтовариство, ваш сусід / Ком. європ. співтовариств. - Brussels ; Luxembourg, 1992. – 45 с. : іл. – (Європ. документація).

10. Емерсон М. Україна та Європа : короткий довідник / Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан ; Центр європ. політ. дослідж. (СЕРS) ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій (ІЕД). – Київ, 2016. – 36 с .

11. Європейський Союз: економіка, політика, право : енциклопед. словник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол. : В. В. Копійка (голова) [та ін.]. - Київ : ВПЦ “Київський ун-т”, 2011. – 368 с.

12. Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення : навч. посіб. для студентів вузів / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – Київ : "Ін Юре", 2001. – 448 с. : іл.

13. Парламенти країн - членів Ради Європи : довідник / Упр. забезпечення міжпарламент. зв’язків Верховної Ради України ; авт. кол. : А. А. Шевчук, В. І. Танасійчук, А. С. Корнійчук ; редкол. : Б. І. Олійник, В. С. Коваль, М. М. Міщенко. – Київ : Парламент. вид-во, 2001. – 59 с.

14. Фурашев В. М. Інформатизація виборчих і референдумних процедур: один з аспектів практичної реалізації євроатлантичного курсу України / В. М. Фурашев, С. Ф. Джердж. – Київ, 2008. – 167 с.

15. Фурашев В. М. Система інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України / В. М. Фурашев, О. В. Семіков. С. Ф. Джердж. – Київ, 2008. – 167 с.

***

16. Андреєва К. В. Уніфікація національного законодавства і міжнародне приватне право в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / К. В. Андреєва // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 27-28 листопада 2015 р.) : у 2 ч. – Дніпропетровськ, 2015. – Ч. 1. – С. 92-95. – Бібліогр. : с. 95 (5 назв).

17. Андрейко В. Особливості політичного радикалізму в країнах Європейського Союзу: сучасні тенденції / Віталій Андрейко, Жанна Коліщак // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 10-15. – Бібліогр. : с. 14-15 (17 назв).

18. Буркуш В. Особливості електорального вибору Великої Британії під час референдуму щодо членства в ЄС / Вікторія Буркуш // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 24-28. – Бібліогр. : с. 27-28 (12 назв).

19. Віднянський С. Європейська політика України: основні етапи, проблеми та перспективи реалізації / Степан Віднянський // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 9-40. – Бібліогр. : с. 36-40 (39 назв).

20. Гончаренко Л. Процес створення міжнародної неурядової організації – Ради Європи, як етап розвитку інтеграції у 1948-1949 рр. / Леся Гончаренко // Емінак : наук. щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17). Т. 2. – С. 42-46. – Бібліогр. : с. 45 (12 назв).

21. Грубінко А. Участь Великої Британії у східноєвропейській політиці Європейського Союзу (1990-2016) / Андрій Грубінко // Емінак. – Київ ; Миколаїв, 2016. - № 3 (15). Т. 2. – С. 60-64. – Бібліогр. 6 с. 63-64 (15 назв).

22. Густей В. Роль транскордонного співробітництва в системі зовнішньоекономічної діяльності України / Василь Густей // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 153-160. – Бібліогр. : с. 160 (9 назв).

23. Дацків І. Актуальні питання щодо інтеграції України в європейське співтовариство / Ігор Дацків, Надія Пусь // Емінак. – Київ ; Миколаїв, 2016. - № 3 (15). Т. 2. – С. 75-79. – Бібліогр. : с. 78 (14 назв).

24. Зуб С. Вплив країн Вишеградської групи на політику ЄС щодо східних сусідів / Світлана Зуб // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 19-23. – Бібліогр. : с. 23 (9 назв).

25. Кавунник А. Діяльність комітету з питань європейської інтеграції та постійної делегації України в ПА «Євронест»: джерела до вивчення, етапи розвитку / А. Кавунник // Славістична збірка / за ред. Д. Гордієнка, В. Корнієнка ; редкол. : Г. В. Папакін (голова) та ін. – Київ, 2016. – С. 413-425.

26. Каневский С. У. Соглашение об ассоциации между Польшей и ЕС и его предпосылки / С. У. Каневский // Віче : зб. наук. пр. на пошану д-ра іст. наук, проф. , першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя. – Київ, 2011. – С. 37-49. – Бібліогр. : с. 47-49 (26 назв).

27. Карапута Л. В. Переговорний процес щодо угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом / Л. В. Карапута // Віче : зб. наук. пр. на пошану д-ра іст. наук, проф. , першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя. – Київ, 2011. – С. 31-36. – Бібліогр. : с. 35-36 (15 назв).

28. Катринець Б. Українсько-литовські відносини: проблеми і перспективи для європейської інтеграції України / Богдана Катринець // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 195-201. – Бібліогр. : с. 200-201 (8 назв).

29. Конах В. К. Система концептуальних документів ЄС в інформаційній сфері як приклад для України / В. К. Конах // Стратегічні пріоритети. – Київ, 2016. – № 3 (40). – С. 94-103. – Бібліогр. : с. 102-103 (11 назв).

30. Кордон М. Європейський Союз: результати розвитку за 65 років / Микола Кордон // Intermarum: історія, політика, культура. – Житомир, 2016. – Вип. 2. – С. 325-334. – Бібліогр. : с. 331-332 (12 назв).

31. Король М. Політичний фактор в реалізації транскордонних відносин України та Румунії / Марина Король // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 147-152. – Бібліогр. : с. 151-152 (10 назв).

32. Куровська І. Принцип «верховенства права» як провідний принцип права Європейського Союзу та Ради Європи / Ілона Куровська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 86-89. – Бібліогр. : с. 89 (6 назв).

33. Мельник М. Програма транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 / Максим Мельник // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 181-186. – Бібліогр. : с. 186 (9 назв).

34. Моца А. Економічний вимір українсько-грузинських відносин : характеристика інтеграційних процесів України та Грузії до ЄС в рамках Угоди про асоціацію / Андрій Моца, Юлія Качур // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 123-128. – Бібліогр. : с. 128 (7 назв).

35. Мудренок К. Стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва України та Молдови в контексті європейської інтеграції / Костянтин Мудренок // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 129-133. – Бібліогр. : с. 133 (7 назв).

36. Нікішина Я. Інформаційне забезпечення політики європейської інтеграції України / Ярослава Нікішина // Вироблення державної політики : аналіт. записки / уклад. : О. І. Кілієвич, В. Є. Романов. – Київ, 2003. – С. 237-250.

37. Олійник Д. І. Євроінтеграційні наміри України в контексті активізації економічних, соціальних та екологічних процесів / Даниїла Іллівна Олійник // Стратегічні пріоритети. – Київ, 2016. – № 3 (40). – С. 197-205. – Бібліогр. : с. 204-205 (10 назв).

38. Пекар Б. Стан імплементації економічної частини угоди про асоціацію України з ЄС / Богдан Пекар // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 118-122. – Бібліогр. : с. 122 (10 назв).

39. Перило І. Роль прикордонних регіонів України в транскордонному співробітництві / Інесса Перило // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 187-194. – Бібліогр. : с. 193-194 (12 назв).

40. Підбережник П. Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Н. П. Підбережник // Ефективність державного управління. – Львів, 2016. – Вип. 3 (48). – С. 131-137. – Бібліогр. : с. 137 (8 назв).

41. Поп М. Реалізація спільних українсько-польських транскордонних проектів: переваги для євроінтеграційного курсу України / Мар’яна Поп // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 176-180. – Бібліогр. : с. 180 (11 назв).

42. Потапова О. Міжнародно-правові засади співробітництва України з Євросоюзом (1991-2014 рр.) / Олена Потапова // Емінак : наук. щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17). Т. 2. – С. 80-85. – Бібліогр. : с. 84 (21 назва).

43. Романюк М. Транскордонне співробітництво України і словацької Республіки як передумова євроінтеграції нашої держави / Марія Романюк // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 134-140. – Бібліогр. : с. 139-140 (10 назв).

44. Симчера К. Стан українсько-угорського транскордонного співробітництва: протягом 2011-2016 років, перспективи інтегрування до вимог ЄС / Корнелія Симчера // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 161-166. – Бібліогр. : с. 166 (12 назв).

45. Солошенко В. В. Україна і об’єднана Європа: виміри науково-технічної співпраці / В. В. Солошенко // Віче : зб. наук. пр. на пошану д-ра іст. наук, проф. , першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя. – Київ, 2011. – С. 130-148. – Бібліогр. : с. 147-148 (26 назв).

46. Стасишина О. Міграційна політика ЄС та міграційне законодавство України в контексті євроінтеграції / Олеся Стасишина // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 96-99. – Бібліогр. : с. 99 (6 назв).

47. Стець Б. Сучасна модель розвитку українсько-білоруського транскордонного співробітництва в умовах імплементації угоди про асоціацію України з ЄС / Богдана Стець // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 141-146. – Бібліогр. : с. 146 (6 назв).

48. Хохол Т. Релігійно-політичні чинники сучасного розвитку Європейського Союзу / Тетяна Хохол // Геополітика України: історія і сучасність : зб. наук. пр. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 343-348. – Бібліогр. : с. 347-348 (5 назв).

49. Цимбал В. О. Проблема організації діяльності вітчизняних органів фінансового контролю на прикладі країн-членів ЄС / В. О. Цимбал // Шості юридичні читання «Правова культура, правова свідомість і право : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 22-23 квітня 2010 року). – Київ, 2010. – С. 257-259. – Бібліогр. : с. 259 (4назви).

50. Чечур Е. Українсько-польська транскордонна співпраця в контексті європейської інтеграції України / Еріка Чечур // Міжнар. наук. вісн. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (13). – С. 167-175. – Бібліогр. : с. 174-175 (17 назв).

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)